IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Abecední rejstřík - Český CSS3 manuál

CSS3 Český rejstřík CSS3 specifikace obsahuje popis většiny CSS3 vlastností včetně ukázek jejich použití. Nepostradatelná příručka webmastera.

NázevPopis

Text a písmo

@font-face Pomocí CSS 3 pravidla @font-face vytváříme vlastní font s jeho vlastním názvem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
color Pomocí CSS 3 vlastnosti color nastavujeme barvu písma/textu v HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
content Pomocí CSS 3 vlastnosti content nastavujeme co bude před a za elementem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
counter-increment Pomocí CSS 3 vlastnosti counter-increment můžeme přičítat k číslu vlastní hodnotu a tak tvořit seznamy. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
counter-reset Pomocí CSS 3 vlastnosti counter-reset definujeme ID počítadla a zároveň ho resetujeme. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
direction Pomocí CSS 3 vlastnosti direction nastavujeme směr textu v HTML elementu, tedy zleva doprava nebo zprava doleva. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font Pomocí CSS 3 vlastnosti font nastavíme písmo v HTML elementu, styl, variantu, tloušťku, velikost, řádkováná a rodinu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font-family Pomocí CSS 3 vlastnosti font-family nastavujeme rodinu písma v HTML elementu. Rodinou písma se myslí font (např. Arial). Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font-size Pomocí CSS 3 vlastnosti font-size nastavujeme velikost písma/textu v HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font-size-adjust Pomocí CSS 3 vlastnosti font-size-adjust nastavujeme velikost písma fontu. Podporuje pouze Mozilla Firefox. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font-stretch Pomocí CSS 3 vlastnosti font-stretch nastavujeme zda bude text užší nebo širší. Nepodporuje žádný webový prohlížeč. Popis včetně stylů a náhradní ukázky.
font-style Pomocí CSS 3 vlastnosti font-style nastavujeme styl písma v HTML elementu. Vlastnost se používá pro kurzívu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font-variant Pomocí CSS 3 vlastnosti font-variant nastavujeme variantu písma v HTML elementu. Vlastnost se používá pro kapitálky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
font-weight Pomocí CSS 3 vlastnosti font-weight nastavujeme tučnost písma v HTML elementu. Vlastnost se používá pro tučné písmo. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Fonts (písma) Praktická ukázka vytvoření a použití vlastního písma pomocí CSS3. Již žádná závislost na web-safe fonts.
hanging-punctuation Pomocí CSS 3 vlastnosti hanging-punctuation nastavujeme jak bude umístěné interpunkční znaménko. Nepodporuje žádný webový prohlížeč! Popis vlastnosti.
letter-spacing Pomocí CSS 3 vlastnosti letter-spacing zvyšujeme rozestoupení znaků v textu, tedy mezery mezi jednotlivými písmeny. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
line-height Pomocí CSS 3 vlastnosti line-height nastavujeme výšku řádku textu, tedy řádkování. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Multiple Columns (sloupce) Členění textu do sloupců jako například v novinách za použití CSS3.
quotes Pomocí CSS 3 vlastnosti quotes nastavujeme vlastní uvozovky pro citace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
tab-size Pomocí CSS 3 vlastnosti tab-size nastavujeme velikost znaku tabulátoru. Funguje pouze pro elementy textarea a pre. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Text Effects (efekty textu) CSS3 manuál. Ukázka práce s novými možnostmi textu a efekty, které nám CSS3 přináší. Stínování, zalamování, tvorba efektů.
text-align Pomocí CSS 3 vlastnosti text-align stylujeme zarovnání textu v HTML elementu, např. vlevo, vpravo, na střed a do bloku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-align-last Pomocí CSS 3 vlastnosti text-align-last nastavujeme zarovnání posledního řádku. Podporuje pouze Mozilla Firefox a IE. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-decoration Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration nastavujeme dekoraci textu v HTML elementu, tou se myslí např. podtržení. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-decoration-color Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration-color nastavujeme barvu podtrhnutí. Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-decoration-line Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration-line nastavujeme textu čáru (např. podtržení). Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-decoration-style Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration-style nastavujeme styl čáry u textu. Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-indent Pomocí CSS 3 vlastnosti text-indent nastavujeme odsazení prvního řádku odstavce, jako je to u českých odstavců. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-justify Pomocí CSS 3 vlastnosti text-justify nastavujeme mezery k hodnotě justify (vlastnost text-align). Podporuje pouze IE! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-overflow Pomocí CSS 3 vlastnosti text-overflow nastavujeme chování vytékání textu z HTML elementu a jeho případné zkrácení. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-shadow Pomocí CSS 3 vlastnosti text-shadow přidáme textu stín. Docílíme tak hezkého efektu např. v nadpisech. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
text-transform Pomocí CSS 3 vlastnosti text-transform ostylujeme text tak, aby se zobrazoval pouze velkými nebo malými písmeny. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
unicode-bidi Pomocí CSS 3 vlastnosti unicode-bidi můžeme text vykreslit zrcadlově převrácený. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
white-space Pomocí CSS 3 vlastnosti white-space nastavujeme chování mezer v textu. Můžeme ponechat několik mezer vedle sebe. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
word-break Pomocí CSS 3 vlastnosti word-break nastavujeme rozdělování slov v CJK textu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
word-spacing Pomocí CSS 3 vlastnosti *word-spacing* nastavujeme rozestupy (mezery) mezi jednotlivými slovy v textu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
word-wrap Pomocí CSS 3 vlastnosti word-wrap nastavujeme zalamování (rozdělování) slov v textu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.

Pozadí

background CSS 3 vlastnost background slouží k ostylování pozadí HTML elementu. Umožňuje přidat vícenásobné pozadí. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-attachment CSS 3 vlastnost background-attachment slouží k přichycení pozadí HTML elementu jako fixní při rolování stránkou. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-clip CSS 3 vlastnost background-clip slouží k oříznutí pozadí HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-color CSS 3 vlastnost background-color slouží k nastavení barvy pozadí HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-image CSS 3 vlastnost background-image slouží k nastavení obrázku pozadí HTML elementu. Umožňuje přidat vícenásobné pozadí. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-origin CSS 3 vlastnost background-origin nastavuje k čemu se má vztahovat pozice obrázku na pozadí HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-position CSS 3 vlastnost background-position slouží k nastavení pozice pozadí HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-repeat CSS 3 vlastnost background-repeat slouží k nastavení opakování pozadí HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
background-size CSS 3 vlastnost background-size slouží ke změně velikosti pozadí HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Backgrounds (pozadí) CSS3 manuál. Vlastnost background. Ukázka práce s novými možnostmi, které nám CSS3 přináší. Více obrázků na pozadí, velikost, poloha zobrazení.

Pozicování a velikost

bottom Pomocí CSS 3 vlastnosti bottom nastavujeme dolní pozici HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
box-sizing Pomocí CSS 3 vlastnosti box-sizing nastavujeme co bude šířka a výška elementu zahrnovat. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
clear Pomocí CSS 3 vlastnosti clear nastavujeme v které části elementu není povolen plovoucí obsah. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
clip Pomocí CSS 3 vlastnosti clip nastavujeme viditelnou část absolutně pozicovaných elementů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
clip-path Ukážeme si základy méně známé CSS vlastnosti clip-path. Naučíme se vykreslovat HTML elementy v libovolných tvarech.
display Pomocí CSS 3 vlastnosti display nastavujeme jakým způsobem má být HTML element vykreslován. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
float Pomocí CSS 3 vlastnosti float nastavujeme, zda má být element plovoucí. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
height Pomocí CSS 3 vlastnosti height nastavujeme výšku HTML elementu, můžeme tak měnit jeho velikost/rozměry. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
left Pomocí CSS 3 vlastnosti left nastavujeme levou pozici HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
max-height Pomocí CSS 3 vlastnosti max-height nastavujeme maximální výšku HTML elementu. To je výhodné zejména u obrázků. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
max-width Pomocí CSS 3 vlastnosti max-width nastavujeme maximální šířku HTML elementu. To je výhodné zejména u obrázků. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
min-height Pomocí CSS 3 vlastnosti min-height nastavujeme minimální výšku HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
min-width Pomocí CSS 3 vlastnosti min-width nastavujeme minimální šířku HTML elementu. Vlastnost se nám může hodit u obrázků. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
overflow Pomocí CSS 3 vlastnosti overflow nastavujeme chování HTML elementu v případě, že jeho obsah přeteče rozměry elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
overflow-x Pomocí CSS 3 vlastnosti overflow-x nastavujeme chování elementu v případě, že jeho obsah přeteče šířku elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
overflow-y Pomocí CSS 3 vlastnosti overflow-y nastavujeme chování elementu v případě, že jeho obsah přeteče výšku elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
position Pomocí CSS 3 vlastnosti position nastavujeme typ pozice elementu, statickou, relativní, absolutní nebo fixní. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
resize Pomocí CSS 3 vlastnosti resize můžeme uživateli dovolit roztahovat element jako například u textarey. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
right Pomocí CSS 3 vlastnosti right nastavujeme pravou pozici HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
top Pomocí CSS 3 vlastnosti top nastavujeme horní pozici HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
vertical-align Pomocí CSS 3 vlastnosti vertical-align nastavujeme svislé zarovnání HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
visibility Pomocí CSS 3 vlastnosti visibility můžeme skrýt HTML element. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
width Pomocí CSS 3 vlastnosti width nastavujeme šířku HTML elementu, můžeme tak měnit jeho velikost/rozměry. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
z-index Pomocí CSS 3 vlastnosti z-index nastavujeme hloubku (z-souřadnici) HTML elementu na stránce. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.

Rámeček

border Pomocí CSS 3 vlastnosti border nastavujeme rámeček okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-bottom Pomocí CSS 3 vlastnosti border-bottom nastavujeme spodní hranu rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-bottom-color Pomocí CSS 3 vlastnosti border-bottom-color nastavujeme barvu dolní hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-bottom-left-radius Pomocí CSS 3 vlastnosti border-bottom-left-radius nastavujeme poloměr zakulacení levého dolního rohu rámečku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-bottom-right-radius Pomocí CSS 3 vlastnosti border-bottom-right-radius nastavujeme poloměr zakulacení pravého dolního rohu rámečku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-bottom-style Pomocí CSS 3 vlastnosti border-bottom-style nastavujeme styl čáry dolní hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-bottom-width Pomocí CSS 3 vlastnosti border-bottom-width nastavujeme šířku (tloušťku) spodní hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-color Pomocí CSS 3 vlastnosti border-color nastavujeme barvu rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-image Pomocí CSS 3 vlastnosti border-image nastavíme obrázek jako rámeček okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-image-outset Pomocí CSS 3 vlastnosti border-image-outset nastavujeme, jak daleko od obsahu divu má být obrázkový rámeček. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-image-repeat Pomocí CSS 3 vlastnosti border-image-repeat nastavujeme, jestli se bude obrázkový rámeček opakovat. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-image-slice Pomocí CSS 3 vlastnosti border-image-slice nastavujeme, jak se obraz rámečku uřízne. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-image-source Pomocí CSS 3 vlastnosti border-image-source nastavujeme adresu k obrázku rámečku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-image-width Pomocí CSS 3 vlastnosti border-image-width nastavujeme šířku rámečku s obrázkem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-left Pomocí CSS 3 vlastnosti border-left nastavujeme levou hranu rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-left-color Pomocí CSS 3 vlastnosti border-left-color nastavujeme barvu levé hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-left-style Pomocí CSS 3 vlastnosti border-left-style nastavujeme styl čáry levé hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-left-width Pomocí CSS 3 vlastnosti border-left-width nastavujeme šířku (tloušťku) levé hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-radius Pomocí CSS 3 vlastnosti border-radius nastavujeme poloměr zakulacení rohů rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-right Pomocí CSS 3 vlastnosti border-right nastavujeme pravou hranu rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-right-color Pomocí CSS 3 vlastnosti border-right-color nastavujeme barvu pravé hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-right-style Pomocí CSS 3 vlastnosti border-right-style nastavujeme styl čáry pravé hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-right-width Pomocí CSS 3 vlastnosti border-right-width nastavujeme šířku (tloušťku) pravé hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-style Pomocí CSS 3 vlastnosti border-style nastavujeme styl čáry rámečku okolo HTML elementu Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-top Pomocí CSS 3 vlastnosti border-top nastavujeme horní hranu rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-top-color Pomocí CSS 3 vlastnosti border-top-color nastavujeme barvu horní hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-top-left-radius Pomocí CSS 3 vlastnosti border-top-left-radius nastavujeme poloměr zakulacení levého horního rohu rámečku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-top-right-radius Pomocí CSS 3 vlastnosti border-top-right-radius nastavujeme poloměr zakulacení pravého horního rohu rámečku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-top-style Pomocí CSS 3 vlastnosti border-top-style nastavujeme styl čáry horní hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-top-width Pomocí CSS 3 vlastnosti border-top-width nastavujeme šířku (tloušťku) horní hrany rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-width Pomocí CSS 3 vlastnosti border-width nastavujeme šířku rámečku okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Borders (rámečky) CSS3 manuál. Vlastnost border. Použití zakulacených rámečků, přidání vlastního stínu, použití obrázku jako rámečku.
outline Pomocí CSS 3 vlastnosti outline nastavujeme obrys okolo rámečku HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
outline-color Pomocí CSS 3 vlastnosti outline-color nastavujeme barvu obrysu okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
outline-style Pomocí CSS 3 vlastnosti outline-style nastavujeme styl čáry obrysu okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
outline-width Pomocí CSS 3 vlastnosti outline-width nastavujeme šířku obrysu okolo HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.

Okraje (margin a padding)

margin Pomocí CSS 3 vlastnosti margin nastavujeme okraj elementu, vzdálenost mezi rámečkem a okolím elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
margin-bottom Pomocí CSS 3 vlastnosti margin-bottom nastavujeme dolní okraj elementu, vzdálenost mezi dolní hranou rámečku a okolím. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
margin-left Pomocí CSS 3 vlastnosti margin-left nastavujeme levý okraj elementu, vzdálenost mezi levou hranou rámečku a okolím. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
margin-right Pomocí CSS 3 vlastnosti margin-right nastavujeme pravý okraj elementu, vzdálenost mezi pravou hranou rámečku a okolím. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
margin-top Pomocí CSS 3 vlastnosti margin-top nastavujeme horní okraj elementu, vzdálenost mezi horní hranou rámečku a okolím. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
padding Pomocí CSS 3 vlastnosti padding nastavujeme vzdálenost mezi rámečkem a obsahem elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
padding-bottom Pomocí CSS 3 vlastnosti padding-bottom nastavujeme vzdálenost mezi dolní hranou rámečku a obsahem elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
padding-left Pomocí CSS 3 vlastnosti padding-left nastavujeme vzdálenost mezi levou hranou rámečku a obsahem elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
padding-right Pomocí CSS 3 vlastnosti padding-right nastavujeme vzdálenost mezi pravou hranou rámečku a obsahem elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
padding-top Pomocí CSS 3 vlastnosti padding-top nastavujeme vzdálenost mezi horní hranou rámečku a obsahem elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.

Seznamy a tabulky

border-collapse Pomocí CSS 3 vlastnosti border-collapse ostylujeme rámeček HTML tabulky tak, aby se vykresloval jako jednoduchá čára. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
border-spacing Pomocí CSS 3 vlastnosti border-spacing nastavujeme rozestupy mezi rámečky okolo buněk HTML tabulky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
caption-side Pomocí CSS 3 vlastnosti caption-side nastavujeme umístění nadpisu HTML tabulky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
empty-cells Pomocí CSS 3 vlastnosti empty-cells nastavujeme, zda se má skrýt rámeček a pozadí prázdných buněk HTML tabulky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
list-style Pomocí CSS 3 vlastnosti list-style nastavujeme styl odrážek seznamů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
list-style-image Pomocí CSS 3 vlastnosti list-style-image nastavíme obrázek odrážkám seznamu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
list-style-position Pomocí CSS 3 vlastnosti list-style-position nastavíme pozici odrážek seznamu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
list-style-type Pomocí CSS 3 vlastnosti list-style-type nastavíme typ odrážek seznamu. Máme na výběr různé tvary, číslované i abecední. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
table-layout Pomocí CSS 3 vlastnosti table-layout nastavujeme algoritmus výpočtu šířky sloupců HTML tabulky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.

Ostatní vlastnosti

@keyframes Pomocí CSS 3 pravidla @keyframes nastavujeme jméno animace a v jeho obsahu chování animace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
@media Pomocí CSS 3 pravidla @media nastavujeme rozdílné styly pro různá zařízení či různé média typy. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
2D Transforms (transformace) Libovolné natáčení, škálolování, posoun či natahování libovolného HTML elementu pomocí CSS3.
3D Transforms (transformace) Libovolné natáčení, škálolování, posoun či natahování libovolného HTML elementu ve třetím rozměru pomocí CSS3.
align-content Pomocí CSS 3 vlastnosti align-content nastavujeme vertikální pozicování flex elementů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
align-items Pomocí CSS 3 vlastnosti align-items nastavujeme pozici ohebných sloupců. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
align-self Pomocí CSS 3 vlastnosti align-self nastavujeme pozici pouze daného ohebného sloupce. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation Pomocí CSS 3 vlastnosti animation si můžeme vytvářet vlastní animace pomocí pouhého CSS. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-delay Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-delay nastavujeme dobu před začátkem animace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-direction Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-direction nastavujeme jakým směrem (a rychlostí) se animace přehraje. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-duration Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-duration nastavujeme dobu trvání animace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-fill-mode Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-fill-mode nastavujeme, co se děje s elementem, když je animace pozastavená. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-iteration-count Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-iteration-count nastavujeme kolikrát se bude animace opakovat. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-name Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-name nastavujeme jméno animace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-play-state Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-play-state nastavujeme zda je animace zastavená nebo má běžet. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
animation-timing-function Pomocí CSS 3 vlastnosti animation-timing-function nastavujeme rychlostní křivku animace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Animations (animace) Tvorba animací pomocí CSS3.
backface-visibility Pomocí CSS 3 vlastnosti backface-visibility nastavujeme viditelnost zadní strany elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
box-shadow Pomocí CSS 3 vlastnosti box-shadow nastavujeme stín pod HTML elementem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-count Pomocí CSS 3 vlastnosti column-count nastavujeme počet sloupců, do kterých se text rozdělí. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-fill Pomocí CSS 3 vlastnosti column-fill nastavujeme, jak se sloupce budou naplňovat. Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-gap Pomocí CSS 3 vlastnosti column-gap nastavujeme velikost mezery mezi sloupci. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-rule Pomocí CSS 3 vlastnosti column-rule nastavujeme pravidla stylů mezi sloupci. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-rule-color Pomocí CSS 3 vlastnosti column-rule-color nastavujeme barvu stylu mezi sloupci. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-rule-style Pomocí CSS 3 vlastnosti column-rule-style nastavujeme styl čar mezi sloupci. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-rule-width Pomocí CSS 3 vlastnosti column-rule-width nastavujeme šířku čar mezi sloupci. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-span Pomocí CSS 3 vlastnosti column-span nastavujeme jak bude daný element roztažený napříč všemi sloupečky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
column-width Pomocí CSS 3 vlastnosti column-width si můžeme rozdělit text do několika sloupců podle zadané šířky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
columns Pomocí CSS 3 vlastnosti columns si můžeme rozdělit text do několika sloupců. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
cursor Pomocí CSS 3 vlastnosti cursor nastavujeme jaký kurzor myši se má zobrazit nad HTML elementem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex Pomocí CSS 3 vlastnosti flex nastavujeme velikost pružného elementu od ostatních. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex-basis Pomocí CSS 3 vlastnosti flex-basis nastavujeme základní velikost pružného elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex-direction Pomocí CSS 3 vlastnosti flex-direction nastavujeme směr ohebných elementů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex-flow Pomocí CSS 3 vlastnosti flex-flow nastavujeme směr a chování ohebných elementů při zaplnění toho rodičovského. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex-grow Pomocí CSS 3 vlastnosti flex-grow nastavujeme část velikosti rodičovského elementu pružnému elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex-shrink Pomocí CSS 3 vlastnosti flex-shrink zmenšujeme pružný element, když všechny elementy jsou větší než ten rodičovský. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
flex-wrap Pomocí CSS 3 vlastnosti flex-wrap nastavujeme zda při zaplnění velikosti rodičovského elementu se jeho potomci seřadí. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
justify-content Pomocí CSS 3 vlastnosti justify-content nastavujeme horizontální pozicování ohebných elementů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
nav-down Pomocí CSS 3 vlastnosti nav-down definujeme posunutí označení šipkou dolů. Podporuje ji pouze Opera 11.5 - 12.! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
nav-index Pomocí CSS 3 vlastnosti nav-index nastavujeme sekvenční navigační pořadí elementu. Nepodporuje žádný webový prohlížeč! Popis vlastnosti.
nav-left Pomocí CSS 3 vlastnosti nav-left definujeme posunutí označení šipkou doleva. Podporuje ji pouze Opera 11.5 - 12.! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
nav-right Pomocí CSS 3 vlastnosti nav-right definujeme posunutí označení šipkou doprava. Podporuje ji pouze Opera 11.5 - 12.! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
nav-up Pomocí CSS 3 vlastnosti nav-up definujeme posunutí označení šipkou nahoru. Podporuje ji pouze Opera 11.5 - 12.! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
opacity Pomocí CSS 3 vlastnosti opacity nastavujeme průhlenost HTML elementu. Ukážeme si i jak na průhledné pozadí. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
order Pomocí CSS 3 vlastnosti order nastavujeme pořadí ohebných elementů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
page-break-after Pomocí CSS 3 vlastnosti page-break-after nastavujeme zalomení stránky po elementu při tisku stránky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
page-break-before Pomocí CSS 3 vlastnosti page-break-before nastavujeme zalomení stránky před elementem při tisku stránky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
page-break-inside Pomocí CSS 3 vlastnosti page-break-inside nastavujeme zalomení stránky v elementu při tisku stránky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
perspective Pomocí CSS 3 vlastnosti perspective nastavujeme vzdálenost mezi osou Z a uživatelem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
perspective-origin Pomocí CSS 3 vlastnosti perspective-origin měníme 3D elementu pozici dolních bodů. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transform Pomocí CSS 3 vlastnosti transform můžeme element různě transformovat (natáčet, zkosit, posouvat, natahovat atd.). Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transform-origin Pomocí CSS 3 vlastnosti transform-origin můžeme měnit pozici transformovaného elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transform-style Pomocí CSS 3 vlastnosti transform-style určujeme vnoření elementu v 3D prostoru. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transition Pomocí CSS 3 vlastnosti transition můžeme vytvářet různé přechodné efekty např. pro změnu barvy elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transition-delay Pomocí CSS 3 vlastnosti transition-delay nastavujeme dobu před začátkem přechodného efektu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transition-duration Pomocí CSS 3 vlastnosti transition-duration nastavujeme dobu trvání přechodného efektu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transition-property Pomocí CSS 3 vlastnosti transition-property nastavujeme co se bude měnit v přechodném efektu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
transition-timing-function Pomocí CSS 3 vlastnosti transition-timing-function nastavujeme rychlostní křivku přechodného efektu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Transitions (přechody) Použití přechodového efektu při změně vlastnosti elementu.
User interface (rozhraní) Nové vlastnosti pro změny velikosti elementu, resizování boxů, outline.

Aktivity