Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Sales week Easter - 50

Text a písmo - CSS vlastnosti

color - Český CSS 3 manuál

color - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti color nastavujeme barvu písma/textu v HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
direction - Český CSS 3 manuál

direction - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti direction nastavujeme směr textu v HTML elementu, tedy zleva doprava nebo zprava doleva. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
font - Český CSS 3 manuál

font - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font nastavíme písmo v HTML elementu, styl, variantu, tloušťku, velikost, řádkováná a rodinu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
font-family - Český CSS 3 manuál

font-family - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-family nastavujeme rodinu písma v HTML elementu. Rodinou písma se myslí font (např. Arial). Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
font-size - Český CSS 3 manuál

font-size - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-size nastavujeme velikost písma/textu v HTML elementu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
font-style - Český CSS 3 manuál

font-style - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-style nastavujeme styl písma v HTML elementu. Vlastnost se používá pro kurzívu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
font-variant - Český CSS 3 manuál

font-variant - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-variant nastavujeme variantu písma v HTML elementu. Vlastnost se používá pro kapitálky. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
font-weight - Český CSS 3 manuál

font-weight - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-weight nastavujeme tučnost písma v HTML elementu. Vlastnost se používá pro tučné písmo. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
letter-spacing - Český CSS 3 manuál

letter-spacing - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti letter-spacing zvyšujeme rozestoupení znaků v textu, tedy mezery mezi jednotlivými písmeny. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
line-height - Český CSS 3 manuál

line-height - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti line-height nastavujeme výšku řádku textu, tedy řádkování. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
text-align - Český CSS 3 manuál

text-align - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-align stylujeme zarovnání textu v HTML elementu, např. vlevo, vpravo, na střed a do bloku. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
text-decoration - Český CSS 3 manuál

text-decoration - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration nastavujeme dekoraci textu v HTML elementu, tou se myslí např. podtržení. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
text-indent - Český CSS 3 manuál

text-indent - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-indent nastavujeme odsazení prvního řádku odstavce, jako je to u českých odstavců. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
text-overflow - Český CSS 3 manuál

text-overflow - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-overflow nastavujeme chování vytékání textu z HTML elementu a jeho případné zkrácení. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
text-shadow - Český CSS 3 manuál

text-shadow - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-shadow přidáme textu stín. Docílíme tak hezkého efektu např. v nadpisech. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
text-transform - Český CSS 3 manuál

text-transform - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-transform ostylujeme text tak, aby se zobrazoval pouze velkými nebo malými písmeny. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
white-space - Český CSS 3 manuál

white-space - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti white-space nastavujeme chování mezer v textu. Můžeme ponechat několik mezer vedle sebe. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
word-break - Český CSS 3 manuál

word-break - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti word-break nastavujeme rozdělování slov v CJK textu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
word-spacing - Český CSS 3 manuál

word-spacing - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti *word-spacing* nastavujeme rozestupy (mezery) mezi jednotlivými slovy v textu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
word-wrap - Český CSS 3 manuál

word-wrap - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti word-wrap nastavujeme zalamování (rozdělování) slov v textu. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Text Effects (efekty textu) - Český CSS3 manuál

Text Effects (efekty textu) - Český CSS3 manuál

CSS3 manuál. Ukázka práce s novými možnostmi textu a efekty, které nám CSS3 přináší. Stínování, zalamování, tvorba efektů.
Napsal David Jančík
Zobrazit popis
Fonts (písma) - CSS3

Fonts (písma) - CSS3

Praktická ukázka vytvoření a použití vlastního písma pomocí CSS3. Již žádná závislost na web-safe fonts.
Napsal David Jančík
Zobrazit popis
Multiple Columns (sloupce) - Český CSS3 manuál

Multiple Columns (sloupce) - Český CSS3 manuál

Členění textu do sloupců jako například v novinách za použití CSS3.
Napsal David Jančík
Zobrazit popis
content - Český CSS 3 manuál

content - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti content nastavujeme co bude před a za elementem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
counter-increment - Český CSS 3 manuál

counter-increment - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti counter-increment můžeme přičítat k číslu vlastní hodnotu a tak tvořit seznamy. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
counter-reset - Český CSS 3 manuál

counter-reset - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti counter-reset definujeme ID počítadla a zároveň ho resetujeme. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
@font-face - Český CSS 3 manuál

@font-face - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 pravidla @font-face vytváříme vlastní font s jeho vlastním názvem. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
font-size-adjust - Český CSS 3 manuál

font-size-adjust - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-size-adjust nastavujeme velikost písma fontu. Podporuje pouze Mozilla Firefox. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
font-stretch - Český CSS 3 manuál

font-stretch - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti font-stretch nastavujeme zda bude text užší nebo širší. Nepodporuje žádný webový prohlížeč. Popis včetně stylů a náhradní ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
hanging-punctuation - Český CSS 3 manuál

hanging-punctuation - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti hanging-punctuation nastavujeme jak bude umístěné interpunkční znaménko. Nepodporuje žádný webový prohlížeč! Popis vlastnosti.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
quotes - Český CSS 3 manuál

quotes - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti quotes nastavujeme vlastní uvozovky pro citace. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Zobrazit popis
tab-size - Český CSS 3 manuál

tab-size - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti tab-size nastavujeme velikost znaku tabulátoru. Funguje pouze pro elementy textarea a pre. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
text-align-last - Český CSS 3 manuál

text-align-last - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-align-last nastavujeme zarovnání posledního řádku. Podporuje pouze Mozilla Firefox a IE. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Zobrazit popis
text-decoration-color - Český CSS 3 manuál

text-decoration-color - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration-color nastavujeme barvu podtrhnutí. Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Zobrazit popis
text-decoration-line - Český CSS 3 manuál

text-decoration-line - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration-line nastavujeme textu čáru (např. podtržení). Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Zobrazit popis
text-decoration-style - Český CSS 3 manuál

text-decoration-style - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-decoration-style nastavujeme styl čáry u textu. Podporuje pouze Mozilla Firefox! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Zobrazit popis
text-justify - Český CSS 3 manuál

text-justify - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti text-justify nastavujeme mezery k hodnotě justify (vlastnost text-align). Podporuje pouze IE! Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
unicode-bidi - Český CSS 3 manuál

unicode-bidi - Český CSS 3 manuál

Pomocí CSS 3 vlastnosti unicode-bidi můžeme text vykreslit zrcadlově převrácený. Popis včetně kódu, stylů a ukázky.
Napsal Jan Lupčík
Zobrazit popis


 

Aktivity (1)