Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Abecední rejstřík tagů - Český HTML 5 manuál

HTML5 - Český HTML 5 manuál Český rejstřík HTML 5 specifikace obsahuje popis všech HTML 5 tagů včetně ukázek jejich použití a vysvětlení atributů. Nepostradatelná příručka webmastera.

NázevPopis

HTML struktura

base Tag base v HTML 5 umožňuje nastavit kořenovou složku pro relativní odkazy v dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
body Tag body v HTML 5 označuje tělo celého HTML 5 dokumentu, ve kterém nalezneme obsah celých webových stránek. Popis elementu a ukázky jeho použití.
DOCTYPE Tag DOCTYPE v HTML 5 sděluje prohlížeči, že kód zobrazuje HTML 5 dokument. Popis elementu a ukázky jeho použití.
head Tag head v HTML 5 označuje hlavičku dokumentu, kde můžeme specifikovat např. kódování dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Hlavička HTML dokumentu Popis hlavičky head HTML dokumentu a elementů do ní patřících, tedy title, style, link, base, meta, script a noscript.
html Tag html v HTML 5 obaluje celý HTML dokument, který obsahuje hlavičku a tělo. Popis elementu a ukázky jeho použití.
link Tag link v HTML 5 se používá k provázání dokumentu s externím souborem, nejčastěji k CSS stylům. Popis elementu a ukázky jeho použití.
meta Tag meta v HTML 5 poskytuje tzv. metadata. Jedná se o informace vložené do HTML dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Struktura HTML dokumentu Popis struktury HTML dokumentu, tedy tagů doctype, html, head a body. Vysvětlíme si, co do které sekce patří.
style Tag style v HTML 5 slouží k vložení stylování přímo do HTML dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
title Tag title v HTML 5 obsahuje titulek stránky. Každá HTML stránka ho musí v hlavičce obsahovat. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Textové tagy

abbr Tag abbr v HTML 5 označuje zkratku v textu. Může se jednat o zkratku i o zkratkové slovo. Popis elementu a ukázky jeho použití.
b Tag b v HTML 5 označuje text, který se stylisticky odlišuje od ostatního textu, ale zároveň není důležitý. Popis elementu a ukázky jeho použití.
cite Tag cite se v HTML 5 používá k citování názvu díla nebo práce. Tag bývá často špatně pochopen, podívejte se na popis elementu a ukázky jeho použití.
code Tag code v HTML 5 označuje úryvek zdrojového kódu. Ve výchozím nastavení je vykreslen neproporcionálním písmem. Popis elementu a ukázky jeho použití.
del Tag del v HTML 5 slouží k označení odstraněného textu po editaci dokumentu. Popis elementu, jeho atributů cite a datetime a ukázky jeho použití.
dfn Tag dfn v HTML 5 označuje části textu, kde definujeme nějaký pojem. Popis elementu a ukázky jeho použití.
em Tag em v HTML 5 označuje část textu, která má větší význam než okolní text. Text je vykreslen kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Frázové tagy Popis frázových tagů v HTML pro označení textu. Probírá elementy abbr, em, strong, dfn, code, samp, kbd, var, b, i, u, s a mark.
h1 Tag h1 v HTML 5 označuje nejhlavnější nadpis, který obvykle obsahuje název webových stránek. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h2 Tag h2 v HTML 5 označuje nadpis článku či podstránky. Leží vždy pod nadpisem h1. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h3 Tag h3 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně druhé. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h4 Tag h4 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně třetí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h5 Tag h5 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně čtvrté. Jeho používání je však řídké. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h6 Tag h6 v HTML 5 označuje tu nejmenší možnou sekci. Nepoužívá se ale skoro vůbec. Popis elementu a ukázky jeho použití.
i Tag i v HTML 5 označuje text, který je řečený jiným přízvukem nebo v jiné náladě. Je vykreslován kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
ins Tag ins v HTML 5 slouží k označení nově vloženého textu po editaci dokumentu. Popis elementu, jeho atributů cite a datetime a ukázky jeho použití.
kbd Tag kdb v HTML 5 označuje text, který má být uživatelem vložen z klávesnice. Patří mezi frázové tagy. Popis elementu a ukázky jeho použití.
mark Tag mark v HTML 5 se používá při zvýraznění části citace, která je klíčová. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Nadpisy Nadpisy slouží v HTML pro lepší orientaci a jsou klíčové pro SEO. Právě z nadpisů si Google bere mnoho informací. Ukážeme si jak a kdy používat tagy h1-h6.
p Tag p se v HTML 5 používá k rozdělování textu do odstavců. Dokument je poté přehlednější a lépe se styluje. Popis elementu a ukázky jeho použití.
q Tag q označuje krátkou řádkovou (inline) citaci. Popis elementu a jeho atributu cite včetně ukázky použití.
rp Tag rp v HTML 5 obsahuje většinou závorky, které se zobrazí v případě, že prohlížeč ruby anotace nepodporuje. Popis elementu a ukázky jeho použití.
rt Tag rt v HTML 5 označuje danou informaci o výslovnosti v tzv. ruby anotaci. Popis elementu a ukázky jeho použití.
ruby Tag ruby v HTML 5 definuje tzv. ruby anotace, které se používají v asijské typografii. Popis elementu a ukázky jeho použití.
ruby, rt a rp Tagy ruby, rt a rp se v HTML 5 používají k vložení tzv. ruby anotací do asijské typografie. Popis elementů a ukázky jejich použití.
s Tag s v HTML 5 vykresluje obsah přeškrtnutě a označuje text, který již není aktuální nebo korektní. Popis elementu a ukázky jeho použití.
samp Tag samp v HTML 5 slouží k označení textu, který vypíše aplikace, tedy jejího výstupu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
strong Tag strong v HTML 5 označuje silnější zdůraznění než tag em. Text je vykreslen tučně. Popis elementu a ukázky jeho použití.
sub Tag sub se v HTML 5 používá k označení dolního indexu. Využijeme ho např. při psaní vzorců nebo indexaci proměnných. Popis elementu a ukázky jeho použití.
sup Tag sup se v HTML 5 používá k označení horního indexu. Využijeme ho při psaní mocnin nebo poznámek pod čarou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
u Tag u v HTML 5 označuje text, který má být vykreslen spolu s podtržením. Popis elementu a ukázky jeho použití.
var Tag var v HTML 5 slouží k označení proměnné v textu a patří mezi frázové tagy. Vykresluje se kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
wbr Tag wbr v HTML 5 označuje místo v dlouhém slově, kde je vhodné ho zalomit. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Layout

article Tag article v HTML 5 označuje samotný článek. Ten může mít svojí hlavičku a i patičku. Popis elementu a ukázky jeho použití.
aside Tag aside v HTML 5 označuje postranní panel, který obvykle obsahuje doplňky k článku. Popis elementu a ukázky jeho použití.
details Tag details v HTML 5 označuje rozbalovací sekci s detaily. Pomocí tagu summary ji přiřadíme titulek. Popis elementu a ukázky jeho použití.
figcaption Tag figcaption v HTML 5 popisuje obsah v jeho rodičovském tagu figure. Popis elementu a ukázky jeho použití.
figure Tag figure v HTML 5 označuje samostatnou ilustraci, tákající se článku. Její nadpis vložíme pomocí tagu figcaption. Popis elementu a ukázky jeho použití.
footer Tag footer v HTML 5 označuje patičku stránky. Obvykle obsahuje copyright a informace o autorovi. Popis elementu a ukázky jeho použití.
header Tag header v HTML 5 označuje hlavičku stránky. Ta zpravidla obsahuje nadpis h1. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Layout (rozložení stránky) Popis tagů pro rozložení stránky do sekci (layoutu). Vysvětlení tagů header, hgroup, nav, footer, section, article a aside.
nav Tag nav v HTML 5 obsahuje navigační prvky. Může být součástí header nebo stát samostatně pod ním. Popis elementu a ukázky jeho použití.
section Tag section v HTML 5 se používá zejména k označení "těla" dokumentu mezi hlavičkou a patičkou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
summary Tag summary v HTML 5 označuje titulek sekce s detaily, kdy po kliknutí na něj se ukážou detaily. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Tabulky

caption Tag caption v HTML 5 označuje nadpis tabulky, který je ve výchozím nastavení vycentrovaný. Popis elementu a ukázky jeho použití.
col Tag col v HTML 5 definuje styl sloupců ve skupině. Nachází se v rodičovském tagu colgroup. Popis elementu a ukázky jeho použití.
colgroup Tag colgroup v HTML 5 umožňuje seskupovat sloupce do skupin a těm poté nastavovat různé CSS styly. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Jednoduché tabulky Popis tagů k tvorbě jednoduchých HTML tabulek. Tagy table, tr, td, th, atributy border, colspan, rowspan, headers a scope. Hlavičky a slučování buněk.
Pokročilé tabulky Popis tagů k tvorbě pokročilých HTML tabulek. Tagy thead, tfoot, tbody, caption, colgroup, col a atribut span. Patičky, nadpisy a seskupení sloupců.
table Tag table v HTML 5 označuje tabulku a obsahuje jednotlivé řádky s buňkami. Popis elementu a ukázky jeho použití.
tbody Tag tbody v HTML 5 označuje tělo tabulky, které obsahuje její data. Popis elementu a ukázky jeho použití.
td Tag td v HTML 5 označuje buňku tabulky, která může obsahovat text, obrázky a další libovolné elementy. Popis elementu a ukázky jeho použití.
tfoot Tag tfoot v HTML 5 označuje patičku tabulky, ve které je obvykle její celé shrnutí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
th Tag th v HTML 5 označuje hlavičkovou buňku tabulky. Ve výchozím nastavení je obsah vykreslen uprostřed a je tučný. Popis elementu a ukázky jeho použití.
thead Tag thead v HTML 5 označuje hlavičku tabulky, kde je obvykle popis jednotlivých sloupců. Popis elementu a ukázky jeho použití.
tr Tag tr v HTML 5 označuje řádek tabulky a obsahuje jednotlivé buňky. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Seznamy

datalist Tag autocomplete v HTML 5 označuje seznam možností, které jsou následně nabízeny v inputu pomocí našeptávače. Popis elementu a ukázky jeho použití.
dd Tag dd v HTML 5 označuje popis vysvětlovaného pojmu v slovníčku pojmů. Popis elementu a ukázky jeho použití.
dl Tag dl v HTML 5 označuje slovníček pojmů. Také má své vlastní tagy pro položky. Popis elementu a ukázky jeho použití.
dt Tag dt v HTML 5 označuje ve slovníčku pojmů vysvětlovaný pojem. Popis elementu a ukázky jeho použití.
li Tag li v HTML 5 označuje jednu položku seznamu a nejčastěji obaluje text. Popis elementu a ukázky jeho použití.
ol Tag ol v HTML 5 označuje uspořádaný seznam, který je řazen dle nějakého klíče. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Seznamy a slovníček pojmů Popis tagů k tvorbě HTML seznamů a slovníku pojmů - ul, ol, li, dl, dt, dd a příklady jejich použití. Vysvětlíme si atributy reversed, start, type a value.
ul Tag ul v HTML 5 označuje neuspořádaný seznam. Standardně mají jeho položky odrážky. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Multimédia

area Tag area v HTML 5 označuje jednu oblast na mapě (obrázku). Typicky se jedná o různé tvary. Popis elementu a ukázky jeho použití.
audio HTML 5 tag audio se používá pro vložení zvuků nebo hudby do HTML stránky. Ukázka použití a popis jeho atributů a podporovaných formátů (kodeků).
canvas Tag canvas v HTML 5 označuje plátno, na které je možné vykreslovat např. JavaScriptem. Používá se pro animace a hry. Popis elementu a ukázky jeho použití.
embed Tag embed se v HTML používá k vložení externí aplikace nebo plug-inu. Často se používá k vložení Flash aplikace. Popis elementu a ukázky jeho použití.
img Tag img v HTML 5 označuje obrázek, který má v sobě hned několik atributů. Je nepárový. Popis elementu a ukázky jeho použití.
map Tag map v HTML 5 umožňuje definovat mapu na obrázku přímo na straně klienta. Popis elementu a ukázky jeho použití.
object Tag object se v HTML 5 používá k vložení multimediální aplikace do HTML dokumentu. Nejčastěji se jedná o Flash. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Obrázky a obrázková mapa Popis tagu img pro vložení obrázku do stránky a jeho atributů src, alt, width, height. Dále si ukážeme obrázkové klikací mapy, tedy elementy map a area.
source HTML 5 tag source se používá pro vložení zdroje videa nebo hudby pro tagy audio a video. Ukázka použití a popis jeho atributů.
track HTML 5 tag track se používá pro vložení textové stopy pro tagy audio a video. Ukázka použití a popis jeho atributů.
video HTML 5 tag video se používá pro vložení videa do HTML stránky. Ukázka použití a popis jeho atributů a podporovaných formátů (kodeků).

Formuláře

button Tag button v HTML 5 označuje tlačítko, které nemusí být bezprostředně součástí formuláře a může obsahovat další tagy. Popis elementu a ukázky jeho použití.
fieldset Tag fieldset se v HTML 5 používá s tagem legend k seskupení formulářových polí a může být označen i jako GroupBox. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Formuláře Popis tagu form k tvorbě webových formulářů v HTML a jeho atributů method, action, name, autocomplete, accept-charset, taget a enctype.
input Tag input se používá ve formulářích pro vložení různých vstupních polí. Obecný popis a rozcestník jeho jednotlivých typů.
input typu file Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ file slouží k nahrání souborů na web. Popis tagu včetně ukázky.
input typu hidden Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ hidden slouží k vložení skrytého pole. Popis tagu včetně ukázky.
input typu checkbox Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ checkbox slouží k vložení zaškrtávacího pole. Popis tagu včetně ukázky.
input typu password Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ password slouží k zadání hesla. Popis tagu včetně ukázky.
input typu radio Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ radio slouží k vložení přepínacího tlačítka. Popis tagu včetně ukázky.
input typu reset Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ reset obnoví výchozí hodnoty ve formuláři. Popis tagu včetně ukázky.
input typu submit Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ submit slouží k odeslání formuláře. Popis tagu včetně ukázky.
input typu text Tag input se používá v HTML formulářích pro vložení různých vstupních polí. Typ text slouží k zadání krátkého textu. Popis tagu včetně ukázky.
keygen Tag keygen se v HTML 5 používá k bezpečnému odeslání formuláře pomocí certifikátu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Label Popis tagu label, který slouží jako popisek polí v HTML formulářích. Popis jeho atributů for a form.
output Tag output v HTML 5 označuje výsledek nějaké početní operace. Může se jednat např. o výstup JavaScriptu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Select Popis tagu select, který umožňuje do HTML formuláře vložit vyjížděcí nabídku (combo box). Popis souvisejících tagů option a optgroup a jejich atributů.
textarea Popis tagu textarea k vložení textového pole do HTML formuláře. Popis atributů autofocus, cols, disabled, form, maxlength, name, placeholder, readonly...

Ostatní tagy

a Tag a v HTML 5 označuje hypertextový odkaz. Pomocí něj se pohybujeme v rámci našeho webu nebo odkazujeme na web cizí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
address Tag address v HTML 5 poskytuje kontaktní informace k dokumentu nebo jeho části. Bývá špatně chápán,NEoznačuje adresu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
bdi Tag bdi v HTML 5 označuje text, který může být psán jiným směrem textu, než text okolní. Popis elementu a ukázky jeho použití.
bdo Tag bdo v HTML 5 označuje přepsání aktuálního směru textu, např. na směr zprava doleva. Popis elementu a ukázky jeho použití.
blockquote Tag blockquote označuje blokovou citaci. Popis elementu a jeho atributu cite včetně ukázky použití.
br Tag br se používá k zalomení řádku. Můžeme tak např. zalamovat text v odstavci. Popis elementu a ukázky jeho použití.
command Tag command se v HTML 5 používá k vložení příkazu do kontextového menu nebo k zachycení klávesové zkratky ve stránce. Popis elementu a ukázky jeho použití.
div Tag div se v HTML 5 používá k seskupování logicky souvisejících blokových elementů a k jejich stylování. Popis elementu a ukázky jeho použití.
hr Tag hr v HTML 5 označuje oddělovač, který je vykreslen jako horizontální čára. Používá se při změně tématu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
iframe Tag iframe v HTML 5 označuje inline rámec, umožňuje tedy vložení další HTML stránky do HTML dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
komentáře Komentáře slouží v HTML pro autora stránky jako poznámky k lepší orientaci zejména v komplexním kódu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
menu Tag menu umožňuje v HTML 5 vložit toolbar s menu, podobně jako ho známe např. z Windows aplikací. Popis elementu a ukázky jeho použití.
meter Tag meter v HTML 5 označuje měřič, podobný progressbaru, který graficky zobrazuje určitou část z celku. Popis elementu a ukázky jeho použití.
progress Tag progress v HTML 5 označuje ukazatel pokroku v nějaké činnosti, známý také jako progressbar. Popis elementu a ukázky jeho použití.
script Popis tagů script a noscript k vložení klientský skriptů (JavaScriptu) do HTML dokumentu. Popis atributů async, defer, type, charset a src.
span Popis elementu a ukázky jeho použití.
time HTML 5 tag time se používá pro označení data nebo času v HTML stránce. Ukázka použití a popis jeho atributů.

Zastaralé tagy

big Tag big v HTML dříve označoval větší text než byl ten normální. Teď se větší text dělá pomocí CSS. Popis elementu a ukázky jeho použití.
center Tag center v HTML vycentroval obsah. Nově se centruje pomocí CSS vlastností. Popis elementu a ukázky jeho použití.
font Tag font v HTML umožňoval nastavit typ, velikost a barvu písma. Nyní písmo nastavujeme v CSS dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
frame Tag frame v HTML označoval rámec, ve kterém se zobrazovala samostatná HTML stránka. Popis elementu a ukázky jeho použití.
frameset Tag frameset v HTML označoval soubor rámců. Z HTML byly však rámce již odebrány. Popis elementu a ukázky jeho použití.
noframes Tag noframes v HTML obsahoval text, který se zobrazil, když prohlížeč nepodporoval rámce. Popis elementu a ukázky jeho použití.
small Tag small v HTML označoval a označuje menší text než ten okolní. Má stejnou velikost jako nadpis 5. úrovně. Popis elementu a ukázky jeho použití.
strike Tag strike v HTML označoval přeškrtnutý text. Nově se to dělá přes CSS vlastnost. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Stylování Pro snazší hromadnou modifikovatelnost do HTML stránky vkládáme pouze obsah. Úprava vzhledu elementů (stylování) se vyčlenila do samostatného souboru CSS.

Aktivity