Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Ostatní tagy - Český HTML 5 manuál

a - Český HTML 5 manuál

a - Český HTML 5 manuál

Tag a v HTML 5 označuje hypertextový odkaz. Pomocí něj se pohybujeme v rámci našeho webu nebo odkazujeme na web cizí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
address - Český HTML 5 manuál

address - Český HTML 5 manuál

Tag address v HTML 5 poskytuje kontaktní informace k dokumentu nebo jeho části. Bývá špatně chápán,NEoznačuje adresu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
bdi - Český HTML 5 manuál

bdi - Český HTML 5 manuál

Tag bdi v HTML 5 označuje text, který může být psán jiným směrem textu, než text okolní. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
bdo - Český HTML 5 manuál

bdo - Český HTML 5 manuál

Tag bdo v HTML 5 označuje přepsání aktuálního směru textu, např. na směr zprava doleva. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
blockquote - Český HTML 5 manuál

blockquote - Český HTML 5 manuál

Tag blockquote označuje blokovou citaci. Popis elementu a jeho atributu cite včetně ukázky použití.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
br - Český HTML 5 manuál

br - Český HTML 5 manuál

Tag br se používá k zalomení řádku. Můžeme tak např. zalamovat text v odstavci. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
command - Český HTML 5 manuál

command - Český HTML 5 manuál

Tag command se v HTML 5 používá k vložení příkazu do kontextového menu nebo k zachycení klávesové zkratky ve stránce. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
div - Český HTML 5 manuál

div - Český HTML 5 manuál

Tag div se v HTML 5 používá k seskupování logicky souvisejících blokových elementů a k jejich stylování. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
hr - Český HTML 5 manuál

hr - Český HTML 5 manuál

Tag hr v HTML 5 označuje oddělovač, který je vykreslen jako horizontální čára. Používá se při změně tématu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
iframe - Český HTML 5 manuál

iframe - Český HTML 5 manuál

Tag iframe v HTML 5 označuje inline rámec, umožňuje tedy vložení další HTML stránky do HTML dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
komentáře - Český HTML 5 manuál

komentáře - Český HTML 5 manuál

Komentáře slouží v HTML pro autora stránky jako poznámky k lepší orientaci zejména v komplexním kódu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
menu - Český HTML 5 manuál

menu - Český HTML 5 manuál

Tag menu umožňuje v HTML 5 vložit toolbar s menu, podobně jako ho známe např. z Windows aplikací. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
meter - Český HTML 5 manuál

meter - Český HTML 5 manuál

Tag meter v HTML 5 označuje měřič, podobný progressbaru, který graficky zobrazuje určitou část z celku. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
progress - Český HTML 5 manuál

progress - Český HTML 5 manuál

Tag progress v HTML 5 označuje ukazatel pokroku v nějaké činnosti, známý také jako progressbar. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
span - Český HTML 5 manuál

span - Český HTML 5 manuál

Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
time - Český HTML 5 manuál

time - Český HTML 5 manuál

HTML 5 tag time se používá pro označení data nebo času v HTML stránce. Ukázka použití a popis jeho atributů.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
script - Český HTML 5 manuál

script - Český HTML 5 manuál

Popis tagů script a noscript k vložení klientský skriptů (JavaScriptu) do HTML dokumentu. Popis atributů async, defer, type, charset a src.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (1)