Textové tagy - Český HTML 5 manuál

cite - Český HTML 5 manuál

cite - Český HTML 5 manuál

Tag cite se v HTML 5 používá k citování názvu díla nebo práce. Tag bývá často špatně pochopen, podívejte se na popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
ins - Český HTML 5 manuál

ins - Český HTML 5 manuál

Tag ins v HTML 5 slouží k označení nově vloženého textu po editaci dokumentu. Popis elementu, jeho atributů cite a datetime a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
p - Český HTML 5 manuál

p - Český HTML 5 manuál

Tag p se v HTML 5 používá k rozdělování textu do odstavců. Dokument je poté přehlednější a lépe se styluje. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
q - Český HTML 5 manuál

q - Český HTML 5 manuál

Tag q označuje krátkou řádkovou (inline) citaci. Popis elementu a jeho atributu cite včetně ukázky použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
ruby, rt a rp - Český HTML 5 manuál

ruby, rt a rp - Český HTML 5 manuál

Tagy ruby, rt a rp se v HTML 5 používají k vložení tzv. ruby anotací do asijské typografie. Popis elementů a ukázky jejich použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
sub - Český HTML 5 manuál

sub - Český HTML 5 manuál

Tag sub se v HTML 5 používá k označení dolního indexu. Využijeme ho např. při psaní vzorců nebo indexaci proměnných. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
sup - Český HTML 5 manuál

sup - Český HTML 5 manuál

Tag sup se v HTML 5 používá k označení horního indexu. Využijeme ho při psaní mocnin nebo poznámek pod čarou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
wbr - Český HTML 5 manuál

wbr - Český HTML 5 manuál

Tag wbr v HTML 5 označuje místo v dlouhém slově, kde je vhodné ho zalomit. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Nadpisy - Český HTML 5 manuál

Nadpisy - Český HTML 5 manuál

Nadpisy slouží v HTML pro lepší orientaci a jsou klíčové pro SEO. Právě z nadpisů si Google bere mnoho informací. Ukážeme si jak a kdy používat tagy h1-h6.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Frázové tagy - Český HTML 5 manuál

Frázové tagy - Český HTML 5 manuál

Popis frázových tagů v HTML pro označení textu. Probírá elementy abbr, em, strong, dfn, code, samp, kbd, var, b, i, u, s a mark.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
abbr - Český HTML 5 manuál

abbr - Český HTML 5 manuál

Tag abbr v HTML 5 označuje zkratku v textu. Může se jednat o zkratku i o zkratkové slovo. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
em - Český HTML 5 manuál

em - Český HTML 5 manuál

Tag em v HTML 5 označuje část textu, která má větší význam než okolní text. Text je vykreslen kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
strong - Český HTML 5 manuál

strong - Český HTML 5 manuál

Tag strong v HTML 5 označuje silnější zdůraznění než tag em. Text je vykreslen tučně. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
b - Český HTML 5 manuál

b - Český HTML 5 manuál

Tag b v HTML 5 označuje text, který se stylisticky odlišuje od ostatního textu, ale zároveň není důležitý. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
dfn - Český HTML 5 manuál

dfn - Český HTML 5 manuál

Tag dfn v HTML 5 označuje části textu, kde definujeme nějaký pojem. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
h1 - Český HTML 5 manuál

h1 - Český HTML 5 manuál

Tag h1 v HTML 5 označuje nejhlavnější nadpis, který obvykle obsahuje název webových stránek. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
mark - Český HTML 5 manuál

mark - Český HTML 5 manuál

Tag mark v HTML 5 se používá při zvýraznění části citace, která je klíčová. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
i - Český HTML 5 manuál

i - Český HTML 5 manuál

Tag i v HTML 5 označuje text, který je řečený jiným přízvukem nebo v jiné náladě. Je vykreslován kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
h2 - Český HTML 5 manuál

h2 - Český HTML 5 manuál

Tag h2 v HTML 5 označuje nadpis článku či podstránky. Leží vždy pod nadpisem h1. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
h3 - Český HTML 5 manuál

h3 - Český HTML 5 manuál

Tag h3 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně druhé. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
h4 - Český HTML 5 manuál

h4 - Český HTML 5 manuál

Tag h4 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně třetí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
h5 - Český HTML 5 manuál

h5 - Český HTML 5 manuál

Tag h5 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně čtvrté. Jeho používání je však řídké. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
h6 - Český HTML 5 manuál

h6 - Český HTML 5 manuál

Tag h6 v HTML 5 označuje tu nejmenší možnou sekci. Nepoužívá se ale skoro vůbec. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
code - Český HTML 5 manuál

code - Český HTML 5 manuál

Tag code v HTML 5 označuje úryvek zdrojového kódu. Ve výchozím nastavení je vykreslen neproporcionálním písmem. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
samp - Český HTML 5 manuál

samp - Český HTML 5 manuál

Tag samp v HTML 5 slouží k označení textu, který vypíše aplikace, tedy jejího výstupu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
kbd - Český HTML 5 manuál

kbd - Český HTML 5 manuál

Tag kdb v HTML 5 označuje text, který má být uživatelem vložen z klávesnice. Patří mezi frázové tagy. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
var - Český HTML 5 manuál

var - Český HTML 5 manuál

Tag var v HTML 5 slouží k označení proměnné v textu a patří mezi frázové tagy. Vykresluje se kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
u - Český HTML 5 manuál

u - Český HTML 5 manuál

Tag u v HTML 5 označuje text, který má být vykreslen spolu s podtržením. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
s - Český HTML 5 manuál

s - Český HTML 5 manuál

Tag s v HTML 5 vykresluje obsah přeškrtnutě a označuje text, který již není aktuální nebo korektní. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
ruby - Český HTML 5 manuál

ruby - Český HTML 5 manuál

Tag ruby v HTML 5 definuje tzv. ruby anotace, které se používají v asijské typografii. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
rt - Český HTML 5 manuál

rt - Český HTML 5 manuál

Tag rt v HTML 5 označuje danou informaci o výslovnosti v tzv. ruby anotaci. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis
rp - Český HTML 5 manuál

rp - Český HTML 5 manuál

Tag rp v HTML 5 obsahuje většinou závorky, které se zobrazí v případě, že prohlížeč ruby anotace nepodporuje. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Napsal Jan Lupčík
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (1)