Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount week 30

Diskuze: 5 minutový countdown (v JavaFX)

Aktivity
Avatar
Vojtěch Bešťák:21.5.2016 10:10

Zdravím, snažím se vytvořit 5 minutový countdown za pomoci kódu, který mi poradil Atrament
Zde je můj dosavadní zdrojový kód:

@FXML
  private void handlestartButtonAction(ActionEvent event)
  {


    casSekundy.setCycleCount(countDownSeconds2); //nastaví se počet opakování, tedy pošet sekund k odpočtu
    casSekundy.play(); //a jedeme...
    startButton.setVisible(false);

  }
private int countDownSeconds2 = 59; // bude se odpočítávat od 3 do nuly
  private final StringProperty casSekundyValue = new SimpleStringProperty(countDownSeconds2 + ""); //StringProperty countDownValue se později 'přibinduje' k countdownLabel, když se změní hodnota countDownValue, změní se i countdownLabel
  private final StringProperty casMinutyValue = new SimpleStringProperty(4 + "");
//nyní vytvoříme timeline s duration 1 sekunda
  private final Timeline casSekundy = new Timeline(new KeyFrame(Duration.seconds(1), (e) -> {

    int i = Integer.parseInt(casSekundyValue.getValue()) - 1; //koukneme jaka je hodnota countDownValue a snížíme o jedna
    casSekundyValue.setValue(i + "");//nastavíme countDownValue novou hodnotu
    if (i == 0)
    {
      casSekundyValue.setValue("59");
      odeberMinuty();
      cas();
    }
}));
  public void cas()
    {
      casSekundy.setCycleCount(countDownSeconds2); //nastaví se počet opakování, tedy pošet sekund k odpočtu
      casSekundy.play(); //a jedeme...
    }

  public void odeberMinuty()
  {
    int j = Integer.parseInt(casMinutyValue.getValue()) - 1;
    casMinutyValue.setValue(j + "");
  }

  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
    countdownLabel.textProperty().bind(countDownValue);
    casSekundyLabel.textProperty().bind(casSekundyValue);
    casMinutyLabel.textProperty().bind(casMinutyValue);
    countdownLabel.setVisible(false);


  }

Moje představa byla taková, že se nejdříve odečte 59 sekund z

casSekundyValue

a poté se díky metodě

odeberMinuty()

a

cas()

odebere 1 minuta a znovu se spustí odpočítávání 59 sekund.

Ovšem výsledek byl takový, že po spuštění aplikace tlacitkem se odečetlo prvních 59 sekund, poté se minuty změnili ze 4 na 3 a sekundy se vrátili zpět na 59. Ale odpočítávání další minuty nezačalo.
Pomůže mi prosím někdo, a řekne mi co mám špatně?

 
Odpovědět
21.5.2016 10:10
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Vojtěch Bešťák
Petr Štechmüller:21.5.2016 12:25

Ahoj, co na to jít trochu jinak. Pokud chceš odpočet 5 minut, tak ten interval čas sekundy nastav na hodnotu 5*60. Pak místo kontroly, zda-li i==0 můžeš kontrolovat něco ve stylu i%60==0. Tímto zkontrolujes, jestli je hodnota i násobek 60, neboli jestli ubehla minuta. Pokud se podmínka splní, tak můžeš odečíst minutu a nemusí s restartovat žádném timer...

Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+1 bodů
Řešení problému
Nahoru Odpovědět
21.5.2016 12:25
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Odpovídá na Vojtěch Bešťák
Erik Šťastný:21.5.2016 13:16

Ahoj ahoj, nechci ti tu myšlenku nějakou celou rozbíjet, ale nešlo by vyjít z aktuálního systémového času a založit to na tom? :)

 
Nahoru Odpovědět
21.5.2016 13:16
Avatar
Odpovídá na Petr Štechmüller
Vojtěch Bešťák:21.5.2016 15:53

Děkuji dobrý nápad, zkusil jsem to nějak předělat:

  @FXML
  private void handlestartButtonAction(ActionEvent event)
  {
    cas();
    startButton.setVisible(false);
  }
  private int zbyvaMinut = 5;
  private int zbyvaSekund = zbyvaMinut*60;
  private int zbyvaMinutAktualne = zbyvaMinut;
  private int zbyvaSekundAktualne = zbyvaSekund;

  private final StringProperty casSekundyValue = new SimpleStringProperty(zbyvaSekund + "");
  private final StringProperty casMinutyValue = new SimpleStringProperty(zbyvaMinut + "");

  private final Timeline casSekundy = new Timeline(new KeyFrame(Duration.seconds(1), (e) -> {
    zbyvaSekundAktualne--;
    int vytisk = (zbyvaSekundAktualne - ((zbyvaMinutAktualne - 1) * 60)) -1;
    casSekundyValue.setValue(String.format("%02d", vytisk));


    if(zbyvaSekundAktualne == zbyvaSekund - 1)
    {
      odeberMinuty();
    }
    if(zbyvaSekundAktualne == 241 || zbyvaSekundAktualne == 181 || zbyvaSekundAktualne == 121 || zbyvaSekundAktualne == 61)
    {
      odeberMinuty();
      zbyvaMinutAktualne--;
    }
}));


  public void cas()
  {
    casSekundy.setCycleCount(zbyvaSekund); //nastaví se počet opakování, tedy počet sekund k odpočtu
    casSekundy.play();

  }


  public void odeberMinuty()
  {
    int j = Integer.parseInt(casMinutyValue.getValue()) - 1;
    casMinutyValue.setValue(String.format("%02d", j));
    zbyvaMinut--;
  }

  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
    countdownLabel.textProperty().bind(countDownValue);
    casSekundyLabel.textProperty().bind(casSekundyValue);
    casMinutyLabel.textProperty().bind(casMinutyValue);
    countdownLabel.setVisible(false);

Po tomto to již ve své podstatě odpočítává 5 minut, ale na úplném začátku před zmáčknutí tlačítka se zobrazuje: viz. obrazek - 5 minut 300 sekund (tedy počáteční hodnoty countdownu)

Po zmáčknutí tlačítka se 1 sekudnu nic neděje, a pak se najednou objeví 04:58. To znamená, že z nějakého důvodu nezobrazí 59.

Další věc, která je tak trochu rozbitá je přechod jednotlivých minut. casMinutyLabel se v GUI zmenší o 1 ve chvíly, kdy v casSekundyLabel je teprve 00.

Nezná prosím někdo řešení těchto problémů?

Editováno 21.5.2016 15:53
 
Nahoru Odpovědět
21.5.2016 15:53
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Atrament
Supertvůrce
Avatar
Odpovídá na Vojtěch Bešťák
Atrament:21.5.2016 17:00

Já bych na to šel ještě trochu jinak :) Změnil bych nastavení té timeline tak aby neodpočítávala konkrétní počet cyklů, ale aby běžela do nekonečna setCycleCount(Ti­meline.INDEFI­NITE). Tím by mi vlastně odtikávala sekundy. Při každém 'tiknutí' bych zkontroloval jestli jsou minuty a sekundy už nula, a když jo tak bych tu timeline stopnul a provedl to co chceš provést po skončení odpočtu. Když ne tak bych ubral jednu sekundu, pokud by se tím dostal počet sekund na nulu tak bych koukl jestli jsou minuty víc než 0 a když jo tak bych ubral minutu a nastavil na sekundách 59.

 
Nahoru Odpovědět
21.5.2016 17:00
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Atrament
Petr Štechmüller:21.5.2016 17:10

Tak to je podobné, co jsem já navrhoval s tím rozdílem, že znám předem dobu, jak dlouho to poběží...

Nahoru Odpovědět
21.5.2016 17:10
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Vojtěch Bešťák:21.5.2016 17:39

Z nějakého důvodu mi tento kód hází po zmáčnkutí tlačítka chybu:
Kód:

  @FXML
  private void handlestartButtonAction(ActionEvent event)
  {
    countdownLabel.setVisible(true);
    cas();
    startButton.setVisible(false);
  }

  private final StringProperty casSekundyValue = new SimpleStringProperty();
  private final StringProperty casMinutyValue = new SimpleStringProperty();

  private final Timeline casSekundy = new Timeline(new KeyFrame(Duration.seconds(1), (e) -> {
    int s = Integer.parseInt(casSekundyValue.getValue());
    int m = Integer.parseInt(casMinutyValue.getValue());
    if(s == 0 && m == 0)
    {
      stopTimeLine();
      System.out.println("Odpočet úspěšně dokončen");
    }
    else
      if (s != 0)
      {
        casSekundyValue.setValue(String.format("%02d", s - 1));
      }
    else
      {
        casMinutyValue.setValue(String.format("%02d", m - 1));
        casSekundyValue.setValue(String.format("%02d", 59));
      }
}));

  public void stopTimeLine()
  {
    casSekundy.stop();
  }

  public void cas()
  {
    casSekundy.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
    casSekundy.play();


  }
  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
    countdownLabel.textProperty().bind(countDownValue);
    casSekundyLabel.textProperty().bind(casSekundyValue);
    casMinutyLabel.textProperty().bind(casMinutyValue);
    countdownLabel.setVisible(false);
  }

Chyba:

ant -f "C:\\Users\\Vojta\\Dropbox\\Java\\Programy - NetBeans\\Objektově orientované programování\\STIGA-Scoreboard" jfxsa-run
init:
Deleting: C:\Users\Vojta\Dropbox\Java\Programy - NetBeans\Objektově orientované programování\STIGA-Scoreboard\build\built-jar.properties
deps-jar:
Updating property file: C:\Users\Vojta\Dropbox\Java\Programy - NetBeans\Objektově orientované programování\STIGA-Scoreboard\build\built-jar.properties
Compiling 1 source file to C:\Users\Vojta\Dropbox\Java\Programy - NetBeans\Objektově orientované programování\STIGA-Scoreboard\build\classes
compile:
Detected JavaFX Ant API version 1.3
Launching <fx:jar> task from C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77\jre\..\lib\ant-javafx.jar
Warning: From JDK7u25 the Codebase manifest attribute should be used to restrict JAR repurposing.
     Please set manifest.custom.codebase property to override the current default non-secure value '*'.
Launching <fx:deploy> task from C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77\jre\..\lib\ant-javafx.jar
No base JDK. Package will use system JRE.
No base JDK. Package will use system JRE.
jfx-deployment-script:
jfx-deployment:
jar:
Copying 12 files to C:\Users\Vojta\Dropbox\Java\Programy - NetBeans\Objektově orientované programování\STIGA-Scoreboard\dist\run549448994
jfx-project-run:
Executing C:\Users\Vojta\Dropbox\Java\Programy - NetBeans\Objektově orientované programování\STIGA-Scoreboard\dist\run549448994\STIGA-Scoreboard.jar using platform C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_77\jre/bin/java
Exception in thread "JavaFX Application Thread" java.lang.NumberFormatException: null
    at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:542)
    at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
    at stiga.scoreboard.FXMLDocumentController.lambda$new$1(FXMLDocumentController.java:135)
    at com.sun.scenario.animation.shared.TimelineClipCore.visitKeyFrame(TimelineClipCore.java:239)
    at com.sun.scenario.animation.shared.TimelineClipCore.playTo(TimelineClipCore.java:180)
    at javafx.animation.Timeline.impl_playTo(Timeline.java:176)
    at javafx.animation.AnimationAccessorImpl.playTo(AnimationAccessorImpl.java:39)
    at com.sun.scenario.animation.shared.InfiniteClipEnvelope.timePulse(InfiniteClipEnvelope.java:110)
    at javafx.animation.Animation.impl_timePulse(Animation.java:1102)
    at javafx.animation.Animation$1.lambda$timePulse$25(Animation.java:186)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at javafx.animation.Animation$1.timePulse(Animation.java:185)
    at com.sun.scenario.animation.AbstractMasterTimer.timePulseImpl(AbstractMasterTimer.java:344)
    at com.sun.scenario.animation.AbstractMasterTimer$MainLoop.run(AbstractMasterTimer.java:267)
    at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.pulse(QuantumToolkit.java:506)
    at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.pulse(QuantumToolkit.java:490)
    at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.lambda$runToolkit$404(QuantumToolkit.java:319)
    at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95)
    at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
    at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$148(WinApplication.java:191)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Exception in thread "JavaFX Application Thread" java.lang.NumberFormatException: null
    at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:542)
    at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
    at stiga.scoreboard.FXMLDocumentController.lambda$new$1(FXMLDocumentController.java:135)
    at com.sun.scenario.animation.shared.TimelineClipCore.visitKeyFrame(TimelineClipCore.java:239)
    at com.sun.scenario.animation.shared.TimelineClipCore.playTo(TimelineClipCore.java:180)
    at javafx.animation.Timeline.impl_playTo(Timeline.java:176)
    at javafx.animation.AnimationAccessorImpl.playTo(AnimationAccessorImpl.java:39)
    at com.sun.scenario.animation.shared.InfiniteClipEnvelope.timePulse(InfiniteClipEnvelope.java:110)
    at javafx.animation.Animation.impl_timePulse(Animation.java:1102)
    at javafx.animation.Animation$1.lambda$timePulse$25(Animation.java:186)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at javafx.animation.Animation$1.timePulse(Animation.java:185)
    at com.sun.scenario.animation.AbstractMasterTimer.timePulseImpl(AbstractMasterTimer.java:344)
    at com.sun.scenario.animation.AbstractMasterTimer$MainLoop.run(AbstractMasterTimer.java:267)
    at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.pulse(QuantumToolkit.java:506)
    at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.pulse(QuantumToolkit.java:490)
    at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.lambda$runToolkit$404(QuantumToolkit.java:319)
    at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95)
    at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
    at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$148(WinApplication.java:191)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Deleting directory C:\Users\Vojta\Dropbox\Java\Programy - NetBeans\Objektově orientované programování\STIGA-Scoreboard\dist\run549448994
jfxsa-run:
BUILD SUCCESSFUL (total time: 11 seconds)
 
Nahoru Odpovědět
21.5.2016 17:39
Avatar
Vojtěch Bešťák:21.5.2016 17:50

Děkuji moc :) Už jsem na to přišel, stačilo definovat tyto dvě proměnné:

private final StringProperty casSekundyValue = new SimpleStringProperty(0 + "");
private final StringProperty casMinutyValue = new SimpleStringProperty(5 + "");

Nicméně mám ještě jeden dotaz, jde nějak udělat, aby countdown před zmáčknutím tlačítka vypadal jako po zmáčknutí?
viz obrázky

 
Nahoru Odpovědět
21.5.2016 17:50
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 8 zpráv z 8.