Avatar
Batman
Člen
Avatar
Batman:8.5.2016 22:53

Dobrý deň,
ak by mal niekto čas, mohol by sa pozrieť na tento kód. Je to celkom pekné pexeso ale má jednu chybu. Keď kliknem na 2 karty ako to je už v pexesu zvykom, prvá sa odhalí bez problémov, no tá druhá sa vôbec neodhalí ak samozrejme nejde o rovnaký pár. Túto chybu som chcel odstrániť ale neviem prísť ako nato. Ak by bol niekto taký dobrý budem vďačný za vašu pomoc.

//Importujeme si všetky knižnice, ktoré budeme potrebovať
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;


/*Trieda pexeso bude dediť z triedy JFrame, pretože budeme vytvárať Panel, a taktiež bude trieda
 pexeso implementovať ActionListener, keďže budeme potrebovať udalosť stlačenia tlačidla */
public class Pexeso extends JFrame implements ActionListener
{
  //Zadeklarujeme si premennú hlavný panel, ktorá bude reprezentovať naše hlavné hracie okno.
  private JPanel hlavnýPanel;

  //Zadeklarujeme si pole tlačidiel o veľkosti 12
  private JButton[] poleTlacidiel = new JButton[12];

  /*Zadeklarujeme si premennú "pocetStlacenych" a priradíme jej hodnotu nula.
   Táto premenná bude slúžiť pre návrat dvoch otočených kariet pexesa do pôvodnej pozície.
   Ak hráč otočí kartu pexesa, premenná sa zvýši, ak sú otočené dve karty a tieto karty nie sú rovnaké
   tak táto premenná nám pomôže pri otáčaní týchto kariet do pôvodnej podoby */
  private int pocetStlacenych = 0;

  /*Zadeklarujeme a vytvoríme si pole stlaceneObrazky, do ktorého budeme uchovávať čísla dvoch kariet,
   ktoré boli otočené.*/
  private int[] stlaceneObrazky = new int[2];

  //Zadeklarujeme si premennú "obal", ktorá bude uchovávať obrázok obalu pexesových kariet.
  ImageIcon obal;

  /*Zadeklarujeme a vytvoríme si pole "napln", ktoré nám bude slúžiť na naplnenie hracej plochy
   kartami pexesa, kartami, ktoré sa budú odkrývať. Triedu "Naplnenie" si sami vytvoríme.*/
  private Naplnenie[] napln = new Naplnenie[12];

  /*Zadeklarujeme si premennú "kliknutaPozicia", ktorá bude uchovávať informáciu o tom, ktorá karta bola kliknutá.
   Je to dôležité preto, aby hráč nemohol dva krát kliknúť na rovnakú kartu*/
  int kliknutaPozicia;


  //Vytvoríme si konštruktor Pexeso.
  public Pexeso()
  {
    //Vytvoríme si hlavný panel, na ktorom bude prebiehať hra.
    hlavnýPanel = new JPanel();

    //Určíme rozloženie tlačidiel, tlačidlá budú predstavovať karty pexesa.
    hlavnýPanel.setLayout(new GridLayout(4, 0, 0, 0));

    //Načítame obal kariet pexesa.
    obal = new ImageIcon(Pexeso.class.getResource("obal.jpg"));

    /*Nastavíme kliknutú pozíciu na -1, pretože zatial nie je žiadna karta kliknutá, až keď používateľ
     klikne na nejakú kartu, tak sa nastaví jej pozícia do tejto premennej.*/
     kliknutaPozicia = -1;


    /*Naplníme si pole "napln" objektami triedy Naplnenie. Túto triedu si vytvoríme. Táto trieda nám bude zabezpečovať
     načítanie jednotlivých obrázkov pexesa. Vytvorenie objektu vyžaduje jeden číselný argument, pomocou ktorého
     každému objektu priradíme číslo, každý objekt bude mať iné číslo.*/
    for (int i = 0; i < 12; i++)
    {
      napln[i] = new Naplnenie(i);
    }


    /*Zamiešame obrázky v poli tak, že prevedieme naše pole na kolekciu a použijeme metódu kolekcie
     pre zamiešanie prvkov.*/
    Collections.shuffle(Arrays.asList(napln));

    //Nastavíme vlastnosti hracej plochy, to znamená veľkosť a podobne.
    add(hlavnýPanel, BorderLayout.CENTER);
    setSize(600, 660);
    setTitle("Puzzle");
    setResizable(false);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    setVisible(true);


    //Vytvoríme si 12 tlačidiel a každému priradíme action listenera a ako ikonu mu priradíme načítaný obal.
    //To znamená, že po spustení hry bude naše pexeso zakryté, všetky časti budú vyzerať rovnako.
    for (int i = 0; i < 12; i++)
    {
      poleTlacidiel[i] = new JButton();
      poleTlacidiel[i].addActionListener(this);
      hlavnýPanel.add(poleTlacidiel[i]);
      poleTlacidiel[i].setIcon(obal);
    }
  }


  //V metóde main spustíme našu hru.
  public static void main(String[] args)
  {
    new Pexeso();
  }


  //V metóde actionPerformed povieme, čo sa má stať, keď stlačíme nejaké tlačidlo, teda ak klikneme na kartu pexesa.
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
   // Vytvoríme si tlačidlo, do ktorého priradíme údaje o kliknutom tlačidle.
   JButton tlačidlo = (JButton) e.getSource();

   /*Pomocou cyklu for zistíme, ktoré tlačidlo, teda karta pexesa bola kliknutá. Ak táto karta ešte nie je odkrytá
    a zároveň používateľ nekliká stále na tú istú, už otočenú kartu, tak sa nastaví pozícia poslednej kliknutej karty
    práve na pozíciu tejto karty, na ktorú používateľ klikol. Karta sa otočí, to znamená že už nevidíme jej obal
    ale vidíme jej hraciu časť. Na záver sa uloží, ktorá karta bola otočená, aby sme neskôr mohli zistiť, či nie
    je odkrytý pár*/
   for (int i = 0; i < 12; i++)
   {
     if (((tlačidlo).equals(poleTlacidiel[i])) && (napln[i].najdenyPar == false) && (i != kliknutaPozicia))
     {
       kliknutaPozicia = i;
       tlačidlo.setIcon(napln[i].ikona);

       if(pocetStlacenych == 0) stlaceneObrazky[0] = i;
       if(pocetStlacenych == 1) stlaceneObrazky[1] = i;
       pocetStlacenych++;
     }
   }


   /*Ak je počet otočených kariet dva, to znamená, že má program skontrolovať, či netvoria pár. Ak ho tvoria,
    počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty zostanú otočené.*/
   if (pocetStlacenych == 2)
   {
     if ((napln[stlaceneObrazky[0]].cisloObrazku)==(napln[stlaceneObrazky[1]].cisloObrazku))
     {
       pocetStlacenych = 0;
       napln[stlaceneObrazky[0]].najdenyPar = true;
       napln[stlaceneObrazky[1]].najdenyPar = true;
       kliknutaPozicia = -1;
     }

     //Ak karty netvoria pár, počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty sa otočia do pôvodnej pozície
     else
     {
       poleTlacidiel[stlaceneObrazky[0]].setIcon(obal);
       poleTlacidiel[stlaceneObrazky[1]].setIcon(obal);
       pocetStlacenych = 0;
       kliknutaPozicia = -1;
     }
   }
  }
}
//Importujeme si knižnice, ktoré budeme potrebovať.
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;


//Vytvoríme si triedu "Naplnenie".
public class Naplnenie
{
  //Vytvoríme si premennú "ikona", do ktorej uložíme načítaný obrázok.
  public ImageIcon ikona;

  //Vytvoríme si premennú "cisloObrazku", do ktorej nastavíme čísla obrázkov, páry budú mať rovnaké čísla.
  //Pomocou tohto čísla budeme zisťovať či používateľ odokryl pár alebo nie.
  public int cisloObrazku;

  /*Zadeklarujeme si premennú "najdenyPar", ktorá bude buď true a teda pár sa našiel, alebo false,
   teda pár sa nenašiel.*/
  public boolean najdenyPar;


  //Vytvoríme si konštruktor.
  public Naplnenie(int i)
  {
    //Na začiatku nastavíme nájdený pár na false, teda že sa nenašiel.
    najdenyPar = false;

    //Pomocou switch zistíme, ktorý obrázok sa má načítať, pretože každý má iné meno.
    switch (i)
    {
      case 0: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/1.jpg")); cisloObrazku = 0; break;
      case 1: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/1.jpg")); cisloObrazku = 0; break;
      case 2: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/2.jpg")); cisloObrazku = 1; break;
      case 3: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/2.jpg")); cisloObrazku = 1; break;
      case 4: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/3.jpg")); cisloObrazku = 2; break;
      case 5: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/3.jpg")); cisloObrazku = 2; break;
      case 6: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/4.jpg")); cisloObrazku = 3; break;
      case 7: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/4.jpg")); cisloObrazku = 3; break;
      case 8: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/5.jpg")); cisloObrazku = 4; break;
      case 9: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/5.jpg")); cisloObrazku = 4; break;
      case 10: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/6.jpg")); cisloObrazku = 5; break;
      case 11: ikona = new ImageIcon(Naplnenie.class.getResource("karty/6.jpg")); cisloObrazku = 5; break;
    }
  }
}
 
Odpovědět 8.5.2016 22:53
Avatar
XtreemProgrammer_69:8.5.2016 22:57

Napis to v XHTML :)))))))) a mas nejak malo casu ve switchy XAXA

 
Nahoru Odpovědět 8.5.2016 22:57
Avatar
Batman
Člen
Avatar
Batman:10.5.2016 11:41

Žiadna pomoc sa nenájde?

 
Nahoru Odpovědět 10.5.2016 11:41
Avatar
Atrament
Člen
Avatar
Odpovídá na Batman
Atrament:10.5.2016 12:12

Nemoh bys někam uploadnout ty obrázky těch karet, tak abych si to mohl u sebe spustit?

 
Nahoru Odpovědět 10.5.2016 12:12
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
pocitac770:10.5.2016 12:47

Možná vím. Když klikneš na druhou kartičku, která není shodná s onou předchozí, tak se otočí na svůj obrázek a a zase zakryje, to funguje správně. Jenom to proběhne během zlomku sekundy a není to vidět. Proto bych přidal něco takového...

/*Ak je počet otočených kariet dva, to znamená, že má program skontrolovať, či netvoria pár. Ak ho tvoria,
    počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty zostanú otočené.*/
   if (pocetStlacenych == 2)
   {
     if ((napln[stlaceneObrazky[0]].cisloObrazku)==(napln[stlaceneObrazky[1]].cisloObrazku))
     {
       pocetStlacenych = 0;
       napln[stlaceneObrazky[0]].najdenyPar = true;
       napln[stlaceneObrazky[1]].najdenyPar = true;
       kliknutaPozicia = -1;
     }

     //Ak karty netvoria pár, počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty sa otočia do pôvodnej pozície
     else
     {
       //přidaný kód
       Thread.sleep(1000);
       //přidaný kód
       poleTlacidiel[stlaceneObrazky[0]].setIcon(obal);
       poleTlacidiel[stlaceneObrazky[1]].setIcon(obal);
       pocetStlacenych = 0;
       kliknutaPozicia = -1;
     }
   }
Editováno 10.5.2016 12:48
 
Nahoru Odpovědět 10.5.2016 12:47
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Lubor Pešek:10.5.2016 12:59

no já bych spíš řešil to pexeso jinak - já bych si udělal novou třídu karta, která by měla na starost otáčení a zobrazení karet. Další třída plocha, na kterou by se karty naskládali a třetí třídu jak máš i ty - porovnání, kde bych řešil, jestli jsou dvě karty, které jsou otočené stejné (tím by sis i mohl případně pexeso rozšiřovat, že bys v jedné třídě upravil podmínku shodnoti karet, třeba na tři stejné karty:) prostě tvoje pravidla.
narvat všechno do jedné třídy.... není moc dobrý nápad. Jinak pěkný kód;)

Jen dvě poznámky:
Když už chceš pole objektů, tak je lepší použít kolekci (arraylist nebo list) JButton[] sice jde, ale není to moc čisté. Pole jako takové se používá spíše na hodnoty (Integery nebo Stringy) a moc se nepočítá, že by pak volali nějaké metody. Kolekce je na to i trošku líp stavěná.

Používáš moc polí. Je sice pěkné si všechno pamatovat, ale myslím, že na x věcí by ti stačilo zapamatovat si jen jednu hodnotu v jedné proměnné, Zkus na to jít trošku jinak.

A ještě jestli bys chtěl, tak bych ti řekl, jak bych na to šel osobně já - i když půlka členů z IT network asi nebude moc souhlasit:):

nejdřív bych si udělal ty tři třídy. Třída Plocha by řešila jen zobrazení plochy + rozhození karet, nic víc (možná ještě tak tlačítko nová hra - což by představovalo smazat nějaký panel, na kterém jsou všechny karty, promazat kolekci/e - tím že smažeš veškeré reference na objekty, tak je smažeš i z paměti - Java je v tomto bezvadná a vše za tebe řeší garbage collector:) v C bys to musel na vše pamatovat:D). Jo a třída Plocha by měla nějaký posluchač pro myšku pochopitelně:)

třídu Karta bych udělal jako potomka JComponent (nebo JComponents, teď to nevím úplně přesně). Kdybych dělal konstruktor, tak bych na každou kartu v něm nastavil velikost (tím bych řešil budoucí problém s různým rozlišením obrazovky). Každá karta by obsahovala jeden boolean, který by si ukládal stav karty - otočeno false/true. Na tento boolean bych vytvořil návratové metody isOtoceno() a setOtoceni(bo­olean). No a ve třídě paint(Graphics) bych už jen vykreslil obrázek.

Pozn.: není to sice úplně šikovné, kor když by ti někdo změnil názvy u karet, ale já si pojmenovávám v takovém případě karty 1.jpg 2.jpg 3.jpg atd. Potom můžu všechno narvat do for cyklu a jen si pohraju s textem:D např.: ImageIcon image = new ImageIcon(Strin­g.valueOf(i) + ".jpg"); a funguje to a je to kratší než všechno vypisovat:)

No a pak třeba třída Skore. Teď nám vlastně program vytvoří plochu, na kterou rozhodí karty a otočí je rubem na líc. Třída Plocha má posluchač na myšku a otáčí karty tím, že pomocí mouseEventu prostě kartu otočí. Ještě si může max. pamatovat nějakou proměnnou, která bude mít hodnotu 1 a 2. Když bude mít hodnotu 2, tak se karty otočí, když ne, tak se nic nestane. To mě napadá, že by sis mohl ještě v nějaké proměnné pamatovat otočenou kartu.
No a třída Skore by už jen mazala z plochy karty (to bys mohl udělat moc krásně - protože kartu, kterou otočíš, tak vlastně voláš její referenci tím otočením, tak by sis obě karty mohl ze třídy Plocha vymazat (na co je někde uchovávat) a skor přičte k dotyčnému bod, dva, pět, deset.... neznám tvá pravidla.
No a třída skore si bude sama prohazovat podle pravidel hráče. Když budou obě karty špatně, přepni hráče najěkým booleanem. No a třída Skore by měla v sobě nějaký delay, než by přepla hráče - tím bys ošetřil to, že se i tak karty na chvilku zobrazí
A nepotřebuji žádné pole:)

Editováno 10.5.2016 13:00
Nahoru Odpovědět 10.5.2016 12:59
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Avatar
Batman
Člen
Avatar
Batman:10.5.2016 17:42

pocitac770 toto som skúšal ako prvé a stane sa to, že sa druhá karta vôbec nezobrazí len nejde na sekundu nič iné stlačiť, teda asi tú kartu ani v danom kóde neodkryjem ale neviem kde je tá chyba.

Lubor Pešek dík za dobré rady, je jasné že každý by to naprogramoval po svojom. Bohužiaľ ten kód je už aspoň 5x dlhší tak už to asi nebudem meniť.

Atrament tu máš tieto http://cec.truni.sk/…esoKarty.rar

 
Nahoru Odpovědět 10.5.2016 17:42
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Batman
pocitac770:10.5.2016 20:09

Trochu bizardní řešení, ale zkus ještě tohle (nevím, jestli fungují klasická vlákna se Swingem, třeba u JavaFX jsou problémy, kdyžtak by se našla alternativní cesta...)

  //V metóde actionPerformed povieme, čo sa má stať, keď stlačíme nejaké tlačidlo, teda ak klikneme na kartu pexesa.
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    //PŘIDANÝ KÓD
    if(pocetStlacenych == 2)
        return;
    //PŘIDANÝ KÓD
   // Vytvoríme si tlačidlo, do ktorého priradíme údaje o kliknutom tlačidle.
   JButton tlačidlo = (JButton) e.getSource();

   /*Pomocou cyklu for zistíme, ktoré tlačidlo, teda karta pexesa bola kliknutá. Ak táto karta ešte nie je odkrytá
    a zároveň používateľ nekliká stále na tú istú, už otočenú kartu, tak sa nastaví pozícia poslednej kliknutej karty
    práve na pozíciu tejto karty, na ktorú používateľ klikol. Karta sa otočí, to znamená že už nevidíme jej obal
    ale vidíme jej hraciu časť. Na záver sa uloží, ktorá karta bola otočená, aby sme neskôr mohli zistiť, či nie
    je odkrytý pár*/
   for (int i = 0; i < 12; i++)
   {
     if (((tlačidlo).equals(poleTlacidiel[i])) && (napln[i].najdenyPar == false) && (i != kliknutaPozicia))
     {
       kliknutaPozicia = i;
       tlačidlo.setIcon(napln[i].ikona);

       if(pocetStlacenych == 0) stlaceneObrazky[0] = i;
       if(pocetStlacenych == 1) stlaceneObrazky[1] = i;
       pocetStlacenych++;
     }
   }


/*Ak je počet otočených kariet dva, to znamená, že má program skontrolovať, či netvoria pár. Ak ho tvoria,
    počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty zostanú otočené.*/
   if (pocetStlacenych == 2)
   {
     if ((napln[stlaceneObrazky[0]].cisloObrazku)==(napln[stlaceneObrazky[1]].cisloObrazku))
     {
       pocetStlacenych = 0;
       napln[stlaceneObrazky[0]].najdenyPar = true;
       napln[stlaceneObrazky[1]].najdenyPar = true;
       kliknutaPozicia = -1;
     }

     //Ak karty netvoria pár, počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty sa otočia do pôvodnej pozície
     else
     {
       //PŘIDANÝ KÓD
       Thread thread = new Thread(()->{
        Thread.sleep(1000);
        poleTlacidiel[stlaceneObrazky[0]].setIcon(obal);
        poleTlacidiel[stlaceneObrazky[1]].setIcon(obal);
        pocetStlacenych = 0;
        kliknutaPozicia = -1;
       });
       thread.start();
       //PŘIDANÝ KÓD

     }
   }
Editováno 10.5.2016 20:10
 
Nahoru Odpovědět 10.5.2016 20:09
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Batman
pocitac770:10.5.2016 20:29

Píšu blbosti... to nebude fungovat.... Menší úprava s kompletně celým kódem...

//Importujeme si všetky knižnice, ktoré budeme potrebovať
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;


/*Trieda pexeso bude dediť z triedy JFrame, pretože budeme vytvárať Panel, a taktiež bude trieda
 pexeso implementovať ActionListener, keďže budeme potrebovať udalosť stlačenia tlačidla */
public class Pexeso extends JFrame implements ActionListener
{
  //Zadeklarujeme si premennú hlavný panel, ktorá bude reprezentovať naše hlavné hracie okno.
  private JPanel hlavnýPanel;

  //Zadeklarujeme si pole tlačidiel o veľkosti 12
  private JButton[] poleTlacidiel = new JButton[12];

  /*Zadeklarujeme si premennú "pocetStlacenych" a priradíme jej hodnotu nula.
   Táto premenná bude slúžiť pre návrat dvoch otočených kariet pexesa do pôvodnej pozície.
   Ak hráč otočí kartu pexesa, premenná sa zvýši, ak sú otočené dve karty a tieto karty nie sú rovnaké
   tak táto premenná nám pomôže pri otáčaní týchto kariet do pôvodnej podoby */
  private int pocetStlacenych = 0;

  /*Zadeklarujeme a vytvoríme si pole stlaceneObrazky, do ktorého budeme uchovávať čísla dvoch kariet,
   ktoré boli otočené.*/
  private int[] stlaceneObrazky = new int[2];

  //Zadeklarujeme si premennú "obal", ktorá bude uchovávať obrázok obalu pexesových kariet.
  ImageIcon obal;

  /*Zadeklarujeme a vytvoríme si pole "napln", ktoré nám bude slúžiť na naplnenie hracej plochy
   kartami pexesa, kartami, ktoré sa budú odkrývať. Triedu "Naplnenie" si sami vytvoríme.*/
  private Naplnenie[] napln = new Naplnenie[12];

  /*Zadeklarujeme si premennú "kliknutaPozicia", ktorá bude uchovávať informáciu o tom, ktorá karta bola kliknutá.
   Je to dôležité preto, aby hráč nemohol dva krát kliknúť na rovnakú kartu*/
  int kliknutaPozicia;


  //Vytvoríme si konštruktor Pexeso.
  public Pexeso()
  {
    //Vytvoríme si hlavný panel, na ktorom bude prebiehať hra.
    hlavnýPanel = new JPanel();

    //Určíme rozloženie tlačidiel, tlačidlá budú predstavovať karty pexesa.
    hlavnýPanel.setLayout(new GridLayout(4, 0, 0, 0));

    //Načítame obal kariet pexesa.
    obal = new ImageIcon(Pexeso.class.getResource("obal.jpg"));

    /*Nastavíme kliknutú pozíciu na -1, pretože zatial nie je žiadna karta kliknutá, až keď používateľ
     klikne na nejakú kartu, tak sa nastaví jej pozícia do tejto premennej.*/
     kliknutaPozicia = -1;


    /*Naplníme si pole "napln" objektami triedy Naplnenie. Túto triedu si vytvoríme. Táto trieda nám bude zabezpečovať
     načítanie jednotlivých obrázkov pexesa. Vytvorenie objektu vyžaduje jeden číselný argument, pomocou ktorého
     každému objektu priradíme číslo, každý objekt bude mať iné číslo.*/
    for (int i = 0; i < 12; i++)
    {
      napln[i] = new Naplnenie(i);
    }


    /*Zamiešame obrázky v poli tak, že prevedieme naše pole na kolekciu a použijeme metódu kolekcie
     pre zamiešanie prvkov.*/
    Collections.shuffle(Arrays.asList(napln));

    //Nastavíme vlastnosti hracej plochy, to znamená veľkosť a podobne.
    add(hlavnýPanel, BorderLayout.CENTER);
    setSize(600, 660);
    setTitle("Puzzle");
    setResizable(false);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    setVisible(true);


    //Vytvoríme si 12 tlačidiel a každému priradíme action listenera a ako ikonu mu priradíme načítaný obal.
    //To znamená, že po spustení hry bude naše pexeso zakryté, všetky časti budú vyzerať rovnako.
    for (int i = 0; i < 12; i++)
    {
      poleTlacidiel[i] = new JButton();
      poleTlacidiel[i].addActionListener(this);
      hlavnýPanel.add(poleTlacidiel[i]);
      poleTlacidiel[i].setIcon(obal);
    }
  }


  //V metóde main spustíme našu hru.
  public static void main(String[] args)
  {
    new Pexeso();
  }


  //V metóde actionPerformed povieme, čo sa má stať, keď stlačíme nejaké tlačidlo, teda ak klikneme na kartu pexesa.
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    //PŘIDANÝ KÓD
    if(pocetStlacenych == 2){
        return;
    }
    //PŘIDANÝ KÓD
   // Vytvoríme si tlačidlo, do ktorého priradíme údaje o kliknutom tlačidle.
   JButton tlačidlo = (JButton) e.getSource();

   /*Pomocou cyklu for zistíme, ktoré tlačidlo, teda karta pexesa bola kliknutá. Ak táto karta ešte nie je odkrytá
    a zároveň používateľ nekliká stále na tú istú, už otočenú kartu, tak sa nastaví pozícia poslednej kliknutej karty
    práve na pozíciu tejto karty, na ktorú používateľ klikol. Karta sa otočí, to znamená že už nevidíme jej obal
    ale vidíme jej hraciu časť. Na záver sa uloží, ktorá karta bola otočená, aby sme neskôr mohli zistiť, či nie
    je odkrytý pár*/
   for (int i = 0; i < 12; i++)
   {
     if (((tlačidlo).equals(poleTlacidiel[i])) && (napln[i].najdenyPar == false) && (i != kliknutaPozicia))
     {
       kliknutaPozicia = i;
       tlačidlo.setIcon(napln[i].ikona);

       if(pocetStlacenych == 0) stlaceneObrazky[0] = i;
       if(pocetStlacenych == 1) stlaceneObrazky[1] = i;
       pocetStlacenych++;
     }
   }


   /*Ak je počet otočených kariet dva, to znamená, že má program skontrolovať, či netvoria pár. Ak ho tvoria,
    počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty zostanú otočené.*/
   if (pocetStlacenych == 2)
   {
     if ((napln[stlaceneObrazky[0]].cisloObrazku)==(napln[stlaceneObrazky[1]].cisloObrazku))
     {
       pocetStlacenych = 0;
       napln[stlaceneObrazky[0]].najdenyPar = true;
       napln[stlaceneObrazky[1]].najdenyPar = true;
       kliknutaPozicia = -1;
     }

     //Ak karty netvoria pár, počet stlačených kariet sa nastaví na nulu a karty sa otočia do pôvodnej pozície
     else
     {
        //PŘIDANÝ KÓD
        Pexeso pex = this;
        Thread thread = new Thread(()->{
            try{
                Thread.sleep(1000);
            }
            catch(Exception e){
            }
            pex.zakryt();
        });
        thread.start();
        //PŘIDANÝ KÓD
     }
   }
  }
    //PŘIDANÝ KÓD
    public void zakryt(){
        poleTlacidiel[stlaceneObrazky[0]].setIcon(obal);
        poleTlacidiel[stlaceneObrazky[1]].setIcon(obal);
        pocetStlacenych = 0;
        kliknutaPozicia = -1;
    }
    //PŘIDANÝ KÓD
}
Editováno 10.5.2016 20:32
Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+1 bodů
Řešení problému
 
Nahoru Odpovědět  +1 10.5.2016 20:29
Avatar
Batman
Člen
Avatar
Batman:11.5.2016 0:02

Na pána, ďakujem funguje to skvele, do týždňa bude tá semestrálka hotová, toto je len časť kódu ktorý mám už hotový, pošlem ti to potom nech si zahráš , ešte raz dík ;)

 
Nahoru Odpovědět 11.5.2016 0:02
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Batman
pocitac770:11.5.2016 7:30

Nemáš zač, docela se ale divím, že učení přímo oboru je tak jednoduché, vidno na vytvářených pracích :D

 
Nahoru Odpovědět 11.5.2016 7:30
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Batman
Ondřej Krsička:11.5.2016 8:13

Jen bych dodal, že komentářů je tam až moc a dost jich je zbytečných. Např.

//Vytvoríme si hlavný panel, na ktorom bude prebiehať hra.
    hlavnýPanel = new JPanel();
 
Nahoru Odpovědět  -1 11.5.2016 8:13
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Lubor Pešek:11.5.2016 9:22

no myslím, že komentářem nikdy nic nezkazíš. Když nechceš vidět komentáře, otevři si zdroják v oracle dokumentaci:)
spíš je blbé, že používáš jen jeden druh komentáře - řádkový. Dokumentační a obecný nemáš ani jeden:(

Nahoru Odpovědět 11.5.2016 9:22
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 13 zpráv z 13.