Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
discount week 50

Immutable (neměnné) programování v Javě

Zjednodušeně řečeno, immutable programování je způsob programování, při kterém se nic (nebo téměř nic) nemění, ale neustále vznikají nové objekty. Tento článek volně navazuje na článek Immutable object (neměnné objekty).

Cíl

Hlavním cílem je čtenáři vysvětlit, jak se programuje immutable, a to hlavně programátorům, kteří o immutable programování neslyšeli, ale jsou k němu z nějakého důvodu tlačeni.

Řekneme si, čím se vyznačují immutable třídy a metody, k čemu je to celé dobré. Proč se tedy takto programuje? Immutable programování odstraňuje side-efect (vedlejší efekt). Ten nastává, pokud se něco v programu mění. To je problém hlavně u vláken, immutable třídy jsou thread-safe - žádné vlákno nemůže měnit nějaká data jinému vláknu.

Jak to funguje?

Nemění se vnitřní stav, což pro nás znamená žádné metody vracející void. Každá metoda musí něco vracet. Pokud je potřeba něco změnit, nějaký atribut, vytvoříme novou instanci třídy, která bude totožná s předchozí, kromě změněného atributu.

Uveďme si příklad: pro třídu Person neuvedeme metodu setAge(int age). Jak se nahradí bude ukázáno dále. Kromě toho se nemění ani reference. Správná immutable třída má u každé proměnné final. Aby projekt fungoval, zůstává jedna třída, obvykle ta, která vše řídí, jako mutable.

Pokud nemůžeme používat void metody a nefinal proměnné, nemůžeme používat settery, for cyklus, while cyklus, foreach cyklus a samozřejmě kolekce jako List<T>. Co použít místo toho? Mohli bychom si sice vytvořit nějakou knihovnu s immutable seznamy a cykly, ale proč nepoužít existující? io.vavr(dříve JavaSlang) je knihovna, která nám poskytuje immutable objekty, které nahrazují mutable cykly a kolekce.

Settery

Místo setrů se používají tzv. withery.

//metoda nastavi atribut name
public Person withName(final String name){
  return new Person(name, this);
}

Kromě této metody je potřeba i konstruktor. Lze použít buď hlavní konstruktor, nebo jako v tomto případě se použije privátní konstruktor:

private Person(final Person that,final String name){
  this.name = name;
  //další atributy
}

List<T>

Místo mutable Listu je v JavaSlang k dispozici interface IndexedSeq<T>. Funguje podobně jako list.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

private final IndexedSeq<Person> persons;

Práce s ním vypadá asi takto:

// prazdna sekvence
persons = Array.empty();
// naplneni sekvence prvky
persons = Array.of(
  new Person("Jan", "Novak"),
  new Person("Josef","Svoboda")
);

Tento interface předepisuje podobné metody jako List (get(i), size(),... ). Metody pro práci s prvky fungují takto:

// pridani prvku
persons.append(new Person("Petr","Pavel"));
// smazani prvku
persons.remove(new Person("Petr","Pavel"));
// smazani prvku na pozici
persons.removeAt(0);

Pamatujte si, že tyto tři metody nemění persons. Tento seznam po provedení zůstane stejný. Tyto metody vrátí nový seznam s provedenou změnou.

IndexedSeq<Person> persons2 = persons.method...

For cyklus

Místo for cyklu nám JavaSlang poskytuje Stream. Pro něj není potřeba další konstruktor. Má návratovou hodnotu.

IndexedSeq<Integer> numbers =
Stream
  // vygeneruje posloupnost od 0 do 9
  .range(0, 10)
  // postupne projde radu vygenerovanych cisel
  .foldLeft(
  // vyhozi hodnota je prazdne pole
    Array.empty(),
    // current - aktualne zpracovana hodnota
    // i - index zpracovavaneho prvku
    // i - totozne s i v for cyklu
      (current, i)->{
      // tady muze byt nejaky kod - podminky, dalsi stream....
      // pokud jsme na konci streamu
      // tak se toto vrati
      // jinak je to current
      return current.append(i);
} );

Aby to bylo srozumitelnější, zkusme si to ukázat na dalším konkrétnějším příkladu.

String outPrint =
Stream.range(0, persons.size()).foldLeft("Vypis osob: ",
  (current, i)->{
    return current + "\n" + persons.get(i).toString();
});

Pokud byste chtěli procházek Stream po větších krocích než po jedné, má metoda range přetížení: range(od, do, krok). Stream má také metodu rangeClosed(od, doVčetně).

While

Pro while cyklus se mi nepodařilo najít náhradu v JavaSlang. Sám jej příliš nepoužívám, většinou místo něj stačí for cyklus, potažmo Stream. Ukážeme si příklad pro prohledání sekvence čísel, kde chceme zjistit, zda obsahuje nějaké sudé číslo:

// sekvence
IndexedSeq<Double> numbers = Array.of(1.0,4.0,5.0, 7.8,9.7);
boolean result =
  Stream.range(0, numbers.size()).foldLeft(false,
  (currentValue, i)->{
  // pokud uz byl patricny prvek nalezen
  // neni potreba kontrolovat dalsi
    if(currentValue==true)
      return currentValue;
    if(numbers.get(i)%2==0)
      return true;//hodnota se nepridava, nahrazuje
    return false;
} );

Bez ohledu na index rozhodujícího prvku má tento algoritmus složitost O(n). Proto bych jej nahradil rekurzí.

// spousteci metoda
public boolean isEvenThere(final IndexedSeq<Integer> num) {
  return isEvenThere(num, 0);
}
// zde probiha rekurze
private boolean isEvenThere(final IndexedSeq<Integer> num,
        final int i) {
  if (i>= num.size())
    return false;
  if (num.get(i)%2==0)
    return true;
  return isEvenThere(num, i+1);
}

Při tomto postupu je průměrná složitost n/2.

Tuple

Velkou výhodou JavaSlangu je Tuple. Interface Tuple a několik jeho implementací jako Tuple2, Tuple3 a další, slouží k práci s více hodnotami jako s jednou. Kdy se to může hodit? Představme si toto: nějaká třída potřebuje seznam manželských párů. Zároveň potřebuje přístup k jednotlivým lidem. Začátečník by definoval dva listy – jeden pro všechny manžely, druhý pro manželky. Někdo jiný by vytvořil list dvouprvkových listů. Poslední by vytvořil třídu pro manželský pár a ty by pak tvořily list. My však nemusíme tvořit takto jednoduchou třídu ručně, ale využít právě Tuple (překladem n-tice).

Právě poslední případ lze řešit pomocí Tuple2.

Tuple2<T1, T2>(T1 a, T2 b)

Jak je vidět, tato třída je generická, může obsahovat libovolné 2 prvky. Tuple2 je tedy nějaká obecná dvojice prvků. Současně nemusí prvky být stejného datového typu.

Práce s immutable třídou

Nakonec bych rád ukázal, jak se s immutable třídou pracuje. Kód je z třídy, která je mutable.

// narodil se Jan Novak a je mu 0 let
Person p = new Person("Jan", "Novák", 0);
// ten se rozhodl prejmenovat
p = p.withName("Petr");
p = p.withForName("Lebeda");
// nyni uz Petr zestarl o rok
p = p.withAge(p.getAge()+1);

Do mutable proměnné se ukládají nové a nové instance Person, zatímco ty staré ničí Garbage Collector.

Programovat immutable nebo ne?

Nebudu zde prosazovat jeden nebo druhý způsob, musíte se rozhodnout sami. Já sám se snažím immutable programovat, s tím, že jsou třídy, které takové být nemohou – například třídy, které ukládají dokument, pracují s databází, nebo potomci JFrame.


 

Všechny články v sekci
Vícevláknové aplikace v Javě
Článek pro vás napsal SolusLupusUmbra
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Aktivity

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!