Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Avatar
Vojtěch Janoušek:21.1.2019 15:17

Ahoj, potřeboval bych poradit, jak upravit formulář tak, aby uživateli nabídl aktuální čas plus 2 hodiny. Vůbec nevím jak na to. Co třeba znamená action="{$tpl­.url}{$module­.User}/sendfor­mspecial/3/"
Kod stranky je:

<h2 class="text-center">{"rezervujtesi"|lang}: {$rsinfo->nazev_h1} </h2>
<script>
  provozovna_id = {$rsinfo->id_rs};
  {literal}
  $(document).on("chang","#inp1",function(){
  //$(document).on("change","#inp10",function(){
      console.log("a");
      var datum = $(this).val();
      //datum.setMinutes(datum.getMinutes() + 120);
      //alert(datum);
      $.ajax({
        url: "/rs/checkdate/",
        type: "POST",
        data: {ajax : 1,datum : datum, provozovna: provozovna_id},
        success: function(result){
          if(result == 1){
            // $("#requestForm input,#requestForm textarea").css({"visibility":"hidden"});
            // $("#requestForm input#inp10").css({"visibility":"visible"});
            $(".submit_bb").hide();
            $("#info_zavreno").show();
          }else{
           // $("#requestForm input,#requestForm textarea").css({"visibility":"visible"});
            $(".submit_bb").show();
            $("#info_zavreno").hide();
          }
          return false;
        }
      })
    }
  )
</script>{/literal}
<form id="requestForm" class="bookform_abc" method="post" action="{$tpl.url}{$module.User}/sendformspecial/3/">
  <fieldset>
    <input type="hidden" name="subject" value="{"rezervace"|lang}: {$rsinfo->nazev_h1}" />
    <input type="hidden" name="idrs" value="{$rsinfo->id_rs}" />
    <input type="hidden" name="user[{"rezervace"|lang}]" value="{$rsinfo->nazev_h1}" />
    <div class="row">
      <div class="large-12 columns text-center">
        <p>{"2hrsbefore"|lang}
        </p>
      </div>
    </div>
    <div class="formfield round">
      <div class="row">
        <div class="large-4 columns">
          <label for="jmeno" class="left inline"><strong>{"map"|lang}: *</strong>
          </label>
        </div>
        <div class="large-8 columns">
          <input type="text" name="user[{"map"|lang}]" id="jmeno" class="required" minlength="3" />
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="large-4 columns">
          <label for="email" class="left inline"><strong>{"email"|lang}: *</strong>
          </label>
        </div>
        <div class="large-8 columns">
          <input type="text" name="user[email]" id="email" value="" class="required email" minlength="2" />
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="large-4 columns">
          <label for="telefond" class="left inline"><strong>{"telefon"|lang}: *</strong>
          </label>
        </div>
        <div class="large-8 columns">
          <input type="text" name="user[{"telefon"|lang}]" id="telefond" value="" class="required" />
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="large-12 columns">
          <p>{"morethan15"|lang}
            <a href="mailto:{"saleshotelinterntional"|lang}">{"saleshotelinterntional"|lang}</a>
          </p>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="large-4 columns">
          <label for="numberofpersons" class="left inline"><strong>{"numberofpersons"|lang}: *</strong>
          </label>
        </div>
        <div class="large-2 columns">
          <input type="number" name="user[{"numberofpersons"|lang}]" id="numberofpersons" value="1" class="required number" min="1" max="10"/>
        </div>
        <div class="large-3 columns">
          <label for="inp10" class="left inline"><strong>{"dateandtime"|lang}: *</strong>
          </label>
        </div>
        <div class="large-3 columns">
          <input type="text" id="inp10" name="user[datum]" class="datum required" data-field="datetime" readonly />
          <div id="dtBox1">
          </div>
        </div>
        <div id="info_zavreno" style="color:red;display:none;font-weight:bold;text-align:right;  padding-right: 15px;">{"restaurace_uzavrena"|lang}
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="large-4 columns">
          <label for="poznamka" class="left inline"><strong>{"dop_pozn"|lang}:</strong>
          </label>
        </div>
        <div class="large-8 columns">
<textarea name="user[{"dop_pozn"|lang}]" id="poznamka" cols="40" rows="4" class=""></textarea>
        </div>
      </div>                               <br />
      <div class="rowc" id="result">
      </div>
      <div class="row">        {php}         //gdpr ze ZL         $ZLDB = new mysqli("gds57e.active24.cz", "HBtDEWC3CL_57b", "Wn0OrVXVGgPeDY9l", "zoomlett_D7LxYt8");         $ZLDB->set_charset('utf8');         $web_id = 659;         if (isset($_GET['doubleoptin'])) {         $gdpr_hash = htmlspecialchars(@$_GET['doubleoptin'] ,ENT_QUOTES);         $s_doubleoptinupdate = "UPDATE `nwl3_gdpr` SET         `gdpr_souhlas_doubleoptin` = '1',         `gdpr_souhlas_doubleoptin_od` = NOW(),         `gdpr_souhlas_doubleoptin_ip` = '".[me|]".[/me|]$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']."'         WHERE `gdpr_hash` = '$gdpr_hash';";         $r_doubleoptinupdate = $ZLDB->query($s_doubleoptinupdate);         switch ($_SESSION["weblang"]) {         default:         $conf_em =   "Email confirmed. Than you";         break;         case "cz":         $conf_em =    "Email potvrzen. Děkujeme";         break;         }         echo "
<script>alert('".$conf_em."')</script> ";         }         //GDPR default lang         $queryGDPRdef = "SELECT value FROM nwl3_config_global WHERE hotelid = '" . $web_id . "' AND variable = 'gdpr_default_lang' LIMIT 1";         $resultGDPRdef = $ZLDB->query($queryGDPRdef);         $dataGdprDef = $resultGDPRdef->fetch_assoc();         $dataGdprDefLng = $dataGdprDef["value"];         //load default prekladů z DB         $queryGdprPrekladyDef = "SELECT variable, value FROM `nwl3_config_gdpr_trans` WHERE lang = '".$ZLDB->real_escape_string         ($dataGdprDefLng)."' AND hotelid = " . $web_id;         // echo $queryGdprPrekladyDef."
        <br>";         $resultGdprPrekladyDef = $ZLDB->query($queryGdprPrekladyDef);         $gdprPrekladyDef = Array();         while ($dataGdprPrekladyDef = $resultGdprPrekladyDef->fetch_assoc()){         $gdprPrekladyDef[$dataGdprPrekladyDef['variable']] = $dataGdprPrekladyDef['value'];         }         $dataClientLng = ($_SESSION["weblang"] == "cz" ? "cs" : $_SESSION["weblang"]);         //load User prekladů z DB         $queryGdprPrekladyUsr = "SELECT variable, value FROM `nwl3_config_gdpr_trans` WHERE lang = '".$ZLDB->real_escape_string         ($dataClientLng)."' AND hotelid = " . $web_id;         // echo $queryGdprPrekladyUsr."
        <br>";         $resultGdprPrekladyUsr = $ZLDB->query($queryGdprPrekladyUsr);         $gdprPrekladyUsr = Array();         while ($dataGdprPrekladyUsr = $resultGdprPrekladyUsr->fetch_assoc()){         $gdprPrekladyUsr[$dataGdprPrekladyUsr['variable']] = $dataGdprPrekladyUsr['value'];         }         //do def prekladu dopln user preklady         $gdprPreklady = $gdprPrekladyDef;         foreach($gdprPreklady as $key => $preklad ){         if(@$gdprPrekladyUsr[$key] != "" AND @$gdprPrekladyUsr[$key] != " "){         $gdprPreklady[$key] = $gdprPrekladyUsr[$key];         if (strpos($gdprPreklady[$key], "%")){         $gdpr_polici_href = '
        <a href="'.$gdprPreklady["gdpr_policy_url"].'" target="policy">';         $gdprPreklady_arr = explode("%", $gdprPreklady[$key]);         $gdprPreklady[$key] = $gdprPreklady_arr[0].$gdpr_polici_href.$gdprPreklady_arr[1]."</a>".$gdprPreklady_arr[2];         }         }         }         echo '
        <div class="promoinfo black" >';         echo '
          <div class="gdprholder">';           echo '
            <div class="gdprinfo">'.$gdprPreklady["web_nadpis"].'</b>';             echo '
              <ul>';               echo '
                <li style="list-style-type: none">
                  <input type="checkbox" class="gdprcheck policy_check 1" name="policy_check" checked="checked" disabled>
                  <a href="https://www.hotelinternational.cz.gds57b.active24.cz/GDPR.pdf" target="gdpr"><u>'.$gdprPreklady["zpracovani_zatrzitko_nadpis"]. '</u></a>
                </li>';               echo '
                <li style="list-style-type: none">
                  <input type="checkbox" class="gdprcheck market_chack" name="market_chack">'.$gdprPreklady["marketing_zatrzitko_nadpis"].'
                </li>';               echo '
                <li style="list-style-type: none">
                  <input type="checkbox" class="gdprcheck track_check" name="track_check">'.$gdprPreklady["profilovani_zatrzitko_nadpis"].'
                </li>';               echo '
              </ul>';               echo '
              <input type="hidden" name="skupina" value="12">';             echo '
            </div>';           echo '
          </div>';         echo '
        </div>';         {/php}
      </div>
      <div class="row">
        <div class="large-12 columns">
          <input name="" type="submit" class="button medium right bb submit_bb" value="{"odeslat"|lang}">
        </div>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
</form>
<a class="close-reveal-modal">&#215;</a>
<script>
{literal}
$(document).ready(function(){
$("#dtBox1").DateTimePicker({language:"{/literal}{$smarty.const.LANG}{literal}"});
$('#requestForm fieldset').append('<input type="hidden" name="captcha" value="no' + 'spam" />');
var requestForm = $("#requestForm").validate({
          submitHandler: function(form) {

          $(form).ajaxSubmit({
            data: {ajax: '1'},
            dataType: 'json',
            success: function(data){
               $("#result").html(data.msg).displayResult();
               if(data.success == 1){
                 PopupPackageSend();
                 requestForm.resetForm();
                 $("#requestForm .bb").hide();
               }

            }
                     });
                }
    });
});

{/literal}
</script>

Díky za pomoc

Zkusil jsem: Zkusil jsem nastavit mindate natvrdo, ale nefunguje:

$("#dtBox1").DateTimePicker({language:"{/literal}{$smarty.const.LANG}{literal}",minDate:'2070/01/02',});

Chci docílit: Uživatel si může rezervovat místo minimálně 2 hodiny dopředu.

 
Odpovědět
21.1.2019 15:17
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.