Black Friday je tu! Využij jedinečnou příležitost a získej až 80 % znalostí navíc zdarma! Více zde
Aktualizovali jsme provozní podmínky. Pokračováním užívání sítě s nimi projevíte souhlas.
BF extended 2022

Regulární výrazy v JavaScriptu

Regulární výrazy vznikly z důvodu potřeby práce s textovými řetězci určitým unifikovaným způsobem. Samotný výraz je specifickým popisem daného řetězce nebo znaku. Lze je tedy využít pro kontroly, zda řetězec splňuje určitá pravidla (validace) nebo pro vyhledávání v řetězci, kdy neznáme (nebo jednoduše nechceme se tímto způsobem omezovat) přesný obsah podřetězce.

Výrazem je řetězec spojený s určitými tzv. metaznaky a kvalifikátory. Zápis není složitý, avšak je velmi obsáhlý a nepřehledný. Proto si zvykněte výrazy vždy komentovat. Zde máme seznam metaznaků upřesňující "anonymní" znaky:

Tečka

Tečka zastupuje jeden libovolný znak. Například výraz o čtyřech tečkách (....) může být cokoliv o délce 4 a více znaků.

Ale proč se výraz považuje za platný i po překročení délky? Logicky by neměl projít. Jenže maximální délka výraz vůbec nezajímá. Jakmile projdou čtyři tečky, výraz je platný i se zbytkem. Ale i toto má jednoduché řešení a to použitím hranic neboli ukotvení.

Hranice a ukotvení

Pokud potřebujeme, aby se hledaný řetězec měl určitý začátek i konec (tzn. nezačíná uprostřed slova), použijeme ohraničení neboli ukotvení. Pro začátek zde máme ^, pro konec $. Předchozí výraz bude tedy vypadat takto:

^....$

Nyní výraz označuje textový řetězec přesně o 4 libovolných znacích.

Kvantifikátory (qu­antifiers)

Kvantifikátory určují kolikrát se smí opakovat zvolený znak (popř. řetězec). Zde jsou jednotlivé typy:

 • ? - minimálně 0krát, maximálně 1krát
 • * - minimálně 0krát (maximálně neomezeno)
 • + - minimálně 1krát (maximálně neomezeno)
 • {n} - právě n krát
 • {m,n} - minimálně m krát, maximálně n krát
 • {m,} - minimálně m krát (maximálně neomezeno)

Zápis kvantifikátorů

Pro použití kvantifikátoru uzavřeme část výrazu do kulatých závorek(), za něž doplníme zvolený kvalifikátor. Zde je alternativa k prvnímu výrazu za pomocí kvantifikátoru:

^.{4}$

Hranaté závorky

Pokud chceme povolit právě jeden z několika znaků (a nebo b nebo c...), uzavřeme takovou skupinu do hranatých závorek [  ]. Pokud naopak určité znaky chceme zamítnout, do hranatých závorek přidáme stříšku(^). Zápis[^ab], tak znamená, že se v daném místě může vyskytovat jakýkoliv znak kromě a nebo b. 

Interval

Často potřebujeme vybrat například všechna čísla od 1 do 9 nebo A - Z. Určitě by se vám je nechtělo ručně vypisovat. Naštěstí regulární výrazy podporují intervaly, tzn. 1 až 9. Zápis je stejný jako u ručně vypisovaných skupin, ale přidáme pomlčku(-). [a-z] tedy znamená abcdefgh... Zálaží na velikosti písmen, [A-Z] tedy označuje jen velká písmena, [a-z] jen malá, [a-zA-Z] malá i velká.

Zástupné (zjednodušující) znaky

Pro často používané skupiny znaků existují speciální zkratky (například zápis \d zastupuje všechny číslice 0-9)

Předdefinované skupiny znaků:

 • \d - číslice 0-9
 • \D - jakýkoliv znak kromě číslic 0-9
 • \w - znaky "slova" (a-z, A-Z, 0-9 a podtržítko)
 • \W - jakýkoliv znak kromě znaků "slova"
 • \s - "bílé" znaky (mezera, tabulátor, znaky pro zalomení řádků)
 • \S - jakýkoliv znak kromě "bílých" znaků

Nebo

Pokud chceme vybrat jedno nebo druhé, můžeme použít operátor OR a kulaté závorky (A|B).

Escapování

Občas potřebujeme použít nějaký metaznak jako součást hledaného výrazu. Daný znak tedy musíme odescapovat. Escapování v regexu probíhá stejně, jako normální sekvence escape tzn. Před každý takový znak vložím zpětné lomítko.

Příklady regulárních výrazů

Příklad 1 – emailová adresa

Jako první příklad na procvičení se pokuste vymyslet, jak zvalidovat emailovou adresu. Napovím pouze tím, že bude vhodné použít intervaly a dvakrát kvantifikátor +. Nezapomeňte také, že emailová adresa může obsahovat pouze znaky ._- ,čísla a abecední znaky. Koncovka je dlouhá 2 – 4 znaky a může se skládat pouze ze znaků abecedy.

Řešení:

[a-zA-Z0-9._-][email protected][a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-z]{2,4}

Příklad 2 – telefonní číslo

Představme si, že provozujeme nějakou anketu a potřebujeme zjistit, zda je dané číslo korektní. Může mít jakoukoliv předvolbu, není ničím limitované, pouze musí dohromady obsahovat 12 čísel a jedno +. Pro zjednodušení jsme již předem z čísla odstranili mezery pomocí funkce replace(), takže se jimi nemusíte zabývat.

Řešení:

^\+(\d){3}[0-9]{9}$

Pokud se chcete inspirovat nebo si s nějakým výrazem prostě nevíte rady, podívejte se na tento web regexlib. Součástí je i tester, kde si výraz můžete vyzkoušet.

Třída RegExp

A konečně si ukážeme použití regexu v JavaScriptu. JS obsahuje speciální třídu RegExp, která za nás regulární výrazy vykonává.

Máme k dispozici dva konstruktory:

var regexp = new RegExp(vzor, modifikátory);
//Nebo
var regexp = /vzor/modifikátory

Výrazy jsme si již vysvětlili, modifikátory jsou už jen takovým malým doplňkem. Zde je seznam:

 • i = case-insensitive (nekouká na velikost písmen)
 • g = prohledá všechny výrazy namísto zastavení se po jednom
 • m = multiline (víceřádkový režim, hranice označují začátek a konec řádku místo začátku a konce celého řetězce)

Regexp.test(string)

Konečně se dostáváme k nejčastějšímu využití regulárních výrazů a to k validaci. Metoda test otestuje, zda daný výraz našel shodu. Vrací true-false. Kontrola emailu v JS by tedy vypadala např. takto:

var re = /^[a-zA-Z0-9._-][email protected][a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-z]{2,4}$/;
var platny = re.test("[email protected]");
document.write(platny)

Zkuste si to :)

String.match(Re­gexp)

Vrátí pole podřetězců, které odpovídají danému regulárnímu výrazu. Následující kód najde v textu všechna slova, která začínají na itn a poté pokračují alespoň jedním slovním znakem:

var str="Na itnetwork rozvijim sve developerske schopnosti.";
var n=str.match(/itn\w+/g);
document.write(n);

Vidíte, že využití regulárních výrazů je obrovské, můžeme velmi jednoduše prohledávat řetězce, případně pomocí regulárních výrazů i řetězce nahrazovat. To se dělá metodou replace na stringu.

Tak tímto jsme zakončili povídání o Regexu a zároveň jsme odhalili většinu tajemství řetězců. Příště si zkusíme něco zábavnějšího, co třeba browser hru Pong ze starých Atari za pomoci knihovny JQuery? :-)


 

Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v JavaScriptu
Článek pro vás napsal Michael Olšavský
Avatar
Uživatelské hodnocení:
5 hlasů
...
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Michal Žůrek - misaz:9.9.2013 19:48

ahoj, u příkladu telefonního čísla píšeš:

Pro zjednodušení jsme již předem z čísla odstranili mezery pomocí funkce replace(), takže se jimi nemusíte zabývat.

V příkladu je pak

?

která tam tu mezeru povoluje ;) , že jsi to jen ode mně zkopíroval.

 
Odpovědět
9.9.2013 19:48
Avatar
Karolina Lejsková:10.1.2018 15:34

var n=str.match(/it­n\w+/g);

 • najde nejen slova začínající na itn, ale vytáhne i části slov počínaje řetězcem itn
 
Odpovědět
10.1.2018 15:34
Avatar
Adam Matis
Člen
Avatar
Adam Matis:7.9.2018 22:26

Mohu se zeptat jak je možné že nejde zadat více @ za sebou když + znamená minimálně jeden až neomezeno ? Díky.

var re = /^[a-zA-Z0-9._-][email protected][a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-z]{2,4}$/;
 
Odpovědět
7.9.2018 22:26
Avatar
Peter Rumanovský:2.1.2019 14:10

Dobrý deň,

snažím sa vytvoriť funkciu, ktorá prehľadá string z HTML input a pri zhode v stringu zobrazí obrázok.
Možností obrázkov je viac.
Používal som kód na zobrazenie obrázkov v prípade úplnej zhody stringu ale neviem ako mam zmeniť funkciu na prehľadávaciu:

function change() {
var text = "";
var image = "";
//alert('hi');
var answers = str.match(docu­ment.getElemen­tById("UserIn­putImage").va­lue);
//alert(answers);
switch(answers) {
case "2":
text = "Obrázok porovnania";
image='<img src="https://­qlis.darden.sk/im­g_por/1_qr.jpg"></im­g>';
break;
case "3":
text = "NoteB";
image='<img src="http://f­c01.deviantar­t.net/fs29/f/­2009/238/d/8/Sma­ll_50x50__png_cloc­k_pic_by_counter_cou­ntdown_ip.png"></im­g>';
break;
case "C":
text = "NoteC";
image='<img src="http://a­.deviantart.net/a­vatars/r/a/rachel­srandomart.gif?12"></im­g>';
break;

default:
text = "Nie je naskenovaný QR kód alebo nie je správny";
}
document.getE­lementById("de­mo1").innerHTML = text;
document.getE­lementById("de­mo2").innerHTML = image;
}

 
Odpovědět
2.1.2019 14:10
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.