Diskuze: Wine - náhlý pád všech aplikací

Linux a UNIX Linux Wine - náhlý pád všech aplikací

Aktivity (1)
Avatar
Josef Martinek:28.11.2016 19:08

Dobrý den, mám nově nainstalovaný Ubuntu a při pokusu o spuštění aplikací na Windows přes Wine dostanu: Aplikace dostala závažnou chybu a je nutné ji zavřít. Já bych chtěl rozjet Blade and Soul. Při pokusu o instalaci této hry dostanu tento výpis chyb:

Prosím o jakoukoli radu.

Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x7e5aafc0).
Register dump:
CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b
EIP:7e5aafc0 ESP:0033816c EBP:00338198 EFLAGS:00210216( R- -- I -A-P- )
EAX:00000000 EBX:7e604000 ECX:003382c8 EDX:101540c8
ESI:00338250 EDI:046830ec
Stack dump:
0x0033816c: 00000016 f752ac39 7bcbe000 00000000
0x0033817c: 00338224 003382a8 7e5aaf46 003381b0
0x0033818c: 7e604000 00338820 00000010 003387f8
0x0033819c: 7e5c4b88 00000019 00014a00 00000000
0x003381ac: 7e5c4b88 046830ec 00338224 00338250
0x003381bc: 101540c8 00000016 00000000 00000000
Backtrace:
=>0 0x7e5aafc0 NdrProxyIniti­alize+0x90() in rpcrt4 (0x00338198)
1 0x7e5c4b88 in rpcrt4 (+0x24b87) (0x003387f8)
2 0x7e5aa445 call_stubless_fun­c+0x24() in rpcrt4 (0x0033885c)
3 0x100a6a53 in issetup (+0xa6a52) (0x0033885c)
4 0x100a675c in issetup (+0xa675b) (0x00338f08)
5 0x100a6ac3 in issetup (+0xa6ac2) (0x00338f38)
6 0x7dd8c9b4 in msi (+0x5c9b3) (0x003391a8)
7 0x7dd370fd in msi (+0x70fc) (0x003391c8)
8 0x7dd399cc in msi (+0x99cb) (0x003391f8)
9 0x7dd49258 in msi (+0x19257) (0x00339228)
10 0x7dd74287 MsiDoActionW+0x56() in msi (0x00339268)
11 0x10067ca4 in issetup (+0x67ca3) (0x0033931c)
12 0x100689a2 in issetup (+0x689a1) (0x003396c4)
13 0x1007418e in issetup (+0x7418d) (0x00339760)
14 0x10074d73 in issetup (+0x74d72) (0x00339830)
15 0x1006c8fa in issetup (+0x6c8f9) (0x00339898)
16 0x10092fec in issetup (+0x92feb) (0x0033a380)
17 0x1009336e in issetup (+0x9336d) (0x0033a43c)
18 0x1009fdc5 in issetup (+0x9fdc4) (0x0033a4d8)
19 0x7e49e472 call_method+0x21() in oleaut32 (0x0033a4f8)
20 0x7e4b573a DispCallFunc+0x439() in oleaut32 (0x0033a578)
21 0x7e4b6645 in oleaut32 (+0x36644) (0x0033a668)
22 0x1000e470 in issetup (+0xe46f) (0x0033a69c)
23 0x1007aef1 in issetup (+0x7aef0) (0x0033a760)
24 0x1007ab4f in issetup (+0x7ab4e) (0x0033a814)
25 0x1007ad80 in issetup (+0x7ad7f) (0x0033a870)
26 0x1007418e in issetup (+0x7418d) (0x0033a90c)
27 0x10074d73 in issetup (+0x74d72) (0x0033a9dc)
28 0x1006c8fa in issetup (+0x6c8f9) (0x0033aa44)
29 0x10092fec in issetup (+0x92feb) (0x0033b52c)
30 0x1009336e in issetup (+0x9336d) (0x0033b5e8)
31 0x1009c0df in issetup (+0x9c0de) (0x0033c1d8)
32 0x1001037e in issetup (+0x1037d) (0x0033c328)
33 0x00424b00 in bns_lite_installer (+0x24aff) (0x0033c480)
34 0x0043c32a in bns_lite_installer (+0x3c329) (0x0033df18)
35 0x004365f3 in bns_lite_installer (+0x365f2) (0x0033e474)
36 0x0044ffc1 in bns_lite_installer (+0x4ffc0) (0x0033eda0)
37 0x0044c380 in bns_lite_installer (+0x4c37f) (0x0033eeb0)
38 0x0042de9a in bns_lite_installer (+0x2de99) (0x0033fdf4)
39 0x004a74dc in bns_lite_installer (+0xa74db) (0x0033fe40)
40 0x7b85a3fc call_process_en­try+0xb() in kernel32 (0x0033fe58)
41 0x7b85b3ea ExitProcess+0xfe9() in kernel32 (0x0033fe88)
42 0x7bc7703c call_thread_fun­c_wrapper+0xb() in ntdll (0x0033fea8)
43 0x7bc79e5d call_thread_fun­c+0xfc() in ntdll (0x0033ffa8)
44 0x7bc7701a RtlRaiseExcep­tion+0x21() in ntdll (0x0033ffc8)
45 0x7bc4d277 call_dll_entry_po­int+0x756() in ntdll (0x0033ffe8)
46 0xf754233d wine_call_on_stac­k+0x1c() in libwine.so.1 (0x00000000)
47 0xf75424a0 wine_switch_to_stac­k+0x1f() in libwine.so.1 (0xff7fe778)
48 0x7bc528d7 LdrInitializeT­hunk+0x336() in ntdll (0xff7fe7d8)
49 0x7b861029 __wine_kernel_i­nit+0x888() in kernel32 (0xff7ff948)
50 0x7bc52e33 __wine_proces­s_init+0x152() in ntdll (0xff7ff9b8)
51 0xf753fdff wine_init+0x30e() in libwine.so.1 (0xff7ffa18)
52 0x7bf00d42 main+0x81() in <wine-loader> (0xff7ffe68)
53 0xf737e637 __libc_start_ma­in+0xf6() in libc.so.6 (0x00000000)
0x7e5aafc0 NdrProxyIniti­alize+0x90 in rpcrt4: movl 0x0(%eax),%edx
Modules:
Module Address Debug info Name (125 modules)
PE 400000- 5db000 Export bns_lite_installer
PE f20000- f4f000 Deferred msi4eb3.tmp
PE 2010000- 2121000 Deferred isrt
PE 2250000- 2417000 Deferred _isres_0x0409
PE 2530000- 2534000 Deferred _isuser_0x0409
PE 10000000-1024a000 Export issetup
ELF 7ac00000-7ac5d000 Deferred riched20<elf>
\-PE 7ac10000-7ac5d000 \ riched20
ELF 7b800000-7ba54000 Dwarf kernel32<elf>
\-PE 7b810000-7ba54000 \ kernel32
ELF 7bc00000-7bcda000 Dwarf ntdll<elf>
\-PE 7bc10000-7bcda000 \ ntdll
ELF 7bf00000-7bf04000 Dwarf <wine-loader>
ELF 7ccce000-7ccef000 Deferred explorerframe<elf>
\-PE 7ccd0000-7ccef000 \ explorerframe
ELF 7cdef000-7ce05000 Deferred libgpg-error.so.0
ELF 7ce05000-7ce7a000 Deferred libpcre.so.3
ELF 7ce7a000-7cf29000 Deferred libgcrypt.so.20
ELF 7cf29000-7cf4f000 Deferred liblzma.so.5
ELF 7cf4f000-7cf75000 Deferred libselinux.so.1
ELF 7cf75000-7d003000 Deferred libsystemd.so.0
ELF 7d003000-7d01c000 Deferred libresolv.so.2
ELF 7d01c000-7d076000 Deferred libdbus-1.so.3
ELF 7d076000-7d102000 Deferred libgmp.so.10
ELF 7d102000-7d137000 Deferred libhogweed.so.4
ELF 7d137000-7d173000 Deferred libnettle.so.6
ELF 7d173000-7d188000 Deferred libtasn1.so.6
ELF 7d188000-7d1e9000 Deferred libp11-kit.so.0
ELF 7d1e9000-7d2c0000 Deferred libkrb5.so.3
ELF 7d33d000-7d346000 Deferred librt.so.1
ELF 7d346000-7d37a000 Deferred libidn.so.11
ELF 7d37a000-7d387000 Deferred libkrb5support.so.0
ELF 7d387000-7d3b8000 Deferred libk5crypto.so.3
ELF 7d3b8000-7d3cc000 Deferred libavahi-client.so.3
ELF 7d3cc000-7d524000 Deferred libgnutls.so.30
ELF 7d524000-7d576000 Deferred libgssapi_krb5.so.2
ELF 7d576000-7d5fd000 Deferred libcups.so.2
ELF 7d607000-7d61b000 Deferred riched32<elf>
\-PE 7d610000-7d61b000 \ riched32
ELF 7d61b000-7d700000 Deferred comdlg32<elf>
\-PE 7d620000-7d700000 \ comdlg32
ELF 7d802000-7d80b000 Deferred libffi.so.6
ELF 7d80b000-7d847000 Deferred winspool<elf>
\-PE 7d810000-7d847000 \ winspool
ELF 7da00000-7da05000 Deferred libkeyutils.so.1
ELF 7da05000-7da0a000 Deferred libcom_err.so.2
ELF 7da0a000-7da1e000 Deferred psapi<elf>
\-PE 7da10000-7da1e000 \ psapi
ELF 7da1e000-7da3b000 Deferred libgcc_s.so.1
ELF 7da59000-7da83000 Deferred msacm32<elf>
\-PE 7da60000-7da83000 \ msacm32
ELF 7da83000-7db3b000 Deferred winmm<elf>
\-PE 7da90000-7db3b000 \ winmm
ELF 7db3b000-7db62000 Deferred mpr<elf>
\-PE 7db40000-7db62000 \ mpr
ELF 7db6a000-7db7f000 Deferred sfc<elf>
\-PE 7db70000-7db7f000 \ sfc
ELF 7dbc4000-7dbe8000 Deferred imm32<elf>
\-PE 7dbd0000-7dbe8000 \ imm32
ELF 7dbea000-7dc0a000 Deferred cabinet<elf>
\-PE 7dbf0000-7dc0a000 \ cabinet
ELF 7dc0a000-7dc81000 Deferred wininet<elf>
\-PE 7dc10000-7dc81000 \ wininet
ELF 7dc81000-7dd1d000 Deferred urlmon<elf>
\-PE 7dc90000-7dd1d000 \ urlmon
ELF 7dd1d000-7de0a000 Dwarf msi<elf>
\-PE 7dd30000-7de0a000 \ msi
ELF 7de75000-7deaa000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE 7de80000-7deaa000 \ uxtheme
ELF 7deaa000-7deb1000 Deferred libxfixes.so.3
ELF 7deb1000-7debc000 Deferred libxcursor.so.1
ELF 7debc000-7decf000 Deferred libxi.so.6
ELF 7decf000-7ded3000 Deferred libxcomposite.so.1
ELF 7ded3000-7dee0000 Deferred libxrandr.so.2
ELF 7dee0000-7deec000 Deferred libxrender.so.1
ELF 7deec000-7def3000 Deferred libxxf86vm.so.1
ELF 7def3000-7def7000 Deferred libxinerama.so.1
ELF 7def7000-7defe000 Deferred libxdmcp.so.6
ELF 7defe000-7df02000 Deferred libxau.so.6
ELF 7df02000-7df28000 Deferred libxcb.so.1
ELF 7df28000-7e073000 Deferred libx11.so.6
ELF 7e073000-7e088000 Deferred libxext.so.6
ELF 7e08c000-7e09a000 Deferred libavahi-common.so.3
ELF 7e0a6000-7e133000 Deferred winex11<elf>
\-PE 7e0b0000-7e133000 \ winex11
ELF 7e183000-7e1ad000 Deferred libexpat.so.1
ELF 7e1ad000-7e1f6000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF 7e1f6000-7e221000 Deferred libpng12.so.0
ELF 7e221000-7e23c000 Deferred libz.so.1
ELF 7e23c000-7e2ec000 Deferred libfreetype.so.6
ELF 7e30a000-7e394000 Deferred gdiplus<elf>
\-PE 7e320000-7e394000 \ gdiplus
ELF 7e394000-7e461000 Deferred crypt32<elf>
\-PE 7e3a0000-7e461000 \ crypt32
ELF 7e461000-7e58e000 Dwarf oleaut32<elf>
\-PE 7e480000-7e58e000 \ oleaut32
ELF 7e58e000-7e60a000 Dwarf rpcrt4<elf>
\-PE 7e5a0000-7e60a000 \ rpcrt4
ELF 7e60a000-7e739000 Deferred ole32<elf>
\-PE 7e620000-7e739000 \ ole32
ELF 7e739000-7e7af000 Deferred shlwapi<elf>
\-PE 7e750000-7e7af000 \ shlwapi
ELF 7e7af000-7e9d8000 Deferred shell32<elf>
\-PE 7e7c0000-7e9d8000 \ shell32
ELF 7e9d8000-7ea44000 Deferred advapi32<elf>
\-PE 7e9e0000-7ea44000 \ advapi32
ELF 7ea44000-7eb5b000 Deferred gdi32<elf>
\-PE 7ea50000-7eb5b000 \ gdi32
ELF 7eb5b000-7eca9000 Deferred user32<elf>
\-PE 7eb70000-7eca9000 \ user32
ELF 7eca9000-7ed9e000 Deferred comctl32<elf>
\-PE 7ecb0000-7ed9e000 \ comctl32
ELF 7ed9e000-7edb1000 Deferred libnss_files.so.2
ELF 7edb1000-7edbe000 Deferred libnss_nis.so.2
ELF 7edbe000-7edd9000 Deferred libnsl.so.1
ELF 7ef8d000-7efe2000 Deferred libm.so.6
ELF 7efe7000-7f000000 Deferred version<elf>
\-PE 7eff0000-7f000000 \ version
ELF f7361000-f7366000 Deferred libdl.so.2
ELF f7366000-f751c000 Dwarf libc.so.6
ELF f751c000-f7539000 Deferred libpthread.so.0
ELF f7539000-f76ee000 Dwarf libwine.so.1
ELF f7702000-f770c000 Deferred libnss_compat.so.2
ELF f770f000-f7734000 Deferred ld-linux.so.2
ELF f7736000-f7737000 Deferred [vdso].so
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
0000001e 0
0000001d 0
00000014 0
00000010 0
0000000f 0
00000012 winedevice.exe
0000001c 0
00000018 0
00000017 0
00000013 0
0000001a plugplay.exe
00000020 0
0000001f 0
0000001b 0
00000021 explorer.exe
00000023 0
00000022 0
00000024 (D) Z:\home\josef\Pla­yOnLinux's virtual drives\Blade\dri­ve_c\Program Files (x86)\BnS_Lite_In­staller.exe
0000000b 0
00000044 0
00000030 0
0000002f 0
00000025 0 <==
00000036 rpcss.exe
00000019 0
00000027 0
00000040 0
0000003c 0
0000003b 0
0000003a 0
00000038 0
00000037 0
00000028 ISBEW64.exe
00000032 0
00000034 0
00000043 0
00000035 0
00000026 0
System information:
Wine build: wine-1.6.2
Platform: i386 (WOW64)
Host system: Linux
Host version: 4.4.0-47-generic

 
Odpovědět 28.11.2016 19:08
Avatar
sam hud
Člen
Avatar
sam hud:28.11.2016 22:18

Nazdar Josef.
Ja len tak - pre istotu :
sudo apt-get install winetricks
Ak ho už máš, tak ho spusti, jednou z možností je "nainštalovať hru". Možno to pomôže.
Prajem veľa zdaru.

Nahoru Odpovědět 28.11.2016 22:18
Kde je vule, tam je i cesta
Avatar
mkub
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Josef Martinek
mkub:3.12.2016 9:52

popravde Wine nie je vseliek na vsetko, niektore Win aplikacie ti pobezia a ine sa budu spravat nestandardne, resp. sa odmietnu spustit.
totiz Wine napodobnuje spravanie Windows API a vyvojari Wine nie vzdy to spravanie spravne naimplementovali a niektore aplikacie mozu padat, byt nestabilne, alebo sa odmietnu spustit.

v niektorych pripadoch pomoze utilitka winetricks, ale popravde treba sa pozriet aj na stranku https://appdb.winehq.org/index.php kde je uvedena kompatibilita s danymi aplikaciami...
pre tvoju aplikaciu je hodnotenie: https://appdb.winehq.org/…tManager.php?…

 
Nahoru Odpovědět  +1 3.12.2016 9:52
Avatar
josef.m
Člen
Avatar
josef.m:4.12.2016 16:53

Dík, již jsem to vyřešil přechodem na Windows 10.

Nahoru Odpovědět  +1 4.12.2016 16:53
Nic není nemožné.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.