IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

CMDB, Discovery a Enterprise Architecture

V tomto článku se podíváme na otázky řešené při výběru systému Discovery a výhody propojení Konfigurační databáze CMDB, automatického Discovery zařízení a software a modelování Enterprise Architektury. Propojením získáme výhody ve znuvupoužitelnosti již získaných dat, online propojení a aktuálnosti dat. To vše na jedné platformě.

Konfigurační databáze CMDB

V Konfigurační databázi udržujeme všechny zásadní informace o konfiguračních položkách našeho informačního systému včetně jejich vzájemných vztahů. Jde např. o servery, aplikace, databáze, rozhraní aplikací a výměny dat. Nad těmito daty pak můžeme vytvářet nástroje a aplikace, které podporují procesy, v nichž s těmito daty pracujeme…řízení projektů a změn, řízení incidentů, práci s katalogovými požadavky, sledování úkolů, řízení znalostí a dokumentace. Všechny tyto procesy mají společné to, že se týkají nějakých konfiguračních položek.

Discovery

Discovery řeší otázku, jak konfigurační položky do databáze dostat a jak ji udržovat aktuální. Odpověď závisí na více faktorech. Jedním z nich je typ konfigurační položky. V případě hardware, instalovaného software nebo databází můžeme data vyčítat automaticky. Je možné připojit se na server a vyčíst instalovaný software nebo databáze nacházející se na databázovém serveru. Potřebujeme proto oprávnění pro účet, pod nímž běží software provádějící takovýto sken, odpovídající prostupy mezi segmenty sítě, které skenujeme a segmentem, z něhož se dotazujeme, a v závislosti na zvolené technologii i další požadavky.

U některých typů konfiguračních položek však tento přístup není možný. Například přehled aplikací, které nám podporují business procesy, nezískáme skenem software na všech serverech. Příkladem jsou různé webové aplikace, části intranetu nebo konkrétní soubory MS Excel apod., které považujeme za nástroje používané v našich procesech.

Ani přehled výměn dat mezi aplikacemi a jejich rozhraní nebudeme schopni získat automaticky. Monitoring síťového provozu nám sice může odhalit nové skutečnosti o komunikaci mezi servery, ale bude to opět spíše vodítko pro vytvoření vlastního přehledu zásadních výměn dat mezi systémy. Přehled podnikových procesů je pak typickým příkladem typu konfiguračních položek, které nám žádný sken nemůže poskytnout. Pokud se tedy omezíme na konfigurační položky, které lze automaticky vyčíst, měli bychom se zamyslet, zda je získávat pomocí specializovaného nástroje Discovery nebo jinak. V řadě případů je nejlepší vyplňovat data ručně a neřešit je zvláštním systémem, který také vyžaduje údržbu, instalaci a řešení problémů, ke kterým u každého systému dochází. Pokud tedy kupujete dvakrát do roka nový hardware do serverovny a vyřazujete staré servery, může být nejjednodušší tuto změnu zadat do CMDB ručně.

Jiná situace bude u položek jako účty a skupiny Active Directory, certifikáty na serverech, disky serverů, role, služby a funkce serverů apod. Zde jde o položky, které systémy Konfigurační databáze standardně nabízejí sami o sobě (například ObjectGears infrastrukturní funkce). Pro jejich vyčítání tedy nepotřebujete zvláštní řešení Discovery nástroje.

Kde tedy využijeme Discovery nástroj?

Příkladem takové situace může být organizace provozující rozsáhlejší infrastrukturu obsahující i zvláštní zařízení jako například kamerové systémy, různá čidla apod. Discovery zde poskytuje dvě klíčové schopnosti. Díky zaměření na pravidelnou aktualizaci zohlednění všech nových hardware a software dokáže identifikovat širokou škálu prvků. Dále řeší praktické otázky při fungování s mnoha účty a hesly k různým částem systémů (segmenty sítě, organizační jednotky v Active Directory). To jsou poměrně specializované oblasti, na které se systémy konfiguračních databází typicky nesoustředí, protože je pro ně důležitější rozvoj jiných oblastí a schopností a Discovery je lepší nechat na schopných partnerech řešících tyto oblasti. Nikdo nemůže být nejlepší ve všem a z pohledu dodavatele Konfigurační databáze i zákazníka je vhodné nechat otázku volby konkrétního Discovery řešení otevřenou a volit nejvhodnější použité Discovery řešení podle specifických potřeb.

Příklad dat sebraných Discovery nástrojem JDisc.

Zařízení nalezené systémem JDisc - Konfigurační databáze (CMDB)

Migrace dat z Discovery do Systému ObjectGears

Systém ObjectGears má skvělé možnosti rozšíření o různé integrace na programy třetích stran. Ve skriptu níže je ukázka, jak se jednoduše dotázat na data a uložit je do ObjectGears. Máte pod kontrolou dotaz a hlavně následné zpracování dat, kde můžete data ještě filtrovat či dále jinak zpracovat:

var jd = OG.Module['og_jdisc'].CreateJDisc('https://localhost/graphql');
var j = 'your_account';
var h = 'your_password';
jd.Login(j, h);

var query = '{"query":"{ devices{ findAll{ name id} } }","variables":null}';
var devices = jd.GetData(query, 'data.devices.findAll');

//odhlaseni z JDisc
jd.LogOut();

if (devices != null)
{
 var cl = OGModel.ClassDefs['devices'];
 var colId = cl.Columns['order'];   //id zaznamu
 var colName = cl.Columns['name'];  //nazev
 var colDate = cl.Columns['datetime']; //datum aktualizace

 //smazat priznak aktualizace
 var sql = OG.TextUtils.Format('update {0} set {1} = null', cl.DBTableName, colDate.DBColumnName);
 OG.Sql.RunSql(sql);

 //merge dat
 sql = OG.TextUtils.Format(
   'MERGE {0} AS target ' +
   'USING (SELECT @id, @name) AS source (id, name) ' +
   'ON target.{2} = source.id ' +
   'WHEN MATCHED THEN ' +
   ' UPDATE SET target.{3} = source.name, {1} = getdate() ' +
   'WHEN NOT MATCHED THEN ' +
   ' INSERT({2}, {3}, {1}, created, creator, CreatedDataSourceId) VALUES(source.id, source.name, getdate(), getdate(), @user, 8);',
    cl.DBTableName, colDate.DBColumnName, colId.DBColumnName, colName.DBColumnName);

 var d2 = devices.ToList();
 for( var i = 0; i < d2.Count; ++i)
 {
  var d = d2[i];

  var pars = OG.Sql.CreateParameterList();
  pars.AddInt('id', d['id']);
  pars.AddNvarchar('name', d['name']);
  pars.AddNvarchar('user', OG.Person.GetLoginPerson().Account);

  OG.Sql.RunSql(null, sql, pars);
 }
}
else
{
 OGForm.SetInfo('Data nenalezena.');
}

Data načtená z Discovery nástroje v Konfigurační databázi ObjectGears

Data načtená z Discovery nástroje v Konfigurační databázi ObjectGears - Konfigurační databáze (CMDB)

Enterprise Architect

Data o konfiguračních položkách můžete z konfigurační databáze přenášet dál do dalších nástrojů. Příkladem může být nástroj pro modelování IT architektury a podnikových procesů jako je Sparx Enterprise Architect. Data o konfiguračních položkách využijete v technologické vrstvě Archimate schémat nebo u prostého mapování aplikací a procesů, které podporují. Podobně můžete přenášet data pořízená v nástroji pro modelování Enterprise Architektury zpět do konfigurační databáze CMDB. Procesy a aktivity namodelované např. v Enterprise Architect budou cennými informacemi i řadě procesů podporovaných Konfigurační databází. Může jít například o Business Impact Analýzu hodnotící kritičnost podnikových procesů, resp. finanční a nefinanční ztráty při nedostupnosti procesů a garantovanou dostupnost aplikací, která souvisí s infrastrukturou i personálním zajištěním daných systémů.

Příklad dat v repository Enterprise Architect, která opět můžete jednoduše přenášet mezi Konfigurační databází a nástrojem pro modelování Enterprise architektury.

V EA reposotory - Konfigurační databáze (CMDB)

Pro obousměrný přenos dat mezi systémem Objectgears a Enterprise Architectem lze použít podobně jednoduchý skript jako v příkladu výše.

Výhody Systému ObjectGears

Systém ObjectGears je navržen univerzálně, aby umožňoval jednoduše a rychle vytvářet potřebné datové struktury (tabulky a sloupce) s řízeným přístupem (pomocí rolí) a tyto datové struktury pak používat v nejrůznějších webpartech/wid­getech. V souvislosti s tím umožňuje rychle vytvořit vlastní modul pro přístup do aplikací třetích stran a pomocí javascriptů jej ovládat.


 

Všechny články v sekci
Konfigurační databáze (CMDB)
Článek pro vás napsal Pavel Carvan
Avatar
Uživatelské hodnocení:
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Aktivity