UML

Návrhové vzory UML

Úvod do UML

1. díl - Úvod do UML

Článek uvede do jazyka UML, vysvětlí historické okolnosti jeho vzniku, jeho význam a diagramy, ze kterých se skládá. Pochopíme, že je nutný pro návrh IS.
ZdarmaNapsal David Čápka
UML - Use Case Diagram

2. díl - UML - Use Case Diagram

Use Case (diagram případů užití) je UML diagram, který zobrazuje chování systému tak, jak ho vidí uživatel. Je prvním diagramem, který modelujeme.
ZdarmaNapsal David Čápka
UML - Use Case Specifikace

3. díl - UML - Use Case Specifikace

Use Case doplňuje Use Case diagram a popisuje jednotlivé případy užití. Obsahuje popis funkcionality, hlavní a alternativní scénáře a další podmínky.
ZdarmaNapsal David Čápka
UML - Doménový model

4. díl - UML - Doménový model

V tutoriálu si popíšeme základní vazby Class diagramu v UML a vytvoříme si platformově nezávislý doménový model redakčního systému.
ZdarmaNapsal David Čápka
UML - Class diagram

5. díl - UML - Class diagram

Třídní diagram si v tutoriálu vytvoříme na základě doménového modelu, ukážeme si kompletní UML notaci třídy a 2 další vztahy mezi třídami.
ZdarmaNapsal David Čápka
UML - State Machine diagram

6. díl - UML - State Machine diagram

Diagram State Machine (stavový diagram nebo diagram stavů) slouží k zobrazení životního cyklu entity. Popisuje stavy entity a přechody mezi nimi.
PremiumNapsal David Čápka


 

Aktivity (1)