Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
Discount week - April - 30

Matematické funkce - Český PHP manuál

sin - Český PHP manuál

sin - Český PHP manuál

Funkce sin v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce sinus. Krátký popis, vysvětlení vstupů a výstupů, ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
cos - Český PHP manuál

cos - Český PHP manuál

Funkce cos v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce cosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
tan - Český PHP manuál

tan - Český PHP manuál

Funkce tan v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
min - Český PHP manuál

min - Český PHP manuál

Funkce min v PHP vrací nejnižší hodnotu (minimum). Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
max - Český PHP manuál

max - Český PHP manuál

Funkce max v PHP vrací nejvyšší hodnotu (maximum). Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
abs - Český PHP manuál

abs - Český PHP manuál

Funkce abs v PHP vrací absolutní hodnotu čísla. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
sqrt - Český PHP manuál

sqrt - Český PHP manuál

Funkce sqrt v PHP vrací druhou odmocninu. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
exp - Český PHP manuál

exp - Český PHP manuál

Funkce exp v PHP vrací hodnotu dané mocniny Eulerova čísla. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
pow - Český PHP manuál

pow - Český PHP manuál

Funkce pow v PHP vrací libovolnou mocninu. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
rand - Český PHP manuál

rand - Český PHP manuál

Funkce rand v PHP vrací pseudo-náhodné číslo. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
deg2rad - Český PHP manuál

deg2rad - Český PHP manuál

Funkce deg2rad v PHP převádí stupně na radiány. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
rad2deg - Český PHP manuál

rad2deg - Český PHP manuál

Funkce rad2deg v PHP převádí radiány na stupně. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
expm1 - Český PHP manuál

expm1 - Český PHP manuál

Funkce expm1 v PHP vrací hodnotu mocnění Eulerova čísla -1. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
log - Český PHP manuál

log - Český PHP manuál

Funkce log v PHP vrací hodnotu logaritmu. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
log10 - Český PHP manuál

log10 - Český PHP manuál

Funkce log v PHP vrací hodnotu logaritmu o základu 10. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
round - Český PHP manuál

round - Český PHP manuál

Funkce round v PHP vrací zaokrouhlené číslo. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
floor - Český PHP manuál

floor - Český PHP manuál

Funkce floor v PHP vrací zaokrouhlené číslo dolů. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
ceil - Český PHP manuál

ceil - Český PHP manuál

Funkce ceil v PHP vrací zaokrouhlené číslo nahoru. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
octdec - Český PHP manuál

octdec - Český PHP manuál

Funkce octdec v PHP vrací převod z osmičkové do desítkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
hexdec - Český PHP manuál

hexdec - Český PHP manuál

Funkce hexdec v PHP vrací převod z šestnáctkové do desítkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
decoct - Český PHP manuál

decoct - Český PHP manuál

Funkce decoct v PHP převádí číslo z desítkové do osmičkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
dechex - Český PHP manuál

dechex - Český PHP manuál

Funkce dechex v PHP vrací převod z desítkové do šestnáctkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
decbin - Český PHP manuál

decbin - Český PHP manuál

Funkce decbin v PHP převádí číslo z desítkové do dvojkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
bin2hex - Český PHP manuál

bin2hex - Český PHP manuál

Funkce bin2hex v PHP převádí číslo z dvojkové do šestnáctkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
bindec - Český PHP manuál

bindec - Český PHP manuál

Funkce bindec v PHP převádí číslo z dvojkové do desítkové soustavy. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
base_convert - Český PHP manuál

base_convert - Český PHP manuál

Funkce base_convert v PHP převádí číslo mezi různými číselnými soustavami. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
log1p - Český PHP manuál

log1p - Český PHP manuál

Funkce log1p v PHP vrací logaritmus hodnoty 1 + x. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
hypot - Český PHP manuál

hypot - Český PHP manuál

Funkce hypot v PHP vrací přeponu v pravoúhlém trojúhelníku. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
atan2 - Český PHP manuál

atan2 - Český PHP manuál

Funkce atan2 v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus tangens y/x. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
fmod - Český PHP manuál

fmod - Český PHP manuál

Funkce fmod v PHP vrací desetinné modulo (zbytek po celočíselném dělení). Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
acosh - Český PHP manuál

acosh - Český PHP manuál

Funkce acosh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický arkus kosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
asinh - Český PHP manuál

asinh - Český PHP manuál

Funkce asinh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický arkus sinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
atanh - Český PHP manuál

atanh - Český PHP manuál

Funkce atanh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický arkus tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
cosh - Český PHP manuál

cosh - Český PHP manuál

Funkce cosh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický kosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
sinh - Český PHP manuál

sinh - Český PHP manuál

Funkce sinh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický sinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
tanh - Český PHP manuál

tanh - Český PHP manuál

Funkce tanh v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce hyperbolický tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
acos - Český PHP manuál

acos - Český PHP manuál

Funkce acos v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus kosinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
asin - Český PHP manuál

asin - Český PHP manuál

Funkce asin v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus sinus. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis
atan - Český PHP manuál

atan - Český PHP manuál

Funkce atan v PHP vrací hodnotu goniometrické funkce arkus tangens. Krátký popis, vysvětlení parametrů, návratové hodnoty a ukázka použití.
Napsal Snorlax
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (1)