Pole - Český PHP manuál

array_pop - Český PHP manuál

array_pop - Český PHP manuál

PHP funkce array_pop umožňuje používat pole jako zásobník, odebere poslední prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_intersect_key - Český PHP manuál

array_intersect_key - Český PHP manuál

PHP funkce array_intersect_key vrátí pole, jehož klíče jsou průnikem klíčů dvou polí. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
ksort - Český PHP manuál

ksort - Český PHP manuál

PHP funkce sksort seřadí/setřídí pole podle klíčů. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
strtr - Český PHP manuál

strtr - Český PHP manuál

PHP funkce strtr přeloží výskuty podřetězců (částí textu) v textovém řetězci podle slovníku. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
array_unique - Český PHP manuál

array_unique - Český PHP manuál

PHP funkce array_unique odstraní duplicitní hodnoty v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_push - Český PHP manuál

array_push - Český PHP manuál

PHP funkce array_push umožňuje používat pole jako zásobník, vloží prvek za poslední prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_intersect - Český PHP manuál

array_intersect - Český PHP manuál

PHP funkce array_intersect vrátí pole, které je průnikem hodnot zadaných polí. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
sort - Český PHP manuál

sort - Český PHP manuál

PHP funkce sort seřadí/setřídí hodnoty v poli od nejmenších po největší. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_unshift - Český PHP manuál

array_unshift - Český PHP manuál

PHP funkce array_unshift umožňuje pole používat jako frontu, přidá první prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
explode - Český PHP manuál

explode - Český PHP manuál

PHP funkce explode (známá z jiných jazyků jako split) převede textový řetězec (text) na pole podřetězců. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
array_reverse - Český PHP manuál

array_reverse - Český PHP manuál

PHP funkce array_reverse převrátí hodnoty v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_keys - Český PHP manuál

array_keys - Český PHP manuál

PHP funkce array_keys vrátí pole klíču ze zadaného pole. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_values - Český PHP manuál

array_values - Český PHP manuál

PHP funkce array_values vrátí pole všech hodnot z daného pole. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
implode - Český PHP manuál

implode - Český PHP manuál

PHP funkce implode (známá z jiných jazyků jako join) zabalí pole do textového řetězce. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
Pole - Český PHP manuál

Pole - Český PHP manuál

V tutoriálu si ukážeme práci s polem v PHP, jak pole založit, naplnit daty, proiterovat cyklem, vypsat, přidávat prvky a předávat pole referencí.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
array_search - Český PHP manuál

array_search - Český PHP manuál

PHP funkce array_search vyhledá v poli daný prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_map - Český PHP manuál

array_map - Český PHP manuál

PHP funkce array_map aplikuje callback (funkci) na všechny prvky v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_fill - Český PHP manuál

array_fill - Český PHP manuál

PHP funkce array_fill naplní pole hodnotami. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
count - Český PHP manuál

count - Český PHP manuál

PHP funkce count spočítá prvky v poli (tedy jeho délku), případně prvky v objektu. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
Asociativní a vícerozměrná pole - Český PHP manuál

Asociativní a vícerozměrná pole - Český PHP manuál

V tutoriálu si ukážeme práci s polem v PHP jako se slovníkem, polem asociativním s prvky klíč-hodnota. Odstraníme prvek a vytvoříme pole vícerozměré pole.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
array_shift - Český PHP manuál

array_shift - Český PHP manuál

PHP funkce array_shift umožňuje používat pole jako frontu, odebere první prvek. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
array_merge - Český PHP manuál

array_merge - Český PHP manuál

PHP funkce array_merge spojí několik polí do jednoho. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
array_flip - Český PHP manuál

array_flip - Český PHP manuál

PHP funkce array_flip otočí klíče a hodnoty v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
extract - Český PHP manuál

extract - Český PHP manuál

PHP funkce extract rozbalí proměnné z pole do současného scope. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
str_replace - Český PHP manuál

str_replace - Český PHP manuál

PHP funkce str_replace nahradí všechny výskyty podřetězce (části textu) v řetězci daným podřetězcem. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
array_sum - Český PHP manuál

array_sum - Český PHP manuál

PHP funkce array_sum vrátí součet hodnot v poli. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Předávání dat mezi skripty - Český PHP manuál

Předávání dat mezi skripty - Český PHP manuál

Článek popisuje následující způsoby předávání dat mezi skripty: GET, POST, Cookies, Sessions, soubory a databáze. Řeší výhody, nevýhody a vhodná použití.
Napsal Mircosoft
Zobrazit popis


 

Aktivity (1)