Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
PHP týden

Textové řetězce - Český PHP manuál

hash - Český PHP manuál

hash - Český PHP manuál

PHP funkce hash vypočítá otisk (hash) textového řetězce, např. hesla. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
strip_tags - Český PHP manuál

strip_tags - Český PHP manuál

PHP funkce strip_tags odstraní z daného textového řětězce (textu) HTML tagy, PHP direktivy a komentáře. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
trim - Český PHP manuál

trim - Český PHP manuál

PHP funkce trim odstraní bílé místo na okolo textového řetězce (např. mezery okolo textu). Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
mb_substr - Český PHP manuál

mb_substr - Český PHP manuál

PHP funkce mb_substr vrátí podřetězec (část textu) od startovní pozice s určitým počtem znaků. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
mb_internal_encoding - Český PHP manuál

mb_internal_encoding - Český PHP manuál

PHP funkce mb_internal_encoding nastavuje kódování (nejčastěji pro UTF8) pro další funkce pro práci s textovými řetězci. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
nl2br - Český PHP manuál

nl2br - Český PHP manuál

PHP funkce nl2br nahradí konce řádků v textovém řetězci (textu) tagem br. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
htmlspecialchars - Český PHP manuál

htmlspecialchars - Český PHP manuál

PHP funkce htmlspecialchars převede speciální znaky v textu na HTML HTML entity pro zabezpečení vypsání textu do stránky. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
mb_strtoupper - Český PHP manuál

mb_strtoupper - Český PHP manuál

PHP funkce mb_strtoupper převede všechna písmena v textovém rětězci (textu) na velká. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
mb_strlen - Český PHP manuál

mb_strlen - Český PHP manuál

PHP funkce mb_strlen zjistí délku textového řetězce v UTF8, tedy jeho počet znaků. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Textové řetězce - Český PHP manuál

Textové řetězce - Český PHP manuál

V tutoriálu si ukážeme, jak se v PHP pracuje s textovými řetězci, tedy se stringy. Probereme uvozovkovou i apostrofovou variantu, escapování a konkatenaci.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis
parse_str - Český PHP manuál

parse_str - Český PHP manuál

PHP funkce parse_str rozbalí proměnné z textového řetězce (textu) ve tvaru QUERY stringu (např cookies). Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
htmlspecialchars_decode - Český PHP manuál

htmlspecialchars_decode - Český PHP manuál

PHP funkce htmlspecialchars_decode převede HTML entity v textu zpět na speciální znaky. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
mb_strtolower - Český PHP manuál

mb_strtolower - Český PHP manuál

PHP funkce mb_strtolower převede všechna písmena v textovém rětězci (textu) na malá. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
mb_strpos - Český PHP manuál

mb_strpos - Český PHP manuál

PHP funkce mb_strpos najde pozici prvního výskytu podřetězce (části textu) v řetězci. Popis a ukázkový zdrojový kód.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Výpis (funkce) - Český PHP manuál

Výpis (funkce) - Český PHP manuál

V tutoriálu si ukážeme PHP funkce pro výpis, budeme se zabývat formátováním textu a nakonec si ukážeme funkce pro diagnostické výpisy struktur jako pole.
Napsal David Čápka
Zobrazit popis


 

Aktivity (1)