IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Diskuze: Jak v nginx umazat pripony .php, aby požadavky měly tvar /složka/soubor

Aktivity
Avatar
Štěpán
Člen
Avatar
Štěpán:10.8.2018 16:28

Prosím, poraďte mi, jak ze zamotaného klubka ven.
Mám nastavený router v nette a presenter, který zpracovává odkazy /presenter/akce.

Musím však přijímat requesty z jiného systému, které jsou posílány ve formátu /presenter/fi­le.php.

Jestli jsem správně pochopil, tak konkrétní soubory .php se vůbec do routeru nedostanou, protože je nginx směřuje do neexistující složky presenter, ve které file.php nenajde a vyhodí chybu.

Jak nastavit nginx, aby buď požadavky /presenter/file.php směřoval do nette indexu s tím, že file a složka by byly get parametry, kde už si to v routeru přepíšu na /presenter/akce. Nebo ještě lépe,jak umazat příponu php, aby z toho byl /presenter/file , který už zase nette router hezky zpracuje?

Současná konfigurace je:

location / {

  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
}

error_page  500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
  root  html;
}
location ~ \.(neon|ini|log|yml)$ {
    deny all;
    access_log off;
}

location ~ /\.ht {
    deny all;
    access_log off;
}

location ~ \.php$ {

  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;


  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  index  index.php;


  include    fastcgi_params;
}
Odpovědět
10.8.2018 16:28
Nikdy není člověk starý na to, aby se stal dobrým v tom, co ho baví.
Avatar
Štěpán
Člen
Avatar
Štěpán:20.8.2018 11:56

Tak jsem to nakonec vyřešil takto:

rewrite ^/presenter/(.*)\.php(.*) /presenter/$1$2 permanent;

a funguje to.

Editováno 20.8.2018 11:57
Akceptované řešení
+5 Zkušeností
Řešení problému
Nahoru Odpovědět
20.8.2018 11:56
Nikdy není člověk starý na to, aby se stal dobrým v tom, co ho baví.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.