Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Python týden

Překlad tabulky číselných funkcí Game Makeru

Funkce pracující s reálnými čísly. Lze je používat jak v kódu GML, tak uvnitř ikon libovolně tam, kde patří číselné hodnoty. Pozor, některé funkce ( např. cyklometrické arc.. ) mají povolen jen určitý rozsah hodnot čistě z jejich matematického principu. Pokud dané funkci nerozumíte, prostudujte si její matematický popis např. na wikipedii.

 • random(x) vrací náhodné reálné číslo v rozsahu 0 až x a výsledek je vždy menší než x. Např. random (1) nikdy nedá 1, ale různé desetinné šílenosti jako třeba 0.3984661 nebo 0.78161551
 • random_range(x1,x2) vrací náhodné číslo v rozsahu x1 (včetně) až x2 (vyjma), čili totéž co x1+random(x2-x1)
 • irandom(x) vrací náhodné celé číslo v rozsahu 0 až x ( pokud je x taky celé číslo, tak je rozsah včetně x )
 • irandom_range(x1,x2) vrací reálná čísla v rozsahu x1 (včetně) až x2(včetně), obě x1 i x2 musí být celá čísla (jinak jsou zaokrouhlena dolů)
 • random_set_se­ed(seed) nastaví hodnotu seed (celé číslo), která bude používána pro generování náhodných čísel, hodí se pokud je třeba opakovat stejnou náhodnou řadu generovaných čísel ( pozor, i některé akce a samotný systém používají náhodná čísla a seed platí pro všechno ) ,pro zajištění náhodnosti je zvykem seed naplnit časem spuštění programu
 • random_get_seed() vrací současnou hodnotu seed
 • randomize() nastaví seed na náhodnou hodnotu
 • choose(val1,val2­,val3,...) vrátí náhodně jednu z hodnot, kterých může být nejvýše 16
 • abs(x) vrací absolutní hodnotu z x, čili abs(5) stejně jako abs(-5) se rovná 5
 • sign(x) vrací jaké má x znaménko ( -1 záporné , 0 nula nebo 1 kladné)
 • round(x) zaokrouhlí x na nejbližší celé číslo
 • floor(x) zaokrouhlí x na celé číslo směrem dolů
 • ceil(x) zaokrouhlí x na celé číslo směrem nahoru
 • frac(x) vrací desetinnou část x, čili to co je za desetinnou tečkou
 • sqrt(x) vrací odmocninu z x, kde x musí být kladné
 • sqr(x) vrací x na druhou
 • power(x,n) vrací x na n-tou
 • exp(x) vrací e na x-tou
 • ln(x) vrací přirozený logaritmus x
 • log2(x) vrací dvojkový logaritmus x
 • log10(x) vrací desítkový logaritmus x
 • logn(n,x) vrací logaritmus x o základu n
 • cos(x) vrací cosinus x, kde x je v radiánech
 • tan(x) vrací tangens x, kde x je v radiánech
 • arcsin(x) arkus sinus x, funkce inverzní k funkci sinus
 • arccos(x) arkus cosinus x, funkce inverzní k funkci cosinus
 • arctan(x) arkus tangens x, funkce inverzní k funkci tangens
 • arctan2(y,x) počítá arkus tangens (y/x) a vrací úhel ve správném kvadrantu ( jinak taky úhel počítaný z poměru protilehlé ku přilehlé )
 • degtorad(x) převede stupně na radiány
 • radtodeg(x) převede radiány na stupně
 • min(val1,val2­,val3,...) vrací nejmenší z hodnot, může mít nejvýše 16 argumentů a ty musí být buď všechny číslo nebo všechny textový řetězec (string)
 • max(val1,val2­,val3,...) vrací největší z hodnot, může mít nejvýše 16 argumentů a ty musí být buď všechny číslo nebo všechny textový řetězec (string)
 • mean(val1,val2­,val3,...) vrací průměr z hodnot, může mít nejvýše 16 argumentů a ty musí být buď všechny číslo nebo všechny textový řetězec (string)
 • median(val1,val2­,val3,...) vrací medián, čili prostřední prvek po seřazení hodnot ( při sudém počtu vrací menší z hodnot ), maximálně 16 položek a všechny buď číslo nebo všechny textový řetězec
 • point_distance(x1,y1,x2,­y2) vrací vzdálenost mezi body (x1, y1) a (x2, y2), jinak taky jde o délku vektoru
 • point_directi­on(x1,y1,x2,y2) vrací směr od bodu (x1, y1) k bodu (x2, y2) ve stupních, jinak jde o úhel vektoru
 • lengthdir_x(len­,dir) vrací x-ovou hodnotu vektoru určeného délkou (len) a směrem (dir)
 • lengthdir_y(len­,dir) vrací ypsilonovou hodnotu vektoru určeného délkou (len) a směrem (dir)
 • is_real(x) vrací zda je x číslem ( čili není textovým řetězcem )
 • is_string(x) vrací zda je x textovým řetězcem ( čili není číslem )
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Správně použité funkce oživí vaše hry možnostmi jaké byste jinak těžko dosáhli.

Hodně štěstí s funkcemi přeje TomBen.


 

Všechny články v sekci
GameMaker - GML
Článek pro vás napsal TomBen
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
-
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!