Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount week 80 + hiring
Avatar
Tomáš Láslop:19.4.2016 11:12

Úkol: vytvořte zálohu tabulky Objednávky a vložte do ní každý 2.záznam z roku 1997 (případně jiný rok, pokud 97 není)
Vý nekdo jak nato prosím ? Diki za odpoveď

Tady je kód od kolegy jak by to malo asi vypadat ale je to pro:
vytvořte zálohu tabulky Zákazníci a vložte do ní každý 5.záznam

Kód kolegy : Private Sub Příkaz0_Click()
Dim db As Database

Set db = CurrentDb
db.Execute "INSERT into Zakaznici_zaloha SELECT Zákazníci.* FROM Zákazníci WHERE (KódZákazníka MOD 5=0) ORDER BY KódZákazníka;"
MsgBox ("Úloha prevedená.")

db.Close

End Sub

s = "CREATE TABLE Zakaznici_zaloha (KódZákazníka char(5) PRIMARY KEY, Firma varchar(40), KontaktníOsoba varchar(30), Funkce varchar(30), Adresa varchar(60), Město varchar(15), Region varchar(15), PSČ char(10), Země varchar(15), Telefon varchar(24), Fax varchar(24))"

_____________­________________________­________________________­___________________
Dim PoradoveCislo As Integer
Dim Kodzakaznika As String
Dim NazevZakaznika As String
Dim db As Database
Dim rst As Recordset
Dim createQuery As String
Dim selectQuery As String

PoradoveCislo = 1

Set db = CurrentDb

selectQuery = "SELECT KódZákazníka,Firma FROM Zákazníci WHERE Země='Německo'"

db.Execute "CREATE TABLE ZakaziciNemec­ko(IDZakaznik int ,Kod char(5) PRIMARY KEY,Nazev varchar(100));"

Set rst = db.OpenRecordset(se­lectQuery)

Do While rst.EOF = False

db.Execute "INSERT INTO ZakaziciNemec­ko(IDZakaznik, Kod, Nazev) VALUES ('" & PoradoveCislo & "','" & rst!KódZákazníka & "','" & rst!Firma & "');"

PoradoveCislo = PoradoveCislo + 1

rst.MoveNext

Loop

Set db = Nothing

End Sub
_____________­________________________­________________________­_________________

Option Compare Database

Private Sub Příkaz0_Click()
Dim db As Database, rst As Recordset
Dim I As Integer, s, s1 As String

Set db = CurrentDb

DoCmd.CopyObject , "Kopie_Objednávky", acTable, "Objednávky"
CurrentDb.Execute "DELETE FROM Kopie_Objednávky"

s = "SELECT * FROM Objednávky Where YEAR(DatumObjed­návky)=1993;"
Set rst = db.OpenRecordset(s)
I = 1
While Not rst.EOF

If I Mod 2 = 0 Then
s1 = "INSERT INTO Kopie_Objednávky (ČísloObjednávky, KódZákazníka, ČísloZaměstnance, DatumObjednávky, DodatDne, DatumOdeslání, Přeprava, Dopravné, JménoPříjemce, AdresaPříjemce, MěstoPříjemce, RegionPříjemce, PSČPříjemce, ZeměPříjemce) VALUES (" & rst!ČísloObjednávky & " , """ & rst!KódZákazníka & """ , " & rst!ČísloZaměs­tnance & " , """ & rst!DatumObjednávky & """ , """ & rst!DodatDne & """ , """ & rst!DatumOdeslání & """ , " & rst!Přeprava & " , """ & rst!Dopravné & """ , """ & rst!JménoPříjemce & """ , """ & rst!AdresaPříjemce & """ , """ & rst!MěstoPříjemce & """ , """ & rst!RegionPříjemce & """ , """ & rst!PSČPříjemce & """ , """ & rst!ZeměPříjemce & """); "
db.Execute s1

End If
I = I + 1
rst.MoveNext

Wend

rst.Close

db.Close

End Sub

 
Odpovědět
19.4.2016 11:12
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.