Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount 30 + hiring

Diskuze: Pomoc při optimalizaci UITableView a dotaz na velikost aplikace

Aktivity
Avatar
CoffeeMAN
Člen
Avatar
CoffeeMAN:10.4.2019 19:47

Ahoj,

v rámci vytvoření prvního projektu a aktuálního testování jsem narazil na celkem vážný problém při procházení záznamů v UITableView (stav se objevuje při cca 10 záznamů), přesněji "neplynulý/sekavý" průchod v seznamu - zdá se mi, že se nestačí "přednačítat" informace do cell. Níže uvádím UITableView a UITableViewCell.

A další můj dotaz spočívá v poměrně velké velikosti aplikace - přesněji: 81MB aplikace, dokumenty a data 4kB Při čisté instalaci (pomocí Xcode: 10.2, Projekt je již zmigrován na Swift5 (Pro moje ego: bez jediné chyby a upozornění) 8-) , Použité pods: Realm, Lottie, BEMCheckBox, IQKeyboardMana­gerSwift), Někde jsem četl, že je to z důvodu, že Xcode neprovádí komprimaci aplikace a rozlišení konkrétního modelu iPhone při "otestování", nicméně ta velikost se mi moc nezdá, jelikož se nejedná o jak velký projekt. Pokud by to pomohlo, tak bych někam hodil svůj projekt a "pochlubil se". :)

Zkusil jsem:

//UITableView:

import UIKit
import RealmSwift
import Lottie

class ListPlantVC: UIViewController {
  // MARK: Empty - label and animation plant.
  @IBOutlet weak var emptyListStackView: UIStackView!
  @IBOutlet weak var emptyListAnimationView: AnimationView!
  @IBOutlet weak var emptyListLabelOutlet: UILabel!
  // MARK: TableView.
  @IBOutlet private weak var tableView: UITableView!
  @IBAction private func unwindToMain(_ sender: UIStoryboardSegue) {} // MARK: UnwindMain - Segue for back to PlantList.
  // MARK: Var and Let.
  public var plantsFromDB: Results<Plant>?
  /************************************************/
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    DBManager.printRealmURL()
    configureUI()
    LottieManager.animationLottie(lottieView: emptyListAnimationView, name: "BG_Plant", loopAnimation: true, play: true)
  }
  override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    getDataFromDB()
    tableView.reloadData()
    showWelcomeDialog()
  }
  /************************************************/
  // MARK: Set UI for VC.
  private func configureUI() {
    // MARK: Configure UITableView
    tableView.delegate     = self
    tableView.dataSource    = self
    tableView.tableFooterView  = UIView() // MARK: Delete empty Cell.
    // MARK: Button for add new plant.
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = UIBarButtonItem(title: "Přidat", style: .plain, target: self, action: #selector(addNewPlant))
  }

  // MARK: Get all objects from Realm database with sorted "Date create" and asceding - false.
  private func getDataFromDB() {
    DispatchQueue.global(qos: .userInitiated).sync { [weak self] in
      let realm: Realm = try! Realm()
      self?.plantsFromDB = realm.objects(Plant.self).sorted(byKeyPath: "dateCreate", ascending: false)
    }
  }

  // MARK: Check state about show dialog and call Alert.
  private func showWelcomeDialog() {
    let actualValueForShowTips: Int = {
      let actualValueFromUserDefaults: Int = UserDefaults.standard.integer(forKey: userDefualtsForShowTip)
        return actualValueFromUserDefaults
    }()
    if actualValueForShowTips == 1 { AlertManager.showPrimeTips(on: self) }
  }

  // MARK: Func for add new item (Segue to CreateOrEditPlantVC).
  @objc private func addNewPlant() {
    FeedbackManager.selectFeedback()
    performSegue(withIdentifier: segueListToCreate, sender: nil)
  }

  // MARK: Prepare data for detail plant (segue to MainPageVC).
  override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
    if segue.identifier == segueListToDetail {
      let listToMainPageVCDestination = segue.destination as! MainPageVC
      listToMainPageVCDestination.plant = sender as? Plant
    }
  }

  // MARK: Show or hide label and animation about empty list plants.
  private func showOrHideEmptyListInfo(with show: Bool) {
    if show == true {
      emptyListStackView.isHidden = false
    }else {
      emptyListStackView.isHidden = true
    }

  }
}

/**************************** Extension ****************************/
extension ListPlantVC: UITableViewDelegate, UITableViewDataSource {
  // MARK: Func numberOfRowsInSection.
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    // MARK: Check count plant and show/hide label about emty list.
    if plantsFromDB?.count ?? 0 < 1 {
      showOrHideEmptyListInfo(with: true)
    }else {
      showOrHideEmptyListInfo(with: false)
    }
    // MARK: Return count for this func.
    return plantsFromDB?.count ?? 0
  }

  // MARK: Func cellForRowAt indexPath
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let plant = plantsFromDB?[indexPath.row]
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "plantCell", for: indexPath) as! TMPlantCell
    cell.setPlants(actualPlant: plant!)
    return cell
  }

  // MARK: Func didSelectRowAt
  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
    let plant = plantsFromDB?[indexPath.row]
    FeedbackManager.selectFeedback()
    performSegue(withIdentifier: segueListToDetail, sender: plant)
  }

  // MARK: Func canEditRowAt (for set editing mode)
  func tableView(_ tableView: UITableView, canEditRowAt indexPath: IndexPath) -> Bool {
    return true
  }

  // MARK: Func for edit title for delete.
  func tableView(_ tableView: UITableView, titleForDeleteConfirmationButtonForRowAt indexPath: IndexPath) -> String? {
    return "Smazat"
  }

  // MARK: Func for deleting plant with action sheet alert.
  func tableView(_ tableView: UITableView, commit editingStyle: UITableViewCell.EditingStyle, forRowAt indexPath: IndexPath) {
    if editingStyle == .delete {
      // MARK: ActionTitle
      let actionSheet = UIAlertController(title: "Opravdu si přejete smazat záznam?", message: "Jedná se o nevratné odstranění.", preferredStyle: .actionSheet)
      // MARK: Action Button - Alert Action
      let cancel = UIAlertAction(title: "Storno", style: .cancel, handler: nil)
      let delete = UIAlertAction(title: "Smazat", style: .destructive) { action in
        if let deletePlant = self.plantsFromDB?[indexPath.row] {
          DBManager.sharedInstanceRealm.deleteObject(object: deletePlant)
        }
        FeedbackManager.succeseedback()
        tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .fade)
      }
      actionSheet.addAction(delete)
      actionSheet.addAction(cancel)
      present(actionSheet, animated: true, completion: nil)
    }
  }
}//UITableViewCell:

import UIKit
import Lottie

class TMPlantCell: UITableViewCell {
  @IBOutlet weak private var namePlantLabel: UILabel!
  @IBOutlet weak private var growRoomLabel: UILabel!
  @IBOutlet weak private var pointLabelCell: UILabel!
  @IBOutlet weak private var trophyView: AnimationView!
  @IBOutlet weak private var isMonday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var isTuesday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var isWednesday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var isThursday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var isFriday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var isSaturday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var isSunday: TMLabelDay!
  @IBOutlet weak private var imagePlant: TMImageViewPlant!
  @IBOutlet weak private var wateredButtonOutlet: UIButton!
  @IBOutlet weak private var statePlantButtonOutlet: UIButton!
  // MARK: Private variable for check watered and show or hide button with disabled UserInteraction.
  private var wateredPlant: Bool = false

  // MARK: Func for set UI Actual Cell.
  func setPlants(actualPlant: Plant) {
    LottieManager.animationLottie(lottieView: trophyView, name: "trophy", loopAnimation: false, play: true)

    // MARK: Set value to UI.
    self.namePlantLabel.text = actualPlant.plantName
    self.growRoomLabel.text = (actualPlant.growRoom).isEmpty ? "" : "Umístění: \(actualPlant.growRoom)"
    self.pointLabelCell.text = "\(actualPlant.point)"
    self.isMonday.isOn = actualPlant.isMonday
    self.isTuesday.isOn = actualPlant.isTuesday
    self.isWednesday.isOn = actualPlant.isWednesday
    self.isThursday.isOn = actualPlant.isThursday
    self.isFriday.isOn = actualPlant.isFriday
    self.isSaturday.isOn = actualPlant.isSaturday
    self.isSunday.isOn = actualPlant.isSunday
    self.imagePlant.showOrHideImage(actualPlant.imagePlant)
    self.imagePlant.animationState = false
    self.wateredPlant = actualPlant.isCurrentWatered

    // MARK: Check and show or hide info about care plant.
    if actualPlant.isCheckedInterval == true {
      self.statePlantButtonOutlet.isHighlighted = false
      self.statePlantButtonOutlet.isEnabled = true
    }else {
      self.statePlantButtonOutlet.isHighlighted = true
      self.statePlantButtonOutlet.isEnabled = false
    }
    // MARK: Show or hide button for watered.
    if actualPlant.checkDayForWatered() == true && actualPlant.isCurrentWatered == false {
      self.wateredButtonOutlet.isHighlighted = false
      self.wateredButtonOutlet.isEnabled = true
    }else {
      self.wateredButtonOutlet.isHighlighted = true
      self.wateredButtonOutlet.isEnabled = false
    }
  }
}

Chci docílit: Optimalizace a upřesnění důvodu nárostu velikosti aplikace.

Odpovědět
10.4.2019 19:47
Není čas, ztrácet čas.
Avatar
Filip Němeček
Překladatel
Avatar
Filip Němeček:10.4.2019 20:30

Testuješ na reálném zařízení? Table view je hodně dobře optimalizovaný a měl by out-of-the-box zvládnout stovky řádků v poho. Velikost app je Realm no, bohužel. Moje app s Realm má po instalaci 65 MB. Ale Core Data určitě pro menší velikost dávat nebudu :D

Jestli se to seká na zařízení, tak první věc, dal bych pryč dočasně Lottie.

Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+1 bodů
Řešení problému
 
Nahoru Odpovědět
10.4.2019 20:30
Avatar
CoffeeMAN
Člen
Avatar
Odpovídá na Filip Němeček
CoffeeMAN:10.4.2019 22:00

Ahoj Filipe, ano testují to na fyzickém zařízení (iphone 7+). Klasicky se ti povedlo odhalit mě potíže. Dělá to Lottie, jakmile jsem zakomentoval tu statickou metodu LottieManager, tak se to neuvěřitelně zrychlilo. :-? To zpomalení se pravděpodobně objevilo, když jsem aktualizoval Lottie, které by mělo být celé napsané ve Swift 4. :-X ;-(

Nahoru Odpovědět
10.4.2019 22:00
Není čas, ztrácet čas.
Avatar
Filip Němeček
Překladatel
Avatar
Odpovídá na CoffeeMAN
Filip Němeček:10.4.2019 22:06

Tak super, že vyřešeno. To Lottie jsi použil na nějakou komplexní animace? Animovat v iOS je celkem jednoduché, klidně napiš, jaký si představuješ výsledek a mohu tě zkusit nasměrovat :-)

 
Nahoru Odpovědět
10.4.2019 22:06
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
CoffeeMAN
Člen
Avatar
Odpovídá na Filip Němeček
CoffeeMAN:11.4.2019 18:48

Nejedná se o velkou animaci, jen jsem chtěl rozpohybovat aspoň jeden prvek v Uitableview - kde budou vyzobrazeny body (https://lottiefiles.com/677-trophy). Jelikož data jsou v “json” čekal jsem menší zátěž vůči výkonu, tak nakonec je to naopak. 8-|

Nahoru Odpovědět
11.4.2019 18:48
Není čas, ztrácet čas.
Avatar
Filip Němeček
Překladatel
Avatar
Filip Němeček:11.4.2019 18:58

No souhlas, že tohle asi není animace, kterou by se někomu chtělo vytvářet "from scratch" :D Pořád to ale není nic komplexního, co by dnešní iPhone neměl zvládnout v pohodě. Neumí Lottie nějak tu animaci v předstihu načíst z JSON, ať ji nemusíš před puštěním načítat ze souboru?

 
Nahoru Odpovědět
11.4.2019 18:58
Avatar
CoffeeMAN
Člen
Avatar
Odpovídá na Filip Němeček
CoffeeMAN:12.4.2019 7:12

Popravdě moc jsem se s tím nezaobýral, jelikož to fungovalo před aktulizací Lottie na akt. verzi, kdy došlo k přepsání frameworku do swiftu. Něco jsem našel, ale nejsem z toho moc moudrý: AnimationCache­Provider (AnimationCache­Provider is a protocol that describes an Animation Cache. Animation Cache is used when loading Animation models. Using an Animation Cache can increase performance when loading an animation multiple times.
Lottie comes with a prebuilt LRU Animation Cache). Takže to vypadá, že použiji základní návrh a to Kiss "Keep It Simple, stupid!" - takže se nyní vykašlu na animaci a vložím tam statický obrázek. 8-)

Nahoru Odpovědět
12.4.2019 7:12
Není čas, ztrácet čas.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 7 zpráv z 7.