Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

5. díl - Podmínky (větvení)

Java Základní konstrukce Podmínky (větvení)

V minulém dílu jsme si podrobně probrali datové typy. Abychom si něco naprogramovali, potřebujeme nějak reagovat na různé situace. Může to být například hodnota zadaná uživatelem, podle které budeme chtít měnit další běh programu. Říkáme, že se program větví a k větvení používáme podmínky, těm se budeme věnovat celý dnešní díl. Vytvoříme program na výpočet odmocniny a vylepšíme naši kalkulačku.

Podmínky

V Javě se podmínky píší úplně stejně, jako ve všech CLike jazycích, pro začátečníky samozřejmě vysvětlím. Pokročilejší se asi budou chvilku nudit :)

Podmínky zapisujeme pomocí klíčového slova if, za kterým následuje logický výraz. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním. Vyzkoušejme si to:

if (15 > 5)
    System.out.println("Pravda");
System.out.println("Program zde pokračuje dál");

Výstup programu:

Pravda
Program zde pokračuje dál

Pokud podmínka platí (což zde ano), provede se příkaz vypisující do konzole text pravda. V obou případech program pokračuje dál. Součástí výrazu samozřejmě může být i proměnná:

System.out.println("Zadej nějaké číslo");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 5)
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 5!");
System.out.println("Děkuji za zadání");

Ukažme si nyní relační operátory, které můžeme ve výrazech používat:

Operátor C-like Zápis
Rovnost ==
Je ostře větší >
Je ostře menší <
Je větší nebo rovno >=
Je menší nebo rovno <=
Nerovnost !=
Obecná negace !

Rovnost zapisujeme dvěma == proto, aby se to nepletlo s běžným přiřazením do proměnné, které se dělá jen jedním =. Pokud chceme nějaký výraz znegovat, napíšeme ho do závorky a před něj vykřičník. Když budeme chtít vykonat více než jen jeden příkaz, musíme přikazy vložit do bloku ze složených závorek:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 0)
{
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
System.out.println("Děkuji za zadání");
Program pro výpočet druhé odmocniny v Java

Často můžete vidět použití bloku i v případě, že je pod podmínkou jen jeden příkaz, mnohdy je to totiž přehlednější. Nezapomeňte si naimportovat java.util.Scanner, aby program znal třídu Scanner.

Program načte od uživatele číslo a pokud je větší než 0, vypočítá z něj druhou odmocninu. Mimo jiné jsme použili třídu Math, která na sobě obsahuje řadu užitečných matematických metod, někdy si ji blíže představíme. sqrt vrací hodnotu jako double. Bylo by hezké, kdyby nám program vyhuboval v případě, že zadáme záporné číslo. S dosavadními znalostmi bychom napsali něco jako:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 0)
{
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
if (a <= 0)
    System.out.println("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!");
System.out.println("Děkuji za zadání");

Všimněte si, že musíme pokrýt i případ, kdy se a == 0, nejen když je menší. Kód však můžeme výrazně zjednodušit pomocí klíčového slova else, které vykoná následující příkaz nebo blok příkazů v případě, že se podmínka neprovede:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 0)
{
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
else
    System.out.println("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!");
System.out.println("Děkuji za zadání");

Kód je mnohem přehlednější a nemusíme vymýšlet opačnou podmínku, což by v případě složené podmínky mohlo být někdy i velmi obtížné. V případě více příkazů by byl za else opět blok { }.

Else se také využívá v případě, kdy potřebujeme v příkazu manipulovat s proměnnou z podmínky a nemůžeme se na ni tedy ptát potom znovu. Program si sám pamatuje, že se podmínka nesplnila a přejde do sekce else. Ukažme si to na příkladu: Mějme číslo a, kde bude hodnota 0 nebo 1 a po nás se bude chtít, abychom hodnotu prohodili (pokud tam je 0, dáme tam 1, pokud 1, dáme tam 0). Naivně bychom mohli kód napsat takto:

int a = 0; // do a si přiřadíme na začátku 0

if (a == 0) // pokud je a 0, dáme do něj jedničku
    a = 1;
if (a == 1) // pokud je a 1, dáme do něj nulu
    a = 0;

System.out.println(a);

Nefunguje to, že? Pojďme si projet, co bude program dělat. Na začátku máme v a nulu, první podmínka se jistě splní a dosadí do a jedničku. No ale rázem se splní i ta druhá. Co s tím? Když podmínky otočíme, budeme mít ten samý problém s jedničkou. Jak z toho ven? Ano, použijeme else.

int a = 0; // do a si přiřadíme na začátku 0

if (a == 0) // pokud je a 0, dáme do něj jedničku
    a = 1;
else // pokud je a 1, dáme do něj nulu
    a = 0;

System.out.println(a);

Podmínky je možné skládat a to pomocí dvou základních logických operátorů:

Operátor C-like Zápis
A zároveň &&
Nebo ||

Uveďme si příklad:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadejte číslo v rozmezí 10-20:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if ((a >= 10) && (a <= 20))
    System.out.println("Zadal jsi správně");
else
    System.out.println("Zadal jsi špatně");

S tím si zatím vystačíme, operátory se pomocí závorek samozřejmě dají kombinovat.

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadejte číslo v rozmezí 10-20 nebo 30-40:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (((a >= 10) && (a <= 20)) || ((a >=30) && (a <= 40)))
    System.out.println("Zadal jsi správně");
else
    System.out.println("Zadal jsi špatně");

Switch

Switch je konstrukce, převzatá z jazyka C (jako většina gramatiky Javy). Umožňuje nám zjednodušit (relativně) zápis více podmínek pod sebou. Vzpomeňme si na naši kalkulačku v prvních lekcích, která načetla 2 čísla a vypočítala všechny 4 operace. Nyní si ale budeme chtít zvolit, kterou operaci chceme. Bez switche bychom napsali kód podobný tomuto:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
System.out.println("Zadejte první číslo:");
float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zadejte druhé číslo:");
float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zvolte si operaci:");
System.out.println("1 - sčítání");
System.out.println("2 - odčítání");
System.out.println("3 - násobení");
System.out.println("4 - dělení");
int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
float vysledek = 0;
if (volba == 1)
    vysledek = a + b;
else
if (volba == 2)
    vysledek = a - b;
else
if (volba == 3)
    vysledek = a * b;
else
if (volba == 4)
    vysledek = a / b;
if ((volba > 0) && (volba < 5))
    System.out.printf("Výsledek: %f", vysledek);
else
    System.out.println("Neplatná volba");
System.out.println();
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky.");
jednoduchá konzolová kalkulačka v Javě

Všimněte si, že jsme proměnnou výsledek deklarovali na začátku, jen tak do ni můžeme potom přiřazovat. Kdybychom ji deklarovali u každého přiřazení, Java by kód nezkompilovala a vyhodila chybu redeklarace proměnné. Důležité je také přiřadit výsledku nějakou výchozí hodnotu, zde nula, jinak by nám Java vyhubovala, že se snažíme vypsat proměnnou, která nebyla jednoznačně inicializována. Proměnná může být deklarována (založena v paměti) vždy jen jednou. Další vychytávka je kontrola správnosti volby. Program by v tomto případě fungoval stejně i bez těch else, ale nač se dále ptát, když již máme výsledek.

Nyní si zkusíme napsat ten samý kód pomocí switche:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
System.out.println("Zadejte první číslo:");
float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.print("Zadejte druhé číslo:");
float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zvolte si operaci:");
System.out.println("1 - sčítání");
System.out.println("2 - odčítání");
System.out.println("3 - násobení");
System.out.println("4 - dělení");
int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
float vysledek = 0;
switch (volba)
{
    case 1:
        vysledek = a + b;
    break;
    case 2:
        vysledek = a - b;
    break;
    case 3:
        vysledek = a * b;
    break;
    case 4:
        vysledek = a / b;
    break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
    System.out.printf("Výsledek: %f", vysledek);
else
    System.out.println("Neplatná volba");
System.out.println();
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky.");

Vidíme, že kód je trochu přehlednější. Pokud bychom potřebovali v nějaké větvi switche spustit více příkazů, překvapivě je nebudeme psát do bloku, ale rovnou pod sebe. Blok {} nám zde nahrazuje příkaz break, který způsobí vyskočení z celého switche. Switch může místo case x: obsahovat ještě možnost default:, která se vykoná v případě, že nebude platit žádný case. Je jen na vás, jestli budete switch používat, obecně se vyplatí jen při větším množství příkazů a vždy jde nahradit sekvencí if a else. Nezapomínejte na breaky. Switch je v Javě podporován i pro hodnoty stringové proměnné a to od Javy 1.7, problém však může být v konfiguraci NetBeans, kdybyste s tím měli problémy, použijte sekvenci if - else.

To bychom měli, příště nás čekají pole a cykly, tím dovršíme základní znalosti, máte se na co těšit :)


 

Stáhnout

Staženo 620x (35.09 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

  Aktivity (1)

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se ti líbí článek?
Celkem (29 hlasů) :
4.965514.965514.965514.965514.96551


 


Miniatura
Předchozí článek
Cvičení k 4. lekci Javy
Miniatura
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 5. lekci Javy

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (43)

Avatar
Lukas C#
Redaktor
Avatar
Lukas C#:

Jop, šel. Kdybys pokračoval ve čtení tutoriálů, tak bys na to přišel, ale:

String text = "";
while(text != tvoje_heslo)
{
    text = sc.nextLine();
}
 
Odpovědět 3. srpna 23:15
Avatar
Samuel Kobera:

Zdravím, som na ôsmom dieli, ale vrátil som sa sem, pretože mi nesedelo ako funguje else v mojom programe.

System.out.println("Dobrý deň, chcete šifrovať alebo dešifrovať?:");
    String poziadavka = sc.nextLine();
    if (poziadavka.equals("šifrovať"))
      poziadavka = poziadavka.replace("šifrovať", "sifrovat");
    if (poziadavka.equals("dešifrovať"))
      poziadavka = poziadavka.replace("dešifrovať", "desifrovat");
    if (poziadavka.equals("sifrovat")){
    System.out.println("Zadajte správu:");
    String sprava = sc.nextLine();
    sprava = sprava.toLowerCase();
    System.out.println("Zadajte heslo (čislo):");
    String sifra = "";
    int posun = Integer.parseInt(sc.nextLine());

    for (char c : sprava.toCharArray())
    {
     int i = (int)c;
      i = i + posun;
      //kontrola prečítania?
      if (i> (int)'z')
        i = i-26;
      char znak = (char)i;
      sifra = sifra + znak;
    }
    System.out.println(sifra);
  }
    if (poziadavka.equals("desifrovat")){
      System.out.println("Zadajte šifru:");
    String sprava = sc.nextLine();
    sprava = sprava.toLowerCase();
    System.out.println("Zadajte heslo (čislo):");
    String sifra = "";
    int posun = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    posun = -posun;

    for (char c : sprava.toCharArray())
    {
     int i = (int)c;
      i = i + posun;
      char znak = (char)i;
      sifra = sifra + znak;
    }
    System.out.println(sifra);
    }
  else
      System.out.println("Tak nič.");

Tak nič mi malo vypísať, keď si nevyberiem ani jednu z možností šifrovať alebo dešifrovať, a to sa aj splní, problém je, že mi to vypíše aj po úspešnom splnení jednej z podmienok, čo by som mal zmeniť? ďakujem

run:
Dobrý deň, chcete šifrovať alebo dešifrovať?:
šifrovať
Zadajte správu:
ahoj
Zadajte heslo (čislo):
5
fmto
Tak nič.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
 
Odpovědět 9. srpna 16:24
Avatar
David Oczka
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Samuel Kobera
David Oczka:

Problém je v tom, že všude používáš if a ne elseify... Momentálně to máš postavené tak, že se "Tak nič" vypíše v případě, že poziadavka nerovná "desifrovat". Změň ty ify na elseify (samozřejmě až na ten první if, ten tam zůstane) a bude Ti to fungovat...

 
Odpovědět 9. srpna 16:47
Avatar
 
Odpovědět 10. srpna 13:54
Avatar
Miroslav Melzer:

Ahoj, poradíte mi kde je chyba ? Nějak mi tu nefunguje to if. Provede se výpočet i když zadam 5. A u toho else se objeví červený vykřičník s textem: else without if takže to pak nefunguje vůbec.

System.out.println (" Zde je možno spočítat obvod a obsah kruhu");
  System.out.println("zadej poloměr");
  float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
  if (a > 10);
  {
  System.out.println("Zadal jsi číslo větší než deset a to je dobře");
   float obvod = (2*3.14F)*a;
   float obsah = a*(3.14F*3.14F);
       System.out.printf("Obvod kruhu je: %f a obsah je %f", obvod,obsah);
  }

 else
  System.out.println(" Záporný kruh je chyba");

Zde je možno spočítat obvod a obsah kruhu
zadej poloměr
5
Zadal jsi číslo větší než deset a to je dobře
Obvod kruhu je: 31,400002 a obsah je 49,298004
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

 
Odpovědět 22. září 20:21
Avatar
vajkuba1234
Člen
Avatar
Odpovídá na Miroslav Melzer
vajkuba1234:

Za if () nesmi byt strednik. Smaz ho a pojede to.

Odpovědět 22. září 22:18
No hope, no future, JUST WAR! For world peace Israel must be DESTROYED!
Avatar
Odpovídá na vajkuba1234
Miroslav Melzer:

Ježiš díky, už to funguje.

 
Odpovědět  +1 23. září 17:45
Avatar
Štěpán Borák:

Ahoj,
Dá se v jave použít i else if jako v C ?

 
Odpovědět  -1 3. října 22:44
Avatar
Jiří Gracík
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Štěpán Borák
Jiří Gracík:

Není nic jednoduššího, než to vygooglovat nebo zkusit

Odpovědět 3. října 23:50
Creating websites is awesome till you see the result in another browser ...
Avatar
Lukas C#
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Štěpán Borák
Lukas C#:

Zkoušel jsi to? Ano, samozřejmě že dá :-) Na takovéto jednoduché otázky často najdeš odpověď sám, když o prostě zkusiš...

 
Odpovědět 3. října 23:51
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 53. Zobrazit vše