5. díl - Podmínky (větvení)

Java Základní konstrukce Podmínky (větvení)

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulém dílu jsme si podrobně probrali datové typy. Abychom si něco naprogramovali, potřebujeme nějak reagovat na různé situace. Může to být například hodnota zadaná uživatelem, podle které budeme chtít měnit další běh programu. Říkáme, že se program větví a k větvení používáme podmínky, těm se budeme věnovat celý dnešní díl. Vytvoříme program na výpočet odmocniny a vylepšíme naši kalkulačku.

Podmínky

V Javě se podmínky píší úplně stejně, jako ve všech CLike jazycích, pro začátečníky samozřejmě vysvětlím. Pokročilejší se asi budou chvilku nudit :)

Podmínky zapisujeme pomocí klíčového slova if, za kterým následuje logický výraz. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním. Vyzkoušejme si to:

if (15 > 5)
    System.out.println("Pravda");
System.out.println("Program zde pokračuje dál");

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Pravda Program zde pokračuje dál

Pokud podmínka platí (což zde ano), provede se příkaz vypisující do konzole text pravda. V obou případech program pokračuje dál. Součástí výrazu samozřejmě může být i proměnná:

System.out.println("Zadej nějaké číslo");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 5)
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 5!");
System.out.println("Děkuji za zadání");

Ukažme si nyní relační operátory, které můžeme ve výrazech používat:

Operátor C-like zápis
Rovnost ==
Je ostře větší >
Je ostře menší <
Je větší nebo rovno >=
Je menší nebo rovno <=
Nerovnost !=
Obecná negace !

Rovnost zapisujeme dvěma == proto, aby se to nepletlo s běžným přiřazením do proměnné, které se dělá jen jedním =. Pokud chceme nějaký výraz znegovat, napíšeme ho do závorky a před něj vykřičník. Když budeme chtít vykonat více než jen jeden příkaz, musíme příkazy vložit do bloku ze složených závorek:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 0)
{
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
System.out.println("Děkuji za zadání");

Konzolová aplikace
Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu: 144 Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit! Odmocnina z čísla 144 je 12.0 Děkuji za zadání

Často můžete vidět použití bloku i v případě, že je pod podmínkou jen jeden příkaz, mnohdy je to totiž přehlednější. Nezapomeňte si naimportovat java.util.Scanner, aby program znal třídu Scanner.

Program načte od uživatele číslo a pokud je větší než 0, vypočítá z něj druhou odmocninu. Mimo jiné jsme použili třídu Math, která na sobě obsahuje řadu užitečných matematických metod, někdy si ji blíže představíme. Sqrt() vrací hodnotu jako double. Bylo by hezké, kdyby nám program vyhuboval v případě, že zadáme záporné číslo. S dosavadními znalostmi bychom napsali něco jako:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 0)
{
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
if (a <= 0)
{
    System.out.println("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!");
}
System.out.println("Děkuji za zadání");

Všimněte si, že musíme pokrýt i případ, kdy se a == 0, nejen když je menší. Kód však můžeme výrazně zjednodušit pomocí klíčového slova else, které vykoná následující příkaz nebo blok příkazů v případě, že se podmínka neprovede:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (a > 0)
{
    System.out.println("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
else
{
    System.out.println("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!");
}
System.out.println("Děkuji za zadání");

Kód je mnohem přehlednější a nemusíme vymýšlet opačnou podmínku, což by v případě složené podmínky mohlo být někdy i velmi obtížné. V případě více příkazů by byl za else opět blok { }.

Else se také využívá v případě, kdy potřebujeme v příkazu manipulovat s proměnnou z podmínky a nemůžeme se na ni tedy ptát potom znovu. Program si sám pamatuje, že se podmínka nesplnila a přejde do sekce else. Ukažme si to na příkladu: Mějme číslo a, kde bude hodnota 0 nebo 1 a po nás se bude chtít, abychom hodnotu prohodili (pokud tam je 0, dáme tam 1, pokud 1, dáme tam 0). Naivně bychom mohli kód napsat takto:

int a = 0; // do a si přiřadíme na začátku 0

if (a == 0) // pokud je a 0, dáme do něj jedničku
{
    a = 1;
}
if (a == 1) // pokud je a 1, dáme do něj nulu
{
    a = 0;
}

System.out.println(a);

Nefunguje to, že? Pojďme si projet, co bude program dělat. Na začátku máme v a nulu, první podmínka se jistě splní a dosadí do a jedničku. No ale rázem se splní i ta druhá. Co s tím? Když podmínky otočíme, budeme mít ten samý problém s jedničkou. Jak z toho ven? Ano, použijeme else.

int a = 0; // do a si přiřadíme na začátku 0

if (a == 0) // pokud je a 0, dáme do něj jedničku
{
    a = 1;
}
else // pokud je a 1, dáme do něj nulu
{
    a = 0;
}

System.out.println(a);

Podmínky je možné skládat a to pomocí dvou základních logických operátorů:

Operátor C-like Zápis
A zároveň &&
Nebo ||

Uveďme si příklad:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadejte číslo v rozmezí 10-20:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if ((a >= 10) && (a <= 20))
{
    System.out.println("Zadal jsi správně");
}
else
{
    System.out.println("Zadal jsi špatně");
}

S tím si zatím vystačíme, operátory se pomocí závorek samozřejmě dají kombinovat.

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadejte číslo v rozmezí 10-20 nebo 30-40:");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
if (((a >= 10) && (a <= 20)) || ((a >=30) && (a <= 40)))
{
    System.out.println("Zadal jsi správně");
}
else
{
    System.out.println("Zadal jsi špatně");
}

Switch

Switch je konstrukce, převzatá z jazyka C (jako většina gramatiky Javy). Umožňuje nám zjednodušit (relativně) zápis více podmínek pod sebou. Vzpomeňme si na naši kalkulačku v prvních lekcích, která načetla 2 čísla a vypočítala všechny 4 operace. Nyní si ale budeme chtít zvolit, kterou operaci chceme. Bez switche bychom napsali kód podobný tomuto:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
System.out.println("Zadejte první číslo:");
float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zadejte druhé číslo:");
float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zvolte si operaci:");
System.out.println("1 - sčítání");
System.out.println("2 - odčítání");
System.out.println("3 - násobení");
System.out.println("4 - dělení");
int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
float vysledek = 0;
if (volba == 1)
{
    vysledek = a + b;
}
else if (volba == 2)
{
    vysledek = a - b;
}
else if (volba == 3)
{
    vysledek = a * b;
}
else if (volba == 4)
{
    vysledek = a / b;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
{
    System.out.println("Výsledek: " + vysledek);
}
else
{
    System.out.println("Neplatná volba");
}
System.out.println();
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky.");

Konzolová aplikace
Vítejte v kalkulačce Zadejte první číslo: 3.14 Zadejte druhé číslo: 2.72 Zvolte si operaci: 1 - sčítání 2 - odčítání 3 - násobení 4 - dělení 2 Výsledek: 0.42 Děkuji za použití kalkulačky.

Všimněte si, že jsme proměnnou výsledek deklarovali na začátku, jen tak do ni můžeme potom přiřazovat. Kdybychom ji deklarovali u každého přiřazení, Java by kód nezkompilovala a vyhodila chybu redeklarace proměnné. Důležité je také přiřadit výsledku nějakou výchozí hodnotu, zde nula, jinak by nám Java vyhubovala, že se snažíme vypsat proměnnou, která nebyla jednoznačně inicializována. Proměnná může být deklarována (založena v paměti) vždy jen jednou. Další vychytávka je kontrola správnosti volby. Program by v tomto případě fungoval stejně i bez těch else, ale nač se dále ptát, když již máme výsledek.

Nyní si zkusíme napsat ten samý kód pomocí switche:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
System.out.println("Zadejte první číslo:");
float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.print("Zadejte druhé číslo:");
float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zvolte si operaci:");
System.out.println("1 - sčítání");
System.out.println("2 - odčítání");
System.out.println("3 - násobení");
System.out.println("4 - dělení");
int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
float vysledek = 0;
switch (volba)
{
    case 1:
        vysledek = a + b;
    break;
    case 2:
        vysledek = a - b;
    break;
    case 3:
        vysledek = a * b;
    break;
    case 4:
        vysledek = a / b;
    break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
{
    System.out.println("Výsledek: " + vysledek);
}
else
{
    System.out.println("Neplatná volba");
}
System.out.println();
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky.");

Vidíme, že kód je trochu přehlednější. Pokud bychom potřebovali v nějaké větvi switche spustit více příkazů, překvapivě je nebudeme psát do bloku, ale rovnou pod sebe. Blok {} nám zde nahrazuje příkaz break, který způsobí vyskočení z celého switche. Switch může místo case x: obsahovat ještě možnost default:, která se vykoná v případě, že nebude platit žádný case. Je jen na vás, jestli budete switch používat, obecně se vyplatí jen při větším množství příkazů a vždy jde nahradit sekvencí if a else. Nezapomínejte na breaky. Switch je v Javě podporován i pro hodnoty stringové proměnné a to od Javy 7.

To bychom měli, příště nás čekají pole a cykly, tím dovršíme základní znalosti, máte se na co těšit :)


 

Stáhnout

Staženo 679x (35.09 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

  Aktivity (3)

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se ti líbí článek?
Celkem (32 hlasů) :
4.968754.968754.968754.968754.96875


 


Miniatura
Předchozí článek
Cvičení k 4. lekci Javy
Miniatura
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 5. lekci Javy

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (53)

Avatar
rybiz
Člen
Avatar
rybiz:

Ahoj takovej dotaz, v jedne ukazce mas napsane
float vysledek = 0;
if (volba == 1)
{
vysledek = a + b;
}
else if (volba == 2)
{
vysledek = a - b;
}
else if (volba == 3)
{
vysledek = a * b;
}
else if (volba == 4)
{
vysledek = a / b;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
{
System.out.prin­tln("Výsledek: " + vysledek);
}
else
{
System.out.prin­tln("Neplatná volba");
}
System.out.prin­tln();
System.out.prin­tln("Děkuji za použití kalkulačky.");

proč tam píšeš jak else tak if "else if" když by v tomhle případě stačilo pouze if a bude to fungovat stejně.

float vysledek = 0;
if (volba == 1)
{
vysledek = a + b;
}
if (volba == 2)
{
vysledek = a - b;
}if (volba == 3)
{
vysledek = a * b;
}if (volba == 4)
{
vysledek = a / b;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
{
System.out.prin­tln("Výsledek: " + vysledek);
}
else
{
System.out.prin­tln("Neplatná volba");
}
System.out.prin­tln();
System.out.prin­tln("Děkuji za použití kalkulačky.");
// TODO code application logic here
}

}

 
Odpovědět 24.11.2016 17:50
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na rybiz
DarkCoder:

Důvodem je efektivnost. Vzhledem ke způsobu, jakým překladač jazyka C vytváří cílový kód programu, potřebuje konstrukce IF-ELSE mnohem méně strojových instrukcí než za použití dalšího IF.

 
Odpovědět 24.11.2016 18:23
Avatar
Timotej Adamec:

Mám problém a nevím jak ho vyřešit. Zadal jsem zdroj.

  public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner("Windows-1250");
  System.out.println("Zadejte číslo");
  int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  if (a > 0)
  {
    System.out.println("Zadal jste číslo větší než 0!");
    double o = Math.sqrt(a);
    System.out.println("Čislo " + a + "je po odmocnění " + o);
  }
  else
  {
    System.out.println("Toto číslo nemůže být odmocněno");
  }
  }
}

A hodí mi to chybu.

Exception in thread "main" java.lang.Num­berFormatExcep­tion: For input string: "Windows-1250"
at java.lang.Num­berFormatExcep­tion.forInput­String(Number­FormatExcepti­on.java:65)
at java.lang.Inte­ger.parseInt(In­teger.java:580)
at java.lang.Inte­ger.parseInt(In­teger.java:615)
at javaapplicati­on22.JavaAppli­cation22.main(Ja­vaApplication22­.java:22)
C:\Users\Tim\Ap­pData\Local\Net­Beans\Cache\8­.1\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 0 seconds)

Děkuji za pomoc.

 
Odpovědět 3.12.2016 16:20
Avatar
Odpovídá na Timotej Adamec
Libor Šimo (libcosenior):

V canku je
Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
Nebude problem tam?

Odpovědět 3.12.2016 16:58
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Michal Martinec:

Ahojte. Cital som teraz vsetky komentare a vela ludi malo problem, ze im nefungoval program spravne v pripade, ze dali medzeru za if (nieco). Kontroloval som si preto svoje programy, ktore som robil v ramci cviceni a tak sa mi zda, ze zalezi od IDE, ktore pouzivame. NetBeans 8.2 ignoruje medzeru a vsetko mi funguje aj s nou. Je to mozne, alebo je chyba niekde inde? Lebo som skusal dosadit v priklade kvadratickej rovnice do if (a!=0) nulu a normalne mi vypisalo ze nie je kvadraticka rovnica. Skusal som dat medzeru aj takto: if (a != 0) a aj tak to fungovalo.

Odpovědět 11. ledna 13:22
Neporovnavaj sa s ostatnymi. Porovnavaj sa sam so sebou.
Avatar
Peter Gasparik:

Dobré to je. baví ma to, super ten switch :)

Editováno 23. ledna 22:04
Odpovědět 23. ledna 22:02
while (noSuccess) { tryAgain(); if (Dead) break;
Avatar
Paty Zóna
Člen
Avatar
Paty Zóna:

Jen takový feedback - tutoriály srozumitelné, dost dobré a hlavně jsem vám všem, co se na tomhle webu podílíte, opravdu neskonale vděčná za znalosti, které zde mohu čerpat!
(Ani mí učitelé neoplývají takovou štědrostí, co se předávání vědomostí týče. :-) )

 
Odpovědět  +2 14. února 17:33
Avatar
Daniel Tesař:

Ahoj, mam problem z else jestli někdo nevíte, vždycky když použiju metodu else tak automaticky mi to vyplivne chybu v tom řádku a nevim si rady jak to opravit, prikladam fotku :), za pomoc budu velmi vděčný.

System je OSX.
Dan

Editováno 14. března 19:27
 
Odpovědět 14. března 19:26
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Daniel Tesař
pocitac770:

Za if se nepíše středník, není to konec logiky (logika klauzule if je ve složených závorkách), takhle to bere jako obyčejný kus kódu.

Editováno 14. března 19:44
 
Odpovědět 14. března 19:44
Avatar
Odpovídá na pocitac770
Daniel Tesař:

Super :) tak proto, ještě jednou děkuju, sam sem si nad tim lamal hlavu a vubec mi to nedošlo

 
Odpovědět 14. března 23:48
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 63. Zobrazit vše