Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

4. díl - MySQL krok za krokem: Výběr dat (vyhledávání)

MySQL MySQL krok za krokem: Výběr dat (vyhledávání)

V minulém dílu seriálu tutoriálů o MySQL databázi jsme si ukázali vkládání a mazání záznamů. Dnes se zaměříme na tu nejhezčí část a tou je výběr dat. Jedná se o dotazování na data, jestli chcete, tak vyhledávání v tabulce.

Výběr dat je klíčovou funkcí databází, umožňuje nám totiž pomocí relativně jednoduchých dotazů dělat i složité výběry dat. Od prostého výběru uživatele podle jeho id (např. pro zobrazení detailů v aplikaci) můžeme vyhledávat uživatele splňující určité vlastnosti, výsledky řadit dle různých kritérií nebo dokonce do dotazu zapojit více tabulek, různé funkce a skládat dotazy do sebe (o tom až v dalších dílech).

Testovací data

Před zkoušením dotazů je vždy dobré mít nějaká testovací data, abychom měli s čím pracovat a neměli tam jen 4 uživatele. Pojďme si do naší tabulky uzivatele vložit nějaké záznamy, aby bylo s čím pracovat. Něco jsem vám připravil. Tabulku si nejprve vyprázdněte (abychom měli stejná data):

DELETE FROM `uzivatele`;

Dále spusťte následující SQL dotaz:

INSERT INTO `uzivatele` (
    `jmeno`,
    `prijmeni`,
    `datum_narozeni`,
    `pocet_clanku`
)
VALUES
('Jan', 'Novák', '1984-11-03', 17),
('Tomáš', 'Marný', '1942-10-17', 12),
('Josef', 'Nový', '1958-7-10', 5),
('Alfons', 'Svoboda', '1935-5-15', 6),
('Ludmila', 'Dvořáková', '1967-4-17', 2),
('Petr', 'Černý', '1995-2-20', 1),
('Vladimír', 'Pokorný', '1984-4-18', 1),
('Ondřej', 'Bohatý', '1973-5-14', 3),
('Vítezslav', 'Churý', '1969-6-2', 7),
('Pavel', 'Procházka', '1962-7-3', 8),
('Matěj', 'Horák', '1974-9-10', 0),
('Jana', 'Veselá', '1976-10-2', 1),
('Miroslav', 'Kučera', '1948-11-3', 1),
('František', 'Veselý', '1947-5-9', 1),
('Michal', 'Krejčí', '1956-3-7', 0),
('Lenka', 'Němcová', '1954-2-11', 5),
('Věra', 'Marková', '1978-1-21', 3),
('Eva', 'Kučerová', '1949-7-26', 12),
('Lucie', 'Novotná', '1973-7-28', 4),
('Jaroslav', 'Novotný', '1980-8-11', 8),
('Petr', 'Dvořák', '1982-9-30', 18),
('Jiří', 'Veselý', '1961-1-15', 2),
('Martina', 'Krejčí', '1950-8-29', 4),
('Marie', 'Černá', '1974-2-26', 5),
('Věra', 'Svobodová', '1983-3-2', 2),
('Pavel', 'Dušín', '1991-5-1', 9),
('Otakar', 'Kovář', '1992-12-17', 9),
('Kateřina', 'Koubová', '1956-11-15', 4),
('Václav', 'Blažek', '1953-10-20', 6),
('Jan', 'Spáčil', '1967-5-6', 3),
('Zdeněk', 'Malačka', '1946-3-10', 6);

V databázi máme 38 uživatelů. To by mělo stačit k tomu, abyste si na nich vyzkoušeli základy dotazování.

(Mimochodem, všimněte si, že se dá VALUES v příkazu INSERT vložit najednou více, vloží se tak více položek v jednom dotazu).

Dotazování

Dotaz na data, tedy jejich vyhledání/výběr naleznete v prostředí phpMyAdmin pod položkou Vyhledat v horní liště. Můžete si to zkusit, stačí zadat nějakou hodnotu do sloupce hodnota. Pokud jich zadáte více, bude se hledat podle více hodnot. Operátory zatím neřešte, vysvětlíme si je dále.

Vyledávání v phpMyAdmin

phpMyAdmin byl pro nás zpočátku takovou berličkou, ale nyní pro nás již přestává být zajímavý. Budeme ho používat hlavně pro spouštění dotazů a ukazování jejich výsledků.

Po vyhledání nám phpMyAdmin ukáže dotaz SELECT. Vždy tam píše něco navíc, než je doopravdy potřeba. Základní dotaz pro výběr všech Janů z tabulky by vypadal takto:

SELECT * FROM `uzivatele` WHERE `jmeno` = 'Jan';

Příkaz je asi srozumitelný, ta hvězdička označuje, že chceme vybrat všechny sloupce. Dotaz tedy česky zní: "Vyber všechny sloupce z tabulky uzivatele, kde je jméno Jan".

Výsledek dotazu nám phpMyAdmin zobrazí, měli byste vidět toto:

8  Jan  Novák   1984-11-03  17
37  Jan  Spáčil  1967-05-06  3

Tabulky mají většinou hodně sloupců a většinou nás zajímají jen nějaké. Abychom databázi nezatěžovali přenášením zbytečných dat zpět do naší aplikace, budeme se snažit vždy specifikovat ty sloupce, které chceme. Dejme tomu, že budeme chtít jen příjmení lidí, co se jmenují Jan a ještě počet jejich článků. Dotaz upravíme:

SELECT `prijmeni`, `pocet_clanku` FROM `uzivatele` WHERE `jmeno` = 'Jan';

Výsledek:

Novák   17
Spáčil  3

Opravdu nebuďte líní a pokud nepotřebujete téměř všechny sloupce, vyjmenujte v SELECTu ty, jejiž hodnoty vás v tu chvíli zajímají. Vždy se snažte podmínku omezit co nejvíce již na úrovni databáze, ne že si vytaháte celou tabulku do aplikace a tam si ji vyfiltrujete. Řekněme, že by vaše aplikace poté nebyla úplně rychlá :) Výčet sloupců, které má dotaz vrátit, nemá nic společného s dalšími sloupci, které v dotazu používáme. Můžeme tedy vyhledávat podle deseti sloupců, ale vrátit jen jeden.

Stejně jako tomu bylo u DELETE, i zde bude fungovat pouze dotaz:

SELECT * FROM `uzivatele`;

Tehdy budou vybráni úplně všichni uživatelé z tabulky.

U podmínkování platí to samé, jako u DELETE, klauzule WHERE funguje úplně stejně. Zkusme si to. Vyberme všechny uživatele, narozené po roce 1960 a s počtem článků vyšším než 5:

SELECT * FROM `uzivatele` WHERE `datum_narozeni` >= '1960-1-1' AND `pocet_clanku` > 5;

Výsledek:

8   Jan     Novák    1984-11-03  17
16  Vítezslav  Churý    1969-06-02  7
17  Pavel    Procházka  1962-07-03  8
27  Jaroslav   Novotný   1980-08-11  8
28  Petr     Dvořák    1982-09-30  18
33  Pavel    Dušín    1991-05-01  9
34  Otakar    Kovář    1992-12-17  9

Operátory

Základní operátory =, >, <, >=, <=, != určitě umíte použít. V SQL máme ale další, řekněme si o LIKE, IN a BETWEEN.

LIKE

Like umožňuje vyhledávat textové hodnoty jen podle části textu. Funguje podobně, jako operátor "=" (rovná se), pouze můžeme používat 2 zástupné znaky:

 • % (procento) označuje libovolný počet libovolných znaků.
 • _ (podtržítko) označuje jeden libovolný znak.

Pojďme si vyzkoušet několik dotazů s operátorem like. Najděme příjmení lidí začínající na S:

SELECT `prijmeni` FROM `uzivatele` WHERE `prijmeni` LIKE 's%';

Zadáme normálně text v apostrofech, pouze na některá místa můžeme vložit speciální znaky. Na velikosti písmen nezáleží (hledání je tedy case-insensitive). Výsledek dotazu bude následující:

Svoboda
Svobodová
Spáčil

Nyní zkusme najít pětipísmenná příjmení, která mají jako 2. znak O:

SELECT `prijmeni` FROM `uzivatele` WHERE `prijmeni` LIKE '_o___';

Výsledek:

Novák
Horák
Kovář

Asi již tušíte, jak LIKE funguje. Použití lze vymyslet hodně, většinou se používá s procenty na obou stranách pro fulltextové vyhledávání (např. slova v textu článku).

IN == IN umožňuje vyhledávat pomocí výčtu prvků. Udělejme si tedy výčet jmen a vyhledejme uživatelé s těmito jmény:

SELECT `jmeno`, `prijmeni` FROM `uzivatele` WHERE `jmeno` IN ('Petr', 'Jan', 'Kateřina');

Výsledek:

Jan     Novák
Petr    Černý
Petr    Dvořák
Kateřina  Koubová
Jan     Spáčil

Operátor IN se používá ještě u tzv. poddotazů, ale na ty máme ještě dost času :)

BETWEEN

Poslední operátor, který si dnes vysvětlíme, je BETWEEN (tedy mezi). Není ničím jiným, než zkráceným zápisem podmínky ">= AND <=". Již víme, že i datumy můžeme normálně porovnávat, najděme si uživatele, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1990:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `datum_narozeni` FROM `uzivatele` WHERE `datum_narozeni` BETWEEN '1980-1-1' AND '1990-1-1';

Mezi 2 hodnoty píšeme AND.

Výsledek:

Jan     Novák    1984-11-03
Vladimír  Pokorný   1984-04-18
Jaroslav  Novotný   1980-08-11
Petr    Dvořák    1982-09-30
Věra    Svobodová  1983-03-02

To je pro dnešek vše. U výběru dat zůstaneme ještě několik dílů, vlastně většinu tohoto seriálu. Příště se podíváme na řazení a agregační funkce.


 

  Aktivity (1)

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se ti líbí článek?
Celkem (12 hlasů) :
4.916674.916674.916674.916674.91667


  

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (3)

Avatar
Iwitrag
Člen
Avatar
Iwitrag:

Ahoj, asi se někam ztratili uživatelé z prvního dotazu (vkládání dat), je jich tam jen 31 a kvůli tomu pak nesedí ani výsledky vyhledávacích dotazů... ale obecně nejsou ani potřeba, ten tutorial je tak dobře napsaný, že to pochopí každý :) Díky za něj!

Odpovědět 6.2.2014 11:42
Učím se ostře vidět.
Avatar
Lukáš Tesař (Luky59):

Ahoj, jak mám v PHP uložit výsledky z databáze do proměnné? Mám takový návrh, ale nejsem si jistý jestli funguje

$jmeno = SELECT 'jmeno' WHERE 'prijmeni' = 'Novák'

Zpětné čárky jsem nahradil apostrofy, vím, že tam mají být.

 
Odpovědět 23.3.2014 8:39
Avatar
Filip Šohajek
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Lukáš Tesař (Luky59)
Filip Šohajek:

V sekci o objektech PHP je krásný tutoriály na práci s databází.

 
Odpovědět 23.3.2014 8:53
Avatar
Michal Kuba
Redaktor
Avatar
Michal Kuba:

Co když chci pomocí LIKE a % vyhledávat něco z proměnné, tudíž za LIKE napíšu ? (otazník)

Chci vyfiltrovat pouze inzeráty obsahující slovo nebo slovní spojení zadané uživatelem ale nefunguje to..

Mám

WHERE text LIKE %?%

a zkoušel jsem to různě obalit uvozovkami ale nic..

 
Odpovědět 3.8.2015 18:38
Avatar
Kudrna Karel
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Kuba
Kudrna Karel:

Ahoj, zkus v dotazu použít:

WHERE text LIKE '%$tvoje_promenna%'
 
Odpovědět  -1 4.8.2015 14:11
Avatar
Odpovídá na Michal Kuba
Dominik Klapuch:
$this->database->query("SELECT X FROM Y WHERE Z = ?", '%' . $promenna . '%');
Odpovědět 4.8.2015 17:49
Kód a data patří k sobě.
Avatar
loading84
Člen
Avatar
loading84:

Elegantnější na mazaní dat z databáze je příkaz truncate 'nazev_tabulky'

 
Odpovědět  +1 10.12.2015 16:20
Avatar
Odpovídá na loading84
Michal Štěpánek:

Nemyslím si, že je to o eleganci, ale hlavně prosté DELETE nesmaže, resp. nezruší posloupnost hodnot sloupce, ve kterém je nastaveno auto_increment, takže při vložení dalšího záznamu se pokračuje dalším číslem a ne od jedničky...

Odpovědět 10.12.2015 23:16
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
loading84
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
loading84:

Ono je to někdy výhodné a někdy ne. Musíš vědět co děláš.

 
Odpovědět 11.12.2015 1:17
Avatar
polonectomi1
Člen
Avatar
polonectomi1:

Ahojte! Chcel by som sa spýtať, že keď mi z databázy príde napr. toto:

8   Jan     Novák    1984-11-03  17
16  Vítezslav  Churý    1969-06-02  7
17  Pavel    Procházka  1962-07-03  8
27  Jaroslav   Novotný   1980-08-11  8
28  Petr     Dvořák    1982-09-30  18
33  Pavel    Dušín    1991-05-01  9
34  Otakar    Kovář    1992-12-17  9

ako môžem pomocou PHP z toho vybrať niektorý konkrétny údaj, napr. dátum narodenia Pavla Dušína? Za prípadnú odpoveď ďakujem!

 
Odpovědět 12. května 20:37
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 13. Zobrazit vše