IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 11 - 3D efekty v Adobe Illustrator 1

V předchozím kvízu, Kvíz - Práce s textem a efekty v Adobe Illustrator, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Dnes na toto téma plynule navážeme, avšak přidáme si k němu 3. rozměr.

3D efekty - 1. část

Tak, jako je tomu v dnešní době zvykem, vývojáři přidali i do Illustrátoru něco navíc. Takovým jedním bonusem je možnost tvořit animace a dalším tvorba 3D objektů. 3D modelování v Illustratoru je děláno takzvanou Nurbsovou technikou - modely vycházejí z křivek. Samozřejmě, že 3D objekty v 2D prostředí mají svá omezení. Neumí spolupracovat, nevrhají stín a také světlo, které na ně dopadá, je jaksi součástí osobitě každého z nich. V Illustrátoru jsou tři druhy 3D efektu. Vytlačit a zkosit, Obkroužit a Natočit.

V rámci využití 3D efektů toho platí více, než u efektů jiných, a to, že:

  • 1. Neaplikujeme efekt duplicitně! Pokud se naakumulují efekty na efekty, zbytečně si omezíme operační paměť a zbrzdíme počítač. Proto pro úpravu aplikovaného efektu klikneme do okna vzhledu (pokud není zobrazeno, tak přes horní lištu okna - vzhled), kde je pro označený objekt seznam všech aplikovaných nastavení a upravujeme efekt původní!
  • 2. Zapínáme objektům, které jdou do 3D efektu, jen ty vlastnosti, které je třeba. Pokud chceme například vytvořit 3D kouli, tak pro nemá smysl jejímu vstupnímu tvaru ponechat barvu výplně i obrysu. Viditelný bude jen 3D obal z obrysu, který výplň obaluje z vnější strany!

Nejjednodušším způsobem, jak si otestovat na jedné scéně všechny druhy 3D efektů, je vytvořit si zátiší se šachovnicí.

Základy Adobe Illustrator

Tvorba zátiší

Vytvoříme si nový dokument. Zvolíme si z tiskových formátů A4 a 1 plátno. Jelikož tvoříme do virtuálního prostředí, nemusíme řešit ořezové značky, čili spadávku ponecháme na 0 a potvrdíme.

Vybereme si nástroj pero a pomocí něho nakreslíme hlavu koně. Chce to určitou zkušenost, ale jelikož víme, že cesta je v Illustrátoru kdykoliv editovatelná, není se čeho bát.

Perem klikáme na místa, kde chceme vytvořit ovládací body tvaru. Pokud chceme měnit charakter křivky, měnit ji na vypouklou nebo dutou, při vytvoření bodu tlačítko podržíme a posuneme myš do strany. Barvu vzniklému tvaru nastavíme na modrou výplň a vypneme obrys. Na příslušném místě vytvoříme elipsu a pomocí cestáře (odečíst) do profilu hlavy koně vytvoříme otvor - oko koně.

Základy Adobe Illustrator

3D look modelů se provádí nejen pomocí prostorových výpočtů, ale také pomocí světla. Do původní barvy se přidává bílá a černá barva (světlo a stín) a proto se při 3D modelování v Illustrátoru těmto barvám v původních tvarech vstupujících do efektu vyhýbáme. Hlavu koně jako základ pro šachovou figurku označíme černou šipkou a aplikujeme na ni Efekt - 3D vytisknout a zkosit.

Základy Adobe Illustrator

Otevře se nám okno efektu, které je rozděleno na několik částí a pokud máme aplikován náhled, vidíme, že obrys hlavy se jakoby vystřihl z hrubého materiálu. V horní části okna a jen v ní, je možné prostorově manipulovat s vykreslením 3D modelu. Vlevo je tato možnost pomocí otáčení kostky myší, vpravo to můžeme nastavit přesně pomocí zadání hodnot natočení ke konkrétní ose, nebo jeho hrany pomocí změny parametru perspektivy - zkracovat a natahovat. V nižší části je nastavení vytlačení tloušťky. Tato hodnota nám určuje tloušťku materiálu, ze kterého jsme koně vystřihli. Okno pod hodnotou vytlačení nám dává možnost vytvořit pro vytažení profil, kterým je při vhodném nastavení možné vytvořit oblé i orámované hrany.

Další možnosti nastavení

Kromě těchto nastavení je možné 3D tvaru zapnout a vypnout konce, čili změnit 3D plný objekt na jakousi formu na perníky či vysekávací nůž. Ve spodní části je možné otevřít další nastavení a dokonce aplikovat na 3D objekt textury, které si vysvětlíme později. Další část okna nám pomáhá při světelném vykreslení 3D tvaru. Můžeme vloženým světlem manipulovat v prostoru, měnit mu barvu nebo přidat další pro lepší vykreslení objektu.

Zpět k tvorbě figurky

Pro naše použití výchozí nastavení 3D efektu ale úplně stačí. Takto jsme vytvořili vrchní část figurky koně, která ale potřebuje ještě podstavec. Ten opět nakreslíme pomocí funkce pero. Na tuto křivku aplikujeme 3D efekt obkroužit. Tento efekt funguje tak, že podle zadaných parametrů uchopí objekt a podle nejkrajnějšího bodu s ním zatočí kolem osy a vytvoří tak nový model.

Pokud tedy chceme vytvořit podstavec, nakreslíme pouze polovinu z průřezu zamýšleného tvaru. Pokud bychom chtěli vytvořit například válec, stačil by nám na vstup pouze jednoduchý obdélník. My ale vytvoříme komplikovanější profil podle obrázku.

Základy Adobe Illustrator

Nyní cestu označíme a aplikujeme Efekt - 3D - obkroužit.

Základy Adobe Illustrator

V otevřeném okně efektů zkontrolujeme náhled a všimneme si, že stejně jako předchozí efekt, i tento má několik částí. V horní části se totožně manipuluje s natočením tvaru v prostoru, níže se nastavuje úhel obkroužení (je možné vytvořit i výseky z válcových ploch), manipulovat s osvětlením a také mapovat na ně textury. V tomto okně nastavujeme pro naši scénu hlavně natočení objektu, aby odpovídalo hlavě figurky a nastavujeme světlo (více možností), aby se nám objekt ideálně prostorově vylíčil. Po ideálním natočení objektů prohodíme pořadí objektů ve vrstvách, abychom figurku dokončili.

Základy Adobe Illustrator

Pozor! Po aplikaci 3D efektů nelze polohu vzniklých modelů měnit jinak, než přes okno efektů! Pokud bychom jednoduše přímo na plátně manipulovali transformačními značkami tvaru, změnili bychom tak vstupní tvar do efektu a náš model by se zdeformoval! Pokud se tedy chceme k úpravě polohy modelu vrátit, označíme ho a otevřeme aplikování 3D efektu v okně vzhledu a měníme polohu přímo v aplikovaném efektu.

Tvorba královny

Figurka tmavého koně je hotová a proto můžeme vytvořit světlou figurku protivníka, například královnu. Opět na to použijeme 3D efekt obkroužit a vstupem bude opět polovina průřezu celého tvaru.

Základy Adobe Illustrator

Opět na tento tvar aplikujeme zmiňované obkroužení, ale v okně polohy změníme orientaci objektu tak, aby figurka ležela.

Základy Adobe Illustrator

Tvorba šachovnice

Posledním prvkem scény bude plocha, na kterou figurky umístíme. Vytvoříme si vedle dosavadních tvarů střídavý vzor šachovnice. Nejprve vytvoříme bílý čtverec, následně černý, který umístíme vedle něj a pod tyto dva pak vytvoříme jejich kopie, kterým prohodíme barvu výplně. Takto vytvořený vzor myší přeneseme do okna vzorníku, kde se nám vytvoří nová ikonka pro novou výplň a původní čtverce odstraníme.

Základy Adobe Illustrator

Vytvoříme nový čtverec, který bude několikrát větší, než ten předchozí a do jeho výplně umístíme náš šachovnicový vzor. Máme sice šachovnici, ale abychom ji dostali do prostoru, musíme na ni použít 3D Efekt - Natočit. Tento 3D efekt je totožný s Vytažením a zkosením, jen s tím rozdílem, že nemá tloušťku materiálu, z kterého je tvar vyseknutý a tedy ani možnost nastavení jeho profilu. Ostatní parametry jsou ale totožné. Jedná se tedy o efekt, který 2D tvar uchopí, vytvoří z něj rovinu (vystřihne jakoby z papíru) a tu následně umisťuje v prostoru. Šachovnici si nastavíme podle obrázku a tentokrát využijeme i parametr perspektiva. Tím dosáhneme toho, že se nám plocha natáhne v prostoru a docílíme iluze hloubky.

Základy Adobe Illustrator

Zbývá nám už jen pospojovat objekty do kompozice, přidat podle potřeby umělé stíny pomocí nástroje pero, rozmazat a snížit krytí a doplnit vhodné pozadí.

V příští lekci, 3D efekty v Adobe Illustrator 2, probereme téma 3D efektů více do hloubky..


 

Předchozí článek
Kvíz - Práce s textem a efekty v Adobe Illustrator
Všechny články v sekci
Základy Adobe Illustrator
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
3D efekty v Adobe Illustrator 2
Článek pro vás napsal chain
Avatar
Uživatelské hodnocení:
3 hlasů
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity