IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 10 - Efekty v Adobe Illustrator

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 8. - 9. lekci Adobe Illustrator, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešní lekci se zaměříme na efekty.

Efekty v Illustrátoru

Jako všechny grafické programy i Illustrátor má své speciální funkce, které nazýváme efekty. Tato skupina speciálních manipulací s objektem je natolik rozsáhlá, že již v minulosti vývojáři dělili efekty na takzvané filtry a efekty. Dnes nám ponechali tyto funkce pouze jako efekty, ale i mezi nimi můžeme rozeznat takzvané vektorové a bitmapové efekty (v okně efektů - efekty v Illustratoru a efekty ve Photoshopu).

Nejsnáze si to představíme tak, že vektorové prostor mezi ovládacími body tvaru dělí na menší části, uměle do nich vkládají například Bézierovy funkce a bitmapové ovlivňují jejich vizuální vlastnosti, jako je například rozmazání nebo nebo efekt malby olejem. Samozřejmě takový popis je pouze symbolický. Nakolik je možnost kombinace a způsobu aplikování efektů rozsáhlý, ukážeme si vybrané z nich.

S efekty ale pozor!

  • 1. Nikdy by se neměly používat samoúčelně. Kreativita je v tom vytvořit něco nového a ne jen aplikovat nástroj efektu.
  • 2. Vysoký počet efektů v dokumentu zatěžuje operační paměť. Mějme stále na mysli, že ve vektorovém prostředí je vše tvořeno přes komplikované přepočty.

Vypustit a nafouknout

Jedná se o jeden ze základních efektů. Nachází se v horní lište Efekt - efekty v Illustrator - deformovat a transformovat. Vytvořme si klasickou pěticípou výchozí hvězdu. Aktivujeme výše uvedenou cestou efekt a zapneme náhled. Podle posunu hodnot na jednotlivé strany můžeme sledovat, jak se nám vizuál hvězdy změní na jiskru/ilustrovaný odlesk (posun směrem doleva) nebo základ na lupeny květu (posun směrem doprava).

Základy Adobe Illustrator

Roztřást

Tento efekt se rovněž nachází v části efektů pod skupinou deformovat a transformovat. Jako každý efekt funguje tak, že si nejprve označíme objekt, na který chceme efekt aplikovat, a následně v okně efektu při aktivaci náhledu sledujeme výsledek podle konkrétních nastavení. Abychom si ho lépe představili, vytvoříme si chlupaté kolo ;).

Nejprve vytvoříme kruh, jehož výplní bude lineární barevný přechod. S pomocí základních nástrojů tedy vytvoříme kruh. Přepneme do popředí v okně nástrojů výplň a v okně výplní následně vybereme (klikneme na) barvený přechod. Nastavení barev je jednoduché - docílíme jej pomocí klikání do okna přechodu a následným zvolením barvy z barevné škály nebo ze vzorníku. Tento přechod otočíme o 90 stupňů tak, aby světlejší barva byla nahoře a tmavší dole.

Základy Adobe Illustrator

Nyní vytvoříme kopii tohoto kruhu tak, že kruh označíme, stiskneme klávesu Alt a potáhneme označený kruh na místo, kde chceme vytvořit kopii.

Základy Adobe Illustrator

Oba kruhy označíme a použijeme funkci prolnutí. Tu opět aktivujeme přes horní lištu programu Objekt - prolnutí - vytvořit. Tento nástroj jsme popsali v předchozích lekcích týkajících se textu a proto jej dnes již nebudeme zbytečně rozepisovat. Otevřeme si přes Objekt - prolnutí - volby prolnutí (nebo přes nástroj prolnutí v okně nástrojů) a nastavíme určenou vzdálenost na 3 mm.

Základy Adobe Illustrator

Označíme celé prolnutí a nahoře v liště zvolíme Efekty - efekty v Illustratoru - deformovat a transformovat - roztřást.

Základy Adobe Illustrator

V tomto okně trochu zpomalíme a aktivujeme si náhled. První nastavitelná hodnota nám určuje výšku nově vytvořených vrcholů na straně objektu, a druhý řádek jejich počet. Zkusme postupně nastavit tento efekt tak, jako je na obrázku níže, abychom dosáhli co nejvěrnější efekt srsti.

Základy Adobe Illustrator

Chlupatá housenka je hotová. Pokud chceme aplikovat tento efekt (prolnutí spolu s roztřesením) na cestu jiného tvaru, postačí nám k tomu tyto 2 kroky:

  • 1. Cesta musí být otevřená! Vytvoříme si kruh, přepneme jej pouze do obrysu (vypneme mu výplň) a rozdělíme kružnici tak, že ji označíme, zvolíme nástroj nůžky (pod nástrojem guma v okně nástrojů) a označíme jím jeden libovolný bod kružnice. Kružnice bude mít vizuálně stejnou podobu, ale na místě původního bodu se vytvořil další a celistvost kružnice se rozdělila.
  • 2. Označíme chlupatou housenku i rozdělenou kružnici a následně klikneme nahoře na Objekt - prolnutí - nahradit osu. Cesta původního prolnutí se vyměnila za náš rozdělený kruh.
Základy Adobe Illustrator

Pokud chceme, můžeme ještě změnit rozměr kruhů v prolnutí pomocí transformace a dosáhnout žádaný vizuál a jeho různobarevné kopie.

Základy Adobe Illustrator

Klikyháky

Vybereme si nástroj text, klikneme jím do plátna levým tlačítkem a výchozí Lorem ipsum přepíšeme na "Kreslení". Tomuto textu přes horní interaktivní lištu změníme písmo na libovolné hrubé nebo klasické Arial s tučným řezem. Velikost textu změníme pomocí transformační mřížky textu a podržením klávesy Shift tak, aby byla transformace proporční. Nyní si text označíme a stiskneme postupně Ctrl + C a Ctrl + F. Takto jsme vytvořili kopii označeného textu na totéž místo. Označíme si text, který je ve vrstvách výše (čili je blíž a bude překrývat ten pod tím). Přepneme tomuto vrchnímu textu barvu jen na obrys a ten zvýšíme alespoň na 3 body (dle velikosti textu).

Nyní označíme nižší text, změníme mu barvu a vybereme Efekt - efekty v Illustrator - Stylizovat - klikyháky.

Základy Adobe Illustrator

V tomto okně si zapneme náhled a postupně měníme nastavení efektu. V nastavení si můžeme vybrat přednastavené možnosti nebo postupně vytvořit vlastní. V části úhel nastavíme sklon šrafůry, která nám nahradila text a v části překrytí cesty ponecháme původní hodnoty (kdybychom manipulovali těmito hodnotami, ztratil by se nám původní tvar - šrafůra by ho překročila). Oproti tomu v části volby čáry můžeme vesele experimentovat. Zakřivení nám pomáhá místo ostré šrafůry vytvořit kadeře, kolísání dává možnost náhody, respektive náhodný rozptyl oproti nastavenému rozměru.

Pokud máme text nastaven, doplníme ho o pár rýsovacích čar a rozmazané elipsy se sníženým krytím, abychom dosáhli podoby textu napsaného pomocí šablony na výkrese i s chybami .

Základy Adobe Illustrator

Další možností této funkce je použití k překreslení vloženého obrázku. Umístíme si na plátno obrázek jablka. Pokud je obrázek označen, interaktivní lišta nám nabízí možnost automatické vektorizace, kterou využijeme kliknutím. Obraz se nám rozdělil na černé a bílé plochy. Abychom podrobně tuto automatickou vektorizaci nastavili, klikneme v interaktivní liště na ikonku nastavení vektorizace. Ve výchozím nastavení můžeme posouvat prahem a měnit obrázek na vyšší počet tmavých nebo světlých ploch. My si ale zvolíme 3 barvy.

Základy Adobe Illustrator

Obrázek se nám vizuálně rozdělil na tři odstíny. Abychom ho rozdělili na konkrétní plochy, použijeme opět interaktivní lištu a zvolíme možnost rozdělit.

Místo vrstvy vloženého obrázku se nám ve vrstvách nachází skupina objektů, které představují jednotlivé barevné plochy vektorizovaného obrazu. Nevýhodou je někdy vysoký počet těchto ploch a proto je musíme umět spojit podle barvy.

Vybereme si nástroj kouzelná hůlka. Na tento nástroj dvakrát klikneme myší a změníme toleranci na 0.

Základy Adobe Illustrator

Nastavili jsme nyní citlivost nástroje tak, aby se nám při kliknutí nástrojem do plátna označily jen a jen ty objekty, které mají totožnou barvu s označenou plochou. Teď klávesovou zkratkou Ctrl + G všechny plochy jedné barvy sloučíme do jedné skupiny. Vybereme si nejprve nejsvětlejší plochu, zmáčkneme Ctrl + G, změníme její barvu na černou, aplikujeme Efekty - stylizovat - klikyháky a vybereme si v horní části přednastavený styl dětské kresby. V případě potřeby vzdálenost mezi tahy ještě zvýšíme.

Základy Adobe Illustrator

Nyní označíme střední odstín barvy, zmáčkneme Ctrl + G, barvu všech seskupených ploch opět změníme na černou a aplikujeme totožný efekt jen s tím rozdílem, že změníme úhel šrafůry a tím bude oproti té první výrazně hustší (vzdálenost tahů nižší).

Nejtmavší plochy budou opět šrafované a nejhustější.

Základy Adobe Illustrator

Jiný příklad, kde jsme použili vyššího počtu šrámů a celou scénu jsme překryli novým, černým čtvercem, který jsme také změnili na klikyháky.

Základy Adobe Illustrator

Kromě těchto efektů máme dále možnost deformace tvarů i celých scén, vrhat světla a různé stíny, nafukovat tvary a mnohé jiné a nic nám nebrání v tom si je individuálně vyzkoušet ;).

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 10. lekci Adobe Illustrator, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 8. - 9. lekci Adobe Illustrator
Všechny články v sekci
Základy Adobe Illustrator
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 10. lekci Adobe Illustrator
Článek pro vás napsal chain
Avatar
Uživatelské hodnocení:
2 hlasů
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity