Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 13 - Uložit a Exportovat v Adobe Illustrator

V předchozím kvízu, Kvíz - 3D efekty v Adobe Illustrator, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešní lekci si představíme základní formáty dokumentů a ukážeme si, jak se dělá export.

Export a save

Aktuální požadavek na grafický formát díla je, aby byl dokument univerzálně otevřitelný, vhodný do tisku i do virtuálního prostoru, relativně malý a přenositelný a v případě potřeby vhodně editovatelný. Samozřejmě tyto nároky na formát se často vzájemně vylučují a proto si popíšeme jednotlivé výstupy z Illustratoru a jejich účel.

Uložit (Save)

Jelikož Illustrator je vektorový editor, uložení dokumentu ve vektorovém formátu (Ai, Pdf, eps, ...) provedeme přes Soubor - Uložit.

Základy Adobe Illustrator

Formát AI

Tento formát (koncovku) používáme v případě, že chceme ještě s dokumentem pracovat. Součástí dokumentu jsou vlastní nastavení a knihovny (vzory, symboly a stopy). Velikost dokumentu je cca 1 MB a více - od počtu objektů. Tento formát můžeme kdykoliv v Illustratoru editovat a jednoduše se v něm orientovat, protože v sobě obsahuje původní objektovou strukturu tak, jak byla vytvořena.

Pozor na nelineární přenositelnost dokumentů mezi verzemi programu. V nových verzích staré dokumenty otevřeme, naopak to ale neplatí! Zachránit to můžeme tak, že si při ukládání do formátu .ai zvolíme v okně uložení starší verzi programu.

Základy Adobe Illustrator

Pokud chceme dokument .ai přenést, všechny obrázky (přípony / linky), které jsme do dokumentu připojili, musí být přenesené spolu s ním!

Formát PDF

Takto ukládáme dokument pokud je hotový a nechceme už nic měnit. Připojené obrázky jsou součástí dokumentu a ovlivňují jeho finální velikost. Defaultně je nastavena barevnost PDF na CMYK (protože tyto programy jsou určeny pro tisk!). Pokud chceme vytvořit .pdf pro použití ve virtuálním prostředí, musíme barevnost změnit přes Soubor - Barevný režim dokumentu - RGB. Jelikož je formát PDF specifický, ještě u něj chvilku zůstaneme.

Další možnosti

  • 1. Při využití možnosti uložit soubor jako PDF - otevře se nám okno uložit adobe .pdf - a nyní trochu zpomalíme!
  • 2. Vlevo si zvolíme obecné (general) a nastavíme si uprostřed okna Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu. Ostatní možnosti vypneme! (Umožňují nastavení dokumentu ve velmi úzkých specifikacích, např. uložení všech objektů bez ohledu na to, kolik je z nich vidět, rozdělení objektů do vrstev a podobně. My je používat nebudeme ).
Základy Adobe Illustrator
  • 3. Vlevo přepneme na kompresi a dále pracujeme podle toho, zda jsme do dokumentu vložili nějaký obrázek nebo ne.
    • a) Vložili jsme bitmapový obrázek - nastavíme kompresi - barevných bitmap na převzorkovat bikubické - 300 DPI - komprese automaticky JPG a maximální kvalita. Totéž platí pro obrázky v šedé škále. Monochromatické obrázky měnit nemusíme - jejich velikost je relativně malá.
Základy Adobe Illustrator

Pokud jsme vložili do dokumentu 20 MB obrázek, tak se nám o těchto 20 MB zbytečně zvětší velikost celého dokumentu. Pokud ale tento vložený obrázek převzorkujeme tak, jak jsme uvedli, zmenší se nám při tiskové kvalitě (300 DPI) velikost minimálně 10krát! Tisková kvalita A4 má do 4 MB, samozřejmě bez vrstev a v závislosti na počtu vložených částí. V praxi využíváme velikost aspoň A3 nebo A2. Pokud nechceme tisknout, ale chceme .pdf používat jen ve virtuálním prostředí, zachráníme velikost tak, že dáme převzorkovat obrázky na 150 DPI v části komprese. Samotné obrázky co používá internet jsou často ještě s nižším rozlišením.

Nejlepší je na formátu .pdf to, že při převzorkování obrázků se nám v něm nesnižuje kvalita textu!

  • b) nevložili jsme obrázek - nemusíme řešit kompresi vůbec
  • 4. Pokud chceme dát dokument tisknout, tak v části vlevo - značky a spadávky - si nastavíme jen Řezací značky a část použít nastavení spadávky z dokumentu zaškrtnou tehdy, pokud jsme nějaké spadávky nastavili už při tvorbě dokumentu (ty červené linky na oříznutí) nebo je odznačíme a manuálně nastavíme na 3 mm na všechny strany.
Základy Adobe Illustrator

Exportovat

Mezi nejčastější obrazové formáty patří JPG a PNG. Jelikož jsou ale oba bitmapové a nejsou přirozené pro vektorové prostředí, je třeba do tohoto formátu ukládat dokument přes Soubor - Exportovat.

Základy Adobe Illustrator

JPG

.jpg je bitmapový formát a exportování do něj znamená nezvratnou možnost měnit někdy obsah dokumentu. Jeho výhodou je relativně malá velikost a nevýhodou nedoporučení do tisku. Proto u něj budeme vždy volit funkci Použít kreslicí plátna, viz obrázek níže.

Základy Adobe Illustrator

V opačném případě by se nám totiž do .jpg uložily i věci trčící z plátna (a to i kdyby byly skryty maskou). Nezapomínejme, že defaultně má Illustrator barvy v CMYKu (změna barevné škály jako při .pdf). V rámci exportu lze nastavit rozlišení DPI výstupního obrázku, ale zbytečně nevytvářejme jinou než střední kvalitu, která nám pro .jpg bude více než dostačující.

Základy Adobe Illustrator

PNG

Tento formát je stejně jako .jpg bitmapový, ale oproti svému předchůdci má nižší kompresi (tedy bude větší). Kromě toho, že nedochází k rozostření kontrastní plochy (jako je to u .jpg), dokáže jedinečnou věc - a to je ukládání obrázku s průhledným pozadím. Rozlišení se opět nastavuje při Exportu a volíme ho podle použití. Ideální je ukládání obrázku bez pozadí a s nastavením DPI na 150. Běžný uživatel .png neocení, pro něj je velikost důležitější než průhlednost. Přesto se .png uživí v práci programátorů webů a nejrůznějších aplikací.

Základy Adobe Illustrator

Shrnutí

Základy Adobe Illustrator

Co si tedy vybrat?

Pokud chceme dělat obrázky jen do svého portfolia a být jen kreativec z pohledu umělce, stačí nám formát JPG (čili uložit jako) s tím, že do budoucna si prozíravě uložíme své práce v rozlišení 300 DPI. Ty umíme kdykoliv zmenšit sami nebo je automaticky zmenší podprogram našeho webového portfolia a jsou i poměrně kvalitní.

Pokud se ale grafice věnujeme v rámci komerční sféry, nevyhneme se ostatním uvedeným formátům. .Ai nás zachrání, když si zákazník na poslední chvíli rozmyslí barevnost nebo text grafiky. .Pdf je do tisku nezbytné - nakolik je to jediný formát, který dokáže vložit tiskové značky a uchovat text v takovém tvaru, že se po vytištění neznehodnotí. Kromě toho, .pdf oproti .ai nebude kontrolovat přílohy, nakolik se obrázky zapékají přímo do jeho objemu.

Zde ale pozor, .pdf sice má v sobě všechno, ale pokud si nedáme bacha, může narůst do mimomailových rozměrů! A při spolupráci s developery se PNG nevyhneme - nakolik postavička v appce nebo button si chtějí samy určovat svůj tvar.

Příklad z praxe

Máme zadání - Vytvořte plakát na společenskou akci s přesnou specifikací.

Máme vytvořenou grafiku a když konzultujeme výsledný vizuál se zákazníkem, nemá smysl posílat mu kvůli velikosti .pdf (protože je velké a případné ořezové značky by ho mátly) a tak exportujeme z dokumentu .jpg a ukládáme si zálohu .ai. Když je už zákazník s grafikou spokojený, uložíme dokument jako .pdf (samozřejmě komprimované a s tiskovými značkami) a kromě finálního .pdf mu zasíláme i export do .jpg, který zákazník zavěsí na FB stránku své akce. Originál .ai si odložíme do záloh, kdyby chtěl náhodou zákazník podobnou grafiku zrecyklovat.

Samozřejmě i grafika má svá odvětví a často se grafik specializuje pouze ve vybraném oboru (kampaně, DTP aplikace apod.). Než se k ní však po nějakém čase dopracuje, měl by mít zkušenost i s obory ostatními.

To je pro dnešní lekci vše.

V lekci příští, Automatická vektorizace v Adobe Illustrator, si představíme automatickou vektorizaci.


 

Předchozí článek
Kvíz - 3D efekty v Adobe Illustrator
Všechny články v sekci
Základy Adobe Illustrator
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Automatická vektorizace v Adobe Illustrator
Článek pro vás napsal chain
Avatar
Uživatelské hodnocení:
3 hlasů
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity