Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Southpark style a pathfinder v Adobe Illustrator

V minulé lekci, Úvod do vektorové grafiky v Adobe Illustrator, jsme si představili filozofii a základní nástroje programu Illustrator.

Abychom prostředí a tyto nástroje dostali lépe pod kůži, využijeme je při tvorbě jednoduché scény ve známém seriálovém stylu.

Vytvoříme si nový dokument. Velikost A4 na šířku, bez spadávky a pouze jedno plátno. Jelikož v Illustratoru se všechny plochy musí nejprve obkreslit = uzavřít nějakým tvarem, vyrobíme si nejprve pozadí z obdélníků.

V tomto článku budeme tvořit objekty bez obrysu. Abychom ho jednotlivým tvarům vypnuli, klikneme si do okna nástrojů. V místě nastavení barvy si kliknutím přeneseme do popředí obrys a klikneme na ikonku smazání barvy (bílý čtverec přeškrtnutý červenou linkou). Zrušení obrysu je možné i ve 2. řádku (pokud máme nastavený profil základní) výběrem barvy obrysu "bez výplně".

Pozadí

Klikneme do okna nástrojů, vybereme čtyřúhelník a sestrojíme obdélník přes celé plátno v modré barvě. Druhý obdélník bude představovat "zem" a bude zabírat spodní čtvrtinu plátna.

Do scény si postupně můžeme vytvořit jednoduché kopce pomocí elips a ve vrstvách je přesunout pod "zem". Přesunutí pořadí vrstev v okně vrstev nám změní jejich pořadí na scéně. To, co je výš, překryje to, co je pod tím.

Základy Adobe Illustrator

Všechny objekty uděláme tak, že vybereme jejich tvar v okně základních tvarů a následně klikneme do pracovní plochy, podržíme levé tlačítko a táhneme myší do strany. Podle toho, jak daleko potáhneme myš po stisknutí levého tlačítka, se nám vytvoří velká nebo malá elipsa. Pokud chceme vytvořit pravidelný tvar (proporční elipsa je vlastně kružnice), tak již z předchozí lekce víme, že při její tvorbě držíme klávesu Shift.

Postavička

Jako první vytvoříme z elipsy základ pro tělo. Po vytvoření změníme barvu buď kliknutím do barevného čtverce ve vzorníku nebo jednoduše do okna výplně v okně nástrojů. Tělo si dáme červené . Překryjeme ho modrým obdélníkem a nohy vytvoříme opět z elipsy - tentokrát v černé barvě. Abychom hlavu odlišili od břicha, vytvoříme nejprve černý límec a následně pravidelný kruh jako hlavu.

Postupně vytvoříme bílou kružnici s černou panenkou a abychom pracovali efektivně, označíme si obě kružnice oka a zkopírujeme je pomocí držení klávesy Alt. Dále postupujeme podle obrázku nebo vlastní fantazie. Předlohou mohou být originální obrázky ze seriálu.

Základy Adobe Illustrator

Pokud chceme deformovat objekty, používáme černou šipku a pokud se dostaneme k problému se šikmým úsměvem, použijeme na editování tvaru bílou šipku.

Základy Adobe Illustrator

Tak, jak vytváříme části postavičky ze základních tvarů, můžeme použít na práci i základní křivky. Například úsečku. Nachází se hned vedle textu kousek od základních tvarů.

Základy Adobe Illustrator

Vytvoříme ji tak, že klikneme na ikonu křivky, klikneme a podržíme levé tlačítko myši na plátně, čímž vytvoříme začátek křivky a po uvolnění křivku ukončíme. Při kreslení linie a kapsy použijeme pro změnu pouze obrys obdélníku bez výplně. Přidáme pár knoflíků a máme postavičku.

Při tvorbě jednotlivých částí těla, si můžeme pomoci tak, že jednotlivé části postavičky nebo pozadí vybereme a spojíme do skupiny pomocí Ctrl + G. Takovým spojením do jedné skupiny se nám jednotlivé objekty spojí a předejdeme případu, že se nám objekty scény rozhází.

Strom

Geometrický strom vytvoříme pomocí trojúhelníků a čtverce jako kmene. Trojúhelník vytvoříme tak, že v základních tvarech zvolíme mnohoúhelník, klikneme rychle do pracovní plochy levým tlačítkem a v okně mnohoúhelníku změníme počet stran na 3.

Postupně trojúhelník nakopírujeme nad sebe spolu s obdélníkem. Spojíme části stromu do skupiny a vytvoříme jeho další kopie, abychom dotvořili scénu.

Základy Adobe Illustrator

Cestář

Spojování objektů do skupin nám pomáhá zjednodušit si práci. Skupiny fungují tak, že po kliknutí na libovolný objekt ze skupiny se vybere celá skupina a manipulujeme se všemi objekty najednou. Kromě toho spojování objektů do skupin zpřehledňuje i okno vrstev. Spojení do skupin má výhodu, že je možné kdykoliv skupinu rozdělit pomocí myši a přesouváním vrstev v okně vrstev - nebo označením skupiny a využitím klávesové zkratky Ctrl + Shift + G. Díky tomu je takové spojení efektivní a kdykoliv modifikovatelné.

Skupiny mají ale také nevýhody. Pokud nám slouží na tvorbu odvozených tvarů, jako např. u našeho stromu, nelze vytvořit pomocí skupiny spojený obrys objektů. Tedy kdybychom skupinu chtěli využít pro náš strom, obrysovaly by se jeho podobjekty a ne celý vzniklý tvar stromu. K tomu, aby to fungovalo dle našich představ, potřebujeme zkombinovat objekty pomocí funkce cestář.

Cestář je v podstatě funkce, která na základě vybraných tvarů a jejich pořadí ve vrstvách vytváří nové tvary. Otevřeme si jej přes horní řádek - okna - cestář nebo použijeme zkratku Ctrl + Shift + F9. Hned při otevření tohoto okna je jasné, které ikony mají jaký účel.

Základy Adobe Illustrator

Pokud označíme dva objekty - jako například zaoblený obdélník a trojúhelník - a potom klikneme do okna cestáře na první ikonku spojit, vytvoříme nový objekt - cestu, která nezvratně oba tvary spojí (tvarů lze spojit i více, než dva). Dalšími možnostmi v cestáři jsou například odčítání dvou tvarů (vrchní v okně vrstev se odečte od nižšího označeného), tvorba průniku, rozdíl a podobně. Kromě kombinací ploch dokáže tato funkce kombinovat i obrysy, což využijeme v dalších článcích a tvorbě.

Cestář tedy používáme hlavně tehdy, pokud spojujeme tvary do jednotného obrysu nebo vytváříme v plochách otvory.

Abychom si cestář procvičili, vytvoříme na obloze například oblak nebo proděravělou značku vedle postavičky.

Základy Adobe Illustrator

Oblak je tvořen více elipsami. Značku tvoří obdélník, převrácený trojúhelník a kružnice otvoru.

Když jsme už se scénou spokojení, uložíme ji jako JPG obrázek. JPG je bitmapa a jelikož jsme ve vektorovém prostředí, musíme bitmapu vytvořit přes export. Tedy soubor - export - exportovat jako. V okně exportu si všimneme okénka pod názvem souboru a jeho koncovky a zaškrtneme použít kreslící plátna a potvrdíme. Velikost plátna nám sice určuje výstupní velikost dokumentu, ale při exportu se bez potvrzení plátna uloží všechno - i to, co se nachází mimo scény nebo přesahuje plátno.

To je pro dnešní lekci vše.

Challenge pro všechny - Jak byste vy vypadali po boku Cartmena nebo Kennyho? ;)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 1. - 2. lekci Adobe Illustrator, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Úvod do vektorové grafiky v Adobe Illustrator
Všechny články v sekci
Základy Adobe Illustrator
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 1. - 2. lekci Adobe Illustrator
Článek pro vás napsal chain
Avatar
Uživatelské hodnocení:
20 hlasů
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity