IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 8 - Text v Adobe Illustrator 1

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 6. - 7. lekci Adobe Illustrator, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Jeden ze signálů, že tomu tak opravdu je, je výchozí barevný režim dokumentu - CMYK a rozsah nástrojů pro práci s textem, kterým se budeme věnovat v této lekci.

Text v Illustratoru - 1. část

Základy Adobe Illustrator

Ikona nástroje text se nachází v okně nástrojů pod, pro nás již dobře známým, nástrojem pero. Při běžné práci je dobré vědět, jak budeme s textem zacházet a čeho chceme v konečném důsledku dosáhnout. V Illustrátoru existují dva unikátní (oproti jiným programům Adobe Graphic Suite) základní druhy textu. Jsou jimi text v ploše a bodový text. Abychom mezi nimi viděli rozdíl, vyzkoušíme si v dnešní lekci oba z nich. Předtím si však ještě vysvětlíme některé pojmy, abychom se v rámci práce s textem lépe orientovali:

  • Textové okno - je obdélník (rámeček), který je viditelný, když si vybereme text jako objekt (ne obsah tohoto okna) a je možné s ním manipulovat pomocí klasické transformační mřížky.
  • Text - obsah textového okna. Manipuluje s ním tak, že si myší s kurzorem označíme konkrétní znaky textu, které chceme měnit.
  • Písmo - v našem pojetí také text, ale odborně spíše systém společensky uznaných zrakových nebo hmatových symbolů, které představují části mluveného jazyka tak, aby bylo možné věrně zopakovat vypovězené zvuky. Systém zápisu většinou zahrnuje kromě samotných symbolů zvaných grafém i pravidla jejich používání.
  • Font - znaková šablona pro písmo.
  • Druh písma - obecně můžeme písmo dělit na serifové (patkové) a sans serifové (bezpatkové), případně skriptové (kaligrafické, jakoby psané ručně). Dále je možné dělit písmo podle období a lokalit vzniku, jakož i podle proporcionality a použití. Písmem jako takovým se zabývá celá věda a odborníci v jeho používání jsou typografové a gramatologové.
  • Textový řádek - je pomyslná linie, na kterou se umisťují jednotlivé znaky (písmena, číslice nebo symboly).
  • Řez písma - odvozené znakové sady na základě daných pravidel - tučné, nakloněné, tenké, stlačené a podobně.

Bodový text

Když si zvolíme nástroj text, ikona ukazatele myši se změní na kurzor, na který jsme zvyklí při práci s klasickými textovými editory. Pokud rychle klikneme do plátna myší, tento kurzor se nám na něm zachytí a podle verze programu nám buď ukázkově napíše text Lorem ipsum, nebo bude jen vytrvale na místě blikat a čekat, dokud mu obsah nevložíme.

Napišme (přepišme "Lorem ipsum") na "slovo". Změňme si nástroj text na nástroj výběr (černá šipka) a zkusme postupně s vytvořeným textem manipulovat. Při manipulaci s transformační mřížkou se nám obsah přizpůsobuje mřížce, natahuje se a otáčí zároveň text i okno kolem něj. Nejdříve se napíše textový obsah a textové okno se mu pak přizpůsobuje.

Základy Adobe Illustrator

Toto nastavení textu nazýváme bodový text. Použití takového textu je tehdy, když víme, že s ním budeme manipulovat a používat omezený rozsah znaků v jeho objemu. Například nadpis, popis kategorie, číslo strany a podobně.

Text v ploše

Pokud chceme vytvořit dlouhý text, tak k tomu nám slouží druhý způsob tvorby - tvorba textu v ploše. Nejdříve se vytvoří textové okno tak, že po výběru textového nástroje stiskneme levé tlačítko myši na místě, kde chceme začít vytvářet textový rámeček a na místě, kde chceme rámeček ukončit, tlačítko uvolníme. Pracujeme podobně jako když vytváříme designově obdélník.

Vytvořilo se nám textové okno, které je ilustračně naplněné přednastaveným textem (v dřívějších verzích programu bez výplně). Zkusíme do tohoto okna napsat text "slovo" a následně oknem manipulovat stejně jako předtím pomocí výběru a transformační mřížky. Vidíme, že okno textu se sice transformuje, ale jeho obsah je stále uložen vodorovně a zachovává si své proporce bez ohledu na manipulaci.

Základy Adobe Illustrator

Takový text je vhodný v případě, pokud nechceme manipulovat s textem pod úhly a chceme mít jeho obsah vždy kvalitně čitelný s permanentním nastavením rozměrů.

Přepínání mezi těmito dvěma formami je možné přes text - změnit na bodový text/text v ploše. Používá se však minimálně, protože efektivnější je předem znát účel vytvářeného textu.

Základy Adobe Illustrator

Při práci s textem se nám zobrazuje nejen transformační okno kolem textu, ale horní lišta nám navíc poskytuje možnost práce s tímto objektem na rozsáhlé úrovni. Pokud chceme upravovat hromadně nastavení textu pro celé okno, stačí nám vybrat pouze okno samotné. Pokud chceme měnit nastavení konkrétnímu znaku, vyjmeme ho klasicky kurzorem v okně.

V Illustratoru je možné pro každý znak nastavit extra font, řez, barvu výplně i obrysu, posun vůči textovému řádku, rotaci a procentní nastavení výšky a šířky. Navzdory těmto možnostem je třeba si pamatovat základní pravidlo typografie - písmo a jeho tvar má vždy svůj význam a hodnotu. Při špatném využití pak dochází k deformaci jeho kvality a čitelnosti. Jestliže text neumíme přečíst, nemá smysl jej použít.

Základy Adobe Illustrator

Vlastnosti písma

V horní liště po označení textu můžeme nastavit různé vlastnosti, jako jsou například: barva znaků, barva obrysů znaků, šířka tahu obrysu (případně profil tohoto obrysu), viditelnost / krytí textu, font písma, řez písma, velikost znaků a zarovnání textu v rámci textového okna. Pokud chceme s textem manipulovat, stačí si otevřít v liště část znak (v případě, že okno není k dispozici, si ho aktivujeme pomocí klávesové zkratky Ctrl + T). V tomto okně pak dokážeme upravit nejen velikost znaků, ale i vzdálenost mezi znaky v řádku a řádcích od sebe a další parametry, které jsme si uvedli výše. Ikony pro funkce jsou velmi intuitivní a můžete si je vyzkoušet sami :).

Základy Adobe Illustrator

Další možnosti textu

Kromě klasického textu nám program Illustrátor nabízí i další možnosti jeho aplikování a určitou interaktivitu textového nástroje. Pod klasickým textem se totiž nacházejí i další možnosti.

Text v ploše

Text v ploše nám umožňuje při jeho zvolení přijít k libovolnému vytvořenému vektorovému tvaru a změnit ho na textové okno. Využití je hlavně tehdy, pokud máme předem vytvořen vizuál strany dokumentu - například rozdělenou stranu na sloupce nebo čtvrtiny pomocí obdélníků. Jednoduše pak můžeme touto funkcí tyto části změnit na bloky textu. Příkladem takového využití může být oblíbená hra, kdy si symbolicky nakreslíme scénu ze základních tvarů a pak jednotlivé tvary změníme na bloky textu, viz obrázek níže:

Základy Adobe Illustrator

Pozor! Po změně objektu na textové okno se viditelnost obrysu této plochy ztratí!

Text kolmo na silnici

Tento nástroj nám při přiblížení k libovolné cestě umožňuje změnit ji na textový řádek. Používá se například při kruhových razítkách, když chceme umístit text na kružnici kolem ilustrace nebo když chceme text v rámci ilustrace roztancovat .

Základy Adobe Illustrator

Svislý text

Tento nástroj je v praxi grafika využíván čistě na ilustrace. Umíme s ním rychle vytvořit tzv. matrix efekt, ale protože jsme zhruba od 6 let naučeni číst znaky zleva doprava po řádcích, tento způsob použití textu je pro nás použitelný jen omezeně.

Základy Adobe Illustrator

Svislý text v ploše

Tento druh je shodný s textem v ploše, akorát umísťuje znaky kolmo pod sebe.

Text na cestě svisle

Pomocí něj lze umístit znaky na křivku, ale naležato.

Retušovací nástroj

Tento nástroj nám umožňuje manipulovat se znaky označeného textu tak, abychom mohli měnit tvar textového řádku. Znakem můžeme posouvat vodorovně i svisle, přičemž dodržujeme posloupnost (řazení) znaků za sebou i charakter prvku (bude to stále znak přepisovatelný textovým nástrojem). V praxi se využívá jen v omezeném rozsahu, jelikož při takovém posunu znaku chceme zpravidla zároveň editovat jeho tvar - a tedy aplikujeme postup převodu textu na obrysy.

Speciální znaky - glyfy

Pokud chceme při práci s textem v programu Illustrátor vložit do textového okna znak, který nemáme na klávesnici počítače, využijeme na to okno Glyfů. Toto okno vyvoláme přes horní lištu - Text a Glyfy. V tomto okně se nacházejí všechny znaky a symboly, které dané písmo obsahuje. Slouží nám například v případě, pokud chceme použít místo odrážek kruhy nebo použít symbol Eura. Pokud jsme kurzorem kliknuli v textovém okně, stačí už jen v Glyfech dvakrát kliknout na zvolený symbol a on se do textu připíše.

Pokud se hledaný znak v daném písmu nenachází, změníme si dole vlevo písmo a najdeme takové, které ho ve své znakové sadě má.

Typohra

Mezi základy seznámení se s textem patří i takzvaná typohra. Je to vlastně jednoduchý text, který je vizuálně posunut do podoby svého významu. Příkladem může být třeba slovo "oko" doplněné tak, aby o vypadalo jako oko, avšak slovo si zároveň ponechá svou původní čitelnost. Dalším příkladem může být slovo "Drakula" s natažením spodních částí znaků r a l do podoby upírských tesáků.

Vyberme si nyní textový nástroj a vytvořme bodový text ve znění "Drakula". Abychom mohli s jednotlivými znaky manipulovat na úrovni ovládacích bodů (přímým výběrem = bílou šipkou), klikneme si na tento text pravým tlačítkem myši a zvolíme si možnost převést na obrysy.

Základy Adobe Illustrator

Co se stalo? Vrstva textu s obsahem "Drakula" se změnila na skupinu, v níž je každý znak zobrazen zvlášť a je definován jako cesta nebo spojená cesta (v případě znaků, které mají otvory, jako např. D a A). Po výběru těchto znaků bílou šipkou jim můžeme měnit tvar individuálně. Nesmíme však zapomínat, že jelikož jsou jednotlivé znaky ve skupině, při výběru (černá šipka) se bude posouvat celá skupina.

V případě potřeby můžeme skupinu rozdělit klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + G.

Označíme si bílou šipkou nejprve levý spodní bod znaku r a posuneme ho myší, nebo jednoduše po označení šipkami, směrem dolů. Následně potáhneme směrem dolů druhý spodní bod tohoto znaku tak, aby vytvořil iluzi tesáku. Totéž provedeme i se znakem l.

Základy Adobe Illustrator

Logotyp

Logotyp je vlastně také logo (vizuální identita značky), avšak je vytvořené pomocí konkrétních znaků nebo textu. Například loga firem Coca-Cola nebo Nokia. Většina logotypů vychází z názvu společnosti. Zkusme vytvořit logotyp například pro společnost BIG BOSS. Nejprve si nadefinujeme rozsah znaků. Můžeme pracovat buď s celými slovy, nebo jen s iniciály B & B . Pokud chceme pracovat se stejnou souhláskou, můžeme vytvořit zrcadlení tohoto znaku podle vybrané osy a použít proto stejný druh písma.

Pokud chceme použít celá slova, kterých je více, je vhodné použít na každé jiné písmo. Protiklady se přitahují a proto můžeme použít extra bodový text s patkovým písmem na slovo BIG a na slovo BOSS písmo kaligrafické tak, abychom s nimi uměli nezávisle manipulovat. Pokud jsme s druhy písma spokojeni, převedeme texty pravým tlačítkem myši na obrysy. Nyní můžeme s tvary manipulovat libovolně podle potřeby i na úrovni ovládacích bodů.

Základy Adobe Illustrator

Pokud bychom chtěli vytvořit pro danou společnost razítko, využijeme text na cestě. Uděláme to tak, že kolem loga společnosti vytvoříme kružnici. Zvolíme si nástroj text na cestě a přiblížíme se ke kružnici tak, aby se nám kurzor změnil na aplikování cesty. Klikneme levým tlačítkem a můžeme psát text.

Text na cestě se upravuje tak, jako jiný bodový text nebo text v okně pomocí horní lišty nebo individuálním označením jeho části. Pokud chceme mít kolem textu na cestě kružnici, musíme udělat novou, protože původní se změnila na textový řádek a viditelná bude jen při editování textu, který je na ní umístěn.

Pokud chceme měnit umístění textu na cestě, všimněme si, že v textu na cestě máme kromě znaků na začátku, uprostřed i na konci ještě tři vertikální značky. Manipulováním první a poslední značkou umíme určit odkud a kam bude umístěn text a střední značkou dokážeme tažením vertikálně změnit text na horní nebo dolní vertikální umístění na cestě.

Základy Adobe Illustrator

V příští lekci, Text v Adobe Illustrator 2, dokončíme téma text a ukážeme si tvorbu vizitky.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 6. - 7. lekci Adobe Illustrator
Všechny články v sekci
Základy Adobe Illustrator
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Text v Adobe Illustrator 2
Článek pro vás napsal chain
Avatar
Uživatelské hodnocení:
2 hlasů
Venuje sa grafike, objektovemu programovaniu, vyuke a osobnemu rozvoju
Aktivity