Aktualizovali jsme Pravidla serveru. Pokračováním užívání sítě s novými podmínkami souhlasíte. Tuto zprávu můžete nyní zavřít.

Ukázka jednoduché šifrace textu Albertiho šifra

Algoritmy Ostatní Ukázka jednoduché šifrace textu Albertiho šifra

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

Princip Albertiho šifry spočívá v šifrování textu pomocí 2 šifrovaných abeced. Tedy liché pozice znaků se zašifrují pomocí první abecedy a sudé pozice znaků pomocí druhé abecedy. Šifrované abecedy můžou být samozřejmě libovolné. Šifru si můžeme předvést na slově "ahoj".

Vytvoříme si klasickou abecedu:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K tomu první šifrovanou abecedu:

C O Y Q G W M Z P B I T N J H K S D E F R U V L X A

Plus ještě druhou šifrovanou abecedu:

A X L V U R F E D S K H J N T I B P Z M W G Q Y O C

Slovo "ahoj" si rozdělíme na jednotlivé znaky a ty na liché a sudé:

A H O J

 • A - liché - první abeceda
 • H - sudé - druhá abeceda
 • O - liché - první abeceda
 • J - sudé - druhá abeceda

Nyní projdeme znak po znaku a podle liché či sudé pozice určíme, kterou šifrovanou abecedu na znak použijeme. Znak vyhledáme v klasické abecedě a n-tou pozici v této abecedě vybereme v určené šifrované abecedě. Tento zašifrovaný znak pak odpovídá znaku v textu, jež chceme zašifrovat. Takhle projdeme celý text.

A H O J

 • A -> první v klasické abecedě, to odpovídá prvnímu znaku v první šifrované abecedě, tedy znaku C
 • H -> osmé v klasické abecedě, to odpovídá osmému znaku ve druhé š. abecedě, tedy E
 • O -> patnácté v klasické abecedě, tedy patnáctý znak v první š. abecedě, znak H
 • J -> desáté v klasické abecedě, desátý znak ve druhé š. abecedě, znak S

Algoritmus této šifry v C# .NET může vypadat nějak takhle:

(Definujeme abecedy, projdeme text po znacích a do proměnné šifra přiřadíme hodnotu z šifrovaných abeced)

string[] abeceda = { "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", " " };
string[] p = { "C", "O", "Y", "Q", "G", "W", "M", "Z", "P", "B", "I", "T", "N", "J", "H", "K", "S", "D", "E", "F", "R", "U", "V", "L", "X", "A", " " };
string[] d = { "A", "X", "L", "V", "U", "R", "F", "E", "D", "S", "K", "H", "J", "N", "T", "I", "B", "P", "Z", "M", "W", "G", "Q", "Y", "O", "C", " " };

string sifra = "";

for (int i = 1; i <= text.Length; i++)
{
  string pismeno = text[i-1].ToString();

  if (i % 2 == 0)
    sifra += d[Array.IndexOf(abeceda, (pismeno.ToString()).ToUpper())];
  else
    sifra += p[Array.IndexOf(abeceda, (pismeno.ToString()).ToUpper())];
}

A pro dešifraci:

string[] abeceda = { "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", " " };
string[] p = { "C", "O", "Y", "Q", "G", "W", "M", "Z", "P", "B", "I", "T", "N", "J", "H", "K", "S", "D", "E", "F", "R", "U", "V", "L", "X", "A", " " };
string[] d = { "A", "X", "L", "V", "U", "R", "F", "E", "D", "S", "K", "H", "J", "N", "T", "I", "B", "P", "Z", "M", "W", "G", "Q", "Y", "O", "C", " " };
string puvodniText = "";

for (int i = 1; i <= sifra.Length; i++)
{
  string pismeno = sifra[i - 1].ToString();

  if (i % 2 == 0)
  {
    puvodniText += abeceda[Array.IndexOf(d, (pismeno.ToString()).ToUpper())];
  }
  else
  {
    puvodniText += abeceda[Array.IndexOf(p, (pismeno.ToString()).ToUpper())];
  }
}

 

Aktivity (1)