Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací.
Hledáme asistenty pro kurzy programování - pohodová brigáda. Více info
discount 30

Lekce 2 - Céčko a Linux – Makefile

V minulé lekci, Céčko a Linux - Úvod, jsme se podívali na to, jak používat překladač, jaké jsou jeho možnosti a jak je můžeme prakticky využít. Co ale, když budeme mít více souborů? Museli bychom každý přeložit zvlášť a nakonec je slinkovat dohromady. A když vyvíjíme, často překládáme i několikrát během deseti minut... Určitě budete souhlasit, že psát pokaždé příkazy znovu by bylo minimálně trošku nepraktické. Naštěstí tu máme program make, který toto vše udělá za nás. Jeho použití je velmi jednoduché – ve složce s naším projektem si vytvoříme soubor Makefile a napíšeme, co chceme, aby dělal. Jak, to si dnes ukážeme. :)

Jednoduchý příklad

Vytvoříme následující program – hello.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
 printf("Hello world!\n");
 return 0;
}

A do stejné složky soubor se jménem Makefile a tímto obsahem.

# Projekt: Hello world!
# Autor:  David Novák
# Datum:  16.2.2015

CC=gcc
CFLAGS= -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -g

hello: hello.c
    $(CC) $(CFLAGS) hello.c -o hello

Náš jednoduchý program všichni důvěrně znáte, takže o něm mluvit nebudu. Když se podíváme na Makefile, vidíme jako první věc hlavičku – jméno projektu, autor, datum, případně poznámky nebo cokoliv uznáme za vhodné. Je to dobrý zvyk (kdekoliv nejen v Makefile) a jeho dodržováním usnadníte ostatním lidem práci s vaším kódem. :)

Jak psát Makefile

Komentáře začínají znakem #, jak jste si jistě všimli a mohou být kdekoliv (například za příkazem). Cokoliv za znakem # až do konce řádku je bráno jako komentář. Hned po hlavičce si můžeme všimnout deklarace proměnných CC (zkratka pro C Compiler) a CFLAGS (názvy si samozřejmě můžete zvolit libovolné). Tyto příkazy samozřejmě můžeme napsat pokaždé znovu (případně pro každý soubor mohou být jiné), ale většinou je budeme chtít pro snadnou změnu deklarovat na začátku souboru.

Poslední částí je definice pravidla hello. „hello“ je název pravidla (cíle) – většinou se jedná o název generovaného souboru nebo akce, kterou chceme vykonat (například clean). Následuje dvojtečka a seznam závislostí. Závislosti jsou soubory nebo jiná pravidla, které pravidlo vyžaduje. Na dalším řádku (MUSÍ začínat tabulátorem!) uvedeme příkaz, který bude vykonán. Příkaz končí koncem řádku a pravidlo je ukončeno řádkem, který nezačíná tabulátorem. Příkazů můžeme napsat kolik chceme (každý začíná tabulátorem). Pravidlo se vykoná jen pokud jsou k dispozici všechny soubory vypsané v závislostech. Pokud máme v závislostech další pravidla, prvně se všechny vykonají a až potom se provede naše pravidlo. Tak... To byla nudná teorie a teď se podíváme, jak to prakticky použít. :)

Otevřeme si terminál ve složce s naším projektem a napíšeme příkaz make. Pokud jste Makefile opsali správně, zobrazí se vám něco takového.

Makefile v Linuxu

Vidíme, že tímto krátkým, jednoduchým příkazem jsme vykonali totéž, jako kdybychom napsali „gcc -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -g hello.c -o hello“. Pěkné, že? Ale to zdaleka není vše, co make umí! Další příjemná vlastnost je, že pravidlo se vykoná pouze tehdy, je-li čas vytvoření cílového souboru starší než čas některého souboru v seznamu závislostí. V praxi to znamená, že se přeloží pouze ty soubory, u kterých jsme provedli změnu. To je u větších projektů značná úspora času.

Další možnosti

Náš Makefile si trochu rozšíříme. Hlavičku pro zkrácení nebudu uvádět.

CC=gcc
CFLAGS= -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -g
NAME=hello

$(NAME): hello.c
    $(CC) $(CFLAGS) hello.c -o $(NAME)

clean-bin:
    rm -f $(NAME)  # smaže binární soubor

clean-bck:
    rm -f *~ *.bak # smaže všechny záložní soubory

clean: clean-bin clean-bck # smaže binární soubor i zálohy
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jak vidíte, do pravidel v Makefile můžeme napsat i klasické příkazy bashe. Dále si můžete všimnout, že jsem vytvořil proměnnou NAME s názvem generovaného souboru. Používáme ji již na třech místech a kdybychom se rozhodli ji změnit, bylo by to otravné přepisovat. Nakonec jsem vytvořil tři další pravidla, přičemž nejzajímavější je poslední pravidlo clean, které vykoná clean-exe a clean-bck.

Pravidla máme. Jak je ale použít? Make funguje tak, že když jej zavoláme bez parametrů, vykoná první pravidlo a pak skončí. V našem případě to znamená, že příkazem make spustíme kompilaci souboru hello.c. Pokud chceme zavolat jiné pravidlo, je to velmi jednoduché – stačí jej napsat jako parametr (argument).

Příkaz clean v Linuxu

Co udělat, když chceme například použít vlastní hlavičkový soubor? Stačí jej pouze připsat do závislostí.. Ukážeme si jak. :)

Pro účely tohoto tutoriálu si vytvoříme jednoduchý hlavičkový soubor my_config.h

#ifndef __MY_CONFIG__

#define __MY_CONFIG__

    #define MOJE_CISLO 42

#endif

Program upravíme následovně:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "my_config.h"

int main(void)
{
 printf("Hello world!\n"
    "Moje číslo je: %d\n", MOJE_CISLO);
 return 0;
}

A Makefile bude vypadat takto:

# Projekt: Hello world!
# Autor:  David Novák
# Verze:  1.1
# Datum:  16.2.2015

CC=gcc
CFLAGS= -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -g
NAME=hello

$(NAME): $(NAME).c my_config.h # zde jsme připsali „my_config.h“
    $(CC) $(CFLAGS) $(NAME).c -o $(NAME)

clean-exe:
    rm -f $(NAME)  # smaže binární soubor

clean-bck:
    rm -f *~ *.bak # smaže všechny záložní soubory

clean: clean-exe clean-bck # smaže binární soubor i zálohy

Když teď spustíme make a následně program, výstup bude něco takového:

Příkaz make v Linuxu

Pro zajímavost si ještě ukážeme, co by se stalo, kdyby my_config.h chyběl.

Chybějící config

Makefile pro větší projekt

Jednoduché, že? Co ale, když má náš projekt více modulů? Obecně se dá říct, že modul je samostatná jednotka, která je do jisté míry nezávislá na hlavním programu (a například mu poskytuje nějaké služby). Možná by se dal trochu přirovnat k objektu (ale tohle berte prosím volně... :) ). Každopádně se skládá z .c a .h souboru. Pokud tedy máme hlavní soubor a k tomu ještě další modul, máme dva soubory, které musíme přeložit a slinkovat. Minule jsme si řekli o přepínači -c a tohle je přesně případ, kdy se bez něj neobejdeme.

Takhle bude vypadat náš jednoduchý modul.c

#include "modul.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int vypocet(int a, int b)
{
    return (a + b)*a;
}

Takhle jeho hlavičkový soubor modul.h

#ifndef __MY_MODUL__

#define __MY_MODUL__

extern int vypocet(int a, int b);

#endif

Jen bych podotkl, že pro vytváření modulů a hlavičkových souborů platí určité konvence a vyplatí se je dodržovat. Tyto příklady jsou pouze pro účely tutoriálu a pro reálný vývoj jsou minimálně nekompletní. O modulárním programování si možná v budoucnosti povíme něco víc. Každopádně, pokud vás to zajímá, na internetu se dá najít množství informací na toto téma.

A takhle náš upravený hlavní soubor.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "my_config.h"

int main(void)
{
 printf("Hello world!\n"
    "Moje číslo je: %d\n", MOJE_CISLO);
 printf("Výpočet: %d\n", vypocet(2,5));
 return 0;
}

Nakonec musíme upravit náš Makefile.

CC=gcc
CFLAGS= -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -g
NAME=hello

$(NAME): modul.o $(NAME).o    # slinkování přeložených souborů
    $(CC) $(CFLAGS) $(NAME).o modul.o -o $(NAME)

$(NAME).o: $(NAME).c my_config.h # překlad hlavního souboru
    $(CC) $(CFLAGS) -c $(NAME).c -o $(NAME).o

modul.o: modul.c modul.h  # překlad modulu
    $(CC) $(CFLAGS) -c modul.c -o modul.o

Není to moc hezké, že? A když budeme mít projekt o desítkách modulů, nebude to ani příliš praktické. Když bychom si vytvořili nový hlavičkový soubor, museli bychom otevřít Makefile a provést změny.. Jde to ale lépe ;)

NAME=hello
OBJFILES=$(NAME).o modul.o # zde napíšeme všechny moduly

CC=gcc
CFLAGS= -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra -g

# vzorové pravidlo pro generování všech objektových souborů
%.o : %.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c $<

# Startovací pravidlo - pro přehlednost
all: $(NAME)

# Generování závislostí
# při změně souborů spustíme 'make dep'
dep:
    $(CC) -MM *.c >dep.list

-include dep.list

# závěrečné slinkování
$(NAME): $(OBJFILES)
    $(CC) $(CFLAGS) $(OBJFILES) -o [email protected]

Vypadá to jinak, že? Generování závislostí přenecháme překladači – takhle stačí při každé změně (např. přidáme hlavičkový soubor) jen zavolat make dep. Přepínač -MM je specialita k tomuto určená – překladač jen vygeneruje závislosti (include). $< a [email protected] jsou tzv. automatické proměnné. $< obsahuje název zdrojového souboru a [email protected] název cílového souboru. Získají je z hlavičky pravidla (pro nás je důležité, že to funguje... ;) ). Nakonec bych měl asi ještě vysvětlit vzorové pravidlo.. Znak % je tzv. žolík (angl. wildcard) a zastupuje libovolný text. Vzorové pravidlo funguje tak, že v seznamu skutečných pravidel (to nám vygeneroval překladač) najde ty, které mu odpovídají – cíl je soubor s koncovkou .o, který má v závislostech alespoň jeden soubor s koncovkou .c.

Tak.. To je pro dnešek vše.. :) Příště, v lekci Céčko a Linux - Debugging, se podíváme na debugging a ladící nástroje pod Linuxem. Jinak tento Makefile můžete použít na většinu projektů a pokud byste chtěli, můžete se podívat do dokumentace nebo na internet a určitě ho i rozšířit o další možnosti jako třeba generování dokumentace pomocí doxygen (trochu složitější) nebo zabalení celého projektu do archivu.

Jako vždy uvítám jakékoliv připomínky nebo otázky ;)


 

Předchozí článek
Céčko a Linux - Úvod
Všechny články v sekci
Linux a programování v jazyce C
Článek pro vás napsal David Novák
Avatar
Jak se ti líbí článek?
9 hlasů
Autor se zajímá především o nízkoúrovňové programování (C/C++, ASM) a návrh hardwaru (VHDL).
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Neaktivní uživatel:25.2.2015 13:48

Jeden tip. Pokud by jste měli složku dep a spustili by jste make dep, make se nebude chovat normálně. Jako řešení se nabízí přidat do Makefile sekci PHONY

.PHONY: dep
Odpovědět
25.2.2015 13:48
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Novák:25.2.2015 13:52

To a ještě několik dalších věcí plus Makefile tak, jak ho používám, chci někdy do budoucna přidat do samotného článku jako hotový SW.. ;)

Ale díky za zmínění - třeba to někdo využije už teď :)

Odpovědět
25.2.2015 13:52
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
paja
Člen
Avatar
paja:24.6.2015 9:03

Skvele popsany popsany postup ;) Diky

 
Odpovědět
24.6.2015 9:03
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Patrik Pastor:11.9.2019 18:28

Ovsem kdyz dam: make all nebo jenom make - vyhodi mi to hlasku

make: Nothing to be done for 'all'

Tak nevim - ale jak si popisova minule tak v zavislotech je $(name) - coz je dalsi zavislost (zaverecne slinkovni), tak by se melo prece vykonat - cili je to takove udelej vse (podle nazvu). Ale zase to nema zadny prikaz, pouze zavislosti, mozna proto to hlasi 'nothing to be done'. Kazdopadne jsem to musel smazat, a provest ciste 'make' a potom to slo. Jak mam tady zavest pravidlo 'all' aby fungovalo?

PS: rad bych kdybys dovysvetlil, jak funguje $<, [email protected] - respektive jak se vygeneruje NAZEV zdrojoveho a ciloveho souboru (napsal jsi to co je, ale ne jak to funguje). Dik

Editováno 11.9.2019 18:30
 
Odpovědět
11.9.2019 18:28
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
David Novák:13.10.2019 11:23

A udělal jsi předtím nějakou změnu v některém ze zdrojových souborů? Make si kontroluje, jestli je čas změny souborů mladší, než čas vytvoření výstupní binárky. 'make' a 'make all' jsou v tomto Makefile stejné příkazy.

[email protected] jednoduše vezme název generovaného souboru (tj. název pravidla: %.o - za procento jsou postupně dosazeny všechny hodnoty OBJFILES)
$< vezme první požadovaný soubor tj. to, co je za dvojtečkou (%.c)

Detaily můžeš najít v make manuálu: https://www.gnu.org/…riables.html#…

Odpovědět
13.10.2019 11:23
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
Jozef Vendel
Člen
Avatar
Jozef Vendel:10. února 11:48

Dobry den. Chcem sa opytat, ci je rozdiel v pisani suboru Makefile medzi os Windows a Linux.
Dakujem

 
Odpovědět
10. února 11:48
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 6 zpráv z 6.