SDL

C a C++ SDL

SDL - Úvod a instalace

1. díl - SDL - Úvod a instalace

Vytvoříme si projekt ve Visual Studiu využívající knihovnu SDL. Vše správně nastavíme, abychom mohli již příště pracovat.
ZdarmaNapsal patrik.valkovic
SDL - Vytvoření okna a vstup od uživatele

2. díl - SDL - Vytvoření okna a vstup od uživatele

Dnes nás čeká správa oken, které se nezavřou hned po spuštění programu. Také si něco řekneme o událostech a jak na ně správně reagovat.
ZdarmaNapsal patrik.valkovic
SDL - Základy vykreslování

3. díl - SDL - Základy vykreslování

Tentokrát si již na obrazovce něco zobrazíme. Vykreslíme si obdelník a podle akcí uživatele jím budeme pohybovat.
ZdarmaNapsal patrik.valkovic
SDL - Práce s obrázky

4. díl - SDL - Práce s obrázky

Obrázky jsou základem každé grafické aplikace, protože většina prvků je svým způsobem pouze vykreslený obrázek. Teď už si jeden vykreslíme i my.
ZdarmaNapsal patrik.valkovic
SDL - Vykreslení textu

5. díl - SDL - Vykreslení textu

Využijeme dalšího rozšíření - SDL_ttf. Pomůže nám s otevřením fontu a vykreslením textu na obrazovku počítače.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - Práce s 8bitovou grafikou

6. díl - SDL - Práce s 8bitovou grafikou

Jak vykreslit obrázek už víme, nyní se podíváme, jak jej můžeme přímo v SDL měnit. Nejprve si probereme techniky používající se v 8 bitové grafice.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - Práce s 16 a 32bitovou grafikou

7. díl - SDL - Práce s 16 a 32bitovou grafikou

Jak ručně upravit pixely v 8 bitové grafice už víme, tentokrát se podíváme na grafiku 16 a 32bitovou.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - Errory a logování

8. díl - SDL - Errory a logování

Aplikace se může dostat do bodu, kdy nelze pokračovat. V takové situace zjistíme problém, uložíme, a aplikaci vypneme. SDL řeší část debugování za nás.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - Práce s časovačem

9. díl - SDL - Práce s časovačem

V programu často potřebujeme, aby se nějaká akce spustila s časovým odstupem. SDL poskytuje funkce pro práci s časovačem, které nám s tím pomohou.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - Události klávesnice

10. díl - SDL - Události klávesnice

Nejdůležitějším vstupním zařízením jsou klávesnice a myš. V tomto díle se podíváme na práci s klávesnicí.
ZdarmaNapsal patrik.valkovic
SDL - Události myši

11. díl - SDL - Události myši

Po klávesnici se podíváme na myš. Řekneme si o zachytávání událostí jednotlivých tlačítek a pohybu.
ZdarmaNapsal patrik.valkovic
SDL - Obecná práce s událostmi

12. díl - SDL - Obecná práce s událostmi

Zatím jsme události pouze zachytávali, nyní si blíže ukážeme práci s frontou událostí na nižší úrovni.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - Vlastní události a filtrování

13. díl - SDL - Vlastní události a filtrování

Jak vložit událost do fronty jsme si už ukázali, tentokrát si do fronty vložíme naši vlastní událost.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
SDL - RWops, vlákna a další

14. díl - SDL - RWops, vlákna a další

Tentokrát se podíváme na věci, které se nevešly jinam. Především probereme již několikrát zmiňovanou strukturu SDL_RWops.
ZdarmaNehodnocenoNapsal patrik.valkovic
Mandelbrotova množina v SDL

Mandelbrotova množina v SDL v 1.0

Generování Mandelbrotovy množiny v SDL, včetně rozdílného obarvení okolí pro rozdílný počet průchodů algoritmem.
 53xZdarmaNapsal patrik.valkovicVydáno: 2015


 

Aktivity (1)