BLACK FRIDAY! Slevy až 80 % jsou všude. Tak je nepropásni a přejdi do rostoucího IT oboru!
BF Sales

Lekce 12 - Matematické funkce v C++

V minulé lekci, Vícerozměrná pole v jazyce C++, jsme se naučili používat vícerozměrná pole.

V dnešním tutoriálu kurzu základů jazyka C++ se podíváme na standardní knihovnu cmath. Ta poskytuje velké množství funkcí pro řešení obvyklých matematických problémů, ty nejdůležitější z nich si uvedeme.

fmin(), fmax(), fdim()

Začněme s tím jednodušším :) Všechny funkce přijímají jako parametr dvě čísla typu double. Funkce fmin() vrátí to menší, funkce fmax() to větší z nich. Funkce fdim() vrátí x-y, je-li x > y. V ostatních případech vrací 0.

round(), ceil(), floor() a trunc()

Všechny funkce se týkají zaokrouhlování a přijímají parametry typu double. Návratová hodnota je pro všechny funkce rovněž typu double. Funkce round() vrací zaokrouhlené číslo tak, jak to známe ze školy (od 0.5 nahoru, jinak dolů). Funkce ceil() zaokrouhlí vždy nahoru a floor() vždy dolů. A funkce trunc() nezaokrouhluje, pouze odtrhne desetinnou část.

Funkci round() budeme jistě potřebovat často, další funkce jsem často použil například když jsem zjišťoval počet položek na stránce (např. nějaké tabulky v konzoli). Máme-li 33 položek a na stránce jich je vypsáno 10, budou matematicky zabírat 3.3 stránek. Výsledek musíme zaokrouhlit nahoru, protože v reálu stránky budou samozřejmě 4.

Pokud vás napadlo, že floor() a trunc() dělají to samé, chovají se jinak u záporných čísel. Tehdy floor() zaokrouhlí na číslo více do mínusu, trunc() zaokrouhlí vždy k nule.

Zaokrouhlení desetinného čísla a jeho uložení do proměnné typu int tedy provedeme následujícím způsobem:

double d = 2.72;
int a = (int)round(d);

Přetypování na int je nutné, jelikož round() vrací sice celé číslo, ale stále uložené v typu double a to kvůli tomu, aby všechny matematické funkce měly stejné rozhraní. Proto si již nebudeme u zbylých funkcí typy uvádět - vždy to bude double.

abs() a signbit()

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Funkce abs() vrátí absolutní hodnotu parametru a signbit() vrátí 1, je-li číslo záporné, ve zbylých případech vrací 0. Funkce signbit() není podporovaná ve všech kompilerech, proto je možné, že ji nemusíte mít dostupnou.

sin(), cos(), tan()

Klasické goniometrické funkce přijímají jako parametr úhel v radiánech, nikoli ve stupních. Pro konverzi stupňů na radiány stupně vynásobíme hodnotou (M_PI / 180).

acos(), asin(), atan()

Opět klasické cyklometrické funkce (arkus funkce), které podle hodnoty goniometrické funkce vrátí daný úhel. Jedná se o inverzní funkce k sin(), cos() a tan(). Parametrem je hodnota úhlu, výstupem úhel v radiánech. Pokud si přejeme mít úhel ve stupních, vynásobíme radiány hodnotou (180 / M_PI).

pow() a sqrt()

Funkce pow() přijímá dva parametry, první je základ mocniny a druhý exponent. Pokud bychom tedy chtěli vypočítat např. 23, kód by byl následující:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    double vysledek = pow(2, 3);
    cout << vysledek;
    return 0;
}

Sqrt je zkratka ze square root a vrací druhou odmocninu z daného čísla.

exp(), log(), log10()

Funkce exp() vrací Eulerovo číslo, umocněné na daný exponent. Funkce log() vrací přirozený logaritmus daného čísla. A funkce log10() vrací dekadický logaritmus daného čísla.

V seznamu metod nápadně chybí libovolná odmocnina. My ji však dokážeme spočítat i na základě funkcí, které knihovna poskytuje.

Víme, že platí: 3. odm. z 8 = 8^(1/3). Můžeme tedy napsat:

double vysledek = pow(8, (1.0/3.0));
cout << vysledek;

Je velmi důležité, abychom při dělení napsali alespoň jedno číslo s desetinnou tečkou, jinak bude C++ předpokládat celočíselné dělení a výsledkem by v tomto případě bylo 8^0 = 1.

Dělení

Programovací jazyky se často odlišují tím, jak v nich funguje dělení čísel. Tuto problematiku je nutné dobře znát, abyste nebyli překvapeni. Napišme si jednoduchý program:

int a = 5 / 2;
double b = 5 / 2;
double c = 5.0 / 2;
double d = 5 / 2.0;
double e = 5.0 / 2.0;
int f = 5 / 2.0;
cout << "a=" << a << " b=" << b << " c=" << c << " d=" << d << " e=" << e << " f=" << f << endl;

V kódu několikrát dělíme 5 / 2, což je matematicky 2.5. Jistě ale tušíte, že výsledek nebude ve všech případech stejný. Troufnete si tipnout, co kdy vyjde? Zkuste to :)

Konzolová aplikace
a=2 b=2 c=2.5 d=2.5 e=2.5 f=2

Vidíme, že výsledek dělení je někdy celočíselný a někdy reálný. Přitom nezáleží pouze na datovém typu proměnné, do které výsledek ukládáme, ale na datovém typu čísel, které dělíme. Pokud je jedno z čísel desetinné, je výsledek vždy desetinné číslo. Dvě celá čísla vždy vrátí celé číslo, dejte si na to pozor např. když budete počítat průměr. Pro desetinný výsledek je nutné alespoň jednu proměnnou přetypovat na desetinné číslo.

int soucet = 10;
int pocet = 4;
double prumer = (double)soucet / (double)pocet;

Pozn.: Např. v jazyce PHP je výsledek dělení vždy desetinný. Až budete dělit v jiném programovacím jazyce než je C++, zjistěte si, jak dělení funguje, než jej použijete.

Zbytek po celočíselném dělení

V našich aplikacích můžeme často potřebovat zbytek po celočíselném dělení (tzv. modulo). U našeho příkladu 5 / 2 je celočíselný výsledek 2 a modulo 1 (zbytek). Modulo se často používá pro zjištění, zda je číslo sudé (zbytek po dělení 2 je 0) nebo když chcete zjistit odchylku vaší pozice od nějaké čtvercové sítě.

V C++ a obecně v céčkových jazycích (tzv. C-like jazyky) zapíšeme modulo jako %:

cout << "Zbytek po deleni 5/2 je " << 5 % 2 << endl;

Tak to bychom měli.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11.-12. lekci C++, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Vícerozměrná pole v jazyce C++
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C++
Článek pro vás napsal Patrik Valkovič
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Věnuji se programování v C++ a C#. Kromě toho také programuji v PHP (Nette) a JavaScriptu (NodeJS).
Aktivity (18)

 

 

Komentáře

Avatar
Tomáš Pařízek:6.1.2017 11:39

Ahoj,
mám takový závažný problém.
Když se snažím něco umocnit nebo odmocnit, tak mi to vždy vypíše číslo 1.
Zkoušel jsem jak knihovnu cmath tak knihovnu math.h.
Nefunguje ani jedno. Prosím někoho o pomoc.

 
Odpovědět
6.1.2017 11:39
Avatar
Luboš Běhounek Satik
Autoredaktor
Avatar
Odpovídá na Tomáš Pařízek
Luboš Běhounek Satik:6.1.2017 11:47

Hoď sem kus kódu, tipoval bych to na problém s tím, že tam někde něco zaokrouhluješ :)

Editováno 6.1.2017 11:47
Odpovědět
6.1.2017 11:47
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
Odpovídá na Tomáš Pařízek
Tomáš Pařízek:6.1.2017 12:00

Už to funguje. Vše e v pořádku.

 
Odpovědět
6.1.2017 12:00
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jaroslav Dubánek:22.8.2017 18:17

M_PI je co? Je to klasický π, tedy číslem v kódu můžu zapsat (3.14/180) třeba?

Odpovědět
22.8.2017 18:17
Život je ve skutečnosti strašně jednoduchej.
Avatar
Marek Zelený
Redaktor
Avatar
Marek Zelený:2.7.2019 12:20

Zdravím, v části o goniometrických funkcích je chyba v převádění mezi radiány a stupni. Převod ze stupňů na radiány je popsán správně jako vynásobení (M_PI / 180), ale opačný převod je popsán jako vydělení (180 / M_PI). Správně by to mělo být buď vynásobení (180 / M_PI), popř. ekvivalentně vydělení (M_PI / 180).

 
Odpovědět
2.7.2019 12:20
Avatar
Odpovídá na Marek Zelený
Patrik Valkovič:2.7.2019 13:41

Díky, opraveno.

Odpovědět
2.7.2019 13:41
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 6 zpráv z 6.