MS Office week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Dráhy planet

K čemu aplikace slouží?

Program počítá a následně vykreslí dráhy planet (jejich relativní vzdálenosti vzhledem ke zvolené "středové" planetě). Navolené planety a nastavení lze uložit do souboru a ze souboru zase načíst. Program podporuje exportování obrázku ve formátu .png nebo .bmp.

Proč zrovna dráhy planet?

Při hodinách astronomie v rámci fyziky jsme tyto dráhy museli pracně rýsovat (trvalo to několik hodin). Na popud kamaráda jsem proto začal pracovat na programu, který měl práci zjednodušit. Algoritmus pro zjištění pozice planety v daném čase jsem vymyslel již tehdy při hodině a není nijak složitý. Netušil jsem ale, že se nakonec aplikace se vší omáčkou kolem (návrh aplikace, GUI dle mých představ, správné vykreslení, flexibilita programu, ukládání do souboru atd.) rozroste v můj zatím asi největší projekt a bude trvat desítky hodin ho naprogramovat.

Poznámka: Planetou je pro jednoduchost myšleno jakékoli těleso, které obíhá kolem jiného.

Co jsem se naučil?

Chtěl bych se podělit o několik ze zkušeností, které jsem během vývoje získal. Doufám, že pomohou vyřešit problémy podobné těm, se kterými jsem se během vývoje setkal.

Křivka spojující body

Problém

Jak spojit body značící dráhu planety plynulou křivkou? Nechtěl jsem body spojovat rovnými úsečkami - nevypadalo by to dobře a pro trochu hladší křivku by bylo potřeba vygenerovat velmi mnoho bodů. Co s tím?

Řešení

Zjistil jsem, že napsat vykreslení takovéto křivky pomocí Beziérových křivek vypadá poněkud složitě. Nakonec jsem našel, že knihovny Windows Forms již takovouto funkci obsahují. Konkrétně metodu Graphics.DrawCurve(Pen pen, Point[] points); Rozhodl jsem se tedy aplikaci kompletně předělat z WPF do WinForms.

Přizpůsobení šířky kontrolek scrollbaru

Problém

Máme FlowLayoutPanel s FlowDirection = TopDown. Chceme, aby se při nedostatku místa pro kontrolky objevil ScrollBar, nastavíme tedy AutoScroll na True a WrapContents na False. Zde nastává problém. ScrollBar se sice objeví podle očekávání, ale zabere místo v panelu. Tím pádem se kontrolky nevejdou vodorovně a objeví se i vodorovný ScrollBar. To ovšem není požadované chování. Lepší by bylo, kdyby se kontrolky vodorovně o trochu zmenšily a udělaly tak místo pro ScrollBar. Nepřišel jsem ale na to, jak tohoto chování dosáhnout bez pomoci vlastního kódu na pozadí. Přišel jsem ale na jiné řešení.

Řešení
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Řešením je nepoužívat FlowLayoutPanel, ale klasický Panel. Panelu se nastaví AutoScroll na True a kontrolkám uvnitř Dock = Top. Jednoduché, že? Když se nyní kontrolky na panel nevejdou, objeví se svislý ScrollBar a kontrolky se trochu zmenší, aby mu udělaly místo.

Skrytí položek v DropDownu

Problém

Planety v programu mají vlastnost Parent, která udává, kolem jaké planety má daná planeta obíhat. Výběr planety jsem ze začátku řešil ComboBoxem (DropDownStyle = DropDownList), který byl Bindingem napojen na seznam všech planet. Problémem je v tom, že jako rodičovskou planetu nemůžu nastavit planetu samotnou ani žádnou z jejích "dětí". Ty se tedy nesmí objevit ani v ComboBoxu. Otázkou je, jak je v ComboBoxu skrýt. První pokusy vedly přes událost Binding.Format. Nebyly ale úspěšné. Buď by se nevhodné planety odebraly i z původního BindingListu (což samozřejmě nechceme), nebo by nefungoval binding, jelikož jsme položky překopírovali do nové kolekce. Další možností, kterou jsem našel bylo skrýt nežádané položky v ComboBoxu. To má ale hned několik háčků. Za prvé, je třeba přepsat ComboBox tak, aby skryl nechtěné položky. To zahrnuje vytvoření vlastní kontrolky a přepsání logiky vykreslování a pozicování, přičemž se navíc můžou vyskytnout nové problémy. Za druhé, uživatelé vždy najdou způsob, jak něco rozbít. Například, pokud bychom formulář ovládali pomocí klávesnice, můžeme označit i skryté položky (které tam stále jsou, jen nejsou vidět). Za třetí, bylo by třeba nějak upravit program tak, aby bylo možné aktualizovat informaci o tom, zda má být položka skrytá - znamenalo by to zasahovat do již existujícího kódu a velmi ho znepřehlednit.

Dlouho jsem hledal a vymýšlel další řešení, ale na nic funkčního jsem nepřišel. Nakonec jsem se rozhodl, že se pokusím najít jiný způsob výběru rodičovské planety. Vymyslel jsem, že po kliknutí na tlačítko se zobrazí dialog s ComboBoxem na výběr planety, který před zobrazením načte planety, která aktuálně mohou být "rodičem". V tom se mi rozsvítilo. Vždyť vůbec nebylo potřeba vytvářet nový dialog, který stejně obsahoval jen původní ComboBox.

Řešení

Řešením je aktualizovat ComboBox v události Enter, která se spustí, když se daná kontrolka stane aktivní kontrolkou formuláře. Zde jednoduše získáme validní položky (s pomocí LINQ je to otázkou jednoho řádku) a zobrazíme je uživateli. DropDown se tak aktualizuje vždy, když uživatel bude chtít vybrat novou položku, ať už myší nebo klávesnicí.

Dodatek: Stejně jsem na něco zapomněl. Když uživatel najede myší na ComboBox a scrolluje, může změnit označenou položku bez spuštění události Enter. Na řešení se můžete podívat do zdrojových kódů (události MouseEnter a MouseWheel).

Prázdná položka v DropDownu

Problém

Když planeta neobíhá kolem jiné planety (jako například Slunce), je její vlastnost Parent nastavena na hodnotu null. Do ComboBoxu by tedy bylo vhodné přidat prázdnou položku, která by reprezentovala hodnotu null. Do kolekce s planetami ani do DropDownu hodnotu null přidat nemůžeme, jelikož všechny prázdné pozice v seznamu mají hodnotu "null" a nic by se nám nezměnilo.

Řešení

Řešením je v metodě, která filtruje vhodné planety přidat položku s textem například "<None>" (může být i prázdný řetězec). Při přetypování označené položky v události SelectedValueChanged zpět na původní typ (v tomto případě Planet) nepoužít notaci (Planet) ComboBox.SelectedItem, ale ComboBox.SelectedItem as Planet. Tím nám přetypování stringu na planetu nevyhodí výjimku, ale jednoduše bude null - přesně jak jsme chtěli.

Automatické měřítko, vycentrování a zoom

Problém

Vzdálenosti mezi planetami mohou být velmi odlišné a při pořád stejném měřítku můžeme někdy vidět jedinou planetu přes celou obrazovku a jindy zas celou sluneční soustavu pouze jako tečku. Bylo by dobré měřítko automaticky přizpůsobovat.

Řešení

Winforms nám tuto práci značně zjednoduší svými vestavěnými funkcemi. Nejprve přesuneme bod [0; 0] doprostřed: g.TranslateTransform(.VisibleClipBounds.Width / 2, g.VisibleClipBounds.Height / 2). Pro změnu měřítka stačí jednoduše funkci Graphics.ScaleTransform(float sx, float sy) předat měřítko v ose x a y a při vykreslování se na každý bod automaticky aplikuje transformace. Zbývá nám zjistit správné měřítko. To získáme následovně: zoom * velikost plátna / maximální velikost vykreslovaného obrázku.

Obrázkové fonty

Problém

Původně jsem v aplikaci pro ikonky používal obrázkové fonty jako jsou například Wingdings3. Zjistil jsem ale, že na některých zařízeních není font nainstalován a místo ikonek se zobrazují "obdélníčky".

Řešení

Trochu složitější cestou s použitím systémových knihoven lze sice fonty importovat, mohly by ale vzniknout problémy s vlastnickými právy. Udělat (ještě hezčí :P) ikonky v Inkscapu a nastavit je jako obrázek na pozadí kontrolky bylo otázkou několika minut a ušetřil jsem si tak práci i nesmyslné otázky ohledně copyrightu.

Otevírání souborů pomocí aplikace

Problém

Bylo by dobré, kdyby aplikace podporovala otevírání souborů i pomocí "Otevřít v programu" nebo přetáhnutím souboru na ikonku aplikace.

Řešení

Řešení je velmi jednoduché, nepotřeboval jsem internet a bylo to přesně tak, jak jsem si to představoval. V souboru Program.cs přidáte do static void Main() argument string[] args (tak, jak to bývá v konzolové aplikaci). Získáte tak argumenty, se kterými byla aplikace spuštěna (v tomto případě bude pole obsahovat jednotlivé cesty souborů).

Závěrem

Rád bych se vývoji aplikace věnoval ještě dál, ale nevím jestli se k tomu ještě dostanu. Se vším všudy jsem odhadem strávil vývojem něco pod 100 hodin (= cca 10 000 Kč), takže budu rád za vaši podporu (byť i jen milý komentář že aplikace dobře slouží :-) ). V budoucí verzi by se mohl například objevit progressBar, který ukazuje aktuální stav vykreslování.

I když aplikace svůj původní účel ušetření práce vůbec nesplnila, jsem velmi rád, že jsem se do toho pustil. Nejvzácnější na tom jsou totiž zkušenosti, které jsem díky tomu získal.

Jako vždy, v komentářích se budu těšit na připomínky, případné hlášení bugů a diskuse o jiných možných řešeních, která vás napadnou.


Galerie

Program byl vytvořen v roce 2015.

 

Stáhnout

Staženo 60x (458.72 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Všechny články v sekci
Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace Windows Forms
Program pro vás napsal David Dostal
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Autor programuje primárně v C#.Net a Ruby. Dále se zajímá o webové technologie (HTML5, CSS3, ES6) a funkcionální programování (F#). Rád se učí nové věci.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
David Novák:30.8.2015 15:16

Co takhle přidat podporu pro export do svg? Výsledný obrázek by pak bylo možné libovolně zoomovat a mohl by sis to třeba vytisknout na plakát nebo tak ;)

Jo a pokud chceš výzvu, udělej to multiplatformní (tj. Win, Mac, Linux)..

Odpovědět
30.8.2015 15:16
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 15:22

podle mě netřeba plýtvat časem nad takovýmito věcmi.

 
Odpovědět
30.8.2015 15:22
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
David Novák:30.8.2015 15:32

Jako vždy, v komentářích se budu těšit na připomínky, případné hlášení bugů a diskuse o jiných možných řešeních, která vás napadnou.

Podporu svg bych u programu tohoto typu rozhodně čekal - kdykoliv vykresluješ nějaké geometrické tvary, je jen logické ukládat do svg, které ti je zachová. Není to žádná fotka, mělo by to být vektorové..

A co se týče podpory jiných OS, tak to je vždy pozitivní.

Myslím, že pokud tě něco baví a zároveň tím získáváš praktické zkušenosti, nikdy to není ztráta času..

Odpovědět
30.8.2015 15:32
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Novák
David Dostal:30.8.2015 15:38

Podpora svg byla původně v plánu, problém je v tom, že ve Winforms to půjde velmi těžko. Na to bych musel aplikaci předělat zpět do WPF.

 
Odpovědět
30.8.2015 15:38
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 15:41

Když ten standart SVG je na prd. Spoustu věcí to neumí nebo je to nehorázně (a zbytečně) složité. Dělal jsem v tom asi 3 projekty a vždycky jsem došel k závěru, že to byla ztráta času. Využitelnost na bodu mrazu a neskutečné množství práce za tím.

Neříkám že podpora OS (a SVG) je ztráta času (u SVG trochu), ale podle mě jde čas strávit lépe.

 
Odpovědět
30.8.2015 15:41
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
David Novák:30.8.2015 15:47

To by mě tedy zajímalo, co se ti na tom nelíbí.. V rychlosti jsem na to mrknul a vypadá to naopak velmi sympaticky.

Jaký jiný formát bys doporučil pro vektorovou grafiku?

Odpovědět
30.8.2015 15:47
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Dostal
David Novák:30.8.2015 16:17

Jelikož SVG je vlastně jen XML soubor a ty tam máš jen kolečko pro planetu a pár křivek pro dráhy, tak ani ruční generování .svg souboru nebude nějak extra náročné.. Určitě by to ale znamenalo projít si aspoň trochu dokumentaci a něco se naučit ;)

Odpovědět
30.8.2015 16:17
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Novák
David Dostal:30.8.2015 16:39

Jo :-) Jestli budu mít čas, možná se na to podívám.

 
Odpovědět
30.8.2015 16:39
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 19:35

dělal jsem http://www.itnetwork.cz/…h-avataru-2/ a byl to můj (doufám) poslední projekt s SVG. Už si přesně nepamatuju co to neumí, ale něco se tam řeší strašně krkolomě. Nehledě na to že s implement tací SVG jsem strávil polovinu času tvorby celé aplikace.

 
Odpovědět
30.8.2015 19:35
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 19:36

Když se na něco mrkneš v rychlosti, tak to vždycky vypadá slibně, ale pak to zkusíš někde použít a realita se trochu rozchází, někde míň, někde víc.

 
Odpovědět
30.8.2015 19:36
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
David Novák:30.8.2015 19:46

I kdyby to tak bylo, tak jakou navrhuješ alternativu...?

Odpovědět
30.8.2015 19:46
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 19:51

já nevím. Mě to moc nezajimalo. Do SVG jsem šel, jednak protože se o tom mluví (ale tato úvaha mě už několikrát vypekla) a protože na SVG se staví i větší projekty. Pak jsem však pochopil, že pro větší projekty asi není moc problém generovat každou blbost bezierovymi křivkami, kdežto pro projekty menšího rozsahu to je celkem zádrhel (a hlavně časový) řešit některé banální funkce (které jsou třeba při vytváření bitmapy zajišťovány interními funkcemi úplně jednoduše) musí řešit nějakým bezierovým kočkopsem či podobnými absurdními řešeními.

Ten standart by potřeboval revoluci asi tak jako ho potřeboval standart HTML 4.01 před 8 lety.

 
Odpovědět
30.8.2015 19:51
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 19:54

nicméně se dívám, že ona nová verze SVG už skutečně vzniká. https://svgwg.org/svg2-draft/

 
Odpovědět
30.8.2015 19:54
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Fredep
Redaktor
Avatar
Fredep:30.8.2015 22:07

Ahoj, trochu mě mrzí, že si nemůžeš navolit počáteční podmínky, jako je rychlost. Ono ve skutečnosti se planety nepohybují po kružnicích, ale po elipsách.

 
Odpovědět
30.8.2015 22:07
Avatar
Petr Čech
Redaktor
Avatar
Petr Čech:30.8.2015 22:15

Malý detail- planeta je něco, co neobíhá okolo jiného tělesa (kromě slunce), proto by se měly objekty nazývat spíš celestial body.

Odpovědět
30.8.2015 22:15
the cake is a lie
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
David Novák:30.8.2015 22:26

Každopádně stále neodpovídáš na otázku.. Pokud není alternativa, tak jednoduše musíš použít SVG - nepodporovat export do vektorů je zásadní nedostatek, obzvlášť při generování něčeho takového.. ;)

Odpovědět
30.8.2015 22:26
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
Odpovídá na David Novák
Michal Žůrek - misaz:30.8.2015 23:02

Ale alternativa asi je, jenže na tuto otázku ti lépe odpoví google než já, protože já s alternativou nemám žádné zkušenosti. Ale ano když se tak dožaduješ odpovědi.

Jako alternativa existuje VML (výhodou je třeba i podpora v outlooku), CGM (standart vyvíjí W3C a jeho druhá verze je v trochu pokročilejším stavu než druhá verze standartu SVG, těžko odhadnout jestli je I lepší) a pak je ještě asi 20 dalších vyjmenovaných na https://en.wikipedia.org/…file_formats

Všechno jsem to vygooglil, takže to neber za mé doporučení nebo že by měly být lepší než SVG a tak. Asi mají taky své mouchy, když třeba k CGM už vzniká další verze a tak.

Zajímavé je, že když jsem googlil SVG alternatives, tak mi většinou vyskočilo HTML Canvas (a knihovny využívající Canvas), což je trochu divná alternativa k vektorovému formátu....

 
Odpovědět
30.8.2015 23:02
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
David Novák:31.8.2015 0:07

Tak jsem se na ně mrknul..

VML:
Development of the format ceased in 1998. VML is implemented in Internet Explorer from version 5 to version 9 and in Microsoft Office 2000. VML is no longer available in Internet Explorer 10. Microsoft expects web sites to transition to SVG.

CGM:
Vydání - 1986
Poslední verze - 1999
The initial CGM implementation was effectively a streamed representation of a sequence of Graphical Kernel System primitive operations. It has been adopted to some extent in the areas of technical illustration and professional design, but has largely been superseded by formats such as SVG and DXF.

W3C vyvíjí pouze webovou implementaci CGM, ne formát samotný - tam vývoj neprobíhá.

Obávám se, že oba jsou staré, málo používané "vykopávky" a tvorba v nich bude ještě mnohem náročnější.. ;)

A HTML Canvas jako alternativa je vskutku divný :D

Každopádně myslím, že neexistuje rozumná alternativa k SVG a také že jsi spíše narazil na složitost vektorové grafiky než na nevhodnost a složitost formátu. Ona je skutečně mnohonásobně složitější než rastrová..

Odpovědět
31.8.2015 0:07
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Martin Mandík:31.8.2015 9:09

Promiň za mínus, překlep :)

 
Odpovědět
31.8.2015 9:09
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Fredep
David Dostal:31.8.2015 10:13

V zadání, které jsme měli ve škole byly kružnice, takže elipsy byly zbytečné. Několik lidí se mně na to ale už ptalo, takže přidávám do seznamu možných vylepšení (a implementace elips by vlastně byla otázkou přepsání jedné metody). Teď je trochu vidět, jak jsem se cítil během vývoje. Nejprve byla má představa o programu poměrně jednoduchá, pak jsem ale přicházel na další a další věci, které by vlastně byly potřeba :-). Kdybys chtěl být opravdu přesný, tak by ani Pluto neměl střed dráhy ve Slunci, ale o dost vedle.

 
Odpovědět
31.8.2015 10:13
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Petr Čech
David Dostal:31.8.2015 10:15

Vím, že název je trochu zavádějící a nepřesný, myslím ale, že pro běžného uživatele je "planeta" mnohem pochopitelnější, než "celestial bod".

 
Odpovědět
31.8.2015 10:15
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Fredep
David Dostal:31.8.2015 10:19

Ještě mně také napadlo, že NumericUpDowny by mohly podporovat i jednoduché matematické výrazy - už několikrát jsem použil kalkulačku, abych spočítal například (1/12) * 3 a podobně.

 
Odpovědět
31.8.2015 10:19
Avatar
Petr Čech
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Dostal
Petr Čech:31.8.2015 11:09

To je sice pravda, ale běžný uživatel nepočítá oběžné dráhy %P

Odpovědět
31.8.2015 11:09
the cake is a lie
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Petr Čech
David Dostal:31.8.2015 11:12

Třeba mí spolužáci ano :-)

 
Odpovědět
31.8.2015 11:12
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Dostal
David Novák:31.8.2015 11:30

Mohl bys to pojmenovat: Oběžné dráhy hvězdných těles - to je srozumitelné a přesné, ne? ;)

Odpovědět
31.8.2015 11:30
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
David Dostal
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Novák
David Dostal:31.8.2015 12:00

Díky, to zní dobře!

 
Odpovědět
31.8.2015 12:00
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 26 zpráv z 26.