C týden
Tento týden až 80% sleva na e-learning týkající se jazyka C
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Kompletní e-shop v ASP.NET Core MVC - Online kurz

V online kurzu vytvoříte kompletní internetový obchod včetně administrace a fakturace v ASP.NET Core MVC, Entity Frameworku a C# .NET.

Lekce

E-shop v ASP.NET Core MVC - Struktura řešení

Lekce 1

E-shop v ASP.NET Core MVC - Struktura řešení

Úvodní tutoriál kurzu představuje základní požadavky a obsahuje rozdělení celého řešení e-shopu do jednotlivých vrstev, tedy vytvoření projektů a složek.
Napsal Martin Petrovaj
Zdarma Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Identity, databáze a layout

Lekce 2

E-shop v ASP.NET Core MVC - Identity, databáze a layout

V ASP.NET Core tutoriálu nastavíme connection string, správu migrací, provedeme úpravy před generováním databáze a nastavíme vzhled naší webové aplikace.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Produkty a kategorie

Lekce 3

E-shop v ASP.NET Core MVC - Produkty a kategorie

V tutoriálu vytvoříme datové modely pro produkty a kategorie včetně doplnění vlastností o DataAnnotation atributy a upravíme DbContext.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Relace a Repository

Lekce 4

E-shop v ASP.NET Core MVC - Relace a Repository

Nastavení relací 1:N a M:N v Entity Framework Code First, vložení inicializačních a testovacích dat, implementace návrhového vzoru Repository.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa uživatelů

Lekce 5

E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa uživatelů

Uživatelské rozhraní pro správu uživatelů - registrace, přihlašování a odhlašování, změna hesla. Editace kontroleru a pohledů a viewmodelů.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Systém zpráv pro uživatele

Lekce 6

E-shop v ASP.NET Core MVC - Systém zpráv pro uživatele

Vytvoření třídy pro implementaci zpráv. Přidání rozšiřujících metod pro Controller a HtmlHelper. Jednotné ošetření výjimek vytvořením filtru.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů

Lekce 7

E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů

V tutoriálu rozpracujeme administraci produktů, konkrétně kontroler, formulář, pomocný manažer, upravíme repository a nainstalujeme NuGet balíčky.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Pokračování

Lekce 8

E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Pokračování

Vytvoříme formulář pro správu produktů, uložíme formulářová data, upravíme manager pro editaci produktu, nasdílíme DbContext v rámci HTTP požadavku.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Obrázky

Lekce 9

E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Obrázky

Tutoriál se věnuje principům ukládání obrázků k produktům, správě obrázků v souborovém systému a úpravě obrázků v ASP.NET Core.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Práce s obrázky - Dokončení

Lekce 10

E-shop v ASP.NET Core MVC - Práce s obrázky - Dokončení

Upravíme kontroler, zobrazíme obrázky produktů, použijeme JavaScript (jQuery) a AJAX v ASP.NET Core, vyrenderujeme stromové menu helperem z MemoryCache.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis produktů

Lekce 11

E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis produktů

V ASP.NET tutoriálu naprogramujeme výpis produktů dle kategorie, jejich filtrování, řazení a stránkování za pomoci PagedList.MVC, IPagedList a ToPagedList.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení výpisu produktů

Lekce 12

E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení výpisu produktů

V ASP.NET Core tutoriálu vytvoříme pohled se stránkováním s využitím balíčku PagedList.MVC, částečných pohledů a helperu.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Detail produktu

Lekce 13

E-shop v ASP.NET Core MVC - Detail produktu

V tutoriálu dokončíme základní funkcionalitu e-shopu v ASP.NET Core MVC - zobrazení detailu produktu. Narazíme také na routování.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Recenze produktů

Lekce 14

E-shop v ASP.NET Core MVC - Recenze produktů

V tutoriálu přidáme novou entitu pro recenze produktů včetně relací. Připravíme příslušnou repository, manager v business vrstvě a upravíme pohledy.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Návrh entit

Lekce 15

E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Návrh entit

V ASP.NET Core MVC tutoriálu si připravíme několik entit pro práci s uživateli našeho e-shopu. Všechny změny budou probíhat v datové vrstvě aplikace.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - ViewModely

Lekce 16

E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - ViewModely

V ASP.NET Core MVC tutoriálu přidáme viewmodely pro formuláře na editaci osob. Viewmodely budou obsahovat pokročilé anotace včetně našich vlastních.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Pohledy

Lekce 17

E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Pohledy

ASP.NET Core MVC tutoriál obsahuje tvorbu pohledů pro editaci osobních údajů a jednoduché využití helperů ke zpřehlednění delších formulářů e-shopu.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Dokončení

Lekce 18

E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Dokončení

Dokončíme registraci osob v e-shopu, kde zpracujeme registrační údaje s využitím AutoMapperu. Dodáme editaci registračních údajů pro stávající uživatele.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Účetní nastavení

Lekce 19

E-shop v ASP.NET Core MVC - Účetní nastavení

Tutoriál se věnuje účetnímu nastavení e-shopu v ASP.NET Core MVC, přípravě datové vrstvy a business vrstvy, přípravě viewmodelu a kontroleru.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Užití účetního nastavení

Lekce 20

E-shop v ASP.NET Core MVC - Užití účetního nastavení

Úprava cen produktů ve výpisu dle aktuální DPH a zákazníka v e-shopu v C# .NET a ASP.NET Core MVC. Vytvoření nových helperů pro zobrazení správné ceny.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík

Lekce 21

E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík

Příprava datové vrstvy pro ukládání objednávek (a zároveň faktur) v e-shopu v ASP.NET. V tutoriálu probereme různé způsoby implementace nákupního košíku.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Business vrstva

Lekce 22

E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Business vrstva

V ASP.NET Core MVC tutoriálu připravíme manažer pro práci s objednávkami včetně využití cookies. Přidáme nové metody do datové vrstvy.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Zprovoznění

Lekce 23

E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Zprovoznění

V ASP.NET Core tutoriálu implementujeme přidání zboží do košíku. Připravíme helper, CSS styly a metody pro průvodce dokončením objednávky.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky

Lekce 24

E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky

Začneme implementaci průvodce dokončením objednávky v ASP.NET. Vytvoříme kontroler, viewmodel, pohled pro první krok průvodce a připravíme druhý krok.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 2

Lekce 25

E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 2

Implementujeme výběr způsobu dopravy, rozšíříme repository i business vrstvy o nové metody, přidáme akce do kontrolerů a vytvoříme jednoduchý pohled.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 3

Lekce 26

E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 3

V ASP.NET tutoriálu zobrazíme souhrnné informace o objednávce a odešleme email se souhrnem zákazníkovi. V našem internetovém obchodě si poprvé nakoupíme.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Kontakt, články, routování

Lekce 27

E-shop v ASP.NET Core MVC - Kontakt, články, routování

Návody pro doplnění dalších funkcionalit do aplikace, než se pustíme do administrační části objednávek. Ukážeme si i jak přidávat nová routovací pravidla.
Napsal Martin Petrovaj
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Editor stromového menu

Lekce 28

E-shop v ASP.NET Core MVC - Editor stromového menu

Editor stromového menu kategorií s využitím JavaScriptu a AJAXu v ASP.NET MVC. Ukážeme si také serializaci a deserializaci JSON formátu.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek

Lekce 29

E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek

V ASP.NET tutoriálu připravíme stránku pro administrátory, kteří zde mohou sledovat dokončené objednávky a měnit jejich stav (příprava business vrstvy).
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek 2

Lekce 30

E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek 2

Dokončíme stránku pro administraci dokončených objednávek e-shopu v ASP.NET Core MVC. Připravíme akce v kontroleru, vytvoříme pohled, JavaScript a AJAX.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Generování PDF faktury

Lekce 31

E-shop v ASP.NET Core MVC - Generování PDF faktury

V ASP.NET Core MVC tutoriálu připravíme pohled pro zobrazení faktury včetně CSS. Vygenerujeme PDF soubor s fakturou v C# .NET podle HTML šablony.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky

Lekce 32

E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky

Editace dokončené objednávky administrátorem eshopu v ASP.NET Core MVC. Rozdělíme pohled do více formulářů a aktualizujeme data na pozadí s využitím AJAXu.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky 2 - Zákazník

Lekce 33

E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky 2 - Zákazník

Naprogramujeme editaci objednávky administrátorem e-shopu v C# .NET. Zobrazíme formulář v dialogovém okně a aktualizujeme data na pozadí s využitím AJAXu.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení obchodu

Lekce 34

E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení obchodu

Dokončíme editaci objednávky administrátorem e-shopu v ASP.NET Core MVC. Pro správu produktů a aktualizaci dat na pozadí využijeme AJAX.
Napsal Martin Petrovaj
PRONehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (7)