September discount week
Tento týden až 80% sleva na e-learning týkající se jazyka C
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Kompletní e-shop v ASP.NET MVC - Online kurz

Online kurz vás dokonale připraví na zaměstnání v C# .NET, jelikož většina pracovních pozic vyžaduje kromě samotného C# dobrou znalost webového frameworku ASP.NET MVC. Vyzkoušíte si tvorbu ostrého komerčního projektu v této technologii. Seriál je v současné době v plném proudu a již obsahuje důležité informace a postupy (květen 2016), další díly průběžně vycházejí.

Ohlasy studentů

Lekce

E-shop v ASP.NET MVC - Struktura řešení

Lekce 1

E-shop v ASP.NET MVC - Struktura řešení

Úvodní díl k seriálu představuje základní požadavky a obsahuje rozdělení celého řešení e-shopu do jednotlivých vrstev, tedy vytvoření projektů a složek.
Napsal JOF
Zdarma Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Konfigurace ASP.NET Identity

Lekce 2

E-shop v ASP.NET MVC - Konfigurace ASP.NET Identity

Změníme datový typ klíče ASP.NET Identity, implementujeme potřebné třídy a upravíme konfigurační soubor.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Generování databáze a layout

Lekce 3

E-shop v ASP.NET MVC - Generování databáze a layout

V tutoriálu nastavíme connection string, správu migrací, provedeme úpravy před generováním databáze a nastavíme vzhled naší webové aplikace.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Produkty a kategorie

Lekce 4

E-shop v ASP.NET MVC - Produkty a kategorie

V tutoriálu vytvoříme datové modely pro produkty a kategorie včetně doplnění vlastností o DataAnnotation atributy a upravíme DbContext.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Relace a Repository

Lekce 5

E-shop v ASP.NET MVC - Relace a Repository

Nastavení relací 1:N a M:N v Entity Framework Code First, vložení inicializačních a testovacích dat, implementace návrhového vzoru Repository.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Správa uživatelů

Lekce 6

E-shop v ASP.NET MVC - Správa uživatelů

Uživatelské rozhraní pro správu uživatelů - registrace, přihlašování a odhlašování, změna hesla. Editace kontroleru a pohledů a viewmodelů.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Systém zpráv pro uživatele

Lekce 7

E-shop v ASP.NET MVC - Systém zpráv pro uživatele

Vytvoření třídy pro implementaci zpráv. Přidání rozšiřujících metod pro Controller a HtmlHelper. Jednotné ošetření výjimek vytvořením bázového kontroleru.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Správa produktů

Lekce 8

E-shop v ASP.NET MVC - Správa produktů

V tutoriálu rozpracujeme administraci produktů, konkrétně kontroler, formulář, pomocný manažer, upravíme repository a nainstalujeme NuGet balíčky.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Správa produktů - pokračování

Lekce 9

E-shop v ASP.NET MVC - Správa produktů - pokračování

Vytvoříme formulář pro správu produktů, uložíme formulářová data, upravíme manager pro editaci produktu, nasdílíme DbContext v rámci http požadavku.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Správa produktů - Práce s obrázky

Lekce 10

E-shop v ASP.NET MVC - Správa produktů - Práce s obrázky

Tutoriál se věnuje principům ukládání obrázků k produktům, správě obrázků v souborovém systému a úpravě obrázků s pomocí ImageResizeru.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Práce s obrázky - dokončení

Lekce 11

E-shop v ASP.NET MVC - Práce s obrázky - dokončení

Upravíme kontroler, zobrazíme obrázky produktů v pohledu, použijeme JavaScript (jQuery) a AJAX, vyrenderujeme stromové menu helperem z MemoryCache.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Výpis produktů

Lekce 12

E-shop v ASP.NET MVC - Výpis produktů

V tutoriálu naprogramujeme výpis produktů dle kategorie, jejich filtrování, řazení a stránkování za pomoci PagedList.MVC, IPagedList a ToPagedList.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Dokončení výpisu produktů

Lekce 13

E-shop v ASP.NET MVC - Dokončení výpisu produktů

V tutoriálu vytvoříme pohled se stránkováním s využitím balíčku PagedList.MVC, částečných pohledů a helperu. Pokračujeme v tvorbě e-shopu v ASP.NET MVC.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Detail produktu

Lekce 14

E-shop v ASP.NET MVC - Detail produktu

V tutoriálu dokončíme základní funkcionalitu projektu - zobrazení detailu produktu. Poprvé v tomto seriálu narazíme na routování.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Recenze produktů

Lekce 15

E-shop v ASP.NET MVC - Recenze produktů

V tutoriálu přidáme novou entitu pro recenze produktů včetně relací. Připravíme příslušnou repository, manager v business vrstvě a upravíme pohledy.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - návrh entit

Lekce 16

E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - návrh entit

V tutoriálu si připravíme několik entit pro práci s uživateli našeho e-shopu. Všechny změny budou probíhat v datové vrstvě aplikace.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - ViewModely

Lekce 17

E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - ViewModely

V tomto tutoriálu přidáme viewmodely pro formuláře na editaci osob. Viewmodely budou obsahovat pokročilé anotace včetně rozšíření z NuGet balíčku foolproof
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - Pohledy

Lekce 18

E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - Pohledy

Tutoriál obsahuje tvorbu pohledů pro editaci osobních údajů a jednoduché využití razor helperů ke zpřehlednění delších formulářů e-shopu.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - dokončení

Lekce 19

E-shop v ASP.NET MVC - Osoby - dokončení

Dokončíme registraci osob v e-shopu, kde zpracujeme registrační údaje s využitím AutoMapperu. Dodáme editaci registračních údajů pro stávající uživatele.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Účetní nastavení

Lekce 20

E-shop v ASP.NET MVC - Účetní nastavení

Tutoriál se věnuje účetnímu nastavení e-shopu, přípravě datové vrstvy a business vrstvy, rozšíření RoleManageru, přípravě viewmodelu a kontroleru.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Užití účetního nastavení

Lekce 21

E-shop v ASP.NET MVC - Užití účetního nastavení

Úprava cen produktů ve výpisu dle aktuální DPH a zákazníka v e-shopu v C# .NET. Vytvoření nových helperů pro zobrazení správné ceny.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Košík

Lekce 22

E-shop v ASP.NET MVC - Košík

Příprava datové vrstvy pro ukládání objednávek (a zároveň faktur) v e-shopu v C# .NET. V tutoriálu probereme různé způsoby implementace nákupního košíku.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Košík - Implementace business vrstvy

Lekce 23

E-shop v ASP.NET MVC - Košík - Implementace business vrstvy

V tutoriálu připravíme manažer pro práci s objednávkami včetně využití cookies. Přidáme nové metody do datové vrstvy.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Košík -Zprovoznění

Lekce 24

E-shop v ASP.NET MVC - Košík -Zprovoznění

Implementujeme přidání zboží do košíku. Připravíme helper, CSS styly a metody pro průvodce dokončením objednávky.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Průvodce dokončením objednávky

Lekce 25

E-shop v ASP.NET MVC - Průvodce dokončením objednávky

Začneme implementaci průvodce dokončením objednávky. Vytvoříme kontroler, viewmodel a pohled pro první krok průvodce a připravíme druhý krok.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Průvodce dokončením objednávky II

Lekce 26

E-shop v ASP.NET MVC - Průvodce dokončením objednávky II

Implementujeme výběr způsobu dopravy, rozšíříme repository i business vrstvy o nové metody, přidáme akce do kontrolerů a vytvoříme jednoduchý pohled.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Průvodce dokončením objednávky III

Lekce 27

E-shop v ASP.NET MVC - Průvodce dokončením objednávky III

V tutoriálu zobrazíme souhrnné informace o objednávce a odešleme email se souhrnem zákazníkovi. V našem internetovém obchodě si tak poprvé nakoupíme.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Kontakt, články, routování

Lekce 28

E-shop v ASP.NET MVC - Kontakt, články, routování

Návody pro doplnění dalších funkcionalit do aplikace, než se pustíme do administrační části objednávek. Ukážeme si i jak přidávat nová routovací pravidla.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Editor stromového menu

Lekce 29

E-shop v ASP.NET MVC - Editor stromového menu

Editor stromového menu kategorií s využitím JavaScriptu a AJAXu v ASP.NET MVC. Ukážeme si také serializaci a deserializaci JSON formátu.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Výpis objednávek I

Lekce 30

E-shop v ASP.NET MVC - Výpis objednávek I

Připravíme stránku pro administrátory webu, kteří zde mohou sledovat dokončené objednávky a měnit jejich stav (příprava business vrstvy).
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Výpis objednávek II

Lekce 31

E-shop v ASP.NET MVC - Výpis objednávek II

Dokončíme stránku pro administraci dokončených objednávek. Připravíme akce v kontroleru, vytvoříme pohled, JavaScript, AJAX.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Generování PDF faktury

Lekce 32

E-shop v ASP.NET MVC - Generování PDF faktury

Připravíme pohled pro zobrazení faktury včetně CSS. Vygenerujeme PDF soubor s fakturou v C# .NET podle HTML šablony.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Změna objednávky I - Platební údaje

Lekce 33

E-shop v ASP.NET MVC - Změna objednávky I - Platební údaje

Editace dokončené objednávky administrátorem eshopu. Rozdělíme pohled do více formulářů a aktualizujeme data na pozadí s využitím AJAXu.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Změna objednávky II - Zákazník

Lekce 34

E-shop v ASP.NET MVC - Změna objednávky II - Zákazník

Naprogramujeme editaci objednávky administrátorem e-shopu v C# .NET. Zobrazíme formulář v dialogovém okně a aktualizujeme data na pozadí s využitím AJAXu.
Napsal JOF
PRONehodnoceno Zobrazit popis
E-shop v ASP.NET MVC - Dokončení obchodu

Lekce 35

E-shop v ASP.NET MVC - Dokončení obchodu

Dokončíme editaci objednávky administrátorem e-shopu. Pro správu produktů a aktualizaci dat na pozadí využijeme AJAX.
Napsal JOF
PRO Zobrazit popis


 

Aktivity (9)