Java týden
Procvič si angličtinu zdarma s naším americkým e-learningem! Learn more
Pouze tento týden sleva až 80 % na celý Java e-learning!

Lekce 2 - Vytvoření databáze v MS SQL Management Studio

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Úvod do databází v C#, jsme si udělali úvod do relačních databází a nainstalovali si Microsoft SQL Server. Dnes si v C# .NET tutoriálu vytvoříme databázi, se kterou budeme po zbytek kurzu komunikovat.

Vytvoření databáze

Způsobů, jak databázi vytvořit, je mnoho. Jako nástroj můžeme používat buď SQL Server Management Studio nebo přímo Visual Studio. Jako jednodušší způsob se mi zdá vytvořit databázi přímo v Management Studiu, jelikož u Visual Studia je více postupů a ještě se liší podle verzí. Vytvoříme si databázi na serveru, který máme nainstalovaný na našem počítači. Po nainstalování SQL Serveru spustíme nástroj SQL Server Configuration Manager.

SQL Server Configuration Manager

Aplikace slouží ke zjištění a konfigurování běžících služeb. Okno aplikace vypadá následovně:

Microsoft SQL Server Configuration Manager

Vidíme zde běžící služby, měli byste vidět váš SQL Server, který jsme nainstalovali (a také při instalaci pojmenovali). Můj má název MSSQLSERVER2008. Pokud má stav "Stopped", zapněte jej. Nyní jsme se tedy přesvědčili, že je server na daném stroji přítomen a že je běží.

Nyní spustíme SQL Server Management Studio.

SQL Server Management Studio

Aplikace je administračním nástrojem, ve které budeme navrhovat strukturu databáze a také pracovat s jejím obsahem (tedy s uloženými daty).

Jako první nás Management Studio vyzve k zadání údajů pro připojení k databázi. Jako jméno serveru zadáme localhost\JMENO_VASEHO_SERVERU, u mne tedy localhost\MSSQLSERVER2008. Po kliknutí na Connect se k serveru připojíme.

V levé části aplikace vidíme Object Explorer, kde se zobrazila stromová struktura našeho serveru. Rozbalíme položku Databases, vy zde pravděpodobně budete mít pouze složku se systémovými databázemi, já zde mám již několik databází z různých projektů. Na položku Databases klikneme pravým tlačítkem a zvolíme New database.

Vytvoření nové databáze v MS SQL Management Studio

Jelikož naše testovací aplikace pro práci s databází bude jednoduchý slovníček, databázi pojmenujeme SlovnicekDB.

Vytvoření nové databáze v MS SQL Management Studio

Databáze se objeví v Object Exploreru, rozbalíme ji a stejně tak její položku Tables, kde máme opět jen systémové tabulky.

O tabulkách již byla řeč minule, víme, že takto se data do relační databáze ukládají (relační databáze se používají téměř všude, nerelační jsou výjimkou). Budeme chtít ukládat slovíčka do naší databáze ke slovníčku. Nejprve musíme vytvořit novou tabulku, kde definujeme sloupce, tedy vlastnosti, jaké slovíčko má. Na položku Tables klikneme pravým tlačítkem a zvolíme možnost New Table.

Vytvoření nové tabulky v MS SQL Management Studio

Jak již bylo nastíněno, každá položka v databázi (tedy řádek v tabulce) by měla mít unikátní identifikátor (sloupec, ve kterém je pro každý řádek hodnota jedinečná). K tomuto účelu slouží tzv. primární klíč. Je to obyčejný sloupec, který se nejčastěji pojmenuje jednoduše Id a bude typu int. Názvy sloupců budeme psát s velkým počátečním písmenem.

Ačkoli doteď jsem se snažil psát ukázkové aplikace v češtině, databázi si navrhneme v angličtině. To proto, že ke konci kurzu budeme používat technologie, které skloňují názvy tabulek a umí samozřejmě jen anglicky.

Dále přidáme další 2 sloupce: Czech a English. Jedná se o znění slovíčka v češtině a v angličtině. Sloupce budou typu nvarchar(50). Jedná se o řetězec znaků kde 50 je maximální počet znaků. Neplést s typem nchar, kde se nejedná o maximální velikost, ale text je vždy dlouhý 50 znaků. Ještě existují typy char a varchar (bez n), ty nepodporují kódování Unicode. Pro krátký text budeme tedy vždy používat typ nvarchar. Nakonec přidáme poslední sloupec Difficulty, značící obtížnost slovíčka. Bude typu int.

Pokud vás napadla podobnost databázové tabulky a třídy v jazyce C#, tak máte pravdu. Definice tabulky je téměř totožná s definicí třídy, jednoduše navolíme atributy co daná entita má. Řádky zapsané v tabulce poté můžeme chápat jako jednotlivé instance třídy. Tvoříme tedy jakoby třídu Word (slovíčko), která má vlastnosti Id, Czech (české znění) a English (anglické znění). Takto budeme ve výsledku s databází i pracovat, ale nepředbíhejme. Vraťme se ještě ke sloupci Id, ten označme a vyberme dole v Column properties možnost Is Identity (je třeba rozbalit Identity Specification), kterou nastavíme na Yes.

Vytvoření nové tabulky v MS SQL Management Studio

Tím jsme určili, že sloupec Id je vždy unikátní. Management Studio nám samo nastavilo i hodnoty Identity Increment a Identity Seed na 1. To znamená, že první slovíčko v tabulce bude mít hodnotu Id 1, druhé 2 atd., databáze přiřadí automaticky každému nově vloženému slovíčku o 1 vyšší Id, o unikátnost se nám tedy stará sama. Id rostou stále, i když nějaké slovíčko vymažeme a Id se tedy uvolní, již nebude použito. Je to z toho důvodu, že recyklace starých Id může způsobit problémy. Takto nastavený sloupec můžeme nastavit jako primární klíč pro naši novou tabulku. Uděláme to jednoduše pravým kliknutím na název sloupce a zvolením možnosti Set primary key.

Nastavení primárního klíče tabulky v MS SQL Management Studio

Každá tabulka by měla mít primární klíč, jinak nebudeme schopni jednoznačně určit konkrétní záznam a některé technologie (např. LINQ to SQL) by s tabulkou ani neuměly pracovat.

Nakonec zavřeme kartu s editorem tabulky a budeme dotázáni, zda ji chceme uložit. To samozřejmě potvrdíme a tabulku pojmenujeme Word (jako slovíčko). Tabulky pojmenováváme opět velkým písmenem a v jednotném čísle, jako by to byla třída.

Vytvoření nové tabulky v MS SQL Management Studio

Databázi máme tímto založenou. Vytvořme si ještě nějaká testovací data, aby nebyla prázdná. Na tabulku klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Edit top 200 rows (je možné, že se popisek této volby liší podle verze Management Studia).

Vložení dat do tabulky v SQL Management Studio k MS-SQL databázi

Nyní jen vložíme několik slovíček, Id se vyplňuje samo, stačí tedy zadat českou a anglickou variantu a obtížnost. Já jsem si jich přidal jen několik, vy si jich klidně naklikejte více s různými obtížnostmi, ať máte co nejvíce dat na zkoušení.

Vložení dat do tabulky v SQL Management Studio k MS-SQL databázi

Rozšíření

Pokud vás tvorba databáze příliš neodrovnala (což by neměla :) ), můžete si do ní přidat ještě druhou tabulku. Díky tomu si budeme moci dále ukázat i pokročilejší dotazy přes více tabulek. Pokud chcete začít raději jednoduše, můžete tento krok přeskočit stejně jako pár dále ukázaných dotazů.

Přidejte si stejným způsobem tabulku Category, která bude reprezentovat kategorii slovíček. Opět jí dáme sloupec Id, kterému nastavíme Identity na Yes a poté ho učiníme primárním klíčem. Co se týče dalších sloupců, bude zde pouze jeden opět typu nvarchar(50) s názvem Title. To bude titulek kategorie (např. "Počítače", "Zvířata" nebo "Ostatní"). Tabulku uložíme jako Category.

Založení DB tabulky v SQL Management Studio

Opět vytvoříme testovací data:

Naplnění DB tabulky v SQL Management Studio

Nyní přidáme slovíčku vazbu na kategorii, které se někdy říká cizí klíč nebo relace. Vraťme se k naší tabulce Word a přidejme ji ještě jeden sloupec s názvem CategoryId. Bude typu int. V Column Properties mu nastavíme Default Value or Bind na 1. To je výchozí hodnota. Klikneme na něj pravým tlačítkem a z menu zvolíme Relationships...

Relace v SQL Management Studio

V nově otevřeném okně pomocí tlačítka Add přidáme nový vztah (relaci). V položce Tables And Columns Specification klikneme na tlačítko se třemi tečkami. Zde nastavíme, že se tabulka Word pomocí sloupce CategoryId připojí na primární klíč tabulky Category, kterým je Id. Potvrdíme.

Cizí klíč v SQL Management Studio

Nyní databáze ví, že pokud je např. u slovíčka ve sloupci CategoryId hodnota 1, váže se k první kategorii. Vše uložíme (pravým na záložku a Save). Znovu editujte záznamy v tabulce Word a slovíčkům nastavte kategorii:

Vložení dat do tabulky v SQL Management Studio k MS-SQL databázi

Číslo je samozřejmě primární klíč do tabulky Category, 1 tedy odpovídá záznamu "Počítače", 2 "Zvířata" a 3 "Ostatní".

V příští lekci, Přístupy pro práci s relačními databázemi v .NET, si představíme přístupy, pomocí kterých s databází můžeme z C# .NET komunikovat.


 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
15 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Úvod do databází v C#
Všechny články v sekci
Databáze v C# - ADO.NET
Miniatura
Následující článek
Přístupy pro práci s relačními databázemi v .NET
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Avatar
martinkobelka
Redaktor
Avatar
martinkobelka:12.3.2013 19:24

Jsem zvyklej na mysql a řízení komplektně v sql, přijde mi to takové moc klikací :)

 
Odpovědět  +2 12.3.2013 19:24
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na martinkobelka
David Čápka:12.3.2013 20:00

Jsi hlavně zvyklý na malé systémy, chtěl bych tě vidět, jak ručně zakládáš firemní databázi SQL kódem. Navíc zde je popsaný pouze admin, ten má přeci MySQL taky a několik.

Odpovědět 12.3.2013 20:00
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
martinkobelka
Redaktor
Avatar
martinkobelka:12.3.2013 21:10

Existuje i nějaký podobný systém na mysql? Myslím tím desktopovou aplikaci na komplektní správu databáze, ne v phpčku.

 
Odpovědět 12.3.2013 21:10
Avatar
Luboš Běhounek Satik
Autoredaktor
Avatar
Odpovídá na martinkobelka
Luboš Běhounek Satik:12.3.2013 23:05

V práci jsme na MySQL používali tohle: http://www.heidisql.com/

Editováno 12.3.2013 23:05
Odpovědět 12.3.2013 23:05
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:13.3.2013 9:40

Není to tak těžké, jak si myslíš. Dokonce si troufám tvrdit, že s SQL dotazy je to mnohem jednodušší, než klikáním. Navíc se tam dají udělat i takové věci, které se naklikat nedají.

Odpovědět 13.3.2013 9:40
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:18.3.2013 11:23

Databázové "IDE" za mě hlídá i co tam píšu, napovídá, ukazuje mi diagramy atd. Jasně, že to jde bez toho, ale nevidím k tomu důvod, zakládání tabulek pomocí SQL se mi zdá krkolomné, stačí jak vypadá ten kód co to vygeneruje, když to srovnám s tím jak je lehké to naklikat.

Odpovědět 18.3.2013 11:23
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:18.3.2013 11:27

Jak jsem už psal: Všechno naklikat nejde. Jsou určité operace, které prostě musíš udělat SQL dotazem.

Odpovědět 18.3.2013 11:27
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:18.3.2013 11:33

To se ale nevylučuje s použitím IDE, kde si dotaz jednoduše napíšu a spustím :)

Odpovědět 18.3.2013 11:33
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:18.3.2013 11:43

Znáš můj názor na IDE. Tím, že je pohodlné, je zároveň omezující. Vždy je nutné zvolit kompromis mezi volností a jednoduchostí.

Jazyk SQL umožňuje vše potřebné, ale není vhodný pro přímou konverzaci s uživatelem, i když dříve byl k tomuto účelu navržen. Proto vznikaly nejrůznější nadstavby, od textových po grafické. Každá nadstavba zjednodušuje používání a omezuje rozsah služeb.

Necítím se být uživatelem databáze, ale jejím designerem. Pokud bych měl v DB víc než 20 tabulek, asi bych se v její grafické reprezentaci ztratil.

Odpovědět 18.3.2013 11:43
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:18.3.2013 11:58

Často mívám totiž problém v IDE něco najít. Navíc je každé IDE jiné a není vždy k dispozici. Pro mne je jednodušší se naučit těch pár klíčových slov. Používání IDE se mi učit nechce. Ne, nepřipadá mi intuitivní. Vždycky v něm tápu.

Odpovědět 18.3.2013 11:58
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:18.3.2013 12:15

Já se v něm naopak rychle orientuji, každému vyhovuje něco jiného. Nemyslím si, že je IDE omezující, máš tam přeci konzoli, je to nadstavba, ne omezení.

Odpovědět  +3 18.3.2013 12:15
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Kit
Redaktor
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Kit:18.3.2013 13:30

Jistě, na tom také něco je. Jen mě zaráží, že si uživatelé na psaní textů nezvykli používat IDE, ale píší je ve Wordu. Takže asi jak na co.

Na IDE mě omezuje ta hromada ikon a plošek kolem pracovní plochy. Prostě mi do dělá dojem neuspořádanosti a přeplácanosti. Možná kdyby jich bylo méně, přehodnotil bych i svůj názor, ale editor uvnitř bývá dost omezený, takže nevím. Mám raději okraje plochy čisté, bez zbytečných ikon. Spoléhám se na kvalitu svého oblíbeného textového editoru.

Respektuji, že mnoha vývojářům IDE vyhovuje. Mnohem víc mi vadí, pokud mi někdo vnucuje IDE jako nějakou normu, bez které se nedá programovat. Tím nemyslím tebe, ale pár takových lidí jsem už potkal.

Doufám, že můj příspěvek nebudeš brát jako flame :)

Odpovědět  +1 18.3.2013 13:30
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
Karel
Neregistrovaný
Avatar
Karel:2.2.2014 19:57

zdar je možné, že nemám SQL Server Management Studio, když mám Microsoft SQL Server 2008 R2 Express mám tam pouze :
Browser, Native Client, Data-Tier Application Framework, Data_tier Application Project, Management Objects, Transact-SQ" Language Service, Database Publishing Wizard, System CLR Types a VSS Writer.

Nic víc tam není.

 
Odpovědět 2.2.2014 19:57
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Karel
David Čápka:2.2.2014 20:07

Ano, je to možné, stáhni si ho zvlášť nebo administraci udělej ve Visual Studio, stačí k projektu přidat novou SQL Server Database.

Odpovědět 2.2.2014 20:07
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Karel
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Karel:2.2.2014 20:38

Mohl by jsi mi prosím říct, jak to v tom VS mám udělat?

 
Odpovědět 2.2.2014 20:38
Avatar
Odpovídá na Karel
Michal Žůrek - misaz:2.2.2014 20:39

v okně server explorer.

 
Odpovědět 2.2.2014 20:39
Avatar
Karel
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Karel:2.2.2014 20:45

Proste fakt nevím, kde to mám hledat. Okno server explorer nemůžu najít.

 
Odpovědět 2.2.2014 20:45
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Karel
Jan Vargovský:2.2.2014 20:47

View -> server explorer

 
Odpovědět 2.2.2014 20:47
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Karel
David Čápka:2.2.2014 20:48

Okno se jmenuje Database Explorer. Podívej se sem, je to tu vysvětlené: http://www.itnetwork.cz/…u-z-databaze Edit. Promiň, už server Explorer, změnili to :)

Editováno 2.2.2014 20:49
Odpovědět 2.2.2014 20:48
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Odpovídá na Jan Vargovský
Libor Šimo (libcosenior):21.6.2015 13:27

Poradí mi niekto?
Hneď prvé okno ma nepustí do SQL Server Services.
(VS 2010, SQL 2008, system Win7)

Editováno 21.6.2015 13:29
Odpovědět 21.6.2015 13:27
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
 
Odpovědět 21.6.2015 15:10
Avatar
lukas kantor
Člen
Avatar
lukas kantor:16.8.2015 23:36

Zdravím,
Chci se zeptat. Udělal jsem si tabulky pomocí "klikání" a i normálně přes příkazy.
První varianta mi přijde mnohem lehčí, ale potřeboval jsem si procvičit příkazy. Jen mě zajímá, jak to pak funguje v praxi. Asi věc osobní preference že. :)

Editováno 16.8.2015 23:37
Odpovědět 16.8.2015 23:36
Život je jen plochý kruh.
Avatar
Odpovídá na lukas kantor
Michal Štěpánek:17.8.2015 12:27

Ano, je to tak, jak píšeš. Někomu se líbí psaní příkazů, někomu vyhovuje designer. Na "funkci" to nemá vliv...

Odpovědět 17.8.2015 12:27
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Milan Křepelka
Redaktor
Avatar
Odpovídá na lukas kantor
Milan Křepelka:17.8.2015 13:58

Nejde jen o preference ani "funkce." Praxe naučí psát skripty. Ono často nemáš jednu stejnou DB. Ale máš jich hned několik a na všechny musíš distribuovat změny. Pak klikání ztrácí na lesku :-). Navíc i to klikátko má svoje limity.

 
Odpovědět 17.8.2015 13:58
Avatar
lukas kantor
Člen
Avatar
lukas kantor:17.8.2015 14:12

To jsem chtěl slyšet, díky :)

Odpovědět 17.8.2015 14:12
Život je jen plochý kruh.
Avatar
Luboš
Člen
Avatar
Luboš:10.10.2015 22:07

Ahoj, chci vědět jak se spouští SQL server. Píšeš, že ho mám vidět spuštěný v SQL Server Configuration Managerovi, ale nic tam není a, že jsem si ho měl pojmenovat při instalaci, ale při instalaci to nic nechtělo. Mám SQL server 2014, VS 2015, Win7.

 
Odpovědět 10.10.2015 22:07
Avatar
Milan Křepelka
Redaktor
Avatar
Milan Křepelka:11.10.2015 8:57

SQL Server běží jako služba. services.msc => SQL server

 
Odpovědět 11.10.2015 8:57
Avatar
Luboš
Člen
Avatar
Odpovídá na Milan Křepelka
Luboš:11.10.2015 10:29

Jako služba mi to právě neběží. Jediné co mi běží s názvem SQL je SQL server VSS writer.

 
Odpovědět 11.10.2015 10:29
Avatar
Luboš
Člen
Avatar
Odpovídá na Luboš
Luboš:11.10.2015 10:42

Asi jsem udělal někde chybu při instalaci. No nic, zkusím odinstalovat 2014 a nainstalovat 2008.

 
Odpovědět 11.10.2015 10:42
Avatar
Odpovídá na Luboš
husarik.marek:29.10.2015 6:44

mám úplně stejný problém s SQL 2014 Express - nic neběží a nedokážu to spustit, Možná je tradičně problém mezi židlí a klávesnicí, ale podle návodu postupovat nelze

 
Odpovědět 29.10.2015 6:44
Avatar
Milan Křepelka
Redaktor
Avatar
Odpovídá na husarik.marek
Milan Křepelka:29.10.2015 7:12

Třeba se Luboš svěří kde udělal chybku. Napiš mu. Osobně tyhlecty věcičky už dělám intuitivně a přijde mi to jako "next next next" ...

 
Odpovědět 29.10.2015 7:12
Avatar
Luboš
Člen
Avatar
Odpovídá na husarik.marek
Luboš:29.10.2015 7:50

2014 jsem odinstaloval a nainstaloval 2008 a jede to. Asi byla chyba nastavení při instalaci. Ale doporučuji nainstalovat databázi podle tohoto tutoriálu:

https://www.youtube.com/watch?…

ukazuje to na VS2012, takže jestli máš novější, budeš potřebovat ještě tohle:

https://www.youtube.com/watch?…

a pokud ti nepůjde ukládat, tak tento postup:

For those of you having issues with the updating of info from the datasource to the database and also for updated info showing on the windows form, try to follow these steps:

Step 1:
Go to database explorer,
right click database name (mdf file),
select modify connections,
select Browse,
within your project folder, go into the bin folder, then go into the Debug folder,
select the mdf file in the debug folder,
select Test Connection to ensure connection succeeds, then click OK

Next, go to properties of the database (mdf file),
click the connection string box in the properties explorer menu,
copy the data source file path in the connection string box

Step 2:
In the Solutions Explorer box, double click 'Properties',
go to Settings option,
Insert Name - (can be anything you want, I named mine EmployeeConnString)
Insert Type - In the dropdown box, select connection string
Insert Scope - in the dropdown box, select application
Insert Value - right-click paste (previously copied file path), press enter
You can exit this tab

Step 3:
Go back to the solutions explorer box and select the database file in your vs project(mdf file),
Go to the properties explorer window to the copy to output directory option,
change "Copy Always" to "Copy Never" or "Do Not Copy",

These steps worked for me and now everything I enter updates correctly, as well as when i re-run the application, the updated data shows in the new form box.
Odpovědět · 14

Zdá se to složité, ale stojí to za to. Na konci budeš umět propojit Form s databází.

 
Odpovědět 29.10.2015 7:50
Avatar
Luboš
Člen
Avatar
Odpovídá na Luboš
Luboš:29.10.2015 10:34

Oprava1: první odkaz ignoruj. Začátek tutorialu je tady:

https://www.youtube.com/watch?…

Oprava2: neukazuje postup v VS2012, ale v VS2010

Doplnění: Data Sources jsou v VS2015->View->Other Windows (zobrazí se když máš zobrazený Solution a vybraný Form)

 
Odpovědět 29.10.2015 10:34
Avatar
Christina Eirich:4.5.2016 12:05

Možna by to někoho zajimalo: Českomoravské informační systémy přinášejí bezpečné a spolehlivé řešení MS SQL Server 2016 pro malé a střední podniky s garantovaným výkonem za nejnižší cenu na trhu. http://www.mssql2016.cz/

 
Odpovědět 4.5.2016 12:05
Avatar
Honza.G
Člen
Avatar
Honza.G:16.11.2016 20:43

Zdravím, stáhl jsem to.. Nainstaloval a dále nainstaloval SQL server data tools a SQL server managment tools... a nemohu nikde najít zpouštěč SQL at hledám jak hledám. vždy se mi zpustí tadyk toto.. Možná jsem retard a nevidím to. Předem dík :)

 
Odpovědět 16.11.2016 20:43
Avatar
redyder
Člen
Avatar
 
Odpovědět 27. ledna 12:25
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 36 zpráv z 36.