Front-end týden Zimní slevy
Pouze tento týden sleva až 80 % na HTML & CSS a JavaScript
Využij našich zimních slev a získej až 33 % prémiové výuky navíc zdarma

Okenní aplikace v C# .NET WPF

On-line kurz pro programování okenních (formulářových) aplikací v C# .NET pomocí moderního frameworku WPF (Windows Presentation Foundation).

Ohlasy studentů

Lekce

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Lekce 1 - Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Tutoriál představí technologii WPF a porovná ji se starší Windows Forms. Naprogramujeme si také svou první jednoduchou formulářovou aplikaci v C# .NET.
ZdarmaNapsal David Čápka
Jazyk XAML v C# .NET WPF

Lekce 2 - Jazyk XAML v C# .NET WPF

V tutoriálu si popíšeme základy jazyka XAML, který se používá k návrhu formulářů v C# .NET WPF. Zmíníme elementy, jmenné prostory a entity.
ZdarmaNapsal David Čápka
Pozicování v C# .NET WPF

Lekce 3 - Pozicování v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme základy pozicování prvků v okně v C# .NET WPF aplikacích. Zmíníme absolutní a relativní pozici, DIP, Margin, Padding a velikost.
ZdarmaNapsal David Čápka
Návrh formuláře pro kalkulačku v C# .NET WPF

Lekce 4 - Návrh formuláře pro kalkulačku v C# .NET WPF

V tutoriálu navrhneme formulář pro kalkulačku v C# .NET WPF. Naučíme se přidávat sloupce a řádky do Gridu a představíme si prvky TextBox a ComboBox.
ZdarmaNapsal David Čápka
Code Behind v C# .NET WPF a dokončení kalkulačky

Lekce 5 - Code Behind v C# .NET WPF a dokončení kalkulačky

V tutoriálu si uvedeme Code Behind a naučíme se zpracovávat události ve WPF aplikacích v C# .NET. Dokončíme kalkulačku a vysvětlíme si jak WPF funguje.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 1.-5. lekci WPF v C# .NET

Cvičení k 1.-5. lekci WPF v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET WPF na téma pozicování, základní ovládací prvky a Code Behind. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
NovéPremiumNehodnocenoNapsal Radek Vymětalík
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken

Lekce 6 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken

V tutoriálu navrhneme okna pro aplikaci k upomínání narozenin v C# .NET WPF. Představíme si prvky StackPanel, ListBox, Image, Calendar a Label.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

Lekce 7 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

V tutoriálu naprogramujeme v C# .NET logické třídy pro výpočet věku z data narození, výpočet zbývajících dní do nejbližších narozenin a vyhledání osob.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

Lekce 8 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

V tutoriálu se naučíme propojovat logickou a prezentační vrstvu v C# .NET WPF. Naučíme se výjimky, dialogy a bindovat ObservableCollection na ListBox.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy

Lekce 9 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy

V tutoriálu se naučíme základy bindingu v C# .NET, jejich módy, DataContexty, implementujeme rozhraní INotifyPropertyChanged a zmíníme se o ViewModelu.
PremiumNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Serializace a dokončení

Lekce 10 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Serializace a dokončení

V tutoriálu dokončíme C# .NET aplikaci pro upomínání narozenin ve WPF. Naučíme se serializovat a deserializovat ObservableCollection z/do XML a zásady WPF.
PremiumNapsal David Čápka
Cvičení k 6.-10. lekci WPF v C# .NET

Cvičení k 6.-10. lekci WPF v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET WPF na téma MVVM, serializace a prvky Image, ListBox, Label. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
NovéPremiumNehodnocenoNapsal Radek Vymětalík
Kreslení na Canvas v C# .NET WPF

Lekce 11 - Kreslení na Canvas v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme kreslit geometrické tvary Rectangle pomocí Ganvas v C# .NET WPF. Začneme aplikaci k evidenci volných a obsazených sedadel v kině.
ZdarmaNapsal Radek Němec
Zpracování kliknutí na obdélník v C# .NET WPF

Lekce 12 - Zpracování kliknutí na obdélník v C# .NET WPF

V tutoriálu pro C# .NET WPF dokončíme aplikaci pro evidenci kinosálu. Pomocí kliknutí na Canvas označíme konkrétní sedadlo a naučíme se používat dialogy.
PremiumNapsal Radek Němec
DispatcherTimer a BackgroundWorker v C# .NET

Lekce 13 - DispatcherTimer a BackgroundWorker v C# .NET

V tutoriálu si ukážeme časovač DispatcherTimer a BackgroundWorker v C# .NET WPF. Naučíme se spouštět metodu po určitém časovém intervalu nebo na pozadí.
PremiumNapsal Radek Němec
Analogové a digitální hodiny v C# .NET WPF

Lekce 14 - Analogové a digitální hodiny v C# .NET WPF

V tutoriálu začneme programovat analogové a digitální hodiny pomocí Rectangle v C# .NET WPF a naučíme se jak provádět rotaci prvků.
PremiumNapsal Radek Němec
Dokončení hodin v C# .NET WPF

Lekce 15 - Dokončení hodin v C# .NET WPF

V tutoriálu dokončíme analogové a digitální hodiny pomocí Rectangle v C# .NET. A ukážeme si jak využívat RadioButtony pro výběr hodin.
PremiumNapsal Radek Němec
DataGrid v C# .NET WPF

Lekce 16 - DataGrid v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme používat tabulku DataGrid ve formulářových aplikacích WPF v C# .NET. Naučíme se definovat vlastní sloupce a vybrat položku.
PremiumNapsal Radek Němec
Zdroje (Resources) v C# .NET WPF

Lekce 17 - Zdroje (Resources) v C# .NET WPF

Článek ze zabývá Resources (zdroji) v C# .NET WPF. Popisuje co to zdroje jsou, kde se používají a jak se definují.
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Základ

Lekce 18 - Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Základ

Postup vytvoření video přehrávače pomocí prvku MediaElement. Přidání funkcí pro výběr videa, přehrání, pozastavení a ukončení videa.
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava kódu

Lekce 19 - Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava kódu

V tutoriálu přidáme kód pro zneaktivnění ovládacích tlačítek přehrávače dle jeho současného stavu a obslužné metody v Code Behind rozdělíme do regionů.
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava vzhledu

Lekce 20 - Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Úprava vzhledu

V C# .NET WPF tutoriálu ostylujeme uživatelské rozhraní našeho přehrávače audia a videa. Pomocí resources uděláme tlačítka kulatá a oknu nastavíme pozadí.
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Nové funkce

Lekce 21 - Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Nové funkce

V C# .NET tutoriálu přidáme našemu audio/video přehrávači ve WPF funkci posunu přehrávání videa, změnu rychlosti přehrávání a změnu hlasitosti.
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Dokončení

Lekce 22 - Audio/Video přehrávač v C# a WPF - Dokončení

Změna vzhledu aplikace, rozšíření funkcí pro prohlížení obrázků (listování, slideshow) a pro přehrávání audia (výběr souborů, typ přehrávání, playlisty).
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Motivy a styly v C# .NET WPF

Lekce 23 - Motivy a styly v C# .NET WPF

WPF tutoriál je věnován změnám vzhledu formulářů a popisuje způsoby, jak toho docílit pomocí stylů, skinů a motivů.
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Skiny ve WPF aplikacích

Lekce 24 - Skiny ve WPF aplikacích

WPF tutoriál je věnován změnám vzhledu formulářů v C# .NET pomocí používání metody skinů.
PremiumNehodnocenoNapsal Petr Pospíšil
Změna tvaru formuláře v C# .NET WPF

Lekce 25 - Změna tvaru formuláře v C# .NET WPF

WPF tutoriál je věnován změně tvaru a vzhledu formuláře. Vše si ukážeme na aplikaci zobrazující hodiny v C# .NET WPF.
PremiumNehodnocenoNapsal Petr Pospíšil
WPF - 2D efekty

Lekce 26 - WPF - 2D efekty

Vytváření 2D efektů u základních prvků WPF pomocí předdefinovaných knihoven Effects, Transform a Brush.
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
WPF - Základní ovládací prvky WPF

Lekce 27 - WPF - Základní ovládací prvky WPF

Seznam ovládacích prvků, které můžeme používat ve svých WPF aplikacích. Popisuje vlastnosti a nejčastěji používané události Button, CheckBox a RadioButton.
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
WPF - Přehled prvků pro vkládání dat

Lekce 28 - WPF - Přehled prvků pro vkládání dat

Popis WPF ovládacích prvků Calendar, ComboBox, DatePicker, ListBox, PasswordBox, RichTextBox, TextBox, jejich nejdůležitější vlastnosti a události.
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
WPF - Prvky pro ukládání dat a popisné prvky

Lekce 29 - WPF - Prvky pro ukládání dat a popisné prvky

Článek popisuje WPF komponenty PasswordBox, RichTextBox, TextBox, Label, ProgressBar, TextBlock. Uvádí jejich nejčastěji používané vlastnosti a události.
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
WPF - Prvky pro zobrazení dat

Lekce 30 - WPF - Prvky pro zobrazení dat

Článek obsahuje popis WPF ovládacích prvků pro zobrazení dat, jejich nejdůležitější vlastnosti a nejčastěji používané události
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
WPF - Prvky pro menu a dialogy

Lekce 31 - WPF - Prvky pro menu a dialogy

Tutoriál obsahuje popis aplikačního menu a různých dialogů v C# .NET WPF a jejich nejdůležitější vlastnosti včetně ukázek použití.
ZdarmaNapsal Petr Pospíšil
WPF - Kontejnerové prvky

Lekce 32 - WPF - Kontejnerové prvky

V C# .NET WPF tutoriálu zakončíme prohlídku prvků kontejnery. Jsou to Canvas, DockPanel, Grid, StackPanel, TabControl a WrapPanel.
PremiumNapsal Petr Pospíšil
Měnová kalkulačka

Měnová kalkulačka

Video-tutoriál, jak ve WPF C# naprogramovat měnovou kalkulačku převádějící CZK na EUR a obráceně dle aktuálního kurzu staženého z ČNB.
ZdarmaNapsal Petr
Tvorba vlastního formulářového prvku (WPF)

Tvorba vlastního formulářového prvku (WPF)

V tutoriálu si zkusíme naprogramovat MaskedTextBox pro wpf v C# .NET Uvidíte jak prvek zařadit do aplikace pomocí kódu i pomocí XAMLu.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
0. Díl WPF - Rychlost vykreslování

0. Díl WPF - Rychlost vykreslování

Tutoriál vysvětlí základní rozdíly ve vykreslování mezi WPF (Windows Presenation Foundation) a WF (Windows Forms) v C# .NET.
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
1. Díl WPF - Základní rozdíly oproti WF

1. Díl WPF - Základní rozdíly oproti WF

Tutoriál vysvětlí základní rozdíly v kontrolkách ve WPF a WF, jejich použití z kódu a dynamické přidávání a odebírání za běhu programu. To vše v C# .NET.
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
2. Díl WPF - Příběhy

2. Díl WPF - Příběhy

V tutoriálu si vysvětlíme jak vytvářet storyboardy a animace pro jednotlivé elementy WPF. To vše v C# .NET­­­­­­­­­­­­­­
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
3. Díl WPF - Pozadí elementů

3. Díl WPF - Pozadí elementů

V tomto tutoriálu si vysvětlíme jak do elementu přidat pozadí, nebo změnit stávající pozadí. To buď pomocí štětce nebo obrázku. To vše v C# .NET WPF.
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace WPF

Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace WPF

Galerie okenních WPF aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Sekce
59
3D grafika v C# .NET WPF

3D grafika v C# .NET WPF

Článek je zaměřen na vytváření 3D objektů ve WPF. Popisuje jednotlivé komponenty pro tvorbu a obsahuje ukázku použití těchto komponent.
NovéPremiumNehodnocenoNapsal Petr Pospíšil
3D grafika v C# .NET WPF - Tvorba základních tvarů

3D grafika v C# .NET WPF - Tvorba základních tvarů

Tutoriál popisuje tvorbu základních tvarů (jehlan, krychle, kvádr, kužel, válec) v C# .NET WPF.
NovéPremiumNehodnocenoNapsal Petr Pospíšil
3D grafika v C# .NET WPF - Koule a hrany

3D grafika v C# .NET WPF - Koule a hrany

Tutoriál popisuje tvorbu koule v C# .NET WPF obsahuje a ukázkovou aplikaci, kde je možno vyzkoušet i odvozené tvary. Dále ukazuje zvýraznění hran objektů.
NovéPremiumNehodnocenoNapsal Petr Pospíšil
Vektorová grafika v C# .NET WPF - Úvod

Vektorová grafika v C# .NET WPF - Úvod

Popíšeme základy, co to je vektorová grafika, jaký je rozdíl oproti rastrové grafice. Jak se k této problematice staví .NET s použitím WPF.
NovéZdarmaNapsal Michal Kotek
Vektorová grafika v C# .NET WPF - Kreslení dalších tvarů

Vektorová grafika v C# .NET WPF - Kreslení dalších tvarů

Dokončení projektu vykreslujícího základní tvary v C# .NET WPF a prozkoumání posledních tří možností kresby s ukázkou ke stažení.
NovéZdarmaNapsal Michal Kotek


 

Aktivity (7)