Chci geek triko! Chci geek triko!
Extra 10 % bodů navíc a tričko zdarma při zadání kódu "TRIKO10"

Okenní aplikace v C# .NET WPF

C# .NET Formuláře WPF American English version English version

On-line kurz pro programování okenních (formulářových) aplikací v C# .NET pomocí moderního frameworku WPF (Windows Presentation Foundation).

Ohlasy studentů

Lekce

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Lekce 1 - Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Tutoriál představí technologii WPF a porovná ji se starší Windows Forms. Naprogramujeme si také svou první jednoduchou formulářovou aplikaci v C# .NET.
ZdarmaNapsal David Čápka
Jazyk XAML v C# .NET WPF

Lekce 2 - Jazyk XAML v C# .NET WPF

V tutoriálu si popíšeme základy jazyka XAML, který se používá k návrhu formulářů v C# .NET WPF. Zmíníme elementy, jmenné prostory a entity.
ZdarmaNapsal David Čápka
Pozicování v C# .NET WPF

Lekce 3 - Pozicování v C# .NET WPF

V tutoriálu se naučíme základy pozicování prvků v okně v C# .NET WPF aplikacích. Zmíníme absolutní a relativní pozici, DIP, Margin, Padding a velikost.
ZdarmaNapsal David Čápka
Návrh formuláře pro kalkulačku v C# .NET WPF

Lekce 4 - Návrh formuláře pro kalkulačku v C# .NET WPF

V tutoriálu navrhneme formulář pro kalkulačku v C# .NET WPF. Naučíme se přidávat sloupce a řádky do Gridu a představíme si prvky TextBox a ComboBox.
ZdarmaNapsal David Čápka
Code Behind v C# .NET WPF a dokončení kalkulačky

Lekce 5 - Code Behind v C# .NET WPF a dokončení kalkulačky

V tutoriálu si uvedeme Code Behind a naučíme se zpracovávat události ve WPF aplikacích v C# .NET. Dokončíme kalkulačku a vysvětlíme si jak WPF funguje.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken

Lekce 6 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Návrh oken

V tutoriálu navrhneme okna pro aplikaci k upomínání narozenin v C# .NET WPF. Představíme si prvky StackPanel, ListBox, Image, Calendar a Label.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

Lekce 7 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Logická vrstva

V tutoriálu naprogramujeme v C# .NET logické třídy pro výpočet věku z data narození, výpočet zbývajících dní do nejbližších narozenin a vyhledání osob.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

Lekce 8 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Propojení vrstev

V tutoriálu se naučíme propojovat logickou a prezentační vrstvu v C# .NET WPF. Naučíme se výjimky, dialogy a bindovat ObservableCollection na ListBox.
ZdarmaNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy

Lekce 9 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Bindingy

V tutoriálu se naučíme základy bindingu v C# .NET, jejich módy, DataContexty, implementujeme rozhraní INotifyPropertyChanged a zmíníme se o ViewModelu.
PremiumNapsal David Čápka
Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Serializace a dokončení

Lekce 10 - Upomínač narozenin v C# .NET WPF - Serializace a dokončení

V tutoriálu dokončíme C# .NET aplikaci pro upomínání narozenin ve WPF. Naučíme se serializovat a deserializovat ObservableCollection z/do XML a zásady WPF.
PremiumNapsal David Čápka
Měnová kalkulačka

Měnová kalkulačka

Video-tutoriál, jak ve WPF C# naprogramovat měnovou kalkulačku převádějící CZK na EUR a obráceně dle aktuálního kurzu staženého z ČNB.
ZdarmaNapsal Petr
Tvorba vlastního formulářového prvku (WPF)

Tvorba vlastního formulářového prvku (WPF)

V tutoriálu si zkusíme naprogramovat MaskedTextBox pro wpf v C# .NET Uvidíte jak prvek zařadit do aplikace pomocí kódu i pomocí XAMLu.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
0. Díl WPF - Rychlost vykreslování

0. Díl WPF - Rychlost vykreslování

Tutoriál vysvětlí základní rozdíly ve vykreslování mezi WPF (Windows Presenation Foundation) a WF (Windows Forms) v C# .NET.
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
1. Díl WPF - Základní rozdíly oproti WF

1. Díl WPF - Základní rozdíly oproti WF

Tutoriál vysvětlí základní rozdíly v kontrolkách ve WPF a WF, jejich použití z kódu a dynamické přidávání a odebírání za běhu programu. To vše v C# .NET.
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
2. Díl WPF - Příběhy

2. Díl WPF - Příběhy

V tutoriálu si vysvětlíme jak vytvářet storyboardy a animace pro jednotlivé elementy WPF. To vše v C# .NET­­­­­­­­­­­­­­
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
3. Díl WPF - Pozadí elementů

3. Díl WPF - Pozadí elementů

V tomto tutoriálu si vysvětlíme jak do elementu přidat pozadí, nebo změnit stávající pozadí. To buď pomocí štětce nebo obrázku. To vše v C# .NET WPF.
ZdarmaNapsal Theodor Johnson
WPF Programátorská kaklulačka - Design a CodeBehind

WPF Programátorská kaklulačka - Design a CodeBehind

Kalkulačka pro základní aritmeticko/logické operace na jednotlivých datových typech - využití najde hlavně u programátorů jednočipových mikrokontrolérů.
ZdarmaNapsal ostrozan
WPF Programátorská kalkulačka - Dokončení

WPF Programátorská kalkulačka - Dokončení

V tomto díle dokončíme Code Behind okna a vytvoříme třídy pro výpočet a převody s využitím datového typu dynamic a třídy Dictionary.
ZdarmaNapsal ostrozan
Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace WPF

Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace WPF

Galerie okenních WPF aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Sekce
50


 

Aktivity (5)