Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Objektově orientované programování v C# .NET - Online kurz

Tutoriály on-line kurzu se věnují objektově orientovanému programování v C# .NET. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám frameworku .NET.

Syntax jazyka samozřejmě vychází z angličtiny. Pro pohodlnější výuku jsou však naše C# tutoriály kompletně v češtině. Na konci každého tematického bloku jsou připravena praktická cvičení a vědomostní kvízy, kde si můžeš vyzkoušet všechny získané znalosti z každého C sharp tutoriálu. Po absolvování kurzu získáš certifikát.

23 interaktivních lekcí

Odevzdání 30 samostatných úloh

1 vědomostních testů

Certifikát absolventa

Co se v kurzu naučíš?

Budeš umět skládat své aplikace z komponent a tvořit rozsáhlé informační systémy. Moderní kurz nabitý interaktivními příklady ti dá solidní základy pro práci C# vývojáře s platem až 140.000 Kč.

Ohlasy studentů

E-learning kurz OOP v C# .NET

Úvod do objektově orientovaného programování v C#

Lekce 1

Úvod do objektově orientovaného programování v C#

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
První objektová aplikace v C# - Hello object world

Lekce 2

První objektová aplikace v C# - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro C# - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 1.-2. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 1.-2. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Hrací kostka v C# - Konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3

Hrací kostka v C# - Konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v C# objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 3. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 3. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Referenční a hodnotové datové typy

Lekce 4

Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak C# pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 4. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 4. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Bojovník do arény

Lekce 5

Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v C# .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
C# - Aréna s bojovníky

Lekce 6

C# - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v C#. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7

Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v C#. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8

Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí base a přepisovat metody předků pomocí override.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 5.-8. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Statika

Lekce 9

Statika

V tutoriálu se v C# naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 9. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Vlastnosti

Lekce 10

Vlastnosti

V tutoriálu si ukážeme, jak se v C# deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas v C#

Lekce 11

Datum a čas v C#

V tutoriálu si ukážeme, jak se v C# pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 11. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
List

Lekce 12

List

Tutoriál nám v C# .NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Diář s databází v C#

Lekce 13

Diář s databází v C#

V tutoriálu si vytvoříme v C# .NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na práci s kolekcí List a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Rozhraní (interface)

Lekce 14

Rozhraní (interface)

V tutoriálu si ukážeme jak v C# .NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Přetypování a hierarchie objektů

Lekce 15

Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v C# .NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů

Lekce 16

Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v C# .NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 14.-16. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 14.-16. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma rozhraní, abstraktní třída a přetížení operátorů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Lekce 17

Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro C# .NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor ==, konstanty a výčtové typy (enum) spolu s flagy.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

Lekce 18

Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v C# .NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 17.-18. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 17.-18. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma enumy, indexery a delegáti. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Události

Lekce 19

Události

V tutoriálu si v C# .NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 19. lekci OOP v C# .NET

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 19. lekci OOP v C# .NET

Řešené programátorské úlohy v C# .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji

Lekce 20

Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v C# .NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Tuple a ValueTuple v C# .NET

Lekce 21

Tuple a ValueTuple v C# .NET

Popis struktury ValueTuple a třídy Tuple včetně komplektní syntaxe a příkladů v C# .NET.
Napsal Miroslav Husťák
PRO Zobrazit popis
Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další

Lekce 22

Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v C# .NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Záznamy v C# .NET

Lekce 23

Záznamy v C# .NET

Tutoriál se věnuje referenčnímu typu záznamy, který v C# .NET poskytuje předpřipravené metody pro zajištění rovnosti hodnot.
Napsal Filip Zeman
NovéPRO Zobrazit popis
Učební pomůcka na OOP v C# .NET - Tahák

Tahák

Učební pomůcka na OOP v C# .NET - Tahák

Vymazlený tahák na jednu oboustrannou A4. Zapamatujte si snadno nejdůležitější syntaxi objektově orientovaného programování v C# .NET.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Závěrečný test - Objektově orientované programování v C#

Závěrečný test

Závěrečný test - Objektově orientované programování v C#

Zakonči znalosti závěrečným testem OOP v C# .NET! Ten je posledním krokem k získání e-learning certifikátu kurzu a prověří tvé znalosti ze všech lekcí.
Napsal David Čápka
NovéPRO Zobrazit popis
Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v C# .NET

Tvůj certifikát

Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v C# .NET

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu OOP v C# .NET, který se ti na pohovoru určitě neztratí.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Regulární výrazy v C# .NET

Regulární výrazy v C# .NET

V článku se dozvíte co to jsou regulární výrazy, jak je psát a jak se s nimi pracuje v jazyce C# .NET. Představíme si třídu Regex.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Online cvičení regulárních výrazů

Online cvičení regulárních výrazů

5 úloh, které lze řešit regulárním výrazem. Úlohy jsou řazené podle obtížnosti od jednoduché po složitou. Vaše řešení bude automaticky testováno.
Napsal Michal Žůrek - misaz
PRO Zobrazit popis
Zdrojákoviště C# .NET - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště C# .NET - Objektově orientované programování

Zobrazit sekci 27 Položek

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v C# .NET od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis

Varianta s lektorem

Tento kurz je možné studovat i ve variantě s lektorem.

Kurz / školení / doučování OOP v C# .NET

Kurz / školení / doučování OOP v C# .NET

Školení objektově orientovaného programování v C# .NET se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v C#

Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v C#

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných C# .NET aplikacích.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (28)