BF Summer sales
Pouze tento týden sleva až 80 % na HTML & CSS a JavaScript
80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Letní akci!

Lekce 10 - Třída pro práci s agsXMPP, Adaptee Wrapper pro XMPP - ISIM

Pro XMPP používám agsXMPP: http://www.ag-software.de/…dk/download/

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pro použití této knihovny mám následující třídu:

public class XmppClass
{
    public string protocolName;
    private Jid userJid;
    private string userPassword;
    private string serverDomain;
    public XmppClientConnection xmppClient = new XmppClientConnection();

    public XmppClass(string protocolName, string userJid, string userPassword, string serverDomain = null)
    {
        this.protocolName = protocolName;
        this.userJid = new Jid(userJid);
        this.userPassword = userPassword;
        this.serverDomain = serverDomain;

        xmppClient.Server = this.userJid.Server;
        // tohle se u normálních xmpp (jabber, g+ atp) objevuje nějak takto -> ::ISIM::ads48e8df (ňáký uniqid) u fb se nezobrazí nic
        xmppClient.Resource = "::ISIM::";

        // tohle vůbec, ale vůbec nefunguje
        xmppClient.AutoPresence = true;
        xmppClient.AutoResolveConnectServer = true;
        xmppClient.AutoRoster = true;
        xmppClient.KeepAlive = true;
        xmppClient.KeepAliveInterval = 60;
        xmppClient.SocketConnectionType = agsXMPP.Net.SocketConnectionType.Direct;

        xmppClient.OnXmppConnectionStateChanged += new XmppConnectionStateHandler(xmpp_OnXmppConnectionStateChanged);
        xmppClient.OnPresence += new PresenceHandler(xmpp_OnPresence);
        xmppClient.OnAuthError += new XmppElementHandler(xmpp_OnAuthError);
        xmppClient.OnMessage += new MessageHandler(xmpp_OnMessage);

        xmppClient.OnRosterStart += new ObjectHandler(xmppClient_OnRosterStart);
        xmppClient.OnRosterItem += new XmppClientConnection.RosterHandler(xmpp_OnRosterItem);
        xmppClient.OnRosterEnd += new ObjectHandler(xmppClient_OnRosterEnd);
    }


    /// <summary>
    /// Vytvoří připojení s xmpp serverem a požádá o kontakt list (request roster)
    /// </summary>
    public void connect()
    {
        xmppClient.Open(userJid.User, userPassword);
        xmppClient.OnLogin += xmppClient_OnLogin;
    }

    /// <summary>
    /// Při připojení se oznámí presence
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    void xmppClient_OnLogin(object sender)
    {
        Presence pres = new Presence(ShowType.chat, "Online");
        pres.Type = PresenceType.available;
        xmppClient.Send(pres);

        Console.WriteLine("in xmpp class" + userJid.Server);
    }

    /// <summary>
    /// Zablokuju refreshování contact listu, počkám až se načtou všechny kontakty a on roster end to teprve refreshnu
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    void xmppClient_OnRosterStart(object sender)
    {
        try
        {
            Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Invoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(delegate()
            {
                Global.OpenForms.mainForm.contactListView.BeginUpdate();
            }));
        }
        catch (InvalidOperationException)
        { }
    }

    /// <summary>
    /// Refresh kontakt listu
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    void xmppClient_OnRosterEnd(object sender)
    {
        try
        {
            Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Invoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(delegate()
            {
                Global.OpenForms.mainForm.contactListView.EndUpdate();
            }));
        }
        catch (InvalidOperationException)
        { }
    }

    /// <summary>
    /// Vrací kontakty ze server kontakt listu
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="item"></param>
    void xmpp_OnRosterItem(object sender, RosterItem item)
    {
        // pokud to nejsu já nebo nemám týpka v kontaktech (buddy)
        if (((protocolName == "gtalk") && (item.Subscription == SubscriptionType.none)) || ((item.Jid.User == userJid.User) && (item.Jid.Server == userJid.Server)))
            return;

        addContact(item);
    }

    /// <summary>
    /// Přidání kontaktu do kontaktlistu
    /// </summary>
    /// <param name="i"></param>
    private void addContact(RosterItem i)
    {
        if (protocolName == "gtalk")
            Console.WriteLine("adding before invoke" + i.Name);
        if ((i.Name == null) || (i.Name.Replace(" ", "").Length == 0))
            i.Name = i.Jid.Bare;

        Global.OpenForms.mainForm.contactListView.BeginInvoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(delegate()
        {
            if (Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items.ContainsKey(i.Jid.Bare))
            {
                try
                {
                    if (Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items[i.Jid.Bare].Text == i.Jid.Bare)
                    {
                        (Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items[i.Jid.Bare] as ContactListViewItem).contact.name = i.Name;
                        Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items[i.Jid.Bare].Text = i.Name;
                        Console.WriteLine("renaming contact");
                    }
                }
                catch (NullReferenceException)
                {
                    Console.WriteLine("cannot rename" + i.Name);
                }
            }
            else
            {
                if (protocolName == "gtalk")
                    Console.WriteLine("adding" + i.Name);
                Global.ISIMFunctions.AddContact(new XmppContact(i.Jid.Bare, i.Name, new XmppContact.ContactObject(protocolName), protocolName));
            }
        }));
    }

    /// <summary>
    /// Změna dostupnosti uživatele
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="pres"></param>
    private void xmpp_OnPresence(object sender, Presence pres)
    {
        if ((pres.From == null) || ((pres.From.User == userJid.User) && (pres.From.Server == userJid.Server)))
            return;

        if (pres.Type == PresenceType.subscribe)
        {
            PresenceManager pm = new PresenceManager(xmppClient);
            // abych řekl pravdu, tuhle zprávu sem nikdy neviděl
            if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Požadavek na autorizaci: " + pres.From + "\nAutorizovat?", "Požadavek na autorizaci", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Exclamation, System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
                pm.ApproveSubscriptionRequest(pres.From);
            else
                pm.RefuseSubscriptionRequest(pres.From);
        }

        Console.WriteLine("presence:" + pres.From);

        Global.OpenForms.mainForm.contactListView.BeginInvoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(() =>
        {
            try
            {
                if (!Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items.ContainsKey(pres.From.Bare))
                {
                    Global.ISIMFunctions.AddContact(new XmppContact(pres.From.Bare, pres.From.Bare, new XmppContact.ContactObject(protocolName), protocolName, pres.Type));
                }
            }
            catch (InvalidOperationException)
            { }
        }));

        if (pres.Show.ToString() == "away") pres.Type = PresenceType.probe;
        if (pres.Show.ToString() == "dnd") pres.Type = PresenceType.subscribe;

        if (!Global.Converter.AvatarExists(pres.From.Bare))
            Global.ISIMFunctions.GetXmppContactAvatar(xmppClient, pres.From);

        Global.ISIMFunctions.EditContactAvailability(pres.From.Bare, Global.Converter.GetContactAvailability(pres.Type));
    }

    /// <summary>
    /// Příchozí zpráva
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="msg"></param>
    private void xmpp_OnMessage(object sender, Message msg)
    {
        // got JID -> msg.from
        if ((msg.Body != null) && (msg.Body.Replace(" ", "").Length > 0))
        {
            Global.OpenForms.mainForm.Invoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(() =>
            {
                ISIMContact contact;
                if (Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items.ContainsKey(msg.From.Bare))
                    contact = (Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items[msg.From.Bare] as ContactListViewItem).contact;
                else
                    contact = new XmppContact(msg.From.Bare, msg.From.Bare, new XmppContact.ContactObject(protocolName), protocolName);

                Global.ISIMFunctions.AddChatMessage(contact, msg.Body, DateTime.Now, contact.name);
            }));
        }
    }

    /// <summary>
    /// Změna dostupnosti, vykopli mě hajzli jedni to jim de, nebo sem se přihlásil to jim zas trvá, etc
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="state"></param>
    private void xmpp_OnXmppConnectionStateChanged(object sender, XmppConnectionState state)
    {
        switch (state)
        {
            case XmppConnectionState.Disconnected:
                Console.WriteLine("xmpp disconnected");

                if (Global.OpenForms.mainForm.contactListView.InvokeRequired)
                {
                    try
                    {
                        Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Invoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(delegate()
                        {
                            foreach (ContactListViewItem item in Global.OpenForms.mainForm.contactListView.Items)
                            {
                                if (item.contact.protocol == protocolName)
                                {
                                    Global.ISIMFunctions.EditContactAvailability(item.contact.id, Global.Availability.Offline);
                                }
                            }
                        }));
                    }
                    catch (InvalidOperationException)
                    { }
                }
                break;
            case XmppConnectionState.Connected:
                Console.WriteLine("xmpp connected waiting for auth");
                break;
            case XmppConnectionState.SessionStarted:
                Console.WriteLine("xmpp " + protocolName + " sucessfuly connected");

                break;
            default:
                Console.WriteLine("xmpp state:" + state.ToString());
                break;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Většinou špatnej login
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void xmpp_OnAuthError(object sender, Element e)
    {
        Console.WriteLine("xmpp - wrong login");

        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Selhalo připojení. Zkontroluj přihlašovací údaje.");
    }

    /// <summary>
    /// Odhlášení se od xmpp serveru
    /// </summary>
    public void disconnect()
    {
        Presence p = new Presence(ShowType.chat, "Offline");
        p.Type = PresenceType.unavailable;
        xmppClient.Send(p);

        this.xmppClient.Close();
        Console.WriteLine("disconnected from" + userJid.Server);
    }
}

Zde je konečně ukázka adaptee wrapperu v praxi, ale nejhezčí je to u Skype.

public class XmppContact : ISIMContact
{
    string _identificator;
    ContactObject _contactObject;
    string _protocolName;

    public XmppContact(string jid, string name, ContactObject contactObject, string protocolName, PresenceType presence = PresenceType.error)
    {
        _identificator = jid;
        this.name = name;
        availability = Global.Converter.GetContactAvailability(presence);
        _contactObject = contactObject;

        _protocolName = protocolName;
    }

    public string id
    {
        get { return _identificator; }
    }

    public string name
    {
        get;
        set;
    }

    public Global.Availability availability
    {
        get;
        set;
    }

    public object contactObject
    {
        get { return _contactObject; }
    }


    public string protocol
    {
        get { return _protocolName; }
    }

    public bool unreadedMessage { get; set; }

    public class ContactObject
    {
        private XmppClientConnection _xmppClient;
        private string protocolName;

        public ContactObject(string protocolName)
        {
            this.protocolName = protocolName;
        }

        public XmppClientConnection xmppClient
        {
            get
            {
                Global.OpenForms.mainForm.Invoke(new System.Windows.Forms.MethodInvoker(() =>
                {
                    if (protocolName == "facebook")
                        _xmppClient = Global.OpenForms.mainForm.fb.xmppClient;
                }));

                return _xmppClient;
            }
        }
    }
}

 

Předchozí článek
Upravené komponenty: TabControl, TabPage, RTB - ISIM
Všechny články v sekci
Programujeme vlastní Instant Messenger ::ISIM::
Článek pro vás napsal David Jančík
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je vášnivý programátor. Nezná slovo "nelze", nebojí se zkoušet nepoznané a pronikat do nových technologií.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!