Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 9 - Upravené komponenty: TabControl, TabPage, RTB - ISIM

ChatTab.cs : TabControl

Správa tabů. Přidání a odebírání. Zjistil jsem, že GarbageCollector je flákač co nedává pozor a nevolá se při destruktoru dané komponenty aby posbáral paměť. Proto ho volám při odebírání tabu manuálně.

public void AddTab(ISIMContact contact, bool selectTab = false)
{
    ChatTabPage ctp = new ChatTabPage(contact);

    if (!this.TabPages.ContainsKey(contact.id))
    {
        ctp.convRtb.AppendText(Global.ISIMFunctions.LoadConversation(contact.id, 32));
        ctp.convRtb.Scroll();

        this.TabPages.Add(ctp);
        if (selectTab)
            this.SelectedTab = ctp;
    }
}

public void RemoveTab(TabPage tab)
{
    this.TabPages.Remove(tab);
    GC.Collect();
}

ChatTabPage.cs : TabPage

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Přidání jednotlivých komponent, nastavení velikosti a pozice. Tady co je zajmavý, je ta mezera " ". Je to nejjednodušší způsob, jak zvětšit velikost tabu, aniž bych ho musel složitě přepisovat. Chci to kvůli ikonce dostuponosti.

public ConversationRTB convRtb = new ConversationRTB();
public TextBox msgTb = new TextBox();
public Button sendBtn = new Button();
public ISIMContact contact;

public ChatTabPage(ISIMContact contact)
{
    InitializeComponent();

    this.Name = contact.id;
    this.Text = contact.name + "   ";// abych natáhnul tab a mohl si tam vykreslit ikonku dostupnosti
    this.contact = contact;

    convRtb.Size = new Size(277, 210);
    convRtb.Location = new Point(0, 0);
    convRtb.ScrollBars = RichTextBoxScrollBars.ForcedVertical;
    convRtb.BackColor = Color.White;

    msgTb.Size = new Size(277, 54);
    msgTb.Location = new Point(0, 212);
    msgTb.Multiline = true;
    msgTb.KeyDown += msgTb_KeyDown;
    msgTb.KeyPress += msgTb_KeyPress;

    sendBtn.Image = Image.FromFile(Global.appRunPath + "graphics" + System.IO.Path.DirectorySeparatorChar + "sendMessageIcon.png");
    sendBtn.Size = new Size(50, 50);
    sendBtn.Location = new Point(279, 214);
    sendBtn.Click += sendBtn_Click;

    this.Controls.AddRange(new Control[] { convRtb, msgTb, sendBtn });
}

Přidání zprávy do richtextboxu. Taj používám vlastní tagy, které pak komponenta ConversationRTB odstraní a zabarví tag mezi nimi. Stejně tak pošéfí smajlíci.

public void AddChatMessage(ISIMContact contact, string text, DateTime time, string from)
{
    // přidání tagů pro barevné nicky
    // uzavře neuzavřené tagy
    string message = TextEdit.CloseTags(text);

    int nickColor = 0;
    if (from == Global.myNick)
        nickColor = 1;
    else if (from == "ISIM")
        nickColor = 2;
    else
        nickColor = 3;

    string msgPrefix = "\n" + "[color:" + nickColor + "]" + from + " (" + time.ToString("H:mm:ss dd/MM/yyyy") + ")" + "[/color:" + nickColor + "]" + "\n";

    int caretPos = 0;
    if (convRtb.Focused)
        caretPos = convRtb.SelectionStart;

    Global.ISIMFunctions.SaveConversation(contact.id, msgPrefix + message);

    convRtb.AppendText(msgPrefix + message + "\n");

    convRtb.Scroll(caretPos);
}

ConversationRTB.cs : RichTextBox

Zde je zajímavé například přepisování non virtual metody.

new public void AppendText(string text)
{
    lastAppendIndex = this.TextLength;
    base.AppendText(text);

    ColorText();
    EmoticonsAsImages();
}

Pak jsem si musel také upravit scrollování, protože původní komponentě to moc nejde.

[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
private static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int wMsg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
private const int WM_VSCROLL = 277;
private const int SB_PAGEBOTTOM = 7;

private void ScrollToBottom()
{
    SendMessage(this.Handle, WM_VSCROLL, (IntPtr)SB_PAGEBOTTOM, IntPtr.Zero);
}

public void Scroll(int caretPos = 0)
{
    if (this.Focused)
    {
        if (caretPos == 0)
            caretPos = this.TextLength;
        this.SelectionStart = caretPos;
        this.ScrollToCaret();
    }
    else
        this.ScrollToBottom();
}

 

Předchozí článek
Bitové operátory, odposlouchávání kláves, kreslení - ISIM
Všechny články v sekci
Programujeme vlastní Instant Messenger ::ISIM::
Článek pro vás napsal David Jančík
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Autor je vášnivý programátor. Nezná slovo "nelze", nebojí se zkoušet nepoznané a pronikat do nových technologií.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!