Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
discount 30 + hiring

8 dam Windows .NET aplikace

V předešlém cvičení, Cvičení 2 - Datové typy, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Tak, minule jsme vyřešili úlohu o 8 dam. Využijeme úlohy tak, že z cs codu vytvoříme knihovnu (dll soubor). Tento modul použijeme do nejrozšířenějších aplikací, které nám .NET platforma umožňuje. Označení ".NET" je trochu zavádějící, tady asi působili v Microsoftu více marketingové než vývojové síly to proto, že slůvko naznačuje cosi se sítěmi, internetem a tak. Nenechme se ale zmýlit. Dnes tedy vytvoříme klasický formulář zobrazující řešení úlohy. Příště modul (dll knihovnu) využijeme jako WEBovou aplikaci (aspx stránku) a do třetice využijeme dll jako consolovou aplikaci (aplikace ovladaná z příkazové řádky) pozor nikoliv DOS aplikace! = takový exe soubor nejde spustit v tomto OS.

8 dam windows

Začneme z tvorbou dll souboru tak, že vezmeme odladěný soubor 8dam.cs (z minulého článku) a provedeme tyto kosmetické doplňky:

public class _8dam
{
  public _8dam()
  {
    // konstruktor tridy, zde zavolame vsechny vypocetni ukony
    Console.WriteLine("Program 8 dam...");
    // vloz prvni hraci plochu
    AddDesk();
    ActionSach(); // zjisti všechny spravne rozmisteni dam
    ZjistiJedinecne();  // zjisti jedinecne reseni
   }
   // zpristupneni vlastnosti a metod aplikaci vyuzivajici tuto tridu
   // implementace vlastnosti s "get" (jenom "read-only")
   public int POCET_RESENI // vlastnost vraci pocet vsech reseni
   {
    get { return PocetReseni; }
   }

   // vlastnost vraci pocet unikatnich reseni
   public int UNIKATNICH_RESENI
   {
    get { return PocetUnikatnichReseni; }
   }

   // vlastnost vracejici cely dataset vsech reseni
   public DataSet SACHOVNICE
   {
    get { return Desk;}
   }

   // implementace metody vracejici unikatni cislo dane indexem )
   public int getUNI(int x)
   {
    return UNI[x];
   }

   private short[] UNI;

   ...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Tak, snad jsem nanic nezapoměl, tohle by měli být všechny nové řádky v souboru (_8dam.cz / dříve bez podtržítka) . Funkci Main() nahradil konstruktor _8dam(), což je první funkce, která se vyvolá při vytvoření objektu (většinou operátorem new). No a následuje zpřístupnění nějakých informací v našem případě PUBLIC vlastnosti vracejí POCET_RESENI, UNIKATNICH_RESENI, a vlastní zjištěné řešení SACHOVNICE. Uživatelskému procesu také zpřístupňujeme veřejnou metodu getUNI(int x), která vrací index do šachovnic řešení v rozmezí 1-92 kde vstup je jedno z 12 unikatních řešení. Kvuli této metodě jsme museli interní proměnnou private short[] UNI definovat jako globalni. Tak tento soubor zkompilujeme pomoci již známé utility (soubor si nazvěme treba 8damLIB.bat):

csc /t:library /r:System.dll /r:System.Data.dll /r:System.Xml.dll _8dam.cs

Vyplivne nám to dll soubor, což je naše knihovna, která řeší úlohu rozmístění 8 dam. Teď už zbývá taková nudná práce udělat formulář, volat příslušné vlasnosti třídy z dll knihovny, atd atd.. Tak jak? Práce je ještě nudnější když nemáme po ruce visualní nástroj, nezdá se to ale hlavně při tvorbě formulářů, navrhářů oceníme to, co za nás nástroj dělá (taky nabídka intelisence velmi pomáhá = nemusíme si pamatovat žádné názvy metod funkcí...). Já jsem ale slíbil, že budeme v těchto mých seriálech tvořit co možná "nejlevněji" tak teda jo. Vytvořme si soubor třebas "form2.cz" sorry "form2.cs" otevřeme namespacy, které budeme potřebovat. (nazvy najdeme v google/MSDN/z dřívějška a pod.), nesmíme zapomenou na náš namespace uvedený v dll knihovně, která je ve stejném adresáři nebo určené prostředím "PATH"

using App_8dam;

Vytvoříme vlastní třídu _8damWin je třeba za ":" dát System.Window­s.Forms.Form, čímž říkáme, že naši třídu odvozujeme od jiné třídy (budeme tvořit form). Do konstruktoru (má vždy stejný název jako je název třídy) vytvoříme instanci naší 8dam třídy, naplníme comboboxy počty řešeními, zavoláme zobrazení prvního řešení. Přepsané metody Dispose() si nevšímejte

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using App_8dam;

namespace WindowsApplication1
{
        /// <summary>
        /// Summary description for _8damWin.
        /// </summary>
    public class _8damWin : System.Windows.Forms.Form
    {
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Label ReseniCelkem;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.Label ReseniUnikatniCelkem;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox1;
                /// <summary>
                /// Required designer variable.
                /// </summary>
        private System.ComponentModel.Container components = null;
        private System.Windows.Forms.ComboBox comboBox2;
        private System.Windows.Forms.Label label5;

        App_8dam._8dam o8dam;

        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.Run(new _8damWin());
        }

        public _8damWin()
        {
                        //
                        // Required for Windows Form Designer support
                        //
            InitializeComponent();

                        //
                        // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
                        //

            o8dam = new _8dam();

            this.ReseniCelkem.Text = o8dam.POCET_RESENI.ToString();
            this.ReseniUnikatniCelkem.Text = o8dam.UNIKATNICH_RESENI.ToString();

            GeneratePictures();

            for (int i=0; i<o8dam.POCET_RESENI; i++)
            {
                comboBox1.Items.Add("Řešení " + (i+1));
            }

                        // inicializuj selekt box s unikátními řešeními
            for (int i=0; i<o8dam.UNIKATNICH_RESENI; i++)
            {
                comboBox2.Items.Add("UNI Řešení: " + (i+1));
            }

            comboBox1.SelectedIndex = 0;
            zobrazReseni(0);
        }

                /// <summary>
                /// Clean up any resources being used.
                /// </summary>
        protected override void Dispose( bool disposing )
        {
            if( disposing )
            {
                if(components != null)
                {
                    components.Dispose();
                }
            }
            base.Dispose( disposing );
        }

        void GeneratePictures()
        {
            PictureBox Horni = new PictureBox();
            PictureBox Levy = new PictureBox();
            Horni.Image = Image.FromFile("img\desk_d.gif"@);
            Horni.Width = 480;
            Horni.Height = 26;
            Horni.Top = 480;
            Horni.Left = 27;
            this.Controls.Add(Horni);

            Levy.Image = System.Drawing.Bitmap.FromFile("img\desk_l.gif"@);
            Levy.Width = 27;
            Levy.Height = 506;
            Levy.Top = 0;
            this.Controls.Add(Levy);

            for (int i=0; i<8; i++)
            {
                for (int j=0; j<8; j++)
                {
                    PictureBox novy = new PictureBox();
                    novy.Name = "c"+i.ToString()+j.ToString();
                    novy.Image = Image.FromFile("img\cel"@ + ((7*i+j) % 2).ToString() + ".gif");
                    novy.Width = 60;
                    novy.Height = 60;
                    novy.Top = i*60;
                    novy.Left = Levy.Width + j*60;
                    this.Controls.Add(novy);
                }
            }
        }

                #region Windows Form Designer generated code
                /// <summary>
                /// Required method for Designer support - do not modify
                /// the contents of this method with the code editor.
                /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.ReseniCelkem = new System.Windows.Forms.Label();
            this.ReseniUnikatniCelkem = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.comboBox1 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.comboBox2 = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.SuspendLayout();
                        //
                        // label1
                        //
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(528, 24);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(104, 24);
            this.label1.TabIndex = 0;
            this.label1.Text = "Nalezených řešení:";
                        //
                        // ReseniCelkem
                        //
            this.ReseniCelkem.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(238)));
            this.ReseniCelkem.Location = new System.Drawing.Point(560, 48);
            this.ReseniCelkem.Name = "ReseniCelkem";
            this.ReseniCelkem.TabIndex = 1;
                        //
                        // ReseniUnikatniCelkem
                        //
            this.ReseniUnikatniCelkem.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(238)));
            this.ReseniUnikatniCelkem.Location = new System.Drawing.Point(560, 96);
            this.ReseniUnikatniCelkem.Name = "ReseniUnikatniCelkem";
            this.ReseniUnikatniCelkem.TabIndex = 3;
                        //
                        // label3
                        //
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(528, 72);
            this.label3.Name = "label3";
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(104, 24);
            this.label3.TabIndex = 2;
            this.label3.Text = "Unikatnich řešení:";
                        //
                        // label2
                        //
            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(238)));
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(536, 144);
            this.label2.Name = "label2";
            this.label2.TabIndex = 5;
                        //
                        // label4
                        //
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(528, 120);
            this.label4.Name = "label4";
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(104, 24);
            this.label4.TabIndex = 4;
            this.label4.Text = "Aktuální řešení:";
                        //
                        // comboBox1
                        //
            this.comboBox1.ImeMode = System.Windows.Forms.ImeMode.NoControl;
            this.comboBox1.Location = new System.Drawing.Point(520, 192);
            this.comboBox1.Name = "comboBox1";
            this.comboBox1.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
            this.comboBox1.TabIndex = 6;
            this.comboBox1.Text = "comboBox1";
            this.comboBox1.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.comboBox1_SelectedIndexChanged);
                        //
                        // comboBox2
                        //
            this.comboBox2.ImeMode = System.Windows.Forms.ImeMode.NoControl;
            this.comboBox2.Location = new System.Drawing.Point(520, 264);
            this.comboBox2.Name = "comboBox2";
            this.comboBox2.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
            this.comboBox2.TabIndex = 7;
            this.comboBox2.Text = "comboBox2";
            this.comboBox2.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.comboBox2_SelectedIndexChanged);
                        //
                        // label5
                        //
            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(520, 232);
            this.label5.Name = "label5";
            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(104, 24);
            this.label5.TabIndex = 8;
            this.label5.Text = "Unikatní řešení:";
                        //
                        // _8damWin
                        //
            this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(645, 506);

            this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
            this.label5,
            this.comboBox2,
            this.comboBox1,
            this.label2,
            this.label4,
            this.ReseniUnikatniCelkem,
            this.label3,
            this.ReseniCelkem,
            this.label1});

            this.Name = "_8damWin";
            this.Text = "_8damWin";
            this.ResumeLayout(false);

        }
                #endregion

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
        {
            label2.Text = comboBox1.SelectedItem.ToString();
            zobrazReseni(comboBox1.SelectedIndex);
        }

        void zobrazReseni(int idx)
        {

            PictureBox obj;
            for (int i=0; i<8; i++)
            {
                for (int j=0; j<8; j++)
                {
                    for (int k=0; k<Controls.Count; k++)
                    {
                        if (Controls[k].Name == "c"+i.ToString()+j.ToString())
                        {
                            obj = (PictureBox) Controls[k];
                            if ((int) o8dam.SACHOVNICE.Tables[idx].Rows[j].ItemArray[7-i] == 1)
                            {
                                obj.Image = Image.FromFile("img\dama"@ + ((7*i+j) % 2).ToString() + ".gif");
                            }
                            else
                            {
                                obj.Image = Image.FromFile("img\cel"@ + ((7*i+j) % 2).ToString() + ".gif");
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }

                // vybrano unikatni rešení
        private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
        {
            label2.Text = comboBox2.SelectedItem.ToString();
            zobrazReseni(o8dam.getUNI(comboBox2.SelectedIndex));
        }
    }
}

to tam udělal vizuální nástoj sám od sebe klidně ji smažte :-). Zato povšimněme na metodu InitializeCom­ponent(), kterou vytvořil visuální nástroj, jsou tam všechny ovládací prvky, které jsem popřetahoval z toolboxu. Sice nevím kdy přesně se metoda vyvolá, jistě se vyvolá vždy na začátku programu (určitě ještě před konstruktorem), to ale není podstatné. Mnohem důležitější pro nás jsou události SelectedIndex­Changed += new System.EventHan­dler, kterým se hlásíme k odběru události změny hodnoty v ovládacím prvku "selectboxu". Po změně hodnoty se totiž vyvolá naše metoda uvedená jako parametr (událostmi řízené programování). Tak a naše vlastní metody nakonec. Metoda GeneratePictures() vytváří dynamicky prvky na formu. Konkrétně jsem tam vytvořil grafiku, šachovnici, v cyklu se pak tvoří všech 64 polí (no nedovedu si představit že bych měl 64x vložit prvek z toolboxu :-), zajišťuje mi to metoda Controls.Add(novy), která se mi podařila najít... No poslední metodou je zobrazReseni(int), kdy konečně po tolika řádkování se dostaví toužený výsledek, zobrazení 8 dam, které se nijak neohrožují 3xhurá!. V metodě se cykluje všemi řádky a sloupci nalezeného řešení a procházením kolekce Controls[k]., vyhledávám dynamicky vytvořený kontrol. Určitě se dá program dále optimalizovat ale to nechávám za domácí úkol :-). Form zkompilujeme naší známou utilitou:

csc /t:winexe /r:System.dll /r:System.Xml.dll /r:System.Data.dll
/r:System.Drawing.dll /r:system.windows.forms.dll /r:_8dam.dll
/out:8dam.exe form2.cs

Tak a máme exe soubor hotový. Ke spuštění exe souboru je potřebný .NET FrameWork. Příště si ukážeme tuto aplikaci jako WEBové řešení a consolovou aplikaci a tím už 8 dam opustíme...


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 900x (45.33 kB)

 

Předchozí článek
Cvičení 2 - Datové typy
Všechny články v sekci
Zdrojákoviště C# .NET - Okenní aplikace Windows Forms
Článek pro vás napsal Michael Stavěla
Avatar
Uživatelské hodnocení:
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Jméno: Michael Stavěla, místo nejčastějšího pobytu: Morava, vzdělání technicko-ekonomické, záliby: rekreační sport (floorball, cyklistika, plavání), programování, šifry, příroda – poznávání nových míst, hlavně ne rutina – ať se něco děje, čím víc zm...
Aktivity

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!