Body zdarma Body zdarma
Využij podzimních slev a získej od nás až 40 % bodů zdarma! Více zde

Základní konstrukce jazyka Dart

Úvod do Dartu

Lekce 1 - Úvod do Dartu

Představíme si jazyk Dart, vysvětlime si různé programovací jazyky od strojového kódu, přes kompilery a interprety až k virtuálním strojům.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
IntelliJ IDEA a první konzolová aplikace

Lekce 2 - IntelliJ IDEA a první konzolová aplikace

V tutoriálu si ukážeme instalaci IntelliJ IDEA a základy práce s ním. Vytvoříme si jednoduchou konzolovou aplikaci v Dartu – Hello world.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Proměnné, typový systém a parsování

Lekce 3 - Proměnné, typový systém a parsování

Tutoriál vysvětlí proměnné a typový systém v Dart, ukážeme si parsování hodnot z konzole a vytvoříme celkem 4 jednoduché aplikace včetně kalkulačky.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 1.-3. lekci Dartu

Cvičení k 1.-3. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma proměnné, typový systém a parsování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Typový systém podruhé - datové typy

Lekce 4 - Typový systém podruhé - datové typy

V tutoriálu si popíšeme primitivní datové typy jazyka Dart, dále si popíšeme metody na stringu, jako je např. práce s podřetězci.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 4. lekci Dartu

Cvičení k 4. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma datové typy a textové řetězce. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Podmínky (větvení) v Dartu

Lekce 5 - Podmínky (větvení) v Dartu

Tutoriál vysvětluje větvení v Dart, tedy podmínky if/else a konstrukci switch, obsahuje ukázkové programy na výpočet odmocniny a vylepšenou kalkulačku.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 5. lekci Dartu

Cvičení k 5. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma podmínky, větvení a switch. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Cykly v Dartu

Lekce 6 - Cykly v Dartu

Tento tutoriál se věnuje cyklům, ukážeme si cykly for a while a vytvoříme malou násobilku, mocninátor a vylepšíme naši kalkulačku.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 6. lekci Dartu

Cvičení k 6. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma cykly, zejména for cyklus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Ošetření uživatelských vstupů v Dartu

Lekce 7 - Ošetření uživatelských vstupů v Dartu

Tutoriál se věnuje ošetření uživatelských vstupů z konzole Dart, naučíme se také načítat a zpracovávat znaky a dokončíme naši kalkulačku.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Seznamy v Dartu

Lekce 8 - Seznamy v Dartu

Tutoriál se věnuje seznamům v Dartu. Ukážeme si jejich deklaraci, naplnění, výpis a metody, které nám Dart pro práci se seznamy poskytuje.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 7.-8. lekci Dartu

Cvičení k 7.-8. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma seznamy a foreach cyklus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Textové řetězce v Dartu podruhé - Práce s jednotlivými znaky

Lekce 9 - Textové řetězce v Dartu podruhé - Práce s jednotlivými znaky

Tutoriál nám ukáže, jak v Dartu přistupovat k jednotlivým znakům řetězce. Naučíme se používat ASCII hodnoty, vytvoříme analyzátor vět a šifrovací program.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 9. lekci Dartu

Cvičení k 9. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma práce se znaky v textových řetězcích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Textové řetězce v Dartu do třetice - split a join

Lekce 10 - Textové řetězce v Dartu do třetice - split a join

Znalosti o řetězcích v Dartu dovršíme tímto tutoriálem, který nám ukáže další metody na Stringu. Pomocí split a join si vytvoříme dekodér Morseovy abecedy.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Cvičení k 10. lekci Dartu

Cvičení k 10. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma splitování řetězců a vkládání/mazání podřetězců. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Vnořené seznamy v Dartu

Lekce 11 - Vnořené seznamy v Dartu

V tutoriálu si ukážeme vnořené seznamy v Dartu a vícerozměrná pole obecně, včetně praktických ukázek.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Matematické funkce v Dartu a knihovna dart:math

Lekce 12 - Matematické funkce v Dartu a knihovna dart:math

Tutoriál se věnuje matematickým funkcím a knihovně dart:math, doplněné o praktické ukázky a vysvětlení.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Cvičení k 11.-12. lekci Dartu

Cvičení k 11.-12. lekci Dartu

Řešené programátorské úlohy v Dartu na téma vnořené seznamy a matematické funkce. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNehodnocenoNapsal Honza Bittner
Dynamic, var, null a null aware operátory

Lekce 13 - Dynamic, var, null a null aware operátory

Tutoriál se věnuje datovému typu dynamic, hodnotě null a způsobům, jak s ní pracovat pomocí null-aware operátorů.
ZdarmaNapsal Honza Bittner
Ekosystém a konvence Dartu

Lekce 14 - Ekosystém a konvence Dartu

Tutoriál o ekosystému Dartu. Doporučená struktura projektu, význam jednotlivých složek a užitečné konvence.
ZdarmaNapsal Honza Bittner


 

Aktivity (5)