Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Java. Zároveň využij akce až 80 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací:

Lekce 4 - Google Sheets - Formátování buněk a tabulek

V minulé lekci, Google Sheets - Práce se sloupci a řádky, jsme se věnovali tématu práce se sloupci a řádky, konkrétně se jednalo o vkládání, odstranění, formát, úpravu nebo skrytí.

Nelíbí se nám výchozí vzhled tabulky, kterou v Google Sheets vytvoříme? To není žádný problém, protože její vzhled můžeme jednoduše upravit přímo v aplikaci, která k úpravě nabízí spoustu možností. V téhle lekci se budeme věnovat formátování buněk v aplikaci Google Sheets.

Co je formátování?

Formát umožní vylepšení vzhledu a dojmu z celkové tabulky. Díky úpravám usnadníme čtení a orientaci. Provádíme zde grafické úpravy dat v buňkách. Jedná se především o barvu, velikost písma, výplň nebo ohraničení buněk.

Výchozí formátování

Výchozí formátování je vždy stejné. Je totiž nastaveno na výchozí hodnoty a pro některé lidi se může zdát příliš obyčejné či jednoduché. Spousta uživatelů se tedy s formátováním buněk naučí pracovat.

Formátování buňky

Je důležité vědět, že nemusíme aplikovat jeden formát na celou tabulku. Můžeme formátovat buňku po buňce, nebo celý sloupec po sloupci, pokud to tabulka vyžaduje.

Ohraničení buněk

Ohraničení tabulky se často používá pro zvýraznění buněk a zároveň i k oddělení určitých částí tabulky. Můžeme oddělit například názvy sloupců a řádků, abychom se v tabulce lépe orientovali. Ohraničení se může kombinovat, takže můžeme aplikovat ohraničení hned několik, například vnitřní ohraničení, vnější ohraničení, dolní ohraničení a spoustu dalších.

Ohraničení nalezneme v panelu nástrojů v pravé polovině nabídky:

Kliknutím na symbol ohraničení se nám zobrazí možnosti, které můžeme pro ohraničení zvolit:

Najetím myší (nikoli kliknutím) na symbol, se nám zobrazí název ohraničení, a tedy jeho funkce:

Měníme zde i barvu ohraničení a typ čáry.

Výplň buněk

Výplň do buňky přidá barevné pozadí. Označíme buňky, kterým chceme výplň přidat a klikneme na symbol výplně a vybereme barvu:

Jestliže se nám žádná z nabízených barev nelíbí, klikneme na symbol "+" v sekci Vlastní a novou barvu si "namícháme" a klikneme na OK:

Podmíněné formátování nám umožní nastavit pravidla formátování a styly buněk včetně textu:

Možnost Střídající se barvy umožní formátovat tabulku tak, aby se nám barevně střídaly řádky. Zde můžeme také nastavit barvy pro jednotlivé řádky. Musíme dát pozor, abychom správně zvolili rozsah buněk:

Po dokončení klikneme na Hotovo.

Otočení textu buňky

Jednou z možností, jak text formátovat je jeho otočení. Taková změna může tabulku udělat zajímavější nebo přehlednější. Ve skupině příkazů klikneme na symbol otočeného písmena s šipkou a zvolíme naklonění textu, případně stupeň naklonění:

Nastavení písma

Písmo v buňce formátujeme například pomocí podmíněného formátování, ale i ve skupině příkazů a to hned několika způsoby, kdy nastavujeme:

  • font písma,
  • velikost písma,
  • tučné písmo,
  • kurzívu,
  • přeškrtnutí písma,
  • barvu textu,
  • zarovnání,
  • zalamování textu,
  • otočení textu,
  • vkládání odkazu:

Font písma

Font písma můžeme vybírat ze základní nabídky fontů. Výchozí font písma je bezpatkové písmo Arial. Pro změnu klikneme na název fontu písma a vybereme nový:

Vedle fontu písma můžeme volit i jeho velikost.

Zvýraznění písma

Jestliže chceme v buňce písmo zvýraznit, příslušnou buňku či buňky označíme a klikneme na symbol B (bold):

Zvýraznění se často používá u nadpisu tabulek, sloupců či řádků. V našem případě zvýrazníme názvy sloupců - Zboží, Naskladněno dne, Počet kusů a Cena za kus.

Kurzíva

Funkce Kurzíva nám písmo v buňce lehce nakloní. Označíme buňky a klikneme na symbol I a písmo se nám lehce nakloní:

Přeškrtnutí písma

Někdy může nastat situace, kdy obsažená data v tabulce již neplatí, ale z určitého důvodu je potřebujeme mít stále zobrazené. V tomto případě je můžeme zneplatnit přeškrtnutím. Označíme buňky, které chceme přeškrtnout a klikneme na symbol přeškrtlého písmena.

Barva textu

Nejen pozadí buňky, ale i barva samotného textu se dá měnit. Označíme buňky, ve kterých chceme změnit barvu textu a klikneme na symbol změny barvy:

Zarovnání vodorovně

Každý formát textu má své výchozí zarovnání. Například u textu je zarovnání doleva a u čísel a datumu je zarovnání vpravo. Označíme buňky, ve kterých chceme text zarovnat a klikneme na symbol zarovnání a vybereme z nabídky vodorovného zarovnání - vlevo, na střed nebo vpravo:

Zarovnání svisle

Svislé zarovnání je pro každý formát textu nastaven vždy dolů. Můžeme vybírat z nabídky svislého zarovnání - nahoru, doprostřed nebo dolů. Označíme buňky a z nabídky vybereme:

Zalamování textu

Jestliže vkládáme do buňky příliš dlouhý text, můžeme buňku zvětšit. Ovšem v případě, kdy je buňka příliš široká, můžeme v ní text zalamovat, aby se zobrazil v řádcích. Vybíráme z nabídky zalamování textu - přetékat, zalamovat nebo ustřihávat. Kliknutím označíme buňku či buňky a zvolíme z nabídky zalamování:

Vkládání odkazu

Může se stát, že se v souboru odkazujeme například na jiný soubor nebo na konkrétní webovou stránku. Označíme buňku a klikneme na symbol vkládání odkazu a odkaz vložíme nebo vyhledáme:

Jestliže v buňce není text, doplníme i text, přes který se k odkazovanému souboru dostaneme.

Odstranění formátování

Odstranění formátování provádíme vždy, když chceme odstranit přidané úpravy, ale zachovat data tabulek. Označíme buňky, které chceme měnit a na kartě Formát zvolíme možnost Vymazat formátování:

Zde můžeme vidět naformátovanou tabulku před a po odstranění formátování:

V příští lekci, Google Sheets - Obrázky a obrazce, se zaměříme na téma obrázky a obrazce, které často bývají součástí dokumentů.


 

Předchozí článek
Google Sheets - Práce se sloupci a řádky
Všechny články v sekci
Základy - Google Tabulky (Sheets)
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Google Sheets - Obrázky a obrazce
Článek pro vás napsala Jarmila Kollová
Avatar
Uživatelské hodnocení:
8 hlasů
JK
Aktivity