Využij akce až 30% zdarma při nákupu e-learningu. Zároveň pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Hledáme fulltime koordinátora/ku kurzů. 100% homeoffice,100% časově flexibilní. Mám zájem!
discount week 30

BMP280 a OLED displej pro Arduino

Dnes si sestavíme a oživíme Arduino měřič teploty a tlaku s OLED displejem. Výsledek bude následující:

Arduino BMP280 a OLED displej

BMP280

Je třeba rozlišovat mezi modulem a senzorem. Modul většinou představuje desku plošných spojů (angl. PCB), na níž je integrovaný senzor s příslušnou elektronikou (rezistory, kondenzátory, děliči napětí apod.).

Modul BMP280 sestává ze senzoru BMP280 od firmy Bosch a pasivních součástek (rezistory, kondenzátor). Umožňuje měření teploty a tlaku a jedná se o MEMS (zkr. Micro-Electro-Mechanical Systems), tedy mechanické konstrukce velmi malých rozměrů (pod 1 mm). Samotný senzor má rozměry 2,5 mm x 2 mm x 0,95 mm. Výrobce udává rozsahy a přesnost měření následovně:

Absolutní přesnost tlaku ~ ±1 hPa
Relativní přesnost tlaku ± 0.12 hPa
Absolutní přesnost teploty ~ ±1 °C
Rozsah 300...1100 hPa, -40...85°C

Zdroj: https://www.bosch-sensortec.com/…mp280-1.html

OLED displej

OLED displej sestává z organické diody emitující světlo (OLED nebo Organic LED), známé také jako organická EL (organická elektroluminis­cenční). Jedná se o diodu, v níž je emisní elektroluminis­cenčních vrstvou film organické sloučeniny, který vyzařuje světlo v reakci na elektrický proud.

Součástky

Budeme potřebovat:

 • Arduino Nano a USB kabel na nahrání kódu
 • Modul BMP280
 • OLED displej 0x96
 • Breadboard (zkušební nepájivé pole)
 • Dupont kabely

Zapojení obvodu

Ukažme si jak vše zapojíme:

Zapojení OLED displeje a senzoru BMP280 do Arduino

Senzor BMP280 propojíme s Arduino pomocí 4 dupont kabelů. 2 slouží k napájení (VCC → 3v3 a GND → GND) a další 2 kabely na I2C komunikaci (SCL → A5 a SDA → A4). Senzor pracuje s přesností 100 Pa a 1 °C. OLED displej komunikuje prostřednictvím I2C protokolu a stačí ho tedy s Arduinem propojit stejně jako senzor.

Kód

Knihovny

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pro kompilaci kódu budeme potřebovat tyto knihovny, které je nutné rozbalit ve složce pro knihovny:

Samotný kód

Na začátku vypíšeme knihovny, které budeme nutně potřebovat. Bez nich se kód nezkompiluje:

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

Dále zadáme I2C adresu senzoru BMP280. Pozor, setkal jsem se se senzory, které měly jinou adresu, než bylo deklarováno výrobcem. Šlo o čínské napodobeniny. V takovém případě je nutné zjistit jejich adresu. Použijeme i příkaz na restart displeje po stisknutí resetovacího tlačítka:

#define OLED_ADDR  0x3C
Adafruit_SSD1306 display(-1);

Proměnné

Nadefinujeme proměnné temp a pressure pro teplotu a tlak a inicializujeme senzor z knihovny:

// BMP280
float temp;
float pressure;
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C

Dále si vytvoříme proměnnou pro grafické zobrazení stupně u jednotky °C:

// symbol
// degree for Celsius
const unsigned char degree [] PROGMEM =
{
 0xe,0x11,0x11,0x11,0xe,0x0,0x0,0x0
};

Užitečné příkazy

Nyní si ukažme několik užitečných příkazů.

Displej vyčistíme takto:

display.clearDisplay();

Takto nastavíme kurzor na pozici x, y:

display.setCursor(1, 12);

Zobrazíme řetězec (příp. proměnnou) na displeji:

display.print("Neco");
display.print(nazov_premennej);

Předchozí příkazy jen nastaví to, co chceme zobrazit. Aby to displej opravdu zobrazil, musí se za příkazy zapsat:

display.display();

Funkce

Jíž víme jak vypisovat na displej, pojďme si připravit funkce našeho programu.

Na začátku spuštění se zobrazí na displeji informace o přesnosti senzoru. Na to slouží funkce display_info():

void display_values()
{
 //display.drawPixel(120, 50, WHITE);
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(1, 12);
 display.print("BMP280");
 display.setCursor(1, 38);
 display.print(temp);
 display.drawBitmap(50, 26, degree, 8,5 , WHITE);
 display.setCursor(58, 38);
 display.print("C");
 display.setCursor(1, 57);
 display.print(pressure);
 display.setCursor(85, 57);
 display.print("Pa");
 display.display();
}

Pro zobrazení naměřených údajů slouží funkce void display_values():

void display_values()
{
 // display.drawPixel(120, 50, WHITE);
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(1, 12);
 display.print("BMP280");
 display.setCursor(1, 38);
 display.print(temp);
 display.drawBitmap(50, 26, degree, 8,5 , WHITE);
 display.setCursor(58, 38);
 display.print("C");
 display.setCursor(1, 57);
 display.print(pressure);
 display.setCursor(85, 57);
 display.print("Pa");
 display.display();
}

Funkci setup() přidáme za účelem inicializace komunikace se senzorem a displejem. Zároveň v ní nastavíme vlastnosti textu (velikost a font):

void setup()
{
  bme.begin();

 // setup for oled display
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR);
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setFont(&FreeSerif9pt7b);
 display.setCursor(1, 12);
 display_info();
 delay(1500);
}

Nyní přidáme funkci loop(). V ní program změří a uloží naměřené hodnoty teploty a tlaku do příslušných proměnných. Zároveň zavolá funkci display_values():

void loop()
{
 temp = bme.readTemperature();
 pressure = bme.readPressure();
 display_values();
}

Celý kód

Celý kód pro zkopírování a vyzkoušení naleznete níže:

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>

// OLED display
#define OLED_ADDR  0x3C
Adafruit_SSD1306 display(-1); // - 1 for restart display with restart button on arduino board

// BMP280
float temp;
float pressure;
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C

// symbol
// degree for Celsius
const unsigned char degree [] PROGMEM =
{
 0xe,0x11,0x11,0x11,0xe,0x0,0x0,0x0
};

void setup()
{
  bme.begin();

 // setup for oled display
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR);
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setFont(&FreeSerif9pt7b);
 display.setCursor(1, 12);
 display_info();
 delay(1500);
}

void loop()
{
 temp= bme.readTemperature();
 pressure = bme.readPressure();
 display_values();
}

void display_info()
{
 //display.drawPixel(120, 50, WHITE);
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(1, 11);
 display.print("Accuracy");
 display.setCursor(1, 38);
 display.print("1 ");
 display.drawBitmap(20, 26, degree, 8,5 , WHITE);
 display.setCursor(28, 38);
 display.print("C");
 display.setCursor(1, 57);
 display.print("100");
 display.setCursor(50, 57);
 display.print("Pa");
 display.display();
}

void display_values()
{
 //display.drawPixel(120, 50, WHITE);
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(1, 12);
 display.print("BMP280");
 display.setCursor(1, 38);
 display.print(temp);
 display.drawBitmap(50, 26, degree, 8,5 , WHITE);
 display.setCursor(58, 38);
 display.print("C");
 display.setCursor(1, 57);
 display.print(pressure);
 display.setCursor(85, 57);
 display.print("Pa");
 display.display();
}

 

Všechny články v sekci
Arduino
Článek pro vás napsal michal
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Autor sa venuje vzdelávaniu a má rad novinky vo vzdelávani.
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!