Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 3 - Android Intenty a aktivity - SumActivity - Java kód

V minulé lekci, Android Intenty a aktivity - SumActivity - Součet čísel, jsme si připravili GUI aktivity pro součet 2 čísel.

Než začneme psát Java kód SumActivity, vytvoříme rozhraní pro deklarace všech konstant ukázkové aplikace Activities.

V aplikaci máme totiž několik aktivit a nechceme každé definovat konstanty zvlášť. Některé budou určitě potřebovat ty samé. Proto je definujeme centrálně v jednom rozhraní.

Rozhraní pro konstanty

Ve struktuře projektu klikneme pravým tlačítkem na složku (viz. obrázek) a v menu přes New na Java Class:

V otevřeném okně New Java Class do řádku Name napíšeme AppConstants, v dalším řádku Kind vybereme možnost Interface a potvrdíme tlačítkem OK:

Bude vytvořen soubor AppConstants.java:

public interface AppConstants {

}

Do tohoto souboru budeme postupně přidávat konstanty, použité v projektu.

Konstanta LOG_TAG

Hned přidáme konstantu pro tag zpráv Logcatu:

public interface AppConstants {
  String LOG_TAG = "Activities_log_tag";
}

Takto můžeme pak snadno poznat naše logy.

Přístup ke konstantám

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Přístup ke konstantám je možný dvěma způsoby. První způsob je přímo, například voláním:

String tag = AppConstants.LOG_TAG;

Nebo může třída, ve které konstantu potřebujeme, implementovat rozhraní AppConstants, čímž získá přístup ke všem jeho konstantám:

public class MyClass implements AppConstants {
  String tag = LOG_TAG;
}

SumActivity.java

Vraťme se zpět k aktivitě SumActivity. Nyní upravíme její Java kód na následující:

public class SumActivity extends AppCompatActivity {
  EditText etNumber1, etNumber2;   // Políčko pro zadání čísel k součtu
  Button btnSend;           // Tlačítko pro odeslní čísel do SumResultActivity
  TextView labelResult;        // Label pro zobrazení vráceného součtu zadaných čísel

  int number1, number2;


  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.sum_activity);
    setTitle(R.string.sum_activity_title);

    etNumber1 = findViewById(R.id.etNumber1);
    etNumber2 = findViewById(R.id.etNumber2);
    labelResult = findViewById(R.id.labelResult);
    btnSend = findViewById(R.id.btnSend);

    btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        try {
          number1 = Integer.parseInt(etNumber1.getText().toString());
          number2 = Integer.parseInt(etNumber2.getText().toString());
          sendData();
        } catch (NumberFormatException e) {
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, "NumberFormatException");
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, e.getMessage());
          showErrorToast();
        } catch (NullPointerException e) {
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, "NullPointerException");
          Log.d(AppConstants.LOG_TAG, e.getMessage());
          showErrorToast();
        }
      }
    });
  }

  private void showErrorToast() {
    Toast.makeText(this, R.string.info_incorrect_entry, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

Pojďme si jej vysvětlit:

Kliknutí na tlačítko

V ActivityMain.java jsme události kliknutí nastavili příslušnými parametry tlačítek v XML a deklarací obslužné metody v Java kódu. Zde to děláme pro změnu pouze Java kódem, přesněji přiřazením OnClickListener komponentám, na kterých budeme kliknutí očekávat. Nastavení listeneru zde provádíme inline anonymní třídou. Na tomto přístupu není nic špatného, ale má nevýhodu ve větším množství Java kódu a v nemožnosti kód znovu použít.

Kliknutím na tlačítko Odeslat k výpočtu zadaná čísla odesíláme do aktivity SumResultActivity, jejímž úkolem je čísla sečíst a výsledek odeslat zpět do aktivity SumActivity. Zadání uživatele v políčkách EditText převádíme z typu String na typ int voláním metody parseInt() třídy Integer.

Během konverze může, v případě, že zadaný text obsahuje znak, který není číslicí, dojít k výjimce NumberFormatException. To je první ze dvou důvodů, proč je tato část kódu "zabalena" do bloku try - catch. Druhým důvodem je fakt, že řádek etNumberOne.getText().toString() může vyvolat výjimku NullPointerException. Zmíněné případné výjimky tedy odchytáváme a můžeme na ně reagovat, aniž by došlo k pádu aplikace.

Otevření aktivity pro součet zadaných čísel

Po úspěšné konverzi vstupu voláme metodu sendData(). Přidejme si ji do třídy:

private void sendData() {

}

Metodu zatím necháme prázdnou. Po vytvoření aktivity SumResultActivity (pro samotný součet čísel) kód metody sendData() doplníme.

startActivityForResult()

Metodu pro odpověď s výsledkem aktivity si teď přidejme:

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
   if (resultCode == RESULT_OK) {
    if (requestCode == 1) {
      if (data != null) {
        if (data.hasExtra("result_from_activity_sum")) {
          labelResult.setText("" + data.getIntExtra("result_from_activity_sum", -1));
        } else {
          labelResult.setText(R.string.info_error_loading_result);
        }
      }
    }
  } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
    labelResult.setText(R.string.info_no_result);
  }
}

Po zavření aktivity SumResultActivity obdrží z této aktivity SumActivity odpověď voláním její metody onActivityResult(). S touto metodou získáme tři parametry:

 • requestCode - Zde bude vrácena hodnota parametru requestCode z volání metody startActivityForResult().
 • resultCode - Hodnota typu int, která říká, jakým způsobem byla zavřená aktivita ukončena. Číselná hodnota je vyjádřena konstantou:
  • RESULT_OK v případě, že v zavřené aktivitě bylo, před jejím ukončením, zavoláno setResult(RESULT_OK, resultIntent).
  • RESULT_CANCELED obdržíme, pokud byla aktivita ukončena voláním setResult(RESULT_CANCELED) nebo tlačítkem Zpět. Toto bude brzy blíže vysvětleno při popisu aktivity SumResultActivity.
 • data - Zde nalezneme objekt třídy Intent, vložený do parametru volání setResult(RESULT_OK, resultIntent) v zavírané aktivitě. Tím se dostáváme k použití intentu jako kontejneru primitivních dat. V intentu bez akce nalezneme data odeslaná aktivitou SumResultActivity. Popis, jak tato data vytvořit, opět uvidíme ve výkladu o aktivitě SumResultActivity.

V metodě onActivityResult() jako první podmínkou zjišťujeme, jak byla aktivita zavřena. Pokud parametr resultCode obsahuje hodnotu RESULT_OK, další postup určujeme podle int requestCode. My zde máme pouze jedinou možnost.

Dále v podmínce testujeme, zda příchozí intent obsahuje nějaká návratová data. Očekáváme, že nám bude vrácen součet dvou čísel, odeslaných do SumResultActivity. Pokud je podmínka splněna, zjišťujeme voláním data.hasExtra(), zda data obsahují uvedené klíče, vyjádřeným textovým řetězcem. Pod tímto klíčem jsou data do návratového intentu vložena v SumResultActivity. Pokud data tyto klíče obsahují, rovnou nastavujeme TextView, který je určen pro zobrazení výsledku součtu v SumActivity.

Úprava Java kódu hlavní aktivity

Nyní, když máme hotovou aktivitu SumActivity, doplníme v MainActivity kus kódu do první větve konstrukce switch v metodě click(). Tímto bude první tlačítko s textem Součet čísel ukázkové aplikace funkční. Metoda click() bude nyní vypadat takto:

public void click(View view) {
  switch (view.getId()) {
    case R.id.btnSumActivity:
      Intent intentSumActivity = new Intent(MainActivity.this, SumActivity.class);
      startActivity(intentSumActivity);
      break;
    case R.id.btnMapActivity:
      break;
    case R.id.btnPhoneActivity:
      break;
    case R.id.btnPhotoActivity:
      break;
    case R.id.btnShareActivity:
      break;
    case R.id.btnITnetwork:
      Intent webIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
      webIntent.setData(Uri.parse("https://www.itnetwork.cz/"));

      if (webIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
          startActivity(webIntent);
      }
      break;
  }
}

V doplněné první větvi přepínače switch, v prvním řádku, vytváříme explicitní intent pro otevření aktivity SumActivity. V druhém řádku tuto aktivitu, voláním metody startActivity(), otevíráme.

Jen připomenu, že metoda click() je námi deklarovaná metoda a v XML návrhu hlavní aktivity je všem tlačítkům nastavena jako obsluha události kliknutí takto: android:onClick="click".

V příští lekci, Android Intenty a aktivity - SumResultActivity, vytvoříme vzhled grafického uživatelského rozhraní aktivity, do které budeme odesílat uživatelem zadaná čísla, určená k součtu.


 

Předchozí článek
Android Intenty a aktivity - SumActivity - Součet čísel
Všechny články v sekci
Android Intenty a aktivity
Článek pro vás napsal Pavel
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se věnuje programování v Javě, hlavně pro Android. Mezi jeho další zájmy patří Arduino, Minecraft.
Aktivity (7)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!