Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Sales week Easter - 50

Kolekce v Javě pro pokročilé

V minulé lekci, StreamAPI v Javě - Koncové metody streamů, jsme používali metody, pomocí kterých ukončíme stream a získáme výsledek.

Rád bych navázal na článek od Davida (ArrayList). V článku se podíváme na kolekce z více praktického hlediska. Zmíním se i o rozdílu mezi Java 7 a Java 8, co se týče práce s kolekcemi. Převážně budu mluvit o frameworku org.apache.com­mons.collecti­ons4, který nám ulehčuje práci. Je vhodné používat verzi 4.0 v Java 7.

Ve verzi 4.1 je plně Deprecated. Důvodem je, že Java 8 obsahuje Lambda výrazy.

Opakování

Kolekce je kontejner podobných objektů. Preferujte kolekce před poli. S kolekcemi se pracuje jednodušeji než s poli.

Obecné metody pro kolekce: size(), isEmpty(), contains(), add(), remove(), iterator()... v Java 8: stream(), parallelStream()

Definice prázdných kolekcí: Collections.EM­PTY_LIST, Collections.EM­PTY_MAP, Collections.EM­PTY_SET

Nejběžněji používané implementace collection:

INTERFACE IMPLEMENTACE
SET HashSet
LIST ArrayList
MAP HashMap
QUEUE LinkedList
DEQUE ArrayDeque

Řazení kolekce

Pro řazení je důležité určit algoritmus, kterým se budou jednotlivé prvky kolekce porovnávat. Existují pro to dvě rozhraní.

Rozhraní Comparable, které implementuje prvek v kolekci. Dalo by se říct, že se jedná o defaultní řazení objektu. Použitím říkáte, že se daný objekt má vždy řadit podle daných vlastností.

// Defaultní objekt řazení
public interface Comparable<T> {
  //výsledek: 0 rovnají se, + lexicograficky větší, - lexicograficky menší
    public int compareTo(T o);
}

Rozhraní Comparator se liší v tom, že se používá nad celou kolekcí. Dalo by říct, že se jedná o konkrétní řazení v dané situaci. Porovnávají se dva objekty mezi sebou.

// Řazení podle pravidel
public interface Comparator<T> {
  //výsledek: 0 rovnají se, + lexicograficky větší, - lexicograficky menší
  int compare(T o1, T o2);
}

Poté stačí použít Collections.sort. Collections.sort využívá k řazení řadící algoritmus merge sort (n log(n)).

Příklad z praxe:

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

JAVA 7

public class Car implements Comparable<Car> {
...
  @Override
  public int compareTo(Car o) {
    return getId().compareTo(o.getId());
  }
}

Collections.sort(initCars);

JAVA 8

Collections.sort(personList, (Person p1, Person p2) -> p1.firstName.compareTo(p2.firstName));
Collections.sort(personList, (p1, p2) -> p1.firstName.compareTo(p2.firstName));
personList.sort((p1, p2) -> p1.firstName.compareTo(p2.firstName));

Vyhledání

Pro vyhledávání se v defaultních případech používá metoda contains() nebo get(). Tyto metody volají metodu equals() nad daným objektem v kolekci. Pokud nemůžeme metodu equals() přepsat a její porovnání nám nevyhovuje, použíjeme Predicate.

Predicate vykoná test na podmínku a vybere prvky, které této podmínce vyhovují.

Metody z CollectionUtils, u kterých lze použít: subtract, find, filter, filterInverse, countMatches, exists, matchesAll, select, atd.

public interface Predicate<T> {
  // true prvek vyhovuje podmínce; false nevyhovuje
  boolean evaluate(T object);
}

Příklad z praxe:

JAVA 7:

public class CarOwnerPredicate implements Predicate<Car> {
  @Override
    public boolean evaluate(Car car) {
      return car.getOwner().equals(expected.getOwner());
  }
...

boolean result = CollectionUtils.exists(initCars, new CarOwnerPredicate(pepaCar));
// s využitím anonymní třídy
Car currentPepaCar = CollectionUtils.find(initCars, new Predicate<Car>() {
  @Override
    public boolean evaluate(Car car) { return car.getOwner().equals(owner); }
});

JAVA 8:

boolean exists = initCars.stream().anyMatch(car -> car.getOwner().equals(owner));
Car currentIgorCar = initCars.stream()
  .filter(car -> car.getOwner().equals(owner))
  .limit(1)
  .findFirst()
  .get();

Transformace Transformer

Existují dva druhy transformace. První změní vnitřní vlastnosti objektu, druhá jej transformuje na jiný objekt.

Transformer je odpovědný za transformaci dat z jednoho objektu do jiného.

Dalo by se říci, že je to takový mapper mezi dvěmi typy. Metody z CollectionUtils, u kterých lze použít: transform, collect, transformingCo­llection

public interface Transformer<I, O> {
  O transform(I input);
}

Příklad z praxe:

JAVA 7:

public class Car2TaxiTransformer implements Transformer<Car, Taxi> {
  @Override
  public Taxi transform(Car car) {
    Taxi dst = new Taxi();

    dst.setColor(car.getColor());
  ...

List<Taxi> taxis = new ArrayList<>(CollectionUtils.collect(initCars, new Car2TaxiTransformer()));

JAVA 8:

List<Taxi> taxis = initCars.stream()
    .map(it -> { Taxi t = new Taxi();
      t.setColor(it.getColor());
      t.setCompany(GOVERNMENT);
      return t;
    }).collect(Collectors.toList());

Transformace Closure

Closure slouží pro změnu vlastností každého objektu v kolekci

Metody z CollectionUtils, u kterých lze použít: forAllDo, forAllButLastDo

public interface Closure<T> {
  void execute(T input);
}

Příklad z praxe:

JAVA 7

public class CarColorClosure implements Closure<Car> {
  @Override
  public void execute(Car car) {
    if ("yellow".equals(car.getColor())) {
      car.setColor("black");
    }
  }
...

CollectionUtils.forAllDo(initCars, new CarColorClosure());

JAVA 8

initCars.stream().forEach(car -> car.setColor("black"));

Otázka na závěr: Jaký návrhový vzor byl ve většině příkladů použit? (př. CollectionUtil­s.forAllDo(init­Cars, new CarColorClosu­re());)

Výsledek naleznete zde.

Dané příklady naleznete také v přiloženém maven projektu. Vyzkoušení si čehokoli pomocí main() se mi zdá neprogramátorské. V přiloženém projektu proto naleznete příklady, které si můžete ověřit pomocí testů.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 43x (14.56 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Předchozí článek
StreamAPI v Javě - Koncové metody streamů
Všechny články v sekci
Kolekce a proudy v Javě
Článek pro vás napsal Petr Kunčar
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Nejlepší práce je taková, která vás baví. Nejlepší manželka je taková, co vás chápe. Nejlepší rodina je taková, co vás podporuje. Nejlepší relax je v přírodě. Nejlepší, co pro svět můžeš udělat, je řešit problémy rychle a elegantně.
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Avatar
Vít Pekárek:26.5.2016 15:54

Pěkný článek, jinak na https://commons.apache.org/…s/index.html píšou že 4.1 je pro 1.6+, tak nevím... :-?

 
Odpovědět
26.5.2016 15:54
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.