Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
C# week

Spojové seznamy v Javě - 2. část

V minulém tutoriálu jsme si ukázali jak používat třídu LinkedList a máte již nějakou představu jak tyhle věci fungují. Dnes si vytvoříme vlastní jednosměrný spojový seznam.

SingleLinkedList

Nejdříve budeme potřebovat třídu Node. Která bude mít 2 privátní atributy a konstruktor, který bude inicializovat hodnotu v daném uzlu. Hodnotu přiřadí z parametru a může to být v našem případě pouze celočíselný datový typ(int). Dále bude mít 2 metody, které budou pracovat z referencí. Metoda setNext, která uzlu nastaví referenci na další uzel a metoda getNext, která bude vracet referenci na další uzel. Nakonec metodu getValue, která nám vrátí hodnotu daného uzlu(prvku).

Třída Node:

public class Node {

  private int value;
  private Node next;

  /**
   * konstruktor třídy Node
   * @param číselná hodnola
   */
  public Node(int number){
    this.value = number;
  }

  /**
   * nastaví uzlu odkaz na další uzel
   * @param uzel
   */
  public void setNext(Node uzel){
    next = uzel;
  }

  /**
   * metoda vrací odkaz uzlu na další uzel
   * @return odkaz
   */
  public Node getNext(){
    return next;
  }

  public int getValue(){
    return value;
  }
}

Dále si vytvoříme třídu SingleLinkedList, vytvoříme konstruktor a metody size a isEmpty:

public class SingleLinkedList {

  //první položka seznamu
  private Node first;
  //poslední položka seznamu
  private Node last;
  //velikost seznamu
  private int size;

  /**
   * Konstruktor Jednosměrného spojového seznamu
   */
  public SingleLinkedList(){
    size = 0;
  }

  /**
   * metoda, která vcasí velikost seznamu
   * @return velikost seznamu
   */
  public int size(){
    return size;
  }


  /**
   * metoda vrací logickou hodnotu naplnění pole. Pokud je pole prázdné vrací hodnotu false
   * Pokud je v poli minimálně jeden prvek vrací hodnotu true
   * @return true || false
   */
  public boolean isEmpty(){
    return (size == 0);
  }
}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Třída je zatím jednoduchá a není snad co vysvětlovat. Dále musíme vytvořit metodu, která nám přidá číslo do našeho seznamu. Bude se jmenovat add a bude fungovat na principu, že si vytvoří nový uzel. Otestuje, zda je seznam prázdný pomocí naši metody isEmpty. Pokud přidáme první položku, přiřadíme uzel prvnímu a poslednímu uzlu. V opačném případě nastavím odkaz poslednímu uzlu na právě vytvořený uzel a ten přiřadíme proměnné last (vytvoříme nový poslední uzel).

public class SingleLinkedList {

  //atributy třídy
  //metody třídy

  public void add(int cislo){
    Node uzel = new Node(cislo);
    if(isEmpty()){
     first = uzel;
     last = uzel;
    }
    else{
     last.setNext(uzel);
     last = uzel;
    }
    size++;
  }
}

Jako další budeme potřebovat metodu, která nám prvek ze seznamu odebere. Nazveme ji remove. Tato metoda dostane v parametru index, který nejdříve otestuje. Pokud nebude index menší než počet prvků, nebo bude menší než 0, vyvolají se potřebné výjimky. Dále otestuje, zda budeme odstraňovat první uzel. Pokud ano, nastavíme prvnímu uzlu, jeho vlastní referenci a tím ho vlastně vymažeme ze seznamu. Pokud ne, najdeme v seznamu předchozí uzel, který se nachází před mazaným prvkem a tomu nastavíme referenci na mazaný prvek. Pokud budeme mazat poslední uzel, tak proměnné last nastavíme prvek předešlý.

Přidejme si do třídy SingleLinkedList následující metodu:

public class SingleLinkedList {

//atributy třídy
//metody třídy

   /**
   * smaže prvek na zvoleném indexu
   * @param index
   */
  public void remove(int index){
    if(index >= size)
      throw new IndexOutOfBoundsException("Přesáhli jste limit. Index nesmí být menší než "+size);
    if(index < 0)
      throw new IllegalArgumentException("Index nesmí být menší než 0!");
    if(index == 0)
      first = first.getNext();
    else{
      Node node = first;
      for(int i = 0; i < index-1; i++)
        node = node.getNext();
      node.setNext(node.getNext().getNext());
      if (index == (size - 1))
        last = node;
    }
    size--;
  }
}

Tak a nakonec by se jistě hodila metoda, která vrací hodnotu podle daného indexu. Tuto metodu pojmenujeme get, kterou dále ještě popíšu a rovnou si přidáme do třídy metodu toString, abychom mohli seznam jednoduše vypsat.

Public class SingleLinkedList{

 //atributy třídy
 //metody třídy

 /**
   * Vrátí hodnotu uzlu pod zvoleným indexem
   * @param index
   * @return číselná hodnota indexu
   */

  public int get(int i) {

    if (i >= size) {
    throw new IndexOutOfBoundsException("Mimo meze index:" + i + ", size:" + this.size);
    }
    if (i < 0) {
    throw new IllegalArgumentException("Index mensi nez 0");
    }
    Node node = first;
    for (int j = 0; j < i; j++) {
    node = node.getNext();
    }
  return node.getValue();
}

@Override
  public String toString() {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    Node node = first;
    for (int i = 0; i < this.size; i++) {
    builder.append(node.getValue());
    builder.append(" ");
    node = node.getNext();
    }
    return builder.toString();
  }
}

Metoda get stejně jako metoda remove ověří, zda byl zadán platný index. Dále si vytvoříme nový uzel a přiřadíme mu proměnnou first(první uzel v seznamu) a hezky postupně pomocí cyklu hledá daný prvek.

Třída je kompletní a teď si jí můžeme otestovat. Kód pro testování třídy může vypadat například takhle:

public class Test {
  public static void main (String args[]){
    try{
    SingleLinkedList seznam = new SingleLinkedList();
    //naplnění hodnotami
    seznam.add(1);
    seznam.add(2);
    seznam.add(3);
    seznam.add(4);
    seznam.add(5);
    seznam.add(6);
    seznam.add(7);

    //vymaže se 4-tý prvek
    seznam.remove(3);

    seznam.add(80);
    System.out.println(seznam);
    System.out.println("Velikost seznamu = "+seznam.size());
    System.out.println("Třetí položka seznamu = "+seznam.get(2));
    }
    catch(IllegalArgumentException | IndexOutOfBoundsException e){
     System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

Nejdříve vytvoříme náš seznam a naplníme ho hodnotami 1 až 7. Dále vymažeme prvek na pozici 4 pomocí funkce remove a indexu 4. Pokud si dobře pamatujete, tak jsem již zmiňoval, že tento seznam se indexuje od 0 stejně jako pole. Díky tomu že jsme v naší třídě přepsali metodu toString, si můžeme naši kolekci vypsat pomocí příkazu System.out.prin­tln.

Tak a to je pro dnešek vše. Pokud se někde zaseknete a nebudete moci najít chybu, tak si Stáhněte zdrojové kódy a chybu jistě najdete.


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 192x (4.49 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Všechny články v sekci
Kolekce a proudy v Javě
Článek pro vás napsal Milan Gallas
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje programování, hardwaru a počítačovým sítím.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
hercik11
Člen
Avatar
hercik11:5.3.2014 10:39

Můžu se zeptat jak by vypadal obousměrný zřetězený seznam do kterého by se zadávaly objekty ?

 
Odpovědět
5.3.2014 10:39
Avatar
Milan Gallas
Redaktor
Avatar
Odpovídá na hercik11
Milan Gallas:5.3.2014 19:34

Plánuji na tohle téma napsat článek popřípadě 2. Tam to bude podrobně popsáno.

 
Odpovědět
5.3.2014 19:34
Avatar
hrebavka
Člen
Avatar
hrebavka:5.1.2015 18:14

Zdravím. Trochu mě mate metoda isEmpty() return(size == 0) pokud je pole
prázdné neměla by vrátit true? Mělo by to logiku když se ptám je prázdné
a je-li prázdné čekal bych souhlas. Nebo to pletu? Dík.

 
Odpovědět
5.1.2015 18:14
Avatar
Milan Gallas
Redaktor
Avatar
Odpovídá na hrebavka
Milan Gallas:5.1.2015 20:44

Však pokud je (size == 0) => pole je prázdné => vrátí se logická hodnota TRUE. Tak to má být.

 
Odpovědět
5.1.2015 20:44
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Milan Gallas
Jan Vargovský:5.1.2015 20:58

Tvůj komentář:

/**
* metoda vrací logickou hodnotu naplnění pole. Pokud je pole prázdné vrací hodnotu false
* Pokud je v poli minimálně jeden prvek vrací hodnotu true
* @return true || false
*/
Editováno 5.1.2015 20:59
 
Odpovědět
5.1.2015 20:58
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
hrebavka
Člen
Avatar
Odpovídá na Milan Gallas
hrebavka:7.1.2015 20:42

Jasně já jen, že v komentáři je to opačně. A ještě jedna věc mi není jasná
u metody remove() se píše "najdeme v seznamu předchozí uzel, který se nachází před mazaným prvkem a tomu nastavíme referenci na mazaný prvek. ". Proč
když ho mažeme? Neměla by se nastavit refernce na prvek který je za mazaným
prvkem?

 
Odpovědět
7.1.2015 20:42
Avatar
Vojtěch Janoušek:24.11.2017 15:58

Ahoj, může mi někdo vysvětlit řádek node.setNext(no­de.getNext().get­Next()); Tomuhle zápisu nerozumím. Proč jsou tam dvě metody getNext() za sebou. Index = 3
Node node = first; -v node mam referenci na prvni prvek.
for(int i = 0; i < index-1; i++){ -3-1=2
node = node.getNext(); -v node mam referenci na treti prvek
} -
node.setNext(no­de.getNext().get­Next()); -a tomuhle nerozumim

Díky moc

 
Odpovědět
24.11.2017 15:58
Avatar
zitekv
Člen
Avatar
Odpovídá na Vojtěch Janoušek
zitekv:24.11.2017 18:16

Ahoj,
V tom řádku je kombinovaný příkaz

node.setNext(node.getNext().getNext());

a mohl by se rozepsat asi takto:

Node prvekKeSmazani=node.getNext();
Node prvekZaSmazanym=prvekKeSmazani.getNext();
node.setNext(prvekZaSmazanym);

prvku s indexem 2 potřebuješ nastavit odkaz na prvek 4 (protože prvek 3 chceš smazat).
Takže na prvku 2 prikazem node.getNext() - dostaneš odkaz na prvek 3, a na tomto prvku zavoláš getNext(), abys dostal prvek 4 ( a tím se smaže prvek 3).

 
Odpovědět
24.11.2017 18:16
Avatar
Odpovídá na zitekv
Vojtěch Janoušek:25.11.2017 21:06

Díky za rozepsání. Už chápu.

 
Odpovědět
25.11.2017 21:06
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 9 zpráv z 9.