Zimní slevy Front-end týden
Pouze tento týden sleva až 80 % na HTML & CSS a JavaScript
Využij našich zimních slev a získej až 33 % prémiové výuky navíc zdarma

Objektově orientované programování v Javě

Tutoriály v on-line kurzu se věnují objektově orientovanému programování v Javě. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám.

Ohlasy studentů

Prezenční výuka

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Školení objektově orientovaného programování v Javě se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě

Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných Java aplikacích.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka

E-learning kurz OOP v Javě

Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Lekce 1 - Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
ZdarmaNapsal David Čápka
První objektová aplikace v Javě - Hello object world

Lekce 2 - První objektová aplikace v Javě - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro Javu - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 2. lekci OOP v Javě

Cvičení k 2. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3 - Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v Javě objektovou hrací kostku, první část naší arény.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 3. lekci OOP v Javě

Cvičení k 3. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Referenční a primitivní datové typy

Lekce 4 - Referenční a primitivní datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak Java pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů primitivních. Popíšeme si garbage collector.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 4. lekci OOP v Javě

Cvičení k 4. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Bojovník do arény

Lekce 5 - Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Javě napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
ZdarmaNapsal David Čápka
Java - Aréna s bojovníky

Lekce 6 - Java - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v Javě. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
ZdarmaNapsal David Čápka
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7 - Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v Java Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus
ZdarmaNapsal David Čápka
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8 - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí super a přepisovat metody předků pomocí override.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 5. - 8. lekci OOP v Javě

Cvičení k 5. - 8. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Samuel Kodytek
Statika

Lekce 9 - Statika

V tutoriálu se v Javě naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 9. lekci OOP v Javě

Cvičení k 9. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Gettery a settery v Javě

Lekce 10 - Gettery a settery v Javě

V tutoriálu si ukážeme, jak se v Javě deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
ZdarmaNapsal David Čápka
ArrayList v Javě

Lekce 11 - ArrayList v Javě

Tutoriál nám v Javě představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 11. lekci OOP v Javě

Cvičení k 11. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na práci s kolekcí ArrayList a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal Samuel Kodytek
Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Lekce 12 - Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Představíme si třídy LocalDate, LocalTime a LocalDateTime, které jsou součástí nového API od Javy 8. Vytvoříme jejich instance a naformátujeme hodnoty.
ZdarmaNapsal David Čápka
Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

Lekce 13 - Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

V tomto Java tutoriálu budeme konvertovat mezi LocalDateTime a ostatními datovými typy, upravovat jejich vnitřní hodnotu a uvedeme si Duration a Period.
ZdarmaNapsal David Čápka
Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

Lekce 14 - Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

V tomto Java tutoriálu se naučíme parsovat datum a čas podle vlastního formátu, porovnávat hodnoty a uvedeme si další třídy jako Instant a časové zóny.
ZdarmaNapsal David Čápka
Cvičení k 12. lekci OOP v Javě

Cvičení k 12. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
PremiumNapsal David Čápka
Diář s databází v Javě

Lekce 15 - Diář s databází v Javě

V tutoriálu si vytvoříme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNapsal David Čápka
Diář s databází v Javě (dokončení)

Lekce 16 - Diář s databází v Javě (dokončení)

V tutoriálu dokončíme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
ZdarmaNapsal David Čápka
Rozhraní (interface) v Javě

Lekce 17 - Rozhraní (interface) v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí NetBeans IDE a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
ZdarmaNapsal David Čápka
Přetypování a hierarchie objektů v Javě

Lekce 18 - Přetypování a hierarchie objektů v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
PremiumNapsal David Čápka
Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Lekce 19 - Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v Javě. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí Comparable a vytvoříme anonymní třídy.
PremiumNapsal David Čápka
Cvičení k 17.-19. lekci OOP v Javě

Cvičení k 17.-19. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma rozhraní a abstraktní třída. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium IINapsal Samuel Kodytek
Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

Lekce 20 - Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

V tutoriálu se naučíme deklarovat výčtové typy (enum) v Javě, ukážeme si jak používat jejich konstruktor a skončíme konstantami.
PremiumNapsal David Čápka
Equals a Clone v Javě

Lekce 21 - Equals a Clone v Javě

V tutoriálu si v Javě přetížíme metodu equals tak, aby uměla porovnávat objekty podle jejich vnitřního stavu. Dále si vysvětlíme klonování.
PremiumNapsal David Čápka
OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

Lekce 22 - OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

V posledním tutoriálu na OOP v Javě si ukážeme boxing a unboxing, metodu s proměnným počtem parametrů, systém balíčku a vnořené třídy.
PremiumNapsal David Čápka
Učební pomůcka na OOP v Javě - Tahák

Učební pomůcka na OOP v Javě - Tahák

Vymazlený tahák na jednu oboustrannou A4. Zapamatujte si snadno nejdůležitější syntaxi objektově orientovaného programování v Javě.
PremiumNehodnocenoNapsal David Čápka
Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v Javě

Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v Javě

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu OOP v Javě, který se ti na pohovoru určitě neztratí.
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Tutoriál pojednává o tom, jak se pracovalo dříve v Javě s datem a časem pomocí třídy Calendar. Obsahuje dostatek příkladů a ukázek.
ZdarmaNapsal David Čápka
Online test znalostí objektově orientovaného programování

Online test znalostí objektově orientovaného programování

Výsledky znalostního kvízu Objektově orientované programování, tabulka nejlepších členů sítě. Udělej si také online test!
ZdarmaNehodnocenoNapsal David Čápka
Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v Javě od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Sekce
18


 

Aktivity (14)