Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!

Objektově orientované programování v Javě - Online kurz

Tutoriály v on-line kurzu se věnují objektově orientovanému programování v Javě. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám.

Ohlasy studentů

Prezenční výuka

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Školení objektově orientovaného programování v Javě se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě

Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných Java aplikacích.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis

E-learning kurz OOP v Javě

Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Lekce 1

Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
První objektová aplikace v Javě - Hello object world

Lekce 2

První objektová aplikace v Javě - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro Javu - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3

Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v Javě objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 3. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 3. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Referenční a primitivní datové typy

Lekce 4

Referenční a primitivní datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak Java pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů primitivních. Popíšeme si garbage collector.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 4. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 4. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Bojovník do arény

Lekce 5

Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Javě napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Java - Aréna s bojovníky

Lekce 6

Java - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v Javě. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7

Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v Java Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8

Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí super a přepisovat metody předků pomocí override.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 5. - 8. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 5. - 8. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Samuel Kodytek
PRO Zobrazit popis
Statika

Lekce 9

Statika

V tutoriálu se v Javě naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 9. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Gettery a settery v Javě

Lekce 10

Gettery a settery v Javě

V tutoriálu si ukážeme, jak se v Javě deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
ArrayList v Javě

Lekce 11

ArrayList v Javě

Tutoriál nám v Javě představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 11. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na práci s kolekcí ArrayList a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Samuel Kodytek
PRO Zobrazit popis
Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Lekce 12

Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Představíme si třídy LocalDate, LocalTime a LocalDateTime, které jsou součástí nového API od Javy 8. Vytvoříme jejich instance a naformátujeme hodnoty.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

Lekce 13

Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

V tomto Java tutoriálu budeme konvertovat mezi LocalDateTime a ostatními datovými typy, upravovat jejich vnitřní hodnotu a uvedeme si Duration a Period.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

Lekce 14

Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

V tomto Java tutoriálu se naučíme parsovat datum a čas podle vlastního formátu, porovnávat hodnoty a uvedeme si další třídy jako Instant a časové zóny.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 12. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 12. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Diář s databází v Javě

Lekce 15

Diář s databází v Javě

V tutoriálu si vytvoříme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Diář s databází v Javě (dokončení)

Lekce 16

Diář s databází v Javě (dokončení)

V tutoriálu dokončíme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Rozhraní (interface) v Javě

Lekce 17

Rozhraní (interface) v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí NetBeans IDE a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Přetypování a hierarchie objektů v Javě

Lekce 18

Přetypování a hierarchie objektů v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Lekce 19

Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v Javě. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí Comparable a vytvoříme anonymní třídy.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 17.-19. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 17.-19. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma rozhraní a abstraktní třída. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Samuel Kodytek
PRO Zobrazit popis
Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

Lekce 20

Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

V tutoriálu se naučíme deklarovat výčtové typy (enum) v Javě, ukážeme si jak používat jejich konstruktor a skončíme konstantami.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Equals a Clone v Javě

Lekce 21

Equals a Clone v Javě

V tutoriálu si v Javě přetížíme metodu equals tak, aby uměla porovnávat objekty podle jejich vnitřního stavu. Dále si vysvětlíme klonování.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

Lekce 22

OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

V posledním tutoriálu na OOP v Javě si ukážeme boxing a unboxing, metodu s proměnným počtem parametrů, systém balíčku a vnořené třídy.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Reflexe v Javě

Reflexe v Javě

V Java tutoriálu se seznámíme se základními principy reflexe. Podíváme se na základní metody pro přístup k atributům třídy.
Napsal Ing. Petr Štechmüller
PRO Zobrazit popis
Učební pomůcka na OOP v Javě - Tahák

Tahák

Učební pomůcka na OOP v Javě - Tahák

Vymazlený tahák na jednu oboustrannou A4. Zapamatujte si snadno nejdůležitější syntaxi objektově orientovaného programování v Javě.
Napsal David Čápka
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v Javě

Tvůj certifikát

Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v Javě

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu OOP v Javě, který se ti na pohovoru určitě neztratí.
Napsal David Čápka
ZdarmaNehodnoceno Zobrazit popis
Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Tutoriál pojednává o tom, jak se pracovalo dříve v Javě s datem a časem pomocí třídy Calendar. Obsahuje dostatek příkladů a ukázek.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Online test znalostí objektově orientovaného programování

Online test znalostí objektově orientovaného programování

Výsledky znalostního kvízu Objektově orientované programování, tabulka nejlepších členů sítě. Udělej si také online test!
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Regulární výrazy v Javě

Regulární výrazy v Javě

V článku se dozvíte co to jsou regulární výrazy, jak je psát a jak se s nimi pracuje v jazyce Java. Ukážeme si třídy Pattern a Matcher.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Zobrazit sekci 21 Položek

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v Javě od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis


 

Aktivity (17)