Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Discount week - April - 30

Objektově orientované programování v Javě - Online kurz

Tutoriály v on-line kurzu se věnují objektově orientovanému programování v Javě. Od první objektové aplikace se dostanete až k vyspělým strukturám.

Syntax jazyka samozřejmě vychází z angličtiny. Pro pohodlnější výuku jsou však naše Java tutoriály kompletně v češtině. Na konci každého tematického bloku jsou připravena praktická cvičení a vědomostní kvízy, kde si můžeš vyzkoušet všechny získané znalosti z každého Java tutoriálu. Po absolvování kurzu získáš certifikát.

22 interaktivních lekcí

Odevzdání 24 samostatných úloh

1 vědomostních testů

Certifikát absolventa

Co se v kurzu naučíš?

Budeš umět skládat své aplikace z komponent a tvořit rozsáhlé informační systémy. Moderní kurz nabitý interaktivními příklady ti dá solidní základy pro práci Java vývojáře s platem až 160.000 Kč.

Ohlasy studentů

E-learning kurz OOP v Javě

Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Lekce 1

Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
První objektová aplikace v Javě - Hello object world

Lekce 2

První objektová aplikace v Javě - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro Javu - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Lekce 3

Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v Javě objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 3. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 3. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Referenční a primitivní datové typy

Lekce 4

Referenční a primitivní datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak Java pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů primitivních. Popíšeme si garbage collector.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 4. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 4. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Bojovník do arény

Lekce 5

Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Javě napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Java - Aréna s bojovníky

Lekce 6

Java - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v Javě. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Dědičnost a polymorfismus

Lekce 7

Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v Java Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Lekce 8

Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí super a přepisovat metody předků pomocí override.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 5. - 8. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 5. - 8. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma dědičnost a polymorfismus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Samuel Kodytek
PRO Zobrazit popis
Statika

Lekce 9

Statika

V tutoriálu se v Javě naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 9. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Gettery a settery v Javě

Lekce 10

Gettery a settery v Javě

V tutoriálu si ukážeme, jak se v Javě deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
ArrayList v Javě

Lekce 11

ArrayList v Javě

Tutoriál nám v Javě představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 11. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 11. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na práci s kolekcí ArrayList a její využití v aplikacích. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Samuel Kodytek
PRO Zobrazit popis
Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Lekce 12

Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Představíme si třídy LocalDate, LocalTime a LocalDateTime, které jsou součástí nového API od Javy 8. Vytvoříme jejich instance a naformátujeme hodnoty.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

Lekce 13

Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

V tomto Java tutoriálu budeme konvertovat mezi LocalDateTime a ostatními datovými typy, upravovat jejich vnitřní hodnotu a uvedeme si Duration a Period.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

Lekce 14

Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

V tomto Java tutoriálu se naučíme parsovat datum a čas podle vlastního formátu, porovnávat hodnoty a uvedeme si další třídy jako Instant a časové zóny.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Řešené úlohy k 12. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 12. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Diář s databází v Javě

Lekce 15

Diář s databází v Javě

V tutoriálu si vytvoříme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Diář s databází v Javě (dokončení)

Lekce 16

Diář s databází v Javě (dokončení)

V tutoriálu dokončíme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Rozhraní (interface) v Javě

Lekce 17

Rozhraní (interface) v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí NetBeans IDE a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Přetypování a hierarchie objektů v Javě

Lekce 18

Přetypování a hierarchie objektů v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Lekce 19

Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v Javě. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí Comparable a vytvoříme anonymní třídy.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Řešené úlohy k 17.-19. lekci OOP v Javě

Praktické cvičení

Řešené úlohy k 17.-19. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma rozhraní a abstraktní třída. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Napsal Samuel Kodytek
PRO Zobrazit popis
Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

Lekce 20

Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

V tutoriálu se naučíme deklarovat výčtové typy (enum) v Javě, ukážeme si jak používat jejich konstruktor a skončíme konstantami.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Equals a Clone v Javě

Lekce 21

Equals a Clone v Javě

V tutoriálu si v Javě přetížíme metodu equals tak, aby uměla porovnávat objekty podle jejich vnitřního stavu. Dále si vysvětlíme klonování.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

Lekce 22

OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

V posledním tutoriálu na OOP v Javě si ukážeme boxing a unboxing, metodu s proměnným počtem parametrů, systém balíčku a vnořené třídy.
Napsal David Čápka
PRO Zobrazit popis
Reflexe v Javě

Reflexe v Javě

V Java tutoriálu se seznámíme se základními principy reflexe. Podíváme se na základní metody pro přístup k atributům třídy.
Napsal Petr Štechmüller
PRO Zobrazit popis
Učební pomůcka na OOP v Javě - Tahák

Tahák

Učební pomůcka na OOP v Javě - Tahák

Vymazlený tahák na jednu oboustrannou A4. Zapamatujte si snadno nejdůležitější syntaxi objektově orientovaného programování v Javě.
Napsal David Čápka
PRONehodnoceno Zobrazit popis
Závěrečný test - Objektově orientované programování v Javě

Závěrečný test

Závěrečný test - Objektově orientované programování v Javě

Zakonči znalosti závěrečným testem OOP v Javě! Ten je posledním krokem k získání e-learning certifikátu kurzu a prověří tvé znalosti ze všech lekcí.
Napsal David Čápka
NovéPRO Zobrazit popis
Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v Javě

Tvůj certifikát

Tvůj certifikát e-learning kurzu OOP v Javě

Tvůj certifikát o úspěšném absolvování online kurzu OOP v Javě, který se ti na pohovoru určitě neztratí.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Tutoriál pojednává o tom, jak se pracovalo dříve v Javě s datem a časem pomocí třídy Calendar. Obsahuje dostatek příkladů a ukázek.
Napsal David Čápka
Zdarma Zobrazit popis
Regulární výrazy v Javě

Regulární výrazy v Javě

V článku se dozvíte co to jsou regulární výrazy, jak je psát a jak se s nimi pracuje v jazyce Java. Ukážeme si třídy Pattern a Matcher.
Napsal Michal Žůrek - misaz
Zdarma Zobrazit popis
Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Zobrazit sekci 21 Položek

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v Javě od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Zobrazit popis

Varianta s lektorem

Tento kurz je možné studovat i ve variantě s lektorem.

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Školení objektově orientovaného programování v Javě se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis
Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě

Školení firemní vývoj sw - UML a návrhové vzory v Javě

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných Java aplikacích.
Napsal David Čápka
Nehodnoceno Zobrazit popis


 

Aktivity (20)