Front-end týden Zimní slevy
Pouze tento týden sleva až 80 % na HTML & CSS a JavaScript
Využij našich zimních slev a získej až 33 % prémiové výuky navíc zdarma

RMI - Remote Method Invocation

Java RMI - Nastavení prostředí

Lekce 1 - Java RMI - Nastavení prostředí

Lekce stručně objasní podstatu RMI (remote method invocation), tzv. vzdáleného volání metod v Javě (RPC) a provede nutným nastavením pro další příklady.
ZdarmaNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Volání void metod

Lekce 2 - Java RMI - Volání void metod

V lekci si předvedeme první příklad v Eclipse IDE a zavoláme void metodu v Javě na vzdáleném serveru. RMI registry poběží na výchozím portu.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Volání ze serveru na portu 2020

Lekce 3 - Java RMI - Volání ze serveru na portu 2020

V lekci si předvedeme jak na komunikaci z klienta na server, která způsobí zavolání ze serveru na klienta. Vybereme si netradiční port 2020.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Vysvětlení pojmů a popis tříd

Lekce 4 - Java RMI - Vysvětlení pojmů a popis tříd

V tutoriálu se pokusím vysvětlit pojmy, které se budou v RMI vyskytovat. Dále si tu vypíšeme nejdůležitější metody z tříd, které v Javě pro RMI využijeme.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Spuštění RMI Server/Klient přes CMD

Lekce 5 - Java RMI - Spuštění RMI Server/Klient přes CMD

V tutoriálu si předvedeme příklad s dvěma metodami void a s návratovým typem int. Naprogramujeme jej v IDE, ale spustíme přímo přes příkazový řádek.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Příklad s CMD přes LAN, MAN, WAN

Lekce 6 - Java RMI - Příklad s CMD přes LAN, MAN, WAN

V tomto tutoriálu si předvedeme sdílení RMI objektů se Stringem a ostatními základními datovými typy a hlavně vzdálené volání metod přes LAN.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Pole primitivních datových typů

Lekce 7 - Java RMI - Pole primitivních datových typů

V tomto díle si vytvoříme příklad, kde přesuneme přes Java RMI pole primitivních datových typů. Vše bude zas pouze přes IDE a na localhostu.
PremiumNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Přenos objektů (Instancí)

Lekce 8 - Java RMI - Přenos objektů (Instancí)

V této lekci si vyzkoušíme přenos objektů přes RMI. Jeden vlastní výroby (tzv. námi vytvořená třída) a dva z Java API (LocalDate a ArrayList).
PremiumNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Programové spuštění RMI registrů a výpis objektů

Lekce 9 - Java RMI - Programové spuštění RMI registrů a výpis objektů

V této lekci si předvedeme jak spustit RMI registry přímo v programu bez spuštění přes IDE či cmd. Dále si provedeme výpis sdílených objektů z registrů.
PremiumNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Komunikace s SSL - část 1

Lekce 10 - Java RMI - Komunikace s SSL - část 1

V této lekci prozkoumáme RMI komunikaci na úrovni TCP packetů. Ověříme si, že RMISocket posílá data přes LAN/MAN/WAN nešifrovaně.
PremiumNehodnocenoNapsal Robert Michalovič
Java RMI - Komunikace s SSL - část 2

Lekce 11 - Java RMI - Komunikace s SSL - část 2

V této lekci si předvedeme jak zajistit, aby RMI komunikace běžela na SSL socketu. Tedy aby JVM s OS prováděli automatické šifrování.
PremiumNehodnocenoNapsal Robert Michalovič


 

Aktivity (2)