C týden
Tento týden až 80% sleva na e-learning týkající se jazyka C
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 14 - Práce se soubory a složkami v Javě

V minulé lekci, Výjimky v Javě potřetí a techniky s nimi spojené, jsme dokončili výjimky.

Dnes si popíšeme třídy v Javě, které nejsou nijak závislé na typu souboru a jejich použití je tedy obecné. Umožňují pracovat se soubory a složkami na úrovni operačního systému, což jistě budeme v našich aplikacích potřebovat. V této lekci si představíme třídu File, její metody a použití.

Absolutní vs. relativní cesta

Než se pustíme do popisu třídy File, v krátkosti si něco řekneme k absolutní a relativní cestě. Je to čistě pro pořádek, abychom měli jasno.

Absolutní cesta

Je taková cesta, která začíná kořenovým prvkem souborového systému. V případě Windows to bude něco jako: C:\\ nebo D:\\, pro Linux to bude velice jednoduše /. Absolutní cesta nepotřebuje žádné další informace k určení umístění souboru. Vše je na jednom místě. Problém ale je, že cesta je platformě závislá. Jak již bylo naznačeno, pro Windows a Linux se liší. Proto doporučuji absolutní cesty v ideálním případě nepoužívat. Případně pouze pro soubory s nastavením programu.

Relativní cesta

Relativní cesta nezačíná v kořeni souborového systému. Na místo toho se počítá v závislosti k nějakému existujícímu prvku (nejčastěji k aktuálnímu programu), např. obrazky/. Toto je rozhodně cesta kudy jít v případě práce se soubory v programu.

Třída File

Třída File je v Javě již od první verze. Postupem času se ukázalo, že má nějaké "mouchy", které vyústily ve vytvoření nového API (ale o tom až v příští lekci).

Třída reprezentuje jak soubor, tak i složku. Pro práci se souborem/složkou je potřeba vytvořit novou instanci. To lze provést velmi jednoduše:

File file = new File("soubor.txt");

Konstruktor má celkem 4 přetížení:

public File(String pathname);
public File(String parent, String child);
public File(File parent, String child)
public File(URI uri)

V prvním případě lze dosadit jak absolutní, tak relativní cestu. Pokud použijete relativní cestu, výsledek se bude vždy počítat z použitého souboru.

Použitý soubor se myslí výsledný JAR soubor, ne *.class.

Druhé přetížení přijímá dva řetězce. První řetězec představuje cestu k rodiči a může být jak relativní, tak absolutní. Druhý parametr je cesta relativní k rodiči v prvním parametru.

Rodič je jakákoliv nadřazená složka, například "C://". Potomek je soubor/složka, která se nachází v nadřazené složce, například: "C://soubor.txt"

Třetí přetížení je stejně jako první, pouze se liší v prvním parametru, kterým je nyní jiná instance třídy File.

Poslední přetížení přijímá tzv. URI. Je to zkratka pro Uniform Resource Identifier. (Neplést s URL). Kompletní syntax pro URI je vidět níže:

URI je standard pro identifikaci dokumentů, využívající schéma popsané níže. URL je "podmnožina" URI a obsahuje informace, jak zpracovat zdroje z nějakého umístění.

scheme:[//[user:[email protected]]host[:port]][/]path[?query][#fragment]

Toto je obecné schéma. Nám postačí pouze základní, kde za část "scheme" dosadíme 'file' a pak až cestu.

file:/tmp/soubor.txt

S tímto přístupem se nejčastěji setkáme při použití různých obrázků, zvuků a dalších souborů, které zabalíme do JARu. K těmto souborům obvykle přistupujeme pomocí metody getClass().getResource(String name). Tato metoda vrací právě URI, které předáme konstruktoru třídy File.

Nejčastěji ale budeme pracovat s prvním přetížením konstruktoru.

Metody třídy File

Metody si roztřídíme do několika kategorií:

 • get
 • set
 • can
 • is
 • funkční

GET metody

Máme k dispozici následující get metody, které si všechny hned prakticky vyzkoušíme:

 • getAbsolutePath(): String - vrátí absolutní cestu k souboru
 • getCanonicalPath(): String - vrátí canonizovanou cestu k souboru
 • getFreeSpace(): long - vrátí počet volných bytů v oddílu, ve kterém se soubor nachází
 • getName(): String - vrátí název souboru
 • getParent(): String - vrátí absolutní cestu k rodiči, nebo null, pokud soubor je sám rodič
 • getParentFile(): File - vrátí instanci třídy File reprezentující rodiče aktuálního souboru
 • getPath(): String - vrátí cestu k souboru (předem není jisté, v jakém tvaru ji dostanete, proto je lepší používat getCanonicalPath()
 • getTotalSpace(): long - vrátí celkový počet bytů v oddílu, ve kterém se soubor nachází
 • getUsableSpace(): long - vrátí počet použitelných bytů pro aktuální virtuální stroj; výsledek je přesnější, než z metody getFreeSpace()

Pro jistotu si napíšeme i příklady použití. Vytvoříme jednu instanci třídy File a zavoláme nad ní veškeré GET metody.

Pro demonstraci jsem schválně vytvořil nešikovnou složkovou strukturu, aby byly vidět rozdíly mezi jednotlivými metodami. Složky jsou vytvořeny následovně:

src
|---cz
|  |---itnetwork
|    |---souboryslozky
|      |---App.java
|---soubory
|  |---soubor.txt

Instanci třídy File vytvoříme takto:

File file = new File("../../../soubory/soubor.txt");

Schválně jsme použili několikrát sekvenci ../, která nás vrátí o složku zpět vzhledem k aktuální složce, aby byl výsledek zajímavější.

Výstup jednotlivých metod:

Konzolová aplikace
getAbsolutePath(): /tmp/itn/soubory-slozky/../../../soubory/soubor.txt
getCanonicalPath(): /soubory/soubor.txt
getFreeSpace(): 0
getName(): soubor.txt
getParent(): ../../../soubory
getParentFile(): ../../../soubory
getPath(): ../../../soubory/soubor.txt
getTotalSpace(): 0
getUsableSpace(): 0

SET metody

Set metody, jak název již napovídá, souborům nastavují nějaké vlastnosti. Jsou to:

 • setExecutable(boolean executable, boolean ownerOnly): boolean - nastaví, zda-li je soubor spustitelný; druhý parametr je nepovinný (existuje přetížení, kdy se tento parametr automaticky nastaví na true); pokud je druhý parametr true, tak se spustitelnost nastaví pouze aktuálnímu uživateli
 • setLastModified(long time): boolean - nastaví datum poslední změny souboru
 • setReadable(boolean readable, boolean ownerOnly): boolean - nastaví, zda-li je soubor možné číst; pro druhý parametr platí to samé jako u první metody
 • setReadOnly(): boolean - jednosměrná metoda, pomocí které se nastaví soubor pouze pro čtení -> nepůjde do něj zapisovat
 • setWritable(boolean writable, boolean ownerOnly): boolean - nastaví, zda-li je možné do souboru zapisovat; pro druhý parametr platí to samé jako u první metody

CAN metody

Can metody máme následující:

 • canExecute(): boolean - vrátí true, pokud lze soubor spustit, jinak false
 • canRead(): boolean - vrátí true, pokud lze ze souboru číst, jinak false
 • canWrite(): boolean vrátí true, pokud lze do souboru zapisovat, jinak false

IS metody

Pomocí "IS" metod se můžeme ptát na tyto věci:

 • isAbsolute(): boolean - vrátí true, pokud byla instance vytvořena za pomoci absolutní cesty
 • isDirectory(): boolean - vrátí true, pokud se jedná o složku
 • isFile(): boolean - vrátí true, pokud se jedná o soubor
 • isHidden(): boolean - vrátí true, pokud je soubor skrytý

FUNKČNÍ metody

Z probíraných metod nám už jenom chybí tvz. "funkční" metody, tedy takové metody, které něco provádí se samotným souborem a které budeme využívat nejčastěji.

 • toURI(): URI - vytvoří URI z použité instance souboru
 • createNewFile(): boolean - vytvoří nový soubor pokud neexistuje; vrátí true, pokud se soubor podařilo vytvořit, jinak false
 • delete(): boolean - smaže soubor; vrátí true, pokud se soubor podařilo smazat, jinak false
 • deleteOnExit(): void - smaže soubor až po ukončení programu
 • exists(): boolean - vrátí true, pokud soubor existuje, jinak false
 • length(): long - vrátí velikost souboru v bytech
 • list(): String[] - vrátí pole absolutních cest souborů ve složce
 • listFiles(): File[] - vrátí pole instancí souboru ve složce
 • mkdir(): boolean - pokusí se vytvořit složku; vrátí true, pokud se složka vytvořila, jinak false
 • mkdirs(): boolean - pokusí se vytvořit všechny složky v cestě; vrátí true, pokud se všechny složky vytvořily, jinak false
 • renameTo(File dest): boolean - přejmenuje soubor na nové jméno; lze chápat jako "přesun" souboru z jednoho místa na druhé; metoda je platformě závislá; nelze použít pro přesun souboru mezi dvěma souborovými systémy
 • toPath(): Path - vytvoří novou instanci rozhraní Path, o kterém si povíme v příští lekci

Problémy File API

File API trpí následujícími nedostatky:

 • valná většina metod vrací pouze true, nebo false v případě, že se něco nepovede; problém je, že neznáme příčinu neúspěchu
 • přejmenování souboru nefunguje na všech platformách stejně
 • API nepodporuje symbolické linky
 • v API chybí podpora metadat (oprávnění, vlastník souboru...)

V příští lekci, Práce se soubory a složkami v Javě - Nové API, se seznámíme s novými třídami pro práci se soubory a složkami, které tyto problémy řeší.


 

Předchozí článek
Výjimky v Javě potřetí a techniky s nimi spojené
Všechny články v sekci
Soubory a síť v Javě
Článek pro vás napsal Ing. Petr Štechmüller
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor se věnuje primárně programování v Jave, ale nebojí se ani webových technologií.
Aktivity (7)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!